fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Attacker och attentat mot asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160930:

Migrationsverket 16-09-26:

Gemensam åtgärdsplan med Polisen för ökad trygghet på asylboenden till sidans topp

Migrationsverket och Polismyndigheten har kommit överens om en gemensam åtgärdsplan för att öka tryggheten i asylboenden. Överenskommelsen tydliggör ansvarsförhållanden och innebär ett ökat samarbete mellan myndigheterna.

Överenskommelsen beskriver Polisens respektive Migrationsverkets ansvar när det gäller ordning och säkerhet - dels det brottsförebyggande, dels det brottsutredande arbetet. Migrationsverket ansvarar bland annat för att:

+ Inrätta särskilda trygghetsboenden för utsatta individer.

+ Tillsätta regionala säkerhetssamordnare för förbättrad samverkan mellan Polisen, Migrationsverket, andra myndigheter och externa aktörer.

+ Utveckla ordningsreglerna vid asylboenden.

+ Ge all personal utbildning i hur man förebygger hot och våld.

En del åtgärder har Migrationsverket redan genomfört, medan andra är på gång.

- Vi har tillsatt regionala säkerhetssamordnare och har redan inlett arbetet med att inrätta särskilda trygghetsboenden, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Samordning av resurser

Utöver överenskommelsen har Migrationsverket också inlett ett arbete för att på ett bättre sätt samordna sina bevakningsresurser med Polisen.

- Det betyder konkret att vi i största möjliga mån försöker använda vaktbolag på de asylboenden som ligger allra längst bort från de orter där polisen är lokaliserad, säger Mikael Ribbenvik.

Enligt överenskommelsen ansvarar Polisen för att:

+ Ta fram enhetliga bedömningsgrunder för tillståndsgivning för ordningsvakter vid asylboenden.

+ Ta fram enhetliga rutiner för förundersökningar kopplade till asylboenden.

(...)

Läs mer och hämta överenskommelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160217:

Migrationsverket 16-02-10:

Ökad bevakning efter planerad attack till sidans topp

Under måndagskvällen greps 14 personer som polisen misstänker planerade att attackera ett asylboende i Nynäshamn.

- Vi har beslutat att utöka bevakningen på våra boenden i Stockholmsområdet från och med i går, säger Migrationsverkets säkerhetschef Monica Karum Bergvall.

Efter tips från allmänheten - som handlade om aktiviteter på sociala medier - kunde polisen gripa 14 män för förberedelse till grov misshandel i går kväll. De anhölls sedan under tisdagsmorgonen. I fordonen påträffades olika tillhyggen. Förutom misstanke om förberedelse till grov misshandel har även anmälan om anstiftan till grov misshandel samt anstiftan till grov mordbrand upprättats.

- Jag har inte varit med om någon liknande händelse - inte att man haft sådana här tillhyggen och inte att det planerats en attack av den här omfattningen, säger Monica Karum Bergvall.

Boendet är ett upphandlat asylboende där det bor närmare 100 personer, både vuxna och barn. Under tisdagen åkte teamledare Dramane Khonte dit tillsammans med en kollega som talar persiska och arabiska för att tala med de boende.

- De mådde ganska bra. De fick information om att Securitas kommer att vara på plats tre veckor framåt och de tyckte att det var jättebra och tackade för det, säger Dramane Khonte på mottagningsenhet

I går, tisdag, beslutades det att samtliga boenden i Stockholmsområdet ska få utökad bevakning, med undantag för de boenden där det redan finns stationär bevakning. Samtliga boenden ska dessutom ha två stationära väktare under den tiden Migrationsverkets personal har receptionstid.

SvT Stockholm 16-02-12: 13 häktade för planerad attack mot asylboende (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-12: Känd extremist leder Facebookgrupp som hetsar mot flyktingar (Extern länk)

Se också:

Jönköpings-Posten 16-02-12: Unga från HVB-hem hotades med knogjärn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151025:

Migrationsverket 15-10-20:

Utökad bevakning efter bränder till sidans topp

Efter den senaste tidens bränder utökar Migrationsverket bevakningen vid boenden i region Väst. Dessutom har Migrationsverket tätare kontakter med polismyndigheten som ansvarar för aktuella hotbildsanalyser.

