fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Internationellt samarbete

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190517:

UNHCR 19-05-16:

IDAHOT: UNHCR launching consultations on LGBTI refugees' rights till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has launched this week a series of consultations to identify ways of ensuring that lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) refugees are better protected against harm, and are able to seek justice and support when they experience violence and discrimination.

Echoing the theme chosen for this year's International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia (IDAHOT), "Justice and Protection for All", the first round of consultations with LGBTI organizations and advocates took place today, 16 May 2019, in Geneva. Other consultations will take place in different parts of the world in the coming months.

"UNHCR has been working hard to ensure that LGBTI asylum seekers and refugees are protected wherever they are, but we need to mobilize further. This is why it is so important to hear from and join up forces with individuals and organizations that have expert knowledge on this issue," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

With over 70 countries around the world still criminalizing same-sex relationships, many LGBTI people continue to experience severe human rights abuses and persecution in their home countries. Forced to seek safety and protection abroad, they often face similar or even greater risks once arrived in neighboring countries.

"It is vital that we create safe spaces for LGBTI asylum seekers and refugees so they don't feel compelled to conceal their sexual orientation or gender identity in an effort to protect themselves," said Grandi, noting that over the past years, UNHCR has invested in developing guidance, tools and training on LGBTI issues for its staff and partners.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Global Summit of Refugees February 2019:

Asia Pacific Summit of Refugees (APSOR) outcomes report till sidans topp

This paper outlines the discussions, key recommendations and outcomes from the Asia Pacific Summit of Refugees (APSOR), held on 22 October 2018 in Bangkok, Thailand, with participants in video hubs connecting to the Summit from Indonesia, Malaysia, Iran, India and Australia.

It includes:

1. Background information about the Summit;

2. An overview of discussions and information shared; and

3. Key recommendations and outcomes.

This paper provides an account of the discussions at this gathering, and outlines recommendations for how the ideas leading up to and arising from APSOR can be taken forward. These discussions and recommendations are relevant to inform the strategic thinking and actions of refugee-led organisations and networks at different levels, and to other stakeholders wishing to support the agency and voice of refugees and other forcibly displaced people in policy and decision-making processes.

BACKGROUND

On 22 October 2018, APSOR brought together 104 representatives from refugee-led organisations, networks and communities residing in 10 host countries in the Asia Pacific region to discuss and plan for greater refugee participation in policy- and decision-making. This was the first opportunity of its kind for refugee leaders in the Asia Pacific region to come together to share experiences, network and discuss how to strengthen refugee self-representation at all levels (locally, regionally and internationally).

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

UNHCR 19-02-01:

Tio frågor och svar om det globala avtalet om flyktingar (Global Compact on Refugees) till sidans topp

UNHCR har färdigställt två års konsultationsprocess, vilket resulterat i det Globala Avtalet om Flyktingar, som syftar till att flyktingar och deras värdländer får det stöd dem behöver.

Varför behöver vi ett Globalt Avtal om Flyktingar?

I slutet av 2017 fanns det nästan 25,4 miljoner flyktingar runt om i världen. Bördan och ansvaret för att hjälpa så många flyktingar är fortfarande oproportionerligt fördelat på ett fåtal länder. Tio länder är värdar för 60 procent av världens flyktingar och större delen av flyktingarna (85 procent) bor i utvecklingsländer som står inför egna utvecklingsutmaningar. Det är nödvändigt att hjälpa dessa länder och att hitta globala lösningar för människor som flyr, vilket kan åstadkommas genom att stärka samarbetet mellan stater, internationella organisationer, civilsamhället och den privata sektorn. Det är detta som det Globala Avtalet om Flyktingar handlar om. Det är en ny överenskommelse för att stödja flyktingar och de samhällen som tar emot dem. Ramverket syftar till att förbättra skyddsvillkoren för flyktingar i värdländerna, samt se till att utvecklingen av dessa länder och samhällen inte blir lidande till följd av deras generositet. Ramverket omvandlar de åtaganden som FN:s 193 medlemsstater ingick, genom antagandet av New York-deklarationen för flyktingar och migranter i september 2016, till praktiska och konkreta åtgärder. Det är ett förslag för att vägleda och stärka den internationella responsen när det gäller flyktingar, så att värdsamhällena får det stöd de behöver i tid, att flyktingar får tillgång till hälsa, utbildning och möjligheter att arbeta, och även för att hitta förebyggande lösningar till de svåra situationer som flyktingar ställs inför. Avtalet kommer underlätta att göra stödet mer systematiskt samt mobilisera åtgärder och resurser på både lokal och internationell nivå.

