fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Visum- och passregler

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190503:

EU-parlamentet 19-04-17:

Parliament adopts new rules for short-stay visas till sidans topp

The EU will simplify procedures for requesting and issuing short-stay visas and will use its visa policy to encourage non-EU countries to cooperate on migration.

Parliament approved on Wednesday the new EU Visa Code, already informally agreed with the Council of Ministers. The law establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period).

Procedures for bona fide travellers will be simpler, and there will be a direct link between visa and migration policy.

Visa applications will have to be submitted between six months (instead of the current three months) and 15 days ahead of the intended trip, except for seafarers, who will be allowed to submit applications nine months in advance.

Among other changes:

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros -with a possible reduction for people under 18 years old-, and children under six, students and researchers will continue to be exempt from paying the visa fee;

the new prerequisite to buy travel health insurance will be assessed by the European Commission 15 months after being introduced, taking into account the actual medical costs incurred by visa-holders;

EU member states will have to work with external service providers to manage visa requests in non-EU countries where they are neither present nor represented; and

frequent travellers might be eligible for multiple entry visas.

Cooperation on readmission by non-EU countries

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 19-04-17:Commission welcomes Parliament adoption of stronger and more secure EU visa rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

EU-kommissionen 19-02-20:

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om att förbättra EU:s viseringsregler till sidans topp

I dag godkände medlemsstaterna Europaparlamentets och rådets överenskommelse om kommissionens förslag att modernisera EU:s gemensamma viseringspolitik, anpassa reglerna till nya säkerhetsproblem, utmaningar kopplade till migration och nya möjligheter som en följd av den tekniska utvecklingen. Genom de överenskomna reglerna blir det lättare för legitima resenärer att få visum till Europa, vilket främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

Kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos välkomnar överenskommelsen och säger: - Jag välkomnar överenskommelsen i detta viktiga ärende. De nya viseringsreglerna kommer att underlätta resorna för de miljontals legitima resenärer som besöker EU varje år till fördel för vår rese- och turistnäring. Reglerna förbättrar samtidigt våra säkerhetsstandarder så att de som utgör ett hot eller inte har rätt att resa in i EU upptäcks. De nya reglerna kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja effekterna av vår viseringspolitik för att förbättra samarbetet med tredjeländer när det gäller irreguljära migranters återvändande och återtagande.

De nya reglerna omfattar särskilt följande:

Smidigare förfaranden: Resenärer kommer att kunna lämna in ansökningar så långt som sex månader före den planerade resan (nio månader för sjöfolk) - i stället för de nuvarande tre månaderna. Dessutom kommer ansökningarna att kunna lämnas in direkt i hemvistländerna. När så är möjligt kan de också fylla i och underteckna sina ansökningar elektroniskt. Barn mellan 6 och 18 år kan komma att undantas från viseringsavgiften.

(...)

Läs uttalandet och hämta faktablad (Extern länk)

Rådet 19-02-20: rådet bekräftar överenskommelse om förändringar av viseringskodexen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

EU-kommissionen 18-12-19:

Rapport om hur västra Balkan mfl uppfyller kraven för liberalisering av viseringar till sidans topp

EU-kommissionen lägger idag fram sin rapport om hur riktmärkena för liberalisering av viseringsbestämmelserna uppfylls av länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och av länderna i det östliga partnerskapet (Georgien, Moldavien och Ukraina). Rapporten visar att de berörda länderna fortfarande uppfyller kraven för liberalisering av viseringsbestämmelserna men att det krävs riktade och i vissa fall omedelbara insatser på en rad områden för att se till att denna situation består.

Viseringsfritt resande medför alltså betydande fördelar för EU och dess partnerländer genom att stärka de sociala, kulturella och ekonomiska banden, men också ett ansvar för att slå vakt om de framsteg som gjorts i dialogerna om viseringsliberalisering och för att se till att migrations- och säkerhetsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt. Genom dagens rapport följer kommissionen upp sina rekommendationer från december 2017 och stämmer av de berörda ländernas insatser under det senaste året.

