fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Förläggningar och boende

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-21:

Region Stockholm öppnar tillfälligt ankomstboende i Gävle till sidans topp

I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle.

- Tanken är att vi ska bemanna boendet från september till våren 2019, säger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

När förvaret i Stockholm behövde utöka sina platser sommaren 2017 tog de över Migrationsverkets ankomstboende i Märsta. Sedan dess har region Stockholm bara ett ankomstboende, boendet Centria vid Telefonplan i Stockholms stad med 196 platser.

- Vid flera tillfällen har ankomstboendet vid Telefonplan nästan varit fullbelagt. Att vi nu får tillgång till de här plasterna i Gävle gör oss mindre sårbara i höst och vinter, säger Magnus Rodin.

Svårigheten att hitta lokaler i Stockholmsområdet ligger bakom beslutet att öppna boendet i Gävle. Sedan början på juni har lokalerna stått tomma. Och eftersom Migrationsverkets kontrakt med fastighetsägaren går ut först i mars 2019, betalar verket i dagsläget för tomma lokaler.

Hur behovet av ytterligare ankomstboendeplatser för region Stockholms del kommer att lösas från och med våren 2019 är ännu inte klart. Migrationsverket arbetar för att hitta en permanent lösning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsverket: Bistånd enligt LMA dras in för vissa tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innebär att den som bor i anläggningsboende och får ett tidsbegränsat tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 omedelbart efter beslutet ska bli av med bistånd enligt Lagen om mottagande av Asylsökande (LMA). De ska alltså inte längre få boende eller dagersättning. Tillstånd enligt 5:11 kan till exempel vara ett tillstånd som ges i grundärendet på grund av ett tillfälligt hinder, och som skulle ha varit tidsbegränsat även om inte den tillfälliga lagen hade funnits. Den som bor i eget boende får behålla ersättningen i en månad. Anledningen till att biståndet för denna grupp ska dras in omedelbart är att de som har sådana tillfälliga tillstånd inte kommunplaceras. Därför omfattas de inte heller av det undantag som gör att personer som fått uppehållstillstånd kan få bo kvar på samma villkor som asylsökande i väntan på kommunplacering. De som får tillfälliga tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 hänvisas nu istället till socialtjänsten i den kommun där de befinner sig.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-28:

Migrationsverket öppnar trygghetsboenden till sidans topp

Ängelholm, Borås och Stockholm är först ut när Migrationsverket öppnar boenden för asylsökande med särskilda sociala behov.

De nya platserna är avsedda för personer med individuella och särskilda behov som inte kunnat tillgodoses med Migrationsverkets ordinarie insatser, stöd och boendeformer som finns sedan tidigare. Det kan till exempel handla om asylsökande som tillhör etniska minoriteter, som utsatts för tortyr eller hbtq-personer med särskilda behov av nätverk och sociala sammanhang.

Men utsatthet hänger inte nödvändigtvis ihop med grupptillhörighet, menar Sverker Spaak, processägare för Boende och stöd på Migrationsverket.

- Att tillhöra en särskilt utsatt grupp räcker i normalfallet inte för att komma ifråga för de nya boendena. Hur man som person påverkas av sin omgivning är individuellt. Därför måste behoven bedömas individuellt och inte utifrån främst grupptillhörigheten, säger han.

Minst 45 platser

Platserna ligger i storstadsregionerna där de boende kan få tillgång till nätverk och organisationer som kan ge socialt stöd. Migrationsverket samarbetar med externa organisationer och olika nätverk i samhället för att säkerställa tryggheten för de boende. Målet är att öppna minst 45 platser runtom i landet.