Vad består ramverket av?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsinfo 18-12-11:

FN:s medlemsländer har antagit globalt migrationsavtal till sidans topp

Under måndagsförmiddagen antog FN:s medlemsländer det globala migrationsavtalet, trots de senaste veckornas kritik från flera länder. Överenskommelsen består av 23 punkter vars syfte är skapa ordning och reda i den globala migrationen genom att etablera ett globalt samarbete mellan världens in- och utvandringsländer och stärka migranters ställning.

Antogs på FN-toppmötet i Marocko

I drygt ett och ett halvt år har 200 av FN:s medlemsländer arbetat för att förhandla fram ett globalt ramavtal kring migration. Det är första gången i historien som världens länder har samlat olika aspekter av migration i en och samma överenskommelse och kommit överens om ett gemensamt och omfattande avtal om migration. Avtalet har nu antagits formellt av FN:s medlemsländer, inklusive Sverige, vid konferensen i Marrakech, Marocko, på måndagen den 10 december 2018.

Avtalets mål och innebörd

Syftet med avtalet är att tillsammans bättre hantera migrationsrelaterade utmaningar, stärka migranters rättigheter och bidra till hållbar utveckling. Avtalet är inte bindande och utgörs av 23 mål som ska förbättra möjligheterna till legal migration och ge länderna som tar emot migranter bättre förutsättningar.

Avtalet omfattar migranter som gästarbetare, arbetskraftsinvandrare, forskare och studenter - inte flyktingar. 2017 fanns det 258 miljoner migranter i världen. Till skillnad från flyktingar, som skyddas enligt internationell rätt i flyktingkonventionen, befinner sig andra migranter ofta utan lagliga rättigheter i de länder de uppehåller sig i. Varje land behandlar i regel migranter enligt sina egna lagar för invandring. Migranter kan därför vara en utsatt grupp i samhället som saknar rättslig status och faller offer för såväl diskriminering som övergrepp. Avtalet syftar därför bland annat till att stärka gruppens ställning och rättigheter.

(...)

Hela artikeln med många länkar (Extern länk)

Läs hela migrationsavtalet och dess 23 mål här (Extern länk)

EU-parlamentet 18-12-10: MEPs strongly welcome the Global Compact on Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-17:

States reach historic deal for refugees and commit to more effective, fairer response till sidans topp

UN General Assembly agrees on an innovative global framework to better serve the forcibly displaced and their host communities.

In a historic decision, the member states of the UN General Assembly today agreed on a new international framework - known as the Global Compact on Refugees - that will transform the way the world responds to mass displacement and refugee crises, benefiting both refugees and the communities that host them.

"No country should be left alone to respond to a huge influx of refugees," said the UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "Refugee crises call for a global sharing of responsibility, and the compact is a powerful expression of how we work together in today's fragmented world."

The Global Compact on Refugees was agreed as part of this year's annual resolution on UNHCR, the UN Refugee Agency. It builds on the existing international legal system for refugees, notably the 1951 Refugee Convention, and on human rights and humanitarian law. It is a non-binding operational tool to bolster cooperation.

After two years of extensive consultations led by UNHCR with member states, international organizations, refugees, civil society, the private business sector and experts, this new global deal will provide more robust support for the countries where most refugees live. It will also strengthen the shared responsibility to aid those who are forced to flee by conflict or persecution.

"The compact translates the idea of responsibility sharing into concrete, practical measures, to ensure refugees aren't held hostage to the vagaries of politics," said Grandi. "It provides long overdue recognition that countries hosting large numbers of refugees provide a huge service to our shared humanity and sets out ways through which the rest of the world can help share the load."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Media Fact Sheet: Global compact on refugees (Extern länk till pdf-fil)

UNHCR 18-12-19: UNHCR welcomes agreement on migration compact (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

ECRE 18-11-23:

ECRE published Policy Note on EU's role in implementing Global Compact on Refugees till sidans topp

ECRE has published a Policy Note "Global Means Global: Europe and the Global Compact on Refugees" which sets out how the EU should take forward the implementation of the Global Compact on Refugees (GCR) within and outside Europe. It identifies sections of the GCR that are particularly pertinent in this respect and provides related recommendations.

