fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Visum- och passregler

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190517:

EU Migration Law Blog 19-05-10:

Amending the visa code: Collective punishment of visa nationals? till sidans topp

By Elspeth Guild, Professor ad personam, Radboud University Nijmegen

The EU legislature has agreed about a substantial reform of the Visa Code which still needs to be adopted officially. It will tie the cost, processing time of visas and availability of multiple entry visas to the success rate of Member States' return efforts to the relevant country. The idea, proposed by the Commission and accepted both by the Council and the Parliament, is that nationals of countries on the EU's visa black list, should be punished for the inability of EU Member States to return people (both nationals of the state and where permitted non-nationals who travelled through) to their state.

This collective punishment would take the form of a doubling of the cost of a visa (from the proposed € 80 to € 120 or even € 160) or exclusion from:

(a) simplified visa application procedures,

(b) waivers for holders of diplomatic and service passports,

(c) the 15 day visa processing time and

(d) access to multiple entry visas.

Further, the penalties would not necessarily apply to all nationals of the 'offending' country but possibly only to some categories (unspecified) of them.

This principle could constitute discrimination on the basis of nationality within the class of States which are on the EU's visa black list and discrimination on the basis of economic, social and/or educational status in the delivery and cost of EU visas for nationals of the same state.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.