fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Visum- och passregler

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200523:

EU-parlamentet 20-04-23:

EU-Belarus: MEPs back agreements on readmission and visa facilitation till sidans topp

+ Obligation to readmit nationals or residents without the right to stay

+ People who entered the EU illegally after transit through Belarus also to be returned

+ Respect of human rights and international legislation must be ensured

+ Faster and cheaper visas for short stays of up to 90 days

Civil Liberties MEPs backed on Thursday two agreements with Belarus to facilitate the return of persons without the right to stay and the issuance of visas for short trips.

In a remote voting session, the Civil Liberties Committee endorsed the readmission agreement with 54 votes to 13. The deal for cheaper short-stay visas that are issued more quickly was backed by 61 MEPs, while 6 voted against.

Return of people residing illegally in the EU

Under the readmission agreement, Belarus commits to readmit its nationals who do not, or who no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of EU member states. This will also apply to persons who hold a residence permit or a valid visa issued by Belarus, and those who illegally entered EU territory directly after having stayed on, or transited through, the territory of Belarus.

Visa facilitation

The general visa fee for both Belarusians and EU citizens travelling to the other territory for up to 90 days in any 180-day period will be reduced to €35 (some categories of travellers will be exempt from paying fees). The deadlines for consulates to deal with requests will be reduced to 10 calendar days (extendable to a maximum of 30 days). Some Belarusian travellers, such as journalists, students and members of official delegations, will be able to receive multiple-entry visas that will be valid for longer and they will have to submit fewer supporting documents to justify their purpose of travel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

EU-kommissionen 20-02-03:

New rules on short-stay visas to the EU till sidans topp

modernised procedure, updated fees, link to readmission cooperation

New EU rules on short-stay visas apply worldwide since 2 February. They make it easier for the millions of legitimate travellers who visit the EU every year to apply for a visa, facilitating tourism and business, while providing more resources for countering irregular migration risks and threats to internal security.

The applications procedure becomes more user-friendly: travellers may, for example, submit visa applications up to 6 months ahead of a planned trip, instead of 3 months previously. Multiple-entry, long-validity visas are easier to obtain for frequent travellers, saving them time and money. The visa fee is €80, an increase from €60 to help maintain sufficient resources to process applications and detect potential security and irregular migration risks. The increase is the first one since 2006.

In addition, the EU can now adapt the rules on processing visa applications (for instance as regards processing time, the level of the visa fee or the issuing of multiple-entry visas) depending on whether a non-EU country cooperates satisfactorily on the return and readmission of their nationals staying irregularly in the EU. The EU visa rules cover short-stay visas for the Schengen area, which includes 22 Member States and four associated countries. Currently, citizens from 105 non-EU countries and entities are required to hold a visa when travelling to the Schengen area for short-stay visits.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

EU-kommissionen 19-08-30:

Förslag till återtagandeavtal och avtal om förenklade viseringar med Vitryssland till sidans topp

COM/2019/401 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

/utdrag ur beslutsförslaget om återtagande:/

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (nedan kallat avtalet) är att fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på Vitrysslands eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och att i en anda av samarbete underlätta transiteringen av sådana personer,

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att utkastet till återtagandeavtal kan godtas av unionen.

/utdrag ur beslutsförslaget om viseringar:/

COM/2019/405 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) är att ömsesidigt förenkla utfärdandet av viseringar för planerade vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod för unionsmedborgare och vitryska medborgare.

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att unionen kan godta utkastet till avtal.

Beslutsförslaget om återtagande, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

Beslutsförslaget om viseringar, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Comparative Migration Studies 19-07-23:

The relational dimension of externalizing border control: selective visa policies till sidans topp

Lena Laube

The paper traces the crucial role of visa policies in externalizing border control. Since the European Union has agreed upon a highly selective visa policy in 2001, most neighbouring countries are (newly) confronted with visa requirements for short-term travel. Because of this standardization of travel opportunities, visa-free travel to the European Union has become a rare and valuable political asset both for third country nationals and their governments. Consequently, visa liberalization became a major issue in bilateral negotiations with the EU over cooperation in migration management and is frequently used as an incentive by the EU institutions. However, the EU is not the only cooperating partner that strategically engages in border and migration diplomacy. As the case studies of Moldova, Morocco and Turkey show, all governments involved use issues of mobility regulation as a foreign policy tool, though with varying success in regard to visa liberalization.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Rådet 19-06-06:

EU uppdaterar regler för att underlätta lagligt resande och bekämpa olaglig migration till sidans topp

Rådet antog i dag ändringar avseende viseringskodexen för att förbättra villkoren för personer som reser på laglig väg och förstärka tillgängliga verktyg för att åtgärda de utmaningar som den irreguljära migrationen har medfört.