(...)

In the Policy Note ECRE argues that the EU's commitment to the GCR is undermined by the different measures currently used or proposed to shirk rather than share responsibility for refugees. The GCR applies to EU Member States both in the way they act domestically and in their approach to third countries on asylum, displacement and migration. Therefore, the application of the Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) to Europe as a region should not be dismissed but viewed as an opportunity.

In addition, the EU and European governments should ensure that the negotiations of the next Multiannual Financial Framework (MFF), which will govern the EU's budget from 2021-2027, decides on funding priorities and programmes that support the objectives of the GCR. This pertains to the role of the EU and its Member States who are collectively the world's biggest development donor as well as the considerable support the EU provides for asylum seekers and refugees within Europe.

The EU should support participation and empowerment of refugees and host communities as the GCR contains few concrete proposals on the active participation of refugees and host communities in its implementation. Engagement with civil society is an area where the EU should share its good practice to create a change in the way in which refugee policy is discussed, developed and implemented.

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

Karin Ödquist Drackner, Unicef 18-12-10: Världens länder måste samarbeta för en säker och ordnad migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Regeringskansliet 18-11- 22:

Ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration till sidans topp

(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

För första gången har en överväldigande majoritet av världens länder kommit överens om gemensamma mål för att hantera internationell migration. Vad handlar det om och vad innehåller det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration?

Vid FN-toppmötet som hölls den 19 september 2016 om storskaliga flykting- och migrationsrörelser antogs den så kallade New York-deklarationen för flyktingar och migranter. I deklarationen slås fast att två globala ramverk ska tas fram, ett om migration (Global Compact for safe, orderly and regular migration) och ett för flyktingar (Global compact on refugees). Migrationsramverket, i motsats till Flyktingramverket, rör således enbart migranter och inte flyktingar eller personer som i övrigt är i behov av internationellt skydd.

Det globala migrationsramverket är resultatet av en omfattande förhandlingsprocess mellan företrädarna för alla FN-medlemsstater. Den stora majoriteten av FN:s medlemsstater - mer än 180 länder - väntas ge sitt godkännande till migrationsramverket i samband med en högnivåkonferens i Marrakech, Marocko den 10-11 december 2018. Formellt antas migrationsramverket i form av en resolution i FN:s generalförsamling i december 2018. Migrationsramverket är inte ett internationellt avtal och är inte rättsligt bindande.

1. Vad är det globala migrationsramverket?

Migration är internationell till sin natur och innebär både utmaningar och möjligheter. Att hantera migrationens utmaningar och tillvarata dess möjligheter kräver internationellt samarbete. Migrationsramverket syftar till att tillhandahålla den internationella ramen för detta.

2. Hur är migrationsramverket upplagt och vad innehåller det?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-20:

Djibouti hosts forum on African migration till sidans topp

The Fourth Pan African Forum on Migration (PAFoM IV) began yesterday (19/11) in Djibouti City under the theme, Harnessing the Benefits of Free Movement of Persons Regime for Sustainable Development in Africa.

The Government of Djibouti is hosting the three-day conference in collaboration with the UN Migration Agency (IOM), the African Union Commission (AUC) and Intergovernmental Authority on Development (IGAD).

Held annually since 2014, the Forum aims to provide more focused engagement with all relevant migration stakeholders on the African continent. Dozens of delegates are gathered representing 34 African Union member states, Regional Economic Commissions (RECs), international organizations, private sector, trade unions, academia, parliamentarians, African diaspora community and civil society organizations working on migration issues.

Opening the deliberations, Prime Minister of Djibouti, Abdoulkader Kamil Mohamed urged African member states to foster dialogue "because migration transcends across borders, it requires enhanced cooperation and coordination."

The conference covers a myriad of topics related to migration in Africa, including: a coordinated human mobility agenda for Africa: the benefits and challenges of free movement; the continental free trade area; accurate data for evidence-based policy making; and fostering social cohesion, integration and security cooperation.

The event complements efforts being made by the African Union (AU) and respective RECs to increase the capacity of member states as well as consolidate instruments, policies, laws and other commitments that facilitate the free movement of people, goods and services on the continent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.