Ytterligare insatser krävs för att motverka irreguljär migration

Alla de åtta länderna har fortsatt vidta åtgärder mot irreguljär migration, men mer behöver göras för att se till att resultaten blir varaktiga:

Den irreguljära migrationen från Ukraina, Serbien och Bosnien och Hercegovina till EU är fortfarande hög, och det ökande antalet ogrundade asylansökningar i EU från medborgare i Moldavien och Georgien är en källa till oro.

Efter attAlbanien införde effektiva åtgärder för att komma till rätta med irreguljär migration minskade antalet asylansökningar med 32 % under första halvåret 2018. Detta arbete behöver nu fullföljas och vidareutvecklas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten COM(2018) 856 (Extern länk)

EU-parlamentet 18-11-29: Western Balkans: European Parliament takes stock of 2018 progress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

EU-parlamentet 18-12-03:

New EU short-stay visas: more advantages for legitimate travellers till sidans topp

Simpler procedures for legitimate travellers and incentives for cooperating with the EU on migration are part of new rules on short-stay visas for non-EU nationals.

Civil Liberties Committee MEPs backed, on Monday, changes to the EU Visa Code which establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period). The draft law was passed with 27 to 15 and 4 abstentions.

MEPs partially endorsed the Commission's proposal, aimed at facilitating legitimate travel for tourism, trade and business, whilst preventing irregular immigration and contributing to internal security. They made additional changes to further simplify procedures for bona fide travellers and ensure a positive link between visa and migration policy.

Among other changes:

some applicants may not need to present their applications in person and processing periods will be reduced;

travellers will be able to hand in applications at the consulate of another EU member state if the one responsible is neither present nor represented in a given third country or if the competent one is more than 500 km away from their place of residence;

travel health insurance will not be a prerequisite for requesting a visa;

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros, with exceptions for some travellers, while children under 12, family members of EU nationals, students and researchers will have the fee waived;

it will be possible to apply for a visa up to nine months before the intended journey (instead of six months proposed by the Commission), and

additional facilities for artists and sports professionals touring in the EU and multiple entry visas for frequent travellers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FRA 18-09-05:

Fundamental rights implications of storing biometric data in identity documents till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position concerning the legislative proposal for a Regulation on strengthening the security of identity cards of European Union (EU) citizens and of residence documents issued to EU citizens and their family members exercising their right of free movement. It focuses on the processing of biometric data and complements the opinion published by the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Most points in this FRA Opinion relate to risks to fundamental rights which may result from the implementation of the regulation.

This opinion mainly focuses on the processing of biometric data in identity cards issued by EU Member States to their own nationals and residence cards issued to thirdcountry family members of EU nationals exercising free movement rights.

FRA hereby present six individual opinions addressing the following points:

+ Avoiding that biometrics are also stored in national databases;

+ Ensuring a fundamental rights compliant implementation;

+ Processing the minimum necessary biometric data;

+ Respecting human dignity when collecting biometric data;

+ Collecting biometric data from children;

+ Collecting biometric data from elderly and persons with disabilities.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

EU-kommissionen 17-12-20:

Första rapporten inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar till sidans topp

COM/2017/0815 final

/Rapporten handlar om hur det gått för de länder som blivit viseringsfria, hur många som sökt asyl, hur det fungerat med återsändande mfl faktorer/

I denna rapport görs en uppföljning av kommissionens skyldighet att övervaka att tredjeländer fortsatt uppfyller kraven om viseringsliberalisering och rapportera till Europaparlamentet och rådet minst en gång om året (...)

