fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Barn födda papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170224:

Picum 17-02-17:

Risks of statelessness for children of undocumented parents in Europe till sidans topp

There are a growing number of children born as 'undocumented migrants' in Europe: born to undocumented parents in a region that favours jus sanguinis, rather than acquiring citizenship or a residence status based on birth in the country, they will usually inherit their parents' 'undocumented' status. Children born abroad to undocumented parents as well as undocumented children who migrated with their families or by themselves and reside irregularly in Europe can find themselves at risk of statelessness due specifically to the circumstances which surround their undocumented status.

(...)

To address the risks of statelessness of this growing number of undocumented children in Europe, governments should implement a number of policy reforms.

1. The right to birth registration regardless of the residence status of the child or parents, including a prohibition of refusal, should be explicit in national legislation. There should be minimal administrative requirements (e.g. accepting declared data; possible registration by a third party). Also, equal access to health services, including maternity care, should be provided.

2. There must be a 'firewall': a clear separation of civil registration, services, protection and justice from immigration enforcement through a prohibition on personal data sharing in law and practice (including through issuing guidelines and providing training).

3. Laws that criminalise irregular entry and residence should be revoked.

4. Nationality laws that restrict transmission and acquisition of nationality should be reformed in view of ensuring every child's right to nationality. In particular, there should be no discrimination in nationality (or statelessness determination) laws due to the irregular residence of the child or parent.

5. Governments should develop and implement accessible permanent mechanisms for children of undocumented migrants to regularise their status, on the basis of human rights and reasonable conditions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.