- Just nu jobbar vi med att identifiera personer med särskilda behov av en sådan plats. Personerna som identifieras kommer att erbjudas en plats på ett trygghetsboende av Migrationsverket, men det är frivilligt att flytta dit, säger Sverker Spaak.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151122:

Asylnytt 15-11-22:

Migrationsverkets lägenheter ska ha brandskydd som gemensamhetsboende till sidans topp

Beslut från kammarrätt: Räddningstjänsten i Gästrikland gjorde tillsyn efter en incident i ett hus i Älvkarleby, där Migrationsverket hyr lägenheterna. Räddningstjänsten förelade Migrationsverket att se över brandskyddet och påpekade att verksamheten motsvarar klass 3B i Boverkets byggregler, motsvarande ett gemensamhetsboende. Migrationsverket överklagade till länsstyrelsen, förvaltningsrätten och nu även till kammarrätten, med motivering att det rör sig om vanliga lägenheter. Migrationsverket påpekar också att kraven skulle få stora konsekvenser för verkets möjlighet att finna boende till alla asylsökande. Räddningstjänsten har replikerat att personer som inte känner varandra, inte talar samma språk och har vitt skilda kunskaper om utrymning, matlagning mm, mer eller mindre tvingas bo ihop i lägenhetrna. Nu går även kammarrätten på räddningstjänstens linje. (Källa InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151104:

Migrationsverket 15-10-27:

Så fungerar evakueringsplatserna i Ursvik till sidans topp

Sedan några veckor använder Migrationsverket evakueringsplatser i flera kommuner som en tillfällig boendelösning för asylsökande. I Sundbyberg har kommunen erbjudit 200 platser i Fortifikationsverkets tidigare industrilokaler i stadsdelen Ursvik.

Som mest har 150 asylsökande bott i lokalerna. Men plats finns det för 200, fördelat på flera stora sovsalar och ett fåtal mindre rum.

Standarden är enkel i de industribetonade gamla lokalerna. Det är högt i tak och salarna är mycket stora. I flera sovsalar ligger madrasserna direkt på golvet. Men för familjer finns sovsalar där det också finns sängstommar. I matsalen serveras frukost, lunch och middag, förutom lättare fika två gånger per dag. Några lekrum med leksaker finns för barnen och ett större allaktivitetsrum med tv och pingisbord finns också.

- Allt som allt är lokalen cirka 5 000 kvadratmeter stor, så plats finns det, säger Kjell Sundin från Sundbybergs stad, som ansvarar för boendet.

Svårt att få fram madrasser

Kommunen köpte lokalerna av Fortifikationsverket för några år sedan, och Fortifikationsverket sköter driften av lokalen för Sundbybergs räkning. Kommunen ansvarar för drift och skötsel av evakueringsboendet, och man betalar för att väktare ska finnas på plats dygnet runt. Migrationsverket ersätter kommunerna, efter ansökan, för de faktiska kostnaderna.

- Att Sundbyberg ställde i ordning sina evakueringsplatser är till stor hjälp för oss på Migrationsverket, och vi har en bra dialog med dem. Vi behöver kommuners hjälp med evakueringsplatser, så att människor som söker asyl får tak över medan vi hittar en mer långsiktigt lösning, säger Veronika Lindstrand Kant, regionchef för region Stockholm.

Lokalerna fick anpassas

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 15-10-26: Lundbyhallen görs redo för flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 15-10-27: Masoud Jalilzadeh: Måste få dem att trivas (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 15-10-28: Landshövdingen öppnar för asylboenden i flyghangarer (Extern länk)

SvT Skåne 15-10-29: Möte om tältlägret i Revingeby (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151019:

Migrationsverket 15-10-16:

Tillfälligt tältboende ställs i ordning till sidans topp

Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) etablerar nu ett tillfällig tältboende för 375 personer. Tältboendet tas endast i anspråk om behov uppstår.

Utifrån regeringsuppdraget från den 9 oktober tar Migrationsverket nästa steg tillsammans med MSB. Läget är ansträngt och det blir allt svårare att hitta boendeplatser till alla asylsökande som nu kommer till Sverige och söker skydd. De senaste sju dagarna har 9 319 personer sökt asyl i Sverige, var av 2 312 var ensamkommande asylsökande barn.