De länder som omfattas av bedömningen av hur riktmärkena för viseringsliberalisering uppfylls är de som med framgång har slutfört dialoger om viseringsliberalisering enligt relevanta handlingsplaner och färdplaner, det vill säga länderna på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet. Rapporten är inriktad på specifika områden som fastställts för respektive land och där ytterligare övervakning och åtgärder krävs för att säkerställa kontinuerliga och hållbara framsteg inom ramen för processen för viseringsliberalisering. Därför omfattar rapporten inte riktmärken och åtaganden som fullgjorts på ett stabilt sätt. Kommissionen avlägger utförliga rapporter om den mer allmänna situationen när det gäller rättsliga och inrikes frågor, vilken också är relevant för genomförandet av åtagandena om viseringsliberalisering, inom ramen för utvidgningspaketet för länderna på västra Balkan och för länderna i det östliga partnerskapet inom ramen för genomförandet av respektive associeringsavtal. Bedömningsperioden för denna rapport inleds det datum då de senaste relevanta rapporterna antogs: för länderna på västra Balkan inleds perioden med Femte rapporten om uppföljningen av viseringsliberaliseringen för länderna på västra Balkan som antogs i februari 2015 och för länderna i det östliga partnerskapet med de slutliga rapporterna om framsteg när det gäller kraven för viseringsliberalisering som antogs i december 2013 för Republiken Moldavien och i december 2015 för Georgien och Ukraina.

Hämta eller läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

EU-kommissionen 17-09-06:

Public Consultation on lowering the fingerprinting age for children in the visa procedure till sidans topp

The European Commission has recently published a new public consultation that may be of your interest. This survey is part of a wider process of consultation of stakeholders, feeding into a study on the necessity and proportionality of lowering the fingerprinting age for children in the visa procedure as a way to respond to concerns of children going missing, child victims of trafficking, child abduction and irregular migration involving minors.

The stakeholders' consultation will be an essential part of an impact assessment on the review of the legal basis of the Visa Information System (VIS) planned for next year.

We encourage you to to contribute and further disseminate. The public consultation will be open until 9 November 2017.

Contribute to the consultation here (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Ministerrådet i inrikes frågor 17-03-27:

Council conclusions on the European response to travel document fraud till sidans topp

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, HAVING REGARD to the Communications from the Commission on "Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security", "Enhancing security in a world of mobility: improved information exchange in the fight against terrorism and stronger external borders ", and "Action plan to strengthen the European response to travel document fraud",

RECOGNISES the crucial importance of secured travel and identity documents to tackle the phenomenon of travel document fraud;

UNDERLINES that breeder, identity and travel document security is a key factor for enhancing internal security, fighting against terrorism and organised crime, and improving border management; and RECALLS the need to accelerate the implementation of the exchange of certificates for the checking of fingerprints through the Single Points of Contact (SPOC) and the authenticity of the chip data using Master Lists;

STRESSES the importance of the work carried out by the Committee created by Article 6 of Regulation (EC) N°1683/95 on a uniform format for visas and that it is best placed to discuss standards of a technical nature;

UNDERLINES the importance of security standards for relevant residence, identity and travel documents; and RECOMMENDS that breeder documents should have minimum security standards to prevent falsification when used as evidence of identity;

WELCOMES the ongoing exchange of best practices, including through workshops and expert meetings hosted by the European Commission, Frontex or eu-LISA, on secure biometrics enrolment (fingerprints or facial images) and the security of issuing processes for breeder, identity and travel documents;

RECALLS the work done by international organisations such as the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in the framework of evidence of identity and rendering breeder documents more secure;

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

EU Rådet 17-02-27:

Revidering av mekanismen för upphävande av undantag från viseringskravet till sidans topp

Rådet antog en förordning för att se över den upphävandemekanism som kan tillämpas på alla gällande avtal om viseringsliberalisering.

Huvudsyftet med den reviderade förordningen är att stärka upphävandemekanismen. Detta sker genom att EU-länderna får enklare att anmäla omständigheter som kan leda till ett upphävande genom att kommissionen dels får aktivera mekanismen på eget initiativ, dels ges uppdraget att skicka en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om i vilken omfattning viseringsbefriade länder utanför EU fortsätter att uppfylla nödvändiga kriterier.

