fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Trafficking, människohandel

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181218:

EU-kommissionen 18-12-04:

Commission calls for continued action to eradicate trafficking in human beings till sidans topp

Today, the European Commission is presenting its Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.

Taking stock of measures taken since 2015, the report highlights the main trends in trafficking in human beings and outlines remaining challenges that the EU and Member States must address as a matter of priority.

The report shows that 20,532 men, women and children were registered as victims of trafficking in the EU in 2015-2016. However, the actual number is likely to be significantly higher as many victims remain undetected. Women and girls continue to be most vulnerable to trafficking (68%) while children represent 23% of registered victims.

Trafficking for sexual exploitation remains the most widespread form (56%), followed by trafficking for labour exploitation (26%). The level of prosecutions and convictions is low, with 5,979 prosecutions and 2,927 convictions reported and only 18 reported convictions for knowingly using services provided by victims. The report also highlights an increase in trafficking within Member States and targeting of younger victims and persons with disabilities. The use of Internet and social media to recruit victims is also noted as well as the heightened risk of trafficking in the context of migration.

While there have been certain improvements, particularly in relation to cross-border cooperation (demonstrated by the joint efforts of Europol and Eurojust), the phenomenon continues to evolve. As a result, the Commission outlines a number of priority areas for Member States to focus on to effectively combat trafficking in human beings:

Improved data collection: Member States should improve the recording and registration of data particularly on gender, age, forms of exploitation, citizenship of victims and perpetrators, as well as on assistance and protection;

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

COM(2018)777, Rapporten på svenska mfl språk (Extern länk)

FRA 18-11-30: EU Anti-Trafficking Coordinator, FRA and Eurojust join forces against child trafficking (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Migrationsverket 18-11-15:

Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige till sidans topp

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Under en uttagningsresa för att ta ut kvotflyktingar tidigare i år träffade Migrationsverkets delegation en ung man från nordöstra Afrika. Han berättade att han hade flytt sitt hemland och fått jobb inom restaurangbranschen i ett annat nordafrikanskt land. När lönen uteblev hamnade han i en svår ekonomisk situation, vilket utnyttjades av ett kriminellt gäng som lovade att hjälpa honom. Han fördes till en kustort vid Medelhavet där människor samlades för att ta gummibåtar över till Europa. Att den unge mannen inte hade råd med någon biljett var förövarna medvetna om och det var därför de hade fört honom dit: För att låta honom gå ombord skulle han betala med sina organ.

Människohandel är temat för Migrationsverkets medverkan i den årliga konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna som inleds på Stockholmsmässan i dag. Förra året identifierad Migrationsverket 444 personer som offer för människohandel, drygt en tredjedel uppger att de blivit utsatta på vägen till Sverige. Organhandel är en form av människohandel som uppmärksammats av Migrationsverket först de senaste åren.

- För bara tre år sedan hade vi inte stött på ett enda sådant ärende. Nu möter vi varje år människor som berättar att de betalat för resan med sina organ, säger Kajsa Törnqvist Netz, nationell samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

Omfattande organhandel

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-11- 16:

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel till sidans topp

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

- Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör i människohandelsfrågor på polisen.

Antalet anmälda brott som gäller människohandel för sexuella ändamål med barn ökade mellan 2015 och 2017 från 15 till 23 fall. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I de flesta fallen låg Migrationsverket bakom anmälan.

- Vi ser Migrationsverket som en väldigt viktig aktör i arbetet mot människohandel, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

Information från olika aktörer

Hon sammanställer de årliga rapporter om människohandel som Polismyndigheten tar fram på uppdrag av regeringen. I det arbetet jämför och analyserar hon information från den egna myndigheten med information från andra aktörer, exempelvis Migrationsverket och frivilligorganisationer.

- Olika aktörer har olika erfarenheter av människohandel beroende på vilka människor de möter, säger hon.

Att informationen kommer från olika håll gör att polisen får en bättre bild av exempelvis tillvägagångssätt hos kriminella gäng och särskilt riskfyllda flyktvägar. Informationen från Migrationsverket kan handla om kön och ålder på brottsoffren, varifrån de kommer och vilka former av människohandel som de har utsatts för. På senare år har Migrationsverket rapporterat till polisen om den människohandel för sexuella ändamål som drabbar kvinnor från Nigeria. Ofta smugglas de till Libyen och förs sedan med båt till Italien och Spanien.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Destination Unknown 18-10-18:

Human trafficking among migrants and refugees: Understanding what puts them at risk till sidans topp

While substantial evidence exists on the trafficking and exploitation of migrants and refugees on the Western Mediterranean migration route in Europe, little is known about trafficking in human beings along the Eastern Mediterranean Route. Yet almost 1.5 million people arrived in Europe through this route in 2015-2016.