MSB har beslutat att tältboendet ska ligga vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Om tälten

I det tillfälliga tältboendet finnas det plats för 75 vinterbonade tält som värms upp med el. Tälten har också ett extra isolerande innertält. Tälten har en yta på 25 kvadratmeter.

I tälten finns sängplatser för fem till sex personer. I anslutning till tältboendet finns byggnader med toaletter och duschar. Mat fås i form av catering. Personal från både MSB och Migrationsverket kommer att finnas på plats dygnet runt. Tält av samma typ har tidigare använts under MSB:s internationella insatser.

Behovet styr om boendet tas i bruk

Tältboendet tas i drift om behov uppstår men ska kunna tas i bruk tidigast den 24 oktober. Eftersom behovet styr kan Migrationsverket inte i dagsläget säga när de första asylsökande flyttar in.

Målet är att barnfamiljer ska disponera ett eget tält. Ensamstående asylsökande får som på Migrationsverkets övriga boenden dela. Mellan tre till sju dagar kommer de asylsökande få stanna på området i avvaktan på att Migrationsverket kan erbjuda ett annat boende på någon av myndighetens övriga anläggningar i landet.

Till medierna

(...)

Artikeln på Migrationsverkets hemsida (Extern länk)

Till MSB:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Migrationsverket 15-07-10:

Avtal klart om asylboende i Västervik till sidans topp

Västerviks arbete med att bygga bostäder för asylsökande går framåt. Nu är avtalet med Migrationsverket underskrivet och i slutet av september ska de fyra modulhusen stå färdiga. Västervik blir därmed den första kommunen att testa en ny kommunnära lösning, som på sikt kan minska Migrationsverkets behov av direktupphandlade tillfälliga asylboenden.

Migrationsverket och Västerviks kommun har tidigare meddelat att man vill testa en ny bostadslösning, som ska bli bättre för både kommunen, Migrationsverket och de asylsökande. Idén är att kommunen låter bygga modulbaserade bostäder som Migrationsverket sedan hyr på långa avtal. Läs mer i en tidigare artikel på denna webbplats.

Den 9 juli tecknade Migrationsverket avtal med det kommunala bostadsbolaget, Västerviks Bostads AB, om att hyra åtta lägenheter fördelade i fyra modulhus. Minst 50 asylsökande ska kunna bo i lägenheterna, och avtalen sträcker sig över sex år.

- Västerviks kommun är mycket nöjd med att ett avtal kunnat tecknas mellan Migrationsverket och Västerviks Bostads AB, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande.

- Tack vare denna lösning har kommunen haft helt andra möjligheter att påverka placeringen av boendet utifrån skola, förskola och kommunikationer. Satsningen ger också nya möjligheter att förbättra integrationen redan under asyltiden, fortsätter han.

Markus Hallström, tillförordnad avdelningschef på Migrationsverket, är också nöjd med avtalet.

- Förhoppningsvis kan detta bli billigare jämfört med när vi upphandlar tillfälliga asylboenden med korta avtalstider. Och framför allt blir det mycket bättre för de asylsökande som kan bo på ett och samma ställa och etablera sig på orten, säger han.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

Migrationsverket 15-06-17:

Ett av Sveriges första hbtq-certifierade asylboenden har öppnat till sidans topp

Allt fler verksamheter i Sverige hbtq-certifieras. Under det senaste året har fyra av dessa varit asylboenden. Och ett av dem är Attendos asylboende i Surahammar utanför Västerås.

På gårdsplanen framför Westsura herrgård i Surahammar vajar regnbågsflaggan. Det har den gjort sedan invigningsfesten den 30 maj, då personal och boende firade hbtq-certifieringen av boendet.