De möjliga grunderna för upphävande har utökats och inbegriper minskat samarbete om återtaganden, en betydande ökning av antalet avslag på ansökningar om återtagande, även i fråga om tredjelandsmedborgare i transit, och en betydligt ökad risk för EU-ländernas allmänna ordning eller inre säkerhet.

Användningen av mekanismen underlättas också genom kortare referensperioder och tidsfrister i syfte att möjliggöra ett snabbare förfarande. Särskilt referensperioden för att jämföra omständigheter som medför upphävande med läget under det föregående året eller före viseringsbefrielsen förkortas från sex månader till två månader.

Ett EU-land eller kommissionen kan utlösa upphävandet genom att göra en anmälan. Om en majoritet av EU-länderna gör en anmälan måste kommissionen anta ett genomförandebeslut om att under 9 månader tillfälligt upphäva undantaget från viseringskravet för vissa kategorier av medborgare från det berörda landet. Under den perioden ska kommissionen upprätta en förstärkt dialog med landet i syfte att åtgärda omständigheterna i fråga.

(...)

Läs mer och hämta ändringsförordningen (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Revision of the visa suspension mechanism - Frequently Asked Questions (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Statement by Commissioner Avramopoulos on the adoption by the Council of the strengthened visa suspension mechanism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Justitiedepartementet 17-01-12:

EU:s handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53, KOM (2016) 790

Sammanfattning

I meddelandet redogör Europeiska kommissionen för de risker som bedrägeri med resehandlingar utgör. För att bekämpa denna brottslighet har kommissionen tagit fram en handlingsplan som består av fyra block: "Registrering av identitet", "Utfärdande av resehandling", "Tillverkning av resehandling" och "Kontroll av resehandling". Under varje block presenterar kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna respektive kommissionen bör vidta för att komma till rätta med detta slag av brottslighet. Åtgärderna bygger delvis på befintliga överenskommelser som ännu inte har genomförts av medlemsstaterna. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Läs eller hämta promemorian i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Justitiedepartementet 17-01-12:

Fakta-PM: handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar till sidans topp

Faktapromemoria 2016/17:FPM53, KOM (2016) 790

Sammanfattning

I meddelandet redogör Europeiska kommissionen för de risker som bedrägeri med resehandlingar utgör. För att bekämpa denna brottslighet har kommissionen tagit fram en handlingsplan som består av fyra block: "Registrering av identitet", "Utfärdande av resehandling", "Tillverkning av resehandling" och "Kontroll av resehandling". Under varje block presenterar kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna respektive kommissionen bör vidta för att komma till rätta med detta slag av brottslighet. Åtgärderna bygger delvis på befintliga överenskommelser som ännu inte har genomförts av medlemsstaterna. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

EU-parlamentet 16-12-13:

Georgia to get visa-free access to the EU, MEPs and Council negotiators agree till sidans topp

Georgian citizens will have the right to travel to the Schengen area without a visa under an informal deal struck by Parliament and Council negotiators on Tuesday.

Parliament´s rapporteur, Mariya Gabriel (EPP, BG) said: "We are entering the final phase towards visa exemption for Georgian citizens. It was extremely important to reach a deal today, to move forward in parallel with the revision of the suspension mechanism and to be ready for a simultaneous entry into force. I am glad that the Council backed our commitment to deliver as soon as possible. At the end of the day we must keep in mind that this is for Georgian citizens to come closer to the European Union - in terms of mobility as well as in terms of political path".

The deal still needs to be confirmed by member state representatives (Coreper) and endorsed by the Civil Liberties Committee and the Parliament as a whole, probably in January.