Bättre villkor för personer som reser lagligt

De nya reglerna ger snabbare och tydligare rutiner för personer som reser lagligt, bl.a. genom att

+ göra det möjligt att lämna in viseringsansökningar upp till 6 månader och senast 15 dagar före avresa

+ göra det möjligt att fylla i och underteckna ansökningsformuläret elektroniskt

+ införa en harmoniserad strategi för att utfärda viseringar för flera inresor för personer som reser regelbundet och har en positiv viseringshistorik, med en gradvis utökning av perioden från 1 till 5 år

Täcka kostnaderna för handläggning

För att medlemsländerna bättre ska kunna täcka kostnaderna för handläggning av viseringsansökningar men utan att det avskräcker människor från att ansöka om visum, kommer viseringsavgiften att höjas till 80 euro.

Genom förordningen införs också en mekanism för att vart tredje år se över huruvida viseringsavgiften bör ändras.

Bättre samarbete kring återtagande av irreguljära migranter

Förordningen ska också bidra till förbättrat samarbete med tredjeländer kring återtagande, genom att den inför en ny mekanism för viseringhantering som påtryckningsmedel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rådet 19-06-06: Bättre säkerhet för id-handlingar: rådet antar nya regler (Extern länk)

EU-kommissionen 19-06-06: Commission welcomes final adoption of strengthened visa rules (Extern länk)

Den fullständiga listan över länder vars medborgare behöver visum (Extern länk)

Faktablad (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

EU-parlamentet 19-04-17:

Parliament adopts new rules for short-stay visas till sidans topp

The EU will simplify procedures for requesting and issuing short-stay visas and will use its visa policy to encourage non-EU countries to cooperate on migration.

Parliament approved on Wednesday the new EU Visa Code, already informally agreed with the Council of Ministers. The law establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period).

Procedures for bona fide travellers will be simpler, and there will be a direct link between visa and migration policy.

Visa applications will have to be submitted between six months (instead of the current three months) and 15 days ahead of the intended trip, except for seafarers, who will be allowed to submit applications nine months in advance.

Among other changes:

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros -with a possible reduction for people under 18 years old-, and children under six, students and researchers will continue to be exempt from paying the visa fee;

the new prerequisite to buy travel health insurance will be assessed by the European Commission 15 months after being introduced, taking into account the actual medical costs incurred by visa-holders;

EU member states will have to work with external service providers to manage visa requests in non-EU countries where they are neither present nor represented; and

frequent travellers might be eligible for multiple entry visas.

Cooperation on readmission by non-EU countries

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 19-04-17:Commission welcomes Parliament adoption of stronger and more secure EU visa rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

EU-kommissionen 19-02-20:

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om att förbättra EU:s viseringsregler till sidans topp

I dag godkände medlemsstaterna Europaparlamentets och rådets överenskommelse om kommissionens förslag att modernisera EU:s gemensamma viseringspolitik, anpassa reglerna till nya säkerhetsproblem, utmaningar kopplade till migration och nya möjligheter som en följd av den tekniska utvecklingen. Genom de överenskomna reglerna blir det lättare för legitima resenärer att få visum till Europa, vilket främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

Kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos välkomnar överenskommelsen och säger: - Jag välkomnar överenskommelsen i detta viktiga ärende. De nya viseringsreglerna kommer att underlätta resorna för de miljontals legitima resenärer som besöker EU varje år till fördel för vår rese- och turistnäring. Reglerna förbättrar samtidigt våra säkerhetsstandarder så att de som utgör ett hot eller inte har rätt att resa in i EU upptäcks. De nya reglerna kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja effekterna av vår viseringspolitik för att förbättra samarbetet med tredjeländer när det gäller irreguljära migranters återvändande och återtagande.

