fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Allmänt om papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 161123:

Europarådets mr-kommissionär 16-11-15:

Migrants in limbo in Europe have the right to live in dignity till sidans topp

In some countries, they call them "invisible persons", in others - "ghosts". Throughout Europe there are many migrants, primarily rejected asylum seekers, who live in a state of protracted legal and social limbo without any long-term prospects. The authorities refuse to regularize them or to grant them any kind of legal status, but often, they cannot go back to their countries of origin for various reasons, most often, fear of persecution. These desperate persons tend to live in substandard conditions, completely excluded from society, lacking residence permits and the means to meet basic needs such as shelter, food, health or education. In essence, they are deprived of any opportunity to live in dignity.

During my visits I have met some of these persons and was struck by their plight. For example, when in Denmark in 2013, I visited an asylum center whose long-term residents were mainly rejected asylum seekers whose deportation order could not be implemented, due to a lack of identity documents or other reasons. 29 persons resided there for more than 15 years. During my visit to Cyprus in 2015 I was struck by the situation of 67 refugees and rejected asylum seekers, mostly Kurds from Iraq and Syria, as well as from Sudan and Ethiopia, who have lived in a UK military base for almost 18 years. Neither Cyprus nor the UK has granted them any long-term residency status. In 2014 in the Netherlands I was deeply concerned seeing migrants in a disused church living in extremely difficult conditions. Some of them had been placed in detention several times for several months without this detention resulting in deportation. Similar cases can be found in other European countries. The increased arrival of migrants, including asylum seekers, in Europe has exacerbated this problem.

Major human rights issues arising in this context

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.