Member states had linked the proposal to exempt Georgia from visa requirements with the strengthening of the visa suspension mechanism. Parliament and the Council reached an agreement on this mechanism on 7 December, which will be put to a vote in plenary session on Thursday.

At the request of MEPs, the Slovak Presidency promised to write to them by the end of this week confirming that the Council will now do its utmost to speed up the processing of the deal reached on Georgia.

The visa waiver for Georgia will enter into force on the same date as the review of the visa suspension mechanism.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-12-15:

Ny nödbroms för återinförande av inresevisum till EU-länder till sidans topp

Nya regler för att tillåta EU-länderna att snabbare och enklare återinföra viseringskrav för tredjelandsmedborgare i samband oväntade eller oproportionerliga migrationsströmmar antogs av parlamentet på torsdagen.

- Vi har lyckats skapa ett mer flexibelt verktyg, samtidigt som vi bibehåller vår respekt för de mänskliga rättigheterna och Europaparlamentets nyckelroll i detta sammanhang. Jag är övertygad om att rådet efter godkännandet av den nya nödbromsen kommer att samarbeta fullt ut med att upphäva viseringskraven för georgiska och ukrainska medborgare, givet att de båda länderna uppfyller de nödvändiga kriterierna sedan en tid tillbaka, sa parlamentets föredragande Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

Texten antogs med 485 ja-röster, 132 nej-röster och 21 nedlagda röster.

Enligt de nya reglerna kan tredjeländers avtal med EU om undantag från viseringskrav komma att upphöra, vilket innebär att deras medborgare då blir skyldiga att ansöka om visering för att resa in i unionen. Det kan till exempel bli aktuellt i samband med:

+ att ett stort antal tredjelandsmedborgare från ett särskilt land nekas inträde eller vistas irreguljärt på EU:s territorium,

+ en markant ökning av ogrundade asylansökningar,

+ ett minskat samarbete gällande återtaganden (återsändande av migranter), eller

+ en ökad hotbild mot den allmänna ordningen eller interna säkerheten som kan kopplas till medborgare från ett visst tredjeland.

Upphäva viseringsundantaget

Både EU-länderna och EU-kommissionen kommer att kunna aktivera den nya nödbromsen. Samtidigt måste beslut om att tillfälligt införa viseringskrav baseras på relevant och objektiv information.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Statewatch 16-11-15:

The European Parliament want a "humanitarian visa" till sidans topp

- the Council and the European Commission are opposed

Regulation on the Union Code on visas (Visa Code) (recast) (First reading) (LIMITE doc no: 14262-16)

State of play:

"1) the Council and the Commission want to stick to the recast rules (possibility for the co-legislators to amend only the parts highlighted in grey in the Commission's proposal). However, as the EP has tabled amendments concerning the white and the grey parts, the Rapporteur pleaded during the last trilogues for a pragmatic approach and advocated widening the scope of the recast exercise.

2) the humanitarian visa: EP strongly insists to include this element and considers that it would be the key added value of the proposed Regulation...

At the last trilogue on 11 October 2016, views remained strongly opposed regarding in particular the issue of the humanitarian visa...

The humanitarian visa is the main outstanding issue in the file and constitutes at the same time a red line for the EP, the Member States and the Commission.."

Hämta dokumentet från Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 16-11-17:

Rådet accepterar visumfrihet för Ukraina samtidigt med ny mekanism för upphävande till sidans topp

On 17 November, the Permanent Representatives Committee (Coreper) agreed, on behalf of the Council, a negotiating position on visa liberalisation for Ukraine. It confirmed the Commission proposal to provide for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

The Council takes the view that the entry into force of visa liberalisation for Ukraine should be at the same time as the entry into force of the new suspension mechanism.

On the basis of this mandate, the presidency will start negotiations with the European Parliament.

Background

In December 2015 the Commission concluded that Ukraine had met all the benchmarks for the exemption of the visa requirement. On 20 April 2016 the Commission published the proposal for visa liberalisation.