Certifieringen syftar till att höja hbtq-kompetensen inom verksamheten, ifrågasätta normer och synliggöra hur de påverkar hbtq-personer. För att bli certifierade har de anställda genomgått en utbildning som RFSL håller i. Under utbildningen har verksamheten sett över informationsmaterial, blanketter och styrdokument, samt miljön i kontor och väntrum. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. Det är särskilt viktigt för de unga och vuxna som söker asyl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet - något som är förenat med dödsstraff i mångas hemländer.

Alla ska känna sig välkomna

- Alla i personalen var positiva till att göra utbildningen och tyckte att det var väldigt spännande. Flera har uttryckt att de har fått en ny syn på människor och sexualitet, säger Mari Anne Helgesdotter som samordnar arbetet med hbtq-certifieringen på Westsura Herrgård.

Bland de verksamheter som hittills hbtq-certifierats i Sverige finns bland annat flera ungdomsmottagningar och fritidsgårdar, och även familjerådgivningar och vårdcentraler. Hittills har fyra asylboenden hbtq-certifierats, varav tre finns i Skåne - och de drivs alla av det privata omsorgsföretaget Attendo.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Expressen 15-06-22: Hbtq-anpassning får kritik - av asylboende (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150327:

Migrationsverket 15-03-17:

Ny bostadsidé för asylsökande testas i Västervik till sidans topp

Migrationsverket och Västerviks kommun prövar nu en ny lösning för att få fram fler bostäder till asylsökande. Idén är att öka lönsamheten för nybyggnation genom långa hyresavtal. I Västervik är arbetet redan igång.

Behovet av boende för asylsökande fortsätter att öka. I år beräknar Migrationsverkets att 25 000 fler asylsökande kommer att vara inskrivna i myndighetens boenden jämfört med 2014. Till det kommer det växande antal personer med uppehållstillstånd som är inskrivna i boendesystemet. 2014 var det knappt 11 000, och 2015 väntas siffran stiga till över 16 000.

Tillsammans med flera intresserade kommuner har Migrationsverket utvecklat en idé som, om den faller väl ut, på sikt kan minska behovet av att direktupphandla tillfälliga boenden.

Anpassningsbara bostäder

Idén går ut på att kommunen låter bygga modulbaserade bostäder som är anpassningsbara för olika behov, till exempel för asylsökande, studenter eller personer som fått uppehållstillstånd. Om Migrationsverket tecknar långa avtal, minst sex år eller helst ännu längre*, kan nybyggnationen bli lönsam för kommunerna.

Längst har planerna nått i Västervik. Där har markförberedande arbete redan inletts. Planen är att det så fort som möjligt ska finnas ett visningshus på plats. När området är färdigbyggt finns plats för cirka 50 asylsökande.

- Det här ger oss bättre förutsättningar att informera och planera, vilket kommer att leda till ett betydligt bättre mottagande av de asylsökande, säger kommunstyrelsens ordförande i Västervik, Tomas Kronståhl.

Migrationsverket ser också positivt på idén. Omfattningen är i en liten skala än så länge, men förhoppningen är att fler kommuner ska följa Västerviks exempel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

Migrationsverket 15-02-06:

Extraplatser på tillfälliga boenden tas bort till sidans topp

Migrationsverket inrättade i höstas extraplatser på flera tillfälliga asylboenden, för att klara den snabba ökningen av antalet asylsökande. Just nu har behovet av dessa extraplatser minskat. Som en konsekvens måste knappt 2 500 asylsökande i hela Sverige flytta. I Halland har detta lett till protester.

Under hösten 2014 sökte periodvis över 2 000 personer i veckan asyl i Sverige. Totalt kom 81 000 asylsökande under 2014, vilket var 27 000 fler än året innan.

Ökningen blev större än vad prognoserna tidigare förutspått, och satte mottagningssystemet under stark press. Dessutom överklagades upphandlingar om nya tillfälliga boenden, vilket gjorde att cirka 4 000 platser inte kunde börja användas så snabbt som Migrationsverket planerat.