De nya reglerna omfattar särskilt följande:

Smidigare förfaranden: Resenärer kommer att kunna lämna in ansökningar så långt som sex månader före den planerade resan (nio månader för sjöfolk) - i stället för de nuvarande tre månaderna. Dessutom kommer ansökningarna att kunna lämnas in direkt i hemvistländerna. När så är möjligt kan de också fylla i och underteckna sina ansökningar elektroniskt. Barn mellan 6 och 18 år kan komma att undantas från viseringsavgiften.

(...)

Läs uttalandet och hämta faktablad (Extern länk)

Rådet 19-02-20: rådet bekräftar överenskommelse om förändringar av viseringskodexen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

EU-kommissionen 18-12-19:

Rapport om hur västra Balkan mfl uppfyller kraven för liberalisering av viseringar till sidans topp

EU-kommissionen lägger idag fram sin rapport om hur riktmärkena för liberalisering av viseringsbestämmelserna uppfylls av länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och av länderna i det östliga partnerskapet (Georgien, Moldavien och Ukraina). Rapporten visar att de berörda länderna fortfarande uppfyller kraven för liberalisering av viseringsbestämmelserna men att det krävs riktade och i vissa fall omedelbara insatser på en rad områden för att se till att denna situation består.

Viseringsfritt resande medför alltså betydande fördelar för EU och dess partnerländer genom att stärka de sociala, kulturella och ekonomiska banden, men också ett ansvar för att slå vakt om de framsteg som gjorts i dialogerna om viseringsliberalisering och för att se till att migrations- och säkerhetsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt. Genom dagens rapport följer kommissionen upp sina rekommendationer från december 2017 och stämmer av de berörda ländernas insatser under det senaste året.

Ytterligare insatser krävs för att motverka irreguljär migration

Alla de åtta länderna har fortsatt vidta åtgärder mot irreguljär migration, men mer behöver göras för att se till att resultaten blir varaktiga:

Den irreguljära migrationen från Ukraina, Serbien och Bosnien och Hercegovina till EU är fortfarande hög, och det ökande antalet ogrundade asylansökningar i EU från medborgare i Moldavien och Georgien är en källa till oro.

Efter attAlbanien införde effektiva åtgärder för att komma till rätta med irreguljär migration minskade antalet asylansökningar med 32 % under första halvåret 2018. Detta arbete behöver nu fullföljas och vidareutvecklas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten COM(2018) 856 (Extern länk)

EU-parlamentet 18-11-29: Western Balkans: European Parliament takes stock of 2018 progress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

EU-parlamentet 18-12-03:

New EU short-stay visas: more advantages for legitimate travellers till sidans topp

Simpler procedures for legitimate travellers and incentives for cooperating with the EU on migration are part of new rules on short-stay visas for non-EU nationals.

Civil Liberties Committee MEPs backed, on Monday, changes to the EU Visa Code which establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period). The draft law was passed with 27 to 15 and 4 abstentions.

MEPs partially endorsed the Commission's proposal, aimed at facilitating legitimate travel for tourism, trade and business, whilst preventing irregular immigration and contributing to internal security. They made additional changes to further simplify procedures for bona fide travellers and ensure a positive link between visa and migration policy.

Among other changes:

some applicants may not need to present their applications in person and processing periods will be reduced;

travellers will be able to hand in applications at the consulate of another EU member state if the one responsible is neither present nor represented in a given third country or if the competent one is more than 500 km away from their place of residence;

travel health insurance will not be a prerequisite for requesting a visa;

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros, with exceptions for some travellers, while children under 12, family members of EU nationals, students and researchers will have the fee waived;

it will be possible to apply for a visa up to nine months before the intended journey (instead of six months proposed by the Commission), and

additional facilities for artists and sports professionals touring in the EU and multiple entry visas for frequent travellers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FRA 18-09-05:

Fundamental rights implications of storing biometric data in identity documents till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position concerning the legislative proposal for a Regulation on strengthening the security of identity cards of European Union (EU) citizens and of residence documents issued to EU citizens and their family members exercising their right of free movement. It focuses on the processing of biometric data and complements the opinion published by the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Most points in this FRA Opinion relate to risks to fundamental rights which may result from the implementation of the regulation.

This opinion mainly focuses on the processing of biometric data in identity cards issued by EU Member States to their own nationals and residence cards issued to thirdcountry family members of EU nationals exercising free movement rights.