Once the new visa regime for Ukraine is agreed with the Parliament and formally adopted, it will move the country from Annex I of Regulation 539/2001 (countries whose nationals need a visa to enter the Schengen area) to Annex II of the same regulation (visa free countries), thus providing for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

In the context of the current migratory situation in the European Union and taking into account the Commission's proposals for visa liberalisation of Georgia, Ukraine, Turkey and Kosovo and the discussions with member states, the Commission decided on 4 May 2016 to present a proposal to amend Regulation 539/2001 to revise the current suspension mechanism.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

EU-kommissionen 16-05-04:

EU-kommissionen om villkoren för Turkets viseringsfrihet till sidans topp

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Turkiet)

/utdrag:/

Kommissionen uppmanar de turkiska myndigheterna att snarast vidta de åtgärder som krävs för att nå upp till de återstående riktmärkena i färdplanen, nämligen följande:

- Antagande av åtgärder för att förhindra korruption i enlighet med färdplanen, dvs. säkerställande av en effektiv uppföljning av de rekommendationer som utfärdats av Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco).

- Anpassning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter till EU:s normer, särskilt för att säkerställa att dataskyddsmyndigheten kan agera på ett oberoende sätt och att de brottsbekämpande organens verksamhet omfattas av lagstiftningen.

- Förhandlingar om ett avtal om operativt samarbete med Europol; detta är beroende av den ovannämnda ändringen av lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

- Tillhandahållande av ett effektivt straffrättsligt samarbete till alla EU-medlemsstater.

- Översyn av lagstiftning och praxis avseende terrorism i överensstämmelse med europeiska normer, särskilt genom att bättre anpassa definitionen av terrorism med definitionen i rambeslut 2002/475/JHA i dess ändrade lydelse i syfte att begränsa definitionens räckvidd, och genom att införa ett proportionalitetskriterium.

Under förutsättning att de turkiska myndigheterna snarast kommer att nå upp till de återstående riktmärkena i färdplanen, såsom de åtog sig att göra den 18 mars 2016, har kommissionen beslutat att lägga fram förslaget om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 i syfte att häva viseringskravet för turkiska medborgare som innehar biometriska pass i överensstämmelse med EU:s standarder.

Läs eller hämta dokumentet, COM(2016) 279 final (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap (Extern länk)

EU-kommissionen 16-05-04: Implementing the EU-Turkey Agreement - Questions and Answers (Extern länk)

EU-parlamentet 16-05-04: Visa liberalisation: Turkey must meet all benchmarks before EP can vote (Extern länk)

SvT Nyheter 16-05-04: EU-kommissionen öppnar för visumfrihet för Turkiet (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 16-05-04: EU fjäskar för Erdogan (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-05-06: Erdogan går inte med på EU:s krav i flyktingavtalet (Extern länk)

Kommentarer före EU-kommissionens meddelande:

Jacopo Barigazzi and Maïa de la Baume, Politico kommentar 16-04-29: Visa roadblock threatens EU-Turkey migration deal (Extern länk)

SvT Utrikes 16-05-03: Turkiet gör upp med Cypern - för visumfrihet till EU (Extern länk)

SvT Utrikes kommentar 16-05-03: Turkiets visumkrav ställer EU inför svåra val (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-05-03: Flera EU-länder varnar för slopat visumkrav (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-05-03: Splittrade röster från Turkiet om kommande visumfrihet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151222:

Justitiedepartementet 15-12-14:

Återtagandeavtal och viseringsförenklingsavtal mellan EU och Jordanien till sidans topp

Faktapromemorior nr 2015/16:FPM20 och 2015/16:FPM21

/Sammanfattning i promemorian om förslaget om återtagandeavtal:/

Förslaget innebär att rådet bemyndigar kommissionen att förhandla ett återtagandeavtal mellan EU och Jordanien. Avtalet ska reglera villkor och procedurer för återtagande av egna medborgare, tredjelandsmedborgare, statslösa liksom transitering. Regeringen stödjer förslaget.