Many of them were children, including children travelling alone. Initially moving through Turkey to Greece, people then travelled along the 'Western Balkans Route' to Germany, Sweden, Austria and other EU countries. Both along the route and at final destinations, many people and organisations helping refugees and migrants found themselves overstretched by the high numbers of people arriving and struggled to identify people who were at risk of or had been trafficked.

Destination Unknown member Terre des Hommes, with other organisations, recently conducted a study on how to assess the risk that a person is being or at risk of being trafficked, and what makes people more at risk of trafficking along the Balkans route and in selected destination countries. The study also investigated the gaps, needs, challenges and good practices in the identification, referral, protection and rehabilitation of victims of people trafficking who use this route.

The research found that while trafficking and exploitation are a major cause of concern for migrants and refugees travelling along the Western Balkans route, the number of identified victims remains extremely low. According to the study, this was due to a lack of adequate investment in identifying and assisting victims, including children - especially in the first reception and asylum systems for new arrivals.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Institute for Gender Equality 18-10-18:

Gender-specific measures in anti-trafficking actions: report till sidans topp

Trafficking for sexual exploitation is the most commonly reported form of human trafficking in the European Union. It is a form of gender-based violence that disproportionately affects women. 95% of registered victims of trafficking for sexual exploitation in the EU are women or girls. Trafficking in women and girls remains a structural form of violence against women.

In this report, a gender perspective is applied as an analytical framework to examine the provisions and obligations under the Anti-Trafficking Directive and the Victims' Rights Directive. The Anti-Trafficking Directive introduces common provisions, taking into account a gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and the protection of the victims. The analysis seeks to identify strengths and opportunities for improvement in the protection and response to the needs of victims of traf-ficking for sexual exploitation.The report provides guidance to Member States on gender-specific measures to better identify, help and support victims of trafficking in human beings.

Hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

IOM 18-10-16:

Girls in forced labour largest group of trafficking victims in Bangladesh refugee camps till sidans topp

Young girls sold into forced labour are the largest group of trafficking victims identified by the UN Migration Agency (IOM) in Bangladesh's Rohingya refugee camps.

IOM counter-trafficking experts warn that more than a year into a crisis that has seen the number of Rohingya refugees in Cox's Bazar soar to almost a million, more desperate families are sending their young daughters off into dangerous work situations because most households have no other way to earn money in the camps.

"There is a very limited number of jobs in the camp and for women there is almost nothing. That's why I went outside of the camp," explained one young Rohingya woman, who ended up being forced to work extremely long hours for very little pay in the fish processing industry.

Latest figures show that women and girls lured into situations of forced labour account for two thirds of those who have received support from IOM in Cox's Bazar after escaping or being rescued from exploitation. Another 10 per cent of identified victims were women and girls who suffered sexual exploitation.

Bangladeshi security agencies have reported stopping up to 60 women and girls a day attempting to leave the camps in small groups, many of whom appeared to have been coached what to say, but who, when questioned further, appeared unclear about issues such as who they are supposed to be travelling to meet.

IOM experts stress that adult men and boys are also the target of traffickers, accounting for around one in three of those found to have ended up in forced labour.

"We are struggling to meet our everyday needs and there is no scope to get any job inside the camp. So, we [agreed to go] outside of the camp to work," said a Rohingya father, who ended up receiving no payment after working long hours and being physically abused by an employer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

COE 18-06-08:

Sweden: progress made, but need to address all forms of trafficking till sidans topp

The Council of Europe's expert group against human trafficking (GRETA) publishes today its second evaluation report on Sweden. The report assesses developments since the publication of GRETA's first evaluation report on Sweden in May 2014 as regards the implementation of the Council of Europe's Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

According to the report, Sweden has made progress in a number of areas, in particular the development of the legal framework for combating human trafficking, the setting up of specialised anti-trafficking police units and the establishment of the National Support Programme which allows presumed victims of trafficking to receive assistance through the Platform Swedish Society against Human Trafficking. The adoption of a new National Action Plan to protect children from human trafficking, exploitation and sexual abuse, as well as a new National Action Plan against prostitution and trafficking in human beings, are welcome developments. However, they focus on sexual exploitation and therefore not all forms of human trafficking are sufficiently addressed. GRETA asks the Swedish authorities to ensure that the new Gender Equality Agency, which has taken over the co-ordination of action against human trafficking in Sweden since the beginning of 2018, effectively addresses all forms of trafficking in human beings, both in terms of combatting them and assisting victims.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.