FRA hereby present six individual opinions addressing the following points:

+ Avoiding that biometrics are also stored in national databases;

+ Ensuring a fundamental rights compliant implementation;

+ Processing the minimum necessary biometric data;

+ Respecting human dignity when collecting biometric data;

+ Collecting biometric data from children;

+ Collecting biometric data from elderly and persons with disabilities.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

EU-kommissionen 17-12-20:

Första rapporten inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar till sidans topp

COM/2017/0815 final

/Rapporten handlar om hur det gått för de länder som blivit viseringsfria, hur många som sökt asyl, hur det fungerat med återsändande mfl faktorer/

I denna rapport görs en uppföljning av kommissionens skyldighet att övervaka att tredjeländer fortsatt uppfyller kraven om viseringsliberalisering och rapportera till Europaparlamentet och rådet minst en gång om året (...)

De länder som omfattas av bedömningen av hur riktmärkena för viseringsliberalisering uppfylls är de som med framgång har slutfört dialoger om viseringsliberalisering enligt relevanta handlingsplaner och färdplaner, det vill säga länderna på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet. Rapporten är inriktad på specifika områden som fastställts för respektive land och där ytterligare övervakning och åtgärder krävs för att säkerställa kontinuerliga och hållbara framsteg inom ramen för processen för viseringsliberalisering. Därför omfattar rapporten inte riktmärken och åtaganden som fullgjorts på ett stabilt sätt. Kommissionen avlägger utförliga rapporter om den mer allmänna situationen när det gäller rättsliga och inrikes frågor, vilken också är relevant för genomförandet av åtagandena om viseringsliberalisering, inom ramen för utvidgningspaketet för länderna på västra Balkan och för länderna i det östliga partnerskapet inom ramen för genomförandet av respektive associeringsavtal. Bedömningsperioden för denna rapport inleds det datum då de senaste relevanta rapporterna antogs: för länderna på västra Balkan inleds perioden med Femte rapporten om uppföljningen av viseringsliberaliseringen för länderna på västra Balkan som antogs i februari 2015 och för länderna i det östliga partnerskapet med de slutliga rapporterna om framsteg när det gäller kraven för viseringsliberalisering som antogs i december 2013 för Republiken Moldavien och i december 2015 för Georgien och Ukraina.

Hämta eller läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

EU-kommissionen 17-09-06:

Public Consultation on lowering the fingerprinting age for children in the visa procedure till sidans topp

The European Commission has recently published a new public consultation that may be of your interest. This survey is part of a wider process of consultation of stakeholders, feeding into a study on the necessity and proportionality of lowering the fingerprinting age for children in the visa procedure as a way to respond to concerns of children going missing, child victims of trafficking, child abduction and irregular migration involving minors.

The stakeholders' consultation will be an essential part of an impact assessment on the review of the legal basis of the Visa Information System (VIS) planned for next year.

We encourage you to to contribute and further disseminate. The public consultation will be open until 9 November 2017.

Contribute to the consultation here (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Ministerrådet i inrikes frågor 17-03-27:

Council conclusions on the European response to travel document fraud till sidans topp

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, HAVING REGARD to the Communications from the Commission on "Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security", "Enhancing security in a world of mobility: improved information exchange in the fight against terrorism and stronger external borders ", and "Action plan to strengthen the European response to travel document fraud",

RECOGNISES the crucial importance of secured travel and identity documents to tackle the phenomenon of travel document fraud;

UNDERLINES that breeder, identity and travel document security is a key factor for enhancing internal security, fighting against terrorism and organised crime, and improving border management; and RECALLS the need to accelerate the implementation of the exchange of certificates for the checking of fingerprints through the Single Points of Contact (SPOC) and the authenticity of the chip data using Master Lists;

STRESSES the importance of the work carried out by the Committee created by Article 6 of Regulation (EC) N°1683/95 on a uniform format for visas and that it is best placed to discuss standards of a technical nature;

UNDERLINES the importance of security standards for relevant residence, identity and travel documents; and RECOMMENDS that breeder documents should have minimum security standards to prevent falsification when used as evidence of identity;

WELCOMES the ongoing exchange of best practices, including through workshops and expert meetings hosted by the European Commission, Frontex or eu-LISA, on secure biometrics enrolment (fingerprints or facial images) and the security of issuing processes for breeder, identity and travel documents;

RECALLS the work done by international organisations such as the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in the framework of evidence of identity and rendering breeder documents more secure;

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

EU Rådet 17-02-27:

Revidering av mekanismen för upphävande av undantag från viseringskravet till sidans topp

Rådet antog en förordning för att se över den upphävandemekanism som kan tillämpas på alla gällande avtal om viseringsliberalisering.