(...)

Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer ingåendet av ett återtagandeavtal mellan EU och Jordanien. Det finns ett värde i att medlemsstaterna nära samverkar i återtagandefrågor. Den folkrättsliga principen att varje stat är skyldig att återta sina egna medborgare understryks och likartade procedurer kan effektivisera återvändandet genom att den mottagande statens administration underlättas. Det aktuella avtalet är ett konkret exempel på sådant samarbete.

/Sammanfattning i promemorian om förslaget om viseringsförenklingsavtal:/

I september 2015 presenterade kommissionen en rekommendation till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ett viseringsförenklingsavtal med Jordanien. Rekommendationen innehåller bland annat förslag om sänkta viseringsavgifter, kortare handläggningstider för att utfärda Schengenviseringar. Det handlar också om att göra det möjligt att i större utsträckning utfärda viseringar som kan användas för flera inresor. Regeringen välkomnar rekommendationen.

Läs eller hämta promemorian om återtagandeavtal (Extern länk)

Läs eller hämta promemorian om viseringsförenklingsavtal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151009:

EU Concilium / Statewatch 15-09-24:

Draft regulation on the union code on visas and Draft establishing a touring visa till sidans topp

/utdrag:/

The draft Regulation recasting the Visa Code takes into account the increased political emphasis given to the positive impact of the visa policy on the wider European Union economy and, in particular, on tourism. Its aim is to ensure greater coherence with the growth objectives of the Europe 2020 strategy and contribute to generating economic growth while preserving coherence with other Union policies, such as external relations, trade, education, culture and tourism.

In order to achieve this, the proposal puts forth an array of amendments which facilitate travel opportunities for legitimate travellers and simplify the legal framework in the interest of Member States. It also establishes new categories of visa applicants who would benefit from these procedural facilitations. Some procedural facilitations apply to all applicants whereas others only apply to certain categories of beneficiaries: "VIS registered applicants", "VIS registered regular travellers" as well as "close relatives" of Union citizens.

As regards the draft Regulation on touring visa, it establishes a new type of visa called 'touring visa'. It aims at filling a legal gap by introducing a new authorisation for persons who have a legitimate interest or need to stay longer than 90 days in the Schengen area, but not long enough in any Member State to take up residence there. It would therefore provide a solution for certain categories of persons who have such legitimate interest or need such as live performers, sportspersons and their crews who tour from one Member State to another. The length of authorised stay within the Schengen area would go up to one year, with the possibility of extension for another year, but would be limited to 90 days in any 180-day period for each Member State. The future EU- wide Entry-Exist System (EES) could be important for this proposal as it will allow the calculation of the authorised length of stay of all third-country nationals.

Hämta dokumentet, publicerat av Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch News (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

EUR-Lex 15-07-03:

Avtal om undantag från viseringskrav för ett antal ö-stater till sidans topp

Avtalen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser för republiken Östtimor, Saint Lucia. Samväldet Dominica, Grenada, Saint Vincent och Grenadinerna, Vanuatu, Självständiga staten Samoa och republiken Trinidad och Tobago har publicerats i EU:s officiella tidning.

Hämta utgåvan L 173 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

EU-kommissionen 15-02-25:

Commission reports on visa-free travel from the Western Balkans till sidans topp

Today the Commission published its fifth assessment of the functioning of the visa-free scheme with Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia. The fifth post visa liberalisation report on the Western Balkans shows that more measures are necessary to maintain the integrity of the visa-free scheme and to address potential abuses of the EU asylum system.

(...)

Main findings

Asylum abuse by citizens of the visa-free countries in the Western Balkans remains a considerable concern.

