fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Migranter i andra länder och internationellt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181125:

IOM 18-11-09:

Afrika/ IOM Trends Analysis: Most Horn of Africa migrants move within region till sidans topp

Nearly 400,000 migrant movements were recorded in Djibouti, Ethiopia and Somalia during the first six months of 2018 - an average of 2,000 or more individuals per day.

It is an active migration zone, characterized by what is considered "mixed" migration - or the movement of different population groups for a variety of reasons.

A slim majority (51%) of these individuals are moving from, but also within, the Horn of Africa, followed by about 36 per cent whose movements are towards the Gulf Cooperation Council countries on the eastern route - through Djibouti, Somaliland and Puntland.

Smaller movements are being tracked along the Southern Route (to South Africa) and the Northern Route (to Egypt and Israel), about 8 and 5 per cent, respectively.

IOM also recorded over 50,000 arrivals in Yemen during the first half of 2018, which is consistent with the 90,000-100,000 rates of arrivals from Africa annually to Yemen during recent years.

These are a few of the findings detailed in a new report, entitled A Region on the Move, that provides mid-year trend analyses of the main events and key population mobility patterns across the East and Horn of Africa (EHoA) region. The report provides evidence-based insights into major displacement crises and migration trends observed during the first six months of 2018.

Among the major highlights:

+ Some 970,000 Ethiopians were forced to flee their homes between April and June (2018) following inter-communal conflict in the areas between the Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) and the Oromia Region;

+ Somalia continues to be affected by protracted and new displacements, with an estimated 2.6 million internally displaced persons as of May 2018;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.