Huvudsyftet med den reviderade förordningen är att stärka upphävandemekanismen. Detta sker genom att EU-länderna får enklare att anmäla omständigheter som kan leda till ett upphävande genom att kommissionen dels får aktivera mekanismen på eget initiativ, dels ges uppdraget att skicka en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om i vilken omfattning viseringsbefriade länder utanför EU fortsätter att uppfylla nödvändiga kriterier.

De möjliga grunderna för upphävande har utökats och inbegriper minskat samarbete om återtaganden, en betydande ökning av antalet avslag på ansökningar om återtagande, även i fråga om tredjelandsmedborgare i transit, och en betydligt ökad risk för EU-ländernas allmänna ordning eller inre säkerhet.

Användningen av mekanismen underlättas också genom kortare referensperioder och tidsfrister i syfte att möjliggöra ett snabbare förfarande. Särskilt referensperioden för att jämföra omständigheter som medför upphävande med läget under det föregående året eller före viseringsbefrielsen förkortas från sex månader till två månader.

Ett EU-land eller kommissionen kan utlösa upphävandet genom att göra en anmälan. Om en majoritet av EU-länderna gör en anmälan måste kommissionen anta ett genomförandebeslut om att under 9 månader tillfälligt upphäva undantaget från viseringskravet för vissa kategorier av medborgare från det berörda landet. Under den perioden ska kommissionen upprätta en förstärkt dialog med landet i syfte att åtgärda omständigheterna i fråga.

(...)

Läs mer och hämta ändringsförordningen (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Revision of the visa suspension mechanism - Frequently Asked Questions (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Statement by Commissioner Avramopoulos on the adoption by the Council of the strengthened visa suspension mechanism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Justitiedepartementet 17-01-12:

EU:s handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53, KOM (2016) 790

Sammanfattning

I meddelandet redogör Europeiska kommissionen för de risker som bedrägeri med resehandlingar utgör. För att bekämpa denna brottslighet har kommissionen tagit fram en handlingsplan som består av fyra block: "Registrering av identitet", "Utfärdande av resehandling", "Tillverkning av resehandling" och "Kontroll av resehandling". Under varje block presenterar kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna respektive kommissionen bör vidta för att komma till rätta med detta slag av brottslighet. Åtgärderna bygger delvis på befintliga överenskommelser som ännu inte har genomförts av medlemsstaterna. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Läs eller hämta promemorian i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Justitiedepartementet 17-01-12:

Fakta-PM: handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar till sidans topp

Faktapromemoria 2016/17:FPM53, KOM (2016) 790

Sammanfattning

I meddelandet redogör Europeiska kommissionen för de risker som bedrägeri med resehandlingar utgör. För att bekämpa denna brottslighet har kommissionen tagit fram en handlingsplan som består av fyra block: "Registrering av identitet", "Utfärdande av resehandling", "Tillverkning av resehandling" och "Kontroll av resehandling". Under varje block presenterar kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna respektive kommissionen bör vidta för att komma till rätta med detta slag av brottslighet. Åtgärderna bygger delvis på befintliga överenskommelser som ännu inte har genomförts av medlemsstaterna. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

EU-parlamentet 16-12-13:

Georgia to get visa-free access to the EU, MEPs and Council negotiators agree till sidans topp

Georgian citizens will have the right to travel to the Schengen area without a visa under an informal deal struck by Parliament and Council negotiators on Tuesday.

Parliament´s rapporteur, Mariya Gabriel (EPP, BG) said: "We are entering the final phase towards visa exemption for Georgian citizens. It was extremely important to reach a deal today, to move forward in parallel with the revision of the suspension mechanism and to be ready for a simultaneous entry into force. I am glad that the Council backed our commitment to deliver as soon as possible. At the end of the day we must keep in mind that this is for Georgian citizens to come closer to the European Union - in terms of mobility as well as in terms of political path".

The deal still needs to be confirmed by member state representatives (Coreper) and endorsed by the Civil Liberties Committee and the Parliament as a whole, probably in January.

Member states had linked the proposal to exempt Georgia from visa requirements with the strengthening of the visa suspension mechanism. Parliament and the Council reached an agreement on this mechanism on 7 December, which will be put to a vote in plenary session on Thursday.