The number of asylum applications submitted in the EU and Schengen-associated countries by nationals of the five visa-free Western Balkan countries has been steadily rising since visa liberalisation was achieved, peaking in 2013 at 53 705 applications. Figures for the first nine months of 2014 are 40 % higher than for the same period of 2013.

At the same time, the asylum recognition rate across the EU and Schengen-associated countries continued to fall for all Western Balkan visa-free citizens, indicating that the overwhelming majority of applications remained manifestly unfounded. The recognition rate was 3.7 % for Montenegrin citizens, 2.7 % for Serbian citizens, and 1 % for nationals of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Meanwhile, 8.1 % of Albanian applicants and 5.9 % of citizens of Bosnia and Herzegovina received international protection in the EU and Schengen-associated countries in 2013.

Serbian citizens remained the largest group of Western Balkan visa-free asylum-seekers in the EU and Schengen-associated countries (42 % in 2013), followed by citizens of the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania (21 % each), citizens of Bosnia and Herzegovina (14 %) and citizens of Montenegro (2 %).

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten på svenska (Extern länk)

Se även:

EU-parlamentet 15-02-24: MEPs assess reform efforts of Serbia, Kosovo, Montenegro and FYROM in 2014 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 15-02-13:

Draft Regulation on the Union Code on Visas till sidans topp

State of play after the first examination of the articles and suggested way to move forward

/Utdrag:/

The proposal contains amendments that, while maintaining security at the external borders and ensuring the good functioning of the Schengen area, also facilitate travel opportunities for legitimate travellers and simplify the legal framework in the interest of Member States, e.g. by allowing for more flexible rules on consular cooperation. This proposal also clarifies the procedural facilitations that apply to family members of EU citizens under Directive 2004/38/EC2. Taking into account the principle of equal treatment of EU citizens, it enlarges the scope of certain procedural facilitations to cover all family members of EU citizens, irrespective of their place of residence.

The Commission presented its proposal in the Visa Working Party/Mixed Committee on 15 April 2014 and in the Mixed Committee at Ministerial level on 5 June 2014.

The proposal was generally well received by delegations, although several of them entered a general reservation on the whole text of the proposal. The Working Party started the detailed examination of the proposal amending the Visa Code (Articles 1 to 55) at its meeting in June 2014 and finished it on 23 January 2015. General issues relating to the whole proposal were raised during the first examination of the articles, such as the financial impact of the proposal (at national as well as EU level), immigration and security issues, and relations between the proposal and the Smart Borders Package, as well as issues connected with the choice between delegated and implementing acts. During the examination, delegations also raised a number of specific issues on individual elements of the proposal (See part II).

Hämta dokumentet publicerat av Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

Statewatch February 2015:

Visa Information System to be extended to include Ukraine and Russia till sidans topp

VIS - time frame concerning the roll-out in the last regions - Approval of the final compromise (LIMITE doc no: 5731-15):

"The VIS will be launched on 23 June 2015, for region 17 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine). The notification by Member States is no longer necessary as all Member States have already notified their technical readiness... The VIS will be launched on 14 September 2015, for region 18 (Russia). Pursuant to Article 48(3) of the VIS Regulation, the Member States who have not done so yet should transmit their notification of readiness at the latest by 1 March 2015...In December 2014, eu-LISA concluded that the VIS Biometric Machine System (VIS/BMS) would be able to support the VIS roll-out for region 17 and beyond,"

Hämta eller läs dokumentet, publicerat av Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 15-01-22:

Overstayers: methodology of gathering statistics; preventive measures; penalties till sidans topp

LIMITE doc no: 5194-15.

The Council Presidency is looking at the harmoinsation of laws on dealing with people who overstay their visitors permint and who may enter the EU through one Member State and exit through another "without an appropriate sanction" . In 2013 there:

"were 344,888 detections of illegal stay in the EU....The overstayers detected in the EU are third-country nationals who have exceeded the authorised period of stay, most of them being short-stay visa holders"

Hämta eller läs dokumentet som publicerats av Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.