För att klara den snabba och oväntade ökningen av antalet asylsökande beslutade Migrationsverket därför under sensommaren och hösten att vissa befintliga tillfälliga boenden skulle få extraplatser. Totalt handlade det om knappt 2 500 extraplatser i de tillfälliga boendena runt om i Sverige.

Under vintermånaderna har antalet asylsökande minskat, vilket även har varit fallet de senaste åren. Därmed har också behovet av extraplatser på de tillfälliga boendena minskat.

Därför förlängs inte extraplatserna efter februari månads utgång. Som en konsekvens av detta måste knappt 2 500 asylsökande nu flytta till andra boenden. Migrationsverket försöker i möjligaste mån att flytta asylsökande till närliggande tillfälliga boenden. I andra hand gäller tillfälliga boenden i regionen och först i sista hand boenden i övriga landet.

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-02-06:

Stora planer för asylboende på Gotland till sidans topp

250 boendeplatser på Gotland - det kan bli verklighet redan i höst. I veckan hölls ett möte i Visby med engagerade parter för att förankra idén om en etablering på ön.

Ett hundratal personer samlades i Visby i tisdagskväll för att delta i mötet om framtida asylboenden på Gotland. De diskuterade hur Gotland på bästa sätt kan ta emot människor på flykt och få dem att stanna på ön om de får uppehållstillstånd. På plats fanns bland annat regionpolitiker och representanter från frivilligorganisationer och föreningar. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen höll korta presentationer om sina uppdrag och före detta asylsökande som numera bor på ön berättade om sina erfarenheter.

Att siffran landat på just 250 boendeplatser beror på att det motsvarar länstalet för Gotland. Länstalet fastställs av Arbetsförmedlingen och baseras på Migrationsverkets prognoser för de som förväntas få uppehållstillstånd och behöver permanent bosättning i någon av landets 290 kommuner.

- Vi vill att de som ska bo i våra boenden sedan ska få ett erbjudande om att bosätta sig på Gotland, säger Per Sörensen, boendeutvecklare.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150114:

Hero Sverige 15-01-12:

Hero Norge etablerar sig i Sverige och rekryterar Harry McNeil till sidans topp

I 28 år har Hero Norge drivit asylboenden i Norge. Norges största aktör etablerar nu i Sverige.

Harry McNeil har rekryterats som ny VD för Hero Sverige:

"Flyktingmottagandet är, såsom ungdomsarbetslösheten, en av vår tids viktigaste frågor. Tillvaratagandet av nyanländas kompetens och flyktingars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden behöver kraftigt förbättras. Med Hero Norges modell har jag sett hur processen från mottagande och boende till utbildning och jobbförmedling kan göras bättre för både flyktingar och det svenska samhällets behov av kompetens."

Harry McNeil har tidigare varit VD och ansvarig för att bygga upp Telge Tillväxt, ett företag i Södertälje som på tre år anställt ca 600 långstidsarbetslösa ungdomar i ett unikt samarbete mellan svenska storföretag, Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

Hero Norges koncernchef Tor Brekke: "Vi har hittat en VD som matchar våra värderingar och ambitioner. I Södertälje visade Harry att det är möjligt att skapa effektiva modeller för att tillvarata arbetslösa ungdomars potential och förenkla vägen in i samhället. Detsamma gör vi inom Hero för flyktingar."

Hero etablerar sig i Sverige med en modell bestående av flera områden som är viktiga för ett väl fungerande flyktingmottagande: asylboenden, utbildningsverksamhet, jobbförmedling och tolktjänster.

På asylboendena i Norge är de boende väldigt delaktiga. Det finns boenderåd, ett utskott som med egen budget lägger aktivitetsplaner. De boende är involverade i driften och det finns ett nära samarbete med frivilligorganisationer, kommun och grannar för att snabbare komma in i samhället. På så sätt blir tiden på asylmottagningen inte passiv väntan utan en start på etableringsprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.