At the request of MEPs, the Slovak Presidency promised to write to them by the end of this week confirming that the Council will now do its utmost to speed up the processing of the deal reached on Georgia.

The visa waiver for Georgia will enter into force on the same date as the review of the visa suspension mechanism.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-12-15:

Ny nödbroms för återinförande av inresevisum till EU-länder till sidans topp

Nya regler för att tillåta EU-länderna att snabbare och enklare återinföra viseringskrav för tredjelandsmedborgare i samband oväntade eller oproportionerliga migrationsströmmar antogs av parlamentet på torsdagen.

- Vi har lyckats skapa ett mer flexibelt verktyg, samtidigt som vi bibehåller vår respekt för de mänskliga rättigheterna och Europaparlamentets nyckelroll i detta sammanhang. Jag är övertygad om att rådet efter godkännandet av den nya nödbromsen kommer att samarbeta fullt ut med att upphäva viseringskraven för georgiska och ukrainska medborgare, givet att de båda länderna uppfyller de nödvändiga kriterierna sedan en tid tillbaka, sa parlamentets föredragande Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

Texten antogs med 485 ja-röster, 132 nej-röster och 21 nedlagda röster.

Enligt de nya reglerna kan tredjeländers avtal med EU om undantag från viseringskrav komma att upphöra, vilket innebär att deras medborgare då blir skyldiga att ansöka om visering för att resa in i unionen. Det kan till exempel bli aktuellt i samband med:

+ att ett stort antal tredjelandsmedborgare från ett särskilt land nekas inträde eller vistas irreguljärt på EU:s territorium,

+ en markant ökning av ogrundade asylansökningar,

+ ett minskat samarbete gällande återtaganden (återsändande av migranter), eller

+ en ökad hotbild mot den allmänna ordningen eller interna säkerheten som kan kopplas till medborgare från ett visst tredjeland.

Upphäva viseringsundantaget

Både EU-länderna och EU-kommissionen kommer att kunna aktivera den nya nödbromsen. Samtidigt måste beslut om att tillfälligt införa viseringskrav baseras på relevant och objektiv information.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Statewatch 16-11-15:

The European Parliament want a "humanitarian visa" till sidans topp

- the Council and the European Commission are opposed

Regulation on the Union Code on visas (Visa Code) (recast) (First reading) (LIMITE doc no: 14262-16)

State of play:

"1) the Council and the Commission want to stick to the recast rules (possibility for the co-legislators to amend only the parts highlighted in grey in the Commission's proposal). However, as the EP has tabled amendments concerning the white and the grey parts, the Rapporteur pleaded during the last trilogues for a pragmatic approach and advocated widening the scope of the recast exercise.

2) the humanitarian visa: EP strongly insists to include this element and considers that it would be the key added value of the proposed Regulation...

At the last trilogue on 11 October 2016, views remained strongly opposed regarding in particular the issue of the humanitarian visa...

The humanitarian visa is the main outstanding issue in the file and constitutes at the same time a red line for the EP, the Member States and the Commission.."

Hämta dokumentet från Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 16-11-17:

Rådet accepterar visumfrihet för Ukraina samtidigt med ny mekanism för upphävande till sidans topp

On 17 November, the Permanent Representatives Committee (Coreper) agreed, on behalf of the Council, a negotiating position on visa liberalisation for Ukraine. It confirmed the Commission proposal to provide for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

The Council takes the view that the entry into force of visa liberalisation for Ukraine should be at the same time as the entry into force of the new suspension mechanism.

On the basis of this mandate, the presidency will start negotiations with the European Parliament.

Background

In December 2015 the Commission concluded that Ukraine had met all the benchmarks for the exemption of the visa requirement. On 20 April 2016 the Commission published the proposal for visa liberalisation.

Once the new visa regime for Ukraine is agreed with the Parliament and formally adopted, it will move the country from Annex I of Regulation 539/2001 (countries whose nationals need a visa to enter the Schengen area) to Annex II of the same regulation (visa free countries), thus providing for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

In the context of the current migratory situation in the European Union and taking into account the Commission's proposals for visa liberalisation of Georgia, Ukraine, Turkey and Kosovo and the discussions with member states, the Commission decided on 4 May 2016 to present a proposal to amend Regulation 539/2001 to revise the current suspension mechanism.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.