fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Övrig statistik och forskning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180119:

ECRE 18-01-12:

Making asylum numbers count - Gaps and reform needs in asylum statistics till sidans topp

ECRE has published a Policy Note analysing gaps in the collection and provision of asylum statistics in the EU at a time when the Common European Asylum System (CEAS) is debated in an aura of "high politics". Problems identified include an overly narrow set of obligations to collect data under the Migration Statistics Regulation and an absence of compliance with it, and parallel and often competing data collection by EU bodies, international organisations and national authorities, giving rise to gap-filling by civil society and others.

The implementation of the modest provisions of the Migration Statistics Regulation remains problematic, particularly as regards the Dublin system. Eurostat data thereon have been incomplete every year since 2010, and systematically released late. In many cases, civil society tools such as AIDA have collected and published information from national authorities more rapidly than the designated actors at EU level.

At the same time, the proliferation of EU actors - including the European Asylum Support Office (EASO), the European Migration Network (EMN) and the Fundamental Rights Agency (FRA) - and other bodies collecting asylum statistics often with overlapping mandates has resulted in additional workload on national administrations. Member States have recently highlighted overlaps between their reporting obligations to Eurostat and EASO, which set different criteria for the same pieces of information.

The Policy Note sets out a number of recommendations, including a thorough assessment of gaps, delays and obstacles to the provision of asylum statistics in the next implementation report of the Migration Statistics Regulation due by August 2018, as well as a proposal to reform the Regulation with a view to expanding and further elaborating Member States' obligations to collect statistics.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

EU-kommissionen 16-12-02:

Migration Data Catalogue and Dynamic Data Hub - EU migration data at a glance till sidans topp

Tomorrow, the European Commission's Knowledge Centre on Migration and Demography (KCMD) will launch two new tools: the Migration Data Catalogue and the Dynamic Data Hub.

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, responsible for the Joint Research Centre said: "The European Commission's Agenda on migration sets out to make best use of all tools and involve all actors to tackle the challenge. High quality data is crucial for all those involved to make informed decisions. With a multitude of data sources and a user-friendly interface, the Migration Data Catalogue and the Dynamic Data Hub make finding, accessing and understanding migration data easier. The first big products of the Commission's Knowledge Centre on Migration and Demography, these tools will help manage migration in all its aspects."

The tools will centralise migration related data to better understand migration flows, trends and their impact on societies across the EU. In line with the implementation of the European Agenda on Migration, the Migration Data Catalogue will classify and organise datasets in a series of predefined domains, including legal migration and integration, asylum-seekers and refugees, irregular migration and returns, as well as unaccompanied minors.

Building upon the Migration Data Catalogue, the Dynamic Data Hub - a publicly available web-based application - will provide direct access to single datasets through interactive mapping. Both tools will support the European Commission and interested organisations to formulate data-driven policies. So far, data has been fragmented, which meant that available figures were not used efficiently. More background information is available online.

Läs mer och se databaserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150826:

EU-kommissionen 15-07-30:

Rapport om implementering av förordning om gemensam migrationsstatistik till sidans topp

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 862/2007 on Community statistics on migration and international protection (Text with EEA relevance)

COM/2015/0374 final

/Ur inledningen:/

Det huvudsakliga syftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd 1 (nedan kallad förordningen) är insamling och sammanställande av gemenskapsstatistik om migration och internationellt skydd.

Denna rapport följer efter den första rapporten som antogs av kommissionen i september 2012 2 i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 862/2007.

I artikel 12 i förordningen fastställs följande: "Senast den 20 augusti 2012 och vart tredje år därefter skall kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om den statistik som sammanställs enligt denna förordning och om kvaliteten på denna statistik."

I denna rapport dokumenteras vilka framsteg som gjorts av medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen (Eurostat), i genomförandet av förordningen sedan den första rapporten.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.