fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Studier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 181018:

Migrationsverket 18-10-08:

Antalet gäststudenter från Kina fortsätter att öka till sidans topp

Kina fortsätter toppa listan över utomeuropeiska studenter. Sedan 2013 ökar antalet kinesiska studenter år för år. Danyang Wang, 24, och Xinyang Ren, 23, från Peking har precis påbörjat sin utbytestermin i Linköping.

Danyang Wang och Xinyang Ren kom till Sverige för bara några veckor sedan, men har redan hunnit besöka Ikea där de passade på att äta köttbullar med lingonsylt. Sverige har ett gott rykte säger de, och nämner, utöver möbelvaruhuset, också Nobelpriset. De två studenterna läser vid samma universitet i Kina och delar nu bostad i Linköping där de studerar datavetenskap.

- Vårt universitet i Kina har ett utbyte med Linköpings universitet. Det finns även ett utbyte med Finland, men Sverige lockade mer. Jag tycker att Sverige historia är intressant, att det har varit ett stort kungadöme, säger Danyang Wang.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket yyy 18-10-10:

Kortare väntan för att studera i Sverige till sidans topp

Internationella studenter som vill studera i Sverige behöver inte vänta lika länge på beslut som under samma period förra året. De kortare väntetiderna gäller de flesta ansökningskategorierna, exempelvis doktorander och gäststudenter som vill förlänga sitt uppehållstillstånd.

För flera kategorier har väntetiderna minskat markant jämfört med förra året. Bland annat för doktorander som söker tillstånd för första gången, där har snittet minskat från 64 till 42 dagar. När det gäller förlängning av tillstånd för gäststuderande är snittet för 2018 47 dagar, bättre än på flera år. De flesta som ansöker om uppehållstillstånd i ett studerandeärende får beslut i snitt inom 50 dagar från ansökan.

- De som ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd och samtidigt behöver resa utomlands riskerar i vissa fall att inte få sitt beslut innan de ska återvända till Sverige och därmed fastna i ett annat land. Risken för detta har minskat under året eftersom studenterna får beslut snabbare, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att väntetiderna har minskat. De tillståndsenheter på Migrationsverket som hanterar studerandeärenden fick förra året i uppdrag att till och med maj 2017 avgöra alla gamla ärenden. Den avarbetning som gjordes då är sannolikt den enskilt största orsaken till de minskade väntetiderna.

Andra åtgärder har också påverkat väntetiderna. Förra året förändrades exempelvis praxis så att doktorander numera kan få uppehållstillstånd som gäller upp till två år istället för ett. Det innebär att förlängningsansökningarna bland doktorander har minskat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.