Natten till idag brann det i ett asylboende i Munkedal i Bohuslän. I byggnaden som brann ner bodde ett 15-tal asylsökande som nu får flytta till andra asylboenden i Vänersborg, Mellerud och Stenungssund.

I helgen brann det i skolbyggnader i Kungsbacka och Ljungby, där kommunerna skulle erbjuda evakueringsplatser åt asylsökande. Tidigare samma vecka eldhärjades även en barack i Arlöv som skulle ge tak över huvudet åt ensamkommande barn.

- Det här är oerhört beklagligt. De som utsätts är människor som kommer hit för att de är i behov av skydd. Nu skärper vi säkerheten vid boenden i region Väst, säger Monica Karum Bergvall, säkerhetschef på Migrationsverket.

Bevakning av boenden är en typ av åtgärd som Migrationsverket använder sig av. Myndighetens säkerhetsrutiner är oförändrade, men kontakterna med polisen är nu tätare än tidigare.

- Skulle de kontakterna visa att vi måste vidta ytterligare åtgärder får vi ta i den frågan då. Polisen kan även besluta att vidta egna åtgärder med anledning av bränderna.

Med tanke på det som hänt kan vi inte bortse från att det kan finnas en ökad risk för ytterligare bränder och därför är samarbetet med polisen allt viktigare, säger Monica Karum Bergvall.

Migrationsverket har idag haft möte med länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, och polisen i regionen, för att få en gemensam bild av läget och för att kunna vidta eventuella åtgärder. Det bestämdes då att samverkande myndigheter ska ha dagliga avstämningsmöten för att alla ska ha en gemensam lägesbild.

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 15-10-21: Migrationsverkets brandskyddsansvar vid upphandling av boenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150826:

Migrationsverket 15-08-15:

Asylboende i Arboga utrymt efter bombhot till sidans topp

Sent under fredagskvällen utrymde polisen asylboendet Kallstensgården i Arboga efter ett bombhot.

Utrymningen gick lugnt till och cirka 83 boende flyttade temporärt till en kyrka i närområdet. Därefter flyttade de vidare till tillfälliga boenden i närliggande kommuner. Migrationsverkets personal var på plats och följde med de boende för att ge stöd.

- Det är givetvis en jobbig situation för de asylsökande som bor där och säkert är många oroliga. Vår personal och kommunens krisgrupp gör vad de kan för stötta dem och se till att de får information om vad som händer, säger Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson.

Polisens bombtekniker har undersökt föremålen som visade sig innehålla brandfarlig vätska. Om eller när de sökande kan flytta tillbaka till boendet kommer Migrationsverket ta ställning till tidigast under lördagen.

- Vi följer polisens bedömning av situationen, säger Fredrik Bengtsson.

På Kallstensgården bodde den sökande som är misstänkt för våldsdådet på Ikea i Västerås. Efter måndagens dåd skärpte polisen bevakningen vid Kallstensgården. Polisen fortsätter att ha trygghetsskapande åtgärder för asylboenden i länet, som de tidigare beslutat om.

Artikeln på Migrationsverkets hemsida (Extern länk)

Aftonbladet 15-08-15: Boende om skräcken: "Det utbröt full panik" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-08-15: Upprörda känslor efter att asylboende evakuerades (Extern länk)

Migrationsverket 15-08-15: Frågor och svar om de som evakuerats från asylboendet i Arboga (Extern länk)

SvT Västmanland 15-08-16: Asylsökande i Arboga: "Vi är rädda naturligtvis" (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-08-16: Brandfarlig vätska hittad vid asylboende (Extern länk)

Hotfulla incidenter på andra ställen:

SvT Jönköping 15-08-15: Misstänkt brandattentat mot flyktingboende (Extern länk)

Aftonbladet från Malung 15-08-16: Satte upp brinnande kors vid asylboende (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.