fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Utvisade, i hemlandet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181204:

Norwegian Refugee Council 18-11-27:

Returning to what? The challenges Afghans face in securing durable solutions till sidans topp

This policy brief explores the situation faced by returnees and internally displaced persons (IDPs) in Afghanistan, calling for a collective approach across the humanitarian-development- peace nexus.

Displaced persons in Afghanistan face ever-worsening situations as three studies presented in this policy brief highlight:

1. Returnees and IDPs suffer from worsening displacement-related protection needs;

2. the support to mass number of recent returnees in Jalalabad remains short-term and focused on life-saving needs; and

3. the lack of a systemic response to services and market integration all point to a lacking conducive and responsive environment for durable solutions.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Rädda Barnen 18-10-16:

Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan till sidans topp

På torsdag samlas EU:s ledare i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. I anslutning till mötet larmar Rädda Barnen om en ohållbar situation för många barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan. Stater i Europa återsänder tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.

Rapporten "From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees" belyser återvändandeprocessen de senaste fem åren i europeiska länder; Norge, Sverige och Tyskland. Studien inkluderar 53 barn och unga som återvänt till Afghanistan, samt dussintals intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare samt med viktiga aktörer i Afghanistan.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

+ Närmare tre fjärdedelar av de barn och unga som intervjuats framhåller att de inte känt sig trygga under återvändandeprocessen. Mer än hälften rapporterade olika former av tvång eller våld, även bland barn och unga som uppgett att de återvänt frivilligt.

+ Nästan en av fem angav att de efter återvändande hade blivit utsatta för försök till tvångsrekryteringar till olika väpnade grupper.

+ Ungefär hälften anlände till Afghanistan ensamma eller i sällskap enbart av polis.

+ Enbart tre ensamkommande fick en specifik återintegreringsplan.

+ Tre fjärdedelar överväger att migrera på nytt.

+ Medan 45 av 53 gick i skola i Europa, gjorde bara 16 det efter återvändandet till Afghanistan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Migrationsverket 18-07-04:

Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande till sidans topp

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.- På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

I Kabul arbetade Terje Torvik på svenska ambassaden. Hans huvuduppgift var att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Han var anställd av Migrationsverket inom ramen för EU-projektet EURLO*.

Under året i Kabul hade Terje mycket tid att fundera över återvändandearbetet.

- Jag såg att afghaner faktiskt återvänder till Afghanistan från olika europeiska länder. Från de personer som träffar återvändare fick jag veta att de som inte förberett sig hade mycket svårare att etablera sig. De som har planerat i förväg kan ha både pengar** och ett tillfälligt boende som väntar, men de måste ha ansökt om det före avresan. Och lika viktigt är att de har en plan för sin fortsatta försörjning.

Terje säger att han förstår de många unga afghaner som inte vill resa till Afghanistan, men många måste trots allt göra det om de inte bedöms ha skyddsbehov.

- Jag är inte naiv, det är inte lätt att återvända. Men de flesta kan etablera sig som entreprenörer. Det råder brist på exempelvis elektriker, plåtslagare, snickare, bilmekaniker, kockar, personer som talar engelska och it-tekniker, säger han.

Han menar att det ofta kan räcka med en kortare praktisk utbildning i Sverige och någon slags affärsplan för att kunna starta eget. Dessutom finns det organisationer på plats som ger stöd och råd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.