fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Personer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190609:

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

#vistårinteut 19-04-03:

Sara Edvardson Ehrnborg från #vistårinteut blir ny ordförande i FARR till sidans topp

FARR - Flyktinggruppernas Riksråd - firade i helgen 30 år som ideell paraplyorganisation med det viktiga målet att skydda och stärka asylrätten. Samtidigt med firandet hölls årsmöte där flera bärande profiler från nätverket #vistårinteut valdes in i föreningens nya styrelse.

Över tröskeln till ett annat rum

Till ordförande i FARR valdes Sara Edvardson Ehrnborg, välkänd som en av grundarna till #vistårinteut. Som talesperson för nätverket har hon under de senaste åren varit en stark och profilerad röst i kampen för ensamkommande barn och unga.

-Jag kommer från ett nätverk som är flexibelt, organiskt och med en aktivitet som flödar både på och utanför sociala medier. #vistårinteut fortsätter kämpa, utvecklas och återuppstår i nya skepnader och på nya platser och på så vis tränger vi in och finns överallt, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Hon beskriver sin nya roll som ordförande för FARR som "att ta steget över tröskeln och kliva in i ett annat rum i samma hus". Sara Edvardson Ehrnborg ser det som att FARR och #vistårinteut för en liknande kamp som i grunden handlar om att värna mänskliga rättigheter och asylrätten.

Liksom #vistårinteut är FARR resultatet av en gräsrotsrörelse där människor har gått samman och organiserat sig för att de inte stått ut.

- Jag känner mig oerhört hedrad och tycker att det är mycket spännande. FARR är sprängfyllt av gedigen kunskap och erfarenhet. Min vision är att FARRs medlemsföreningar, tidningen Artikel 14 och våra enskilda sakkunniga på ett så proaktivt och smart sätt som möjligt ska kunna använda kunskapen i kampen för att upprätthålla asylrätt och konventioner, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Andan av kunskap och kärlek sprider sig

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Rådgivningsbyrån 19-02-01:

Festskrift till Anders Sundquist till sidans topp

Vår chefsjurist Anders Sundquist var med och grundade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 1991 och hans insats har varit avgörande för föreningens utveckling. Anders har de senaste 30 åren arbetat outtröttligt med att driva ärenden, ge rådgivning och på andra sätt stötta asylsökande och nätverket kring dem.

(...)

21 januari 2018 kom många av Rådgivningsbyråns vänner till Guldrummet på Historiska museet för att tacka Anders för hans gärning. Till den stora dagen framställdes en festskrift där personer som arbetat med Anders genom åren delade med sig av sina tankar kring asylrättens viktiga frågor. Festskriften innehåller följande bidrag:

Bevisning i tortyrrelaterade asylfall, Bo Johansson, jurist, medarbetare på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Tvärvändningen i migrationspolitiken 24 november 2015, Sanna Vestin, Skribent och informatör i flyktingfrågor, Redaktör för Asylnytt och styrelsemedlem i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Den nya instansordningen - en summarisk utvärdering 2010, Michael Williams, Ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd FARR 1988-2008

En tillbakablick på familjeåterförening, Anki Carlsson, biträdande avdelningschef, Nationella avdelningen, Svenska Röda Korset, medarbetare Rådgivningsbyrån 1994-2008

En bedömning utan stöd i lag, praxis eller förarbeten - Migrationsverkets hantering av frågan om verkställighetshinder när en asylansökan har avvisats med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen, Martin Nyman, UNHCR, medarbetare på Rådgivningsbyrån 2015-2018

Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Louise Dane, doktorand i Migrationsrätt, Stockholms universitet, tidigare praktikant på Rådgivningsbyrån

Utveckling av frågan om uteslutande under 2000-talet i svensk migrationsrätt, Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån, medarbetare på Rådgivningsbyrån 2004-2012

Artikeln med länk till skriften (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Rådgivningsbyrån 18-12-14:

Vi välkomnar vår nya chefsjurist Anna Lindblad till sidans topp

Vi säger hej till Anna Lindblad som sedan december 2018 är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars nya chefsjurist! Vi satte oss ner med henne för att höra mer om vem hon är och hur hon ser på sin nya roll.

Hej Anna, kan du berätta lite om vem du är och din erfarenhet inom migrationsrätt?

Jag är utbildad statsvetare och jurist och har arbetat med migrationsrätt i femton år. Mina första jobb var på Caritas och domstol. Mellan åren 2004 - 2012 arbetade jag på Rådgivningsbyrån som jurist. Tiden efter det har jag varit på Migrationsverket som processförare, projektledare, teamledare och rättslig expert.

Vad fick dig att söka tjänsten som chefsjurist på Rådgivningsbyrån?

Rådgivningsbyrån är en unik frivilligorganisation. Här arbetar jurister som tillhör de mest kunniga och erfarna inom migrationsrättens område. De engagerar sig i ärenden som är principiellt viktiga, men även ömmande fall där den asylsökande inte har någon annan att vända sig till. De agerar för och i migrationsrättsliga sammanhang på alla samhällets nivåer. Att ta chansen att leda dessa fantastiska jurister var en självklarhet för mig.

Vad skulle du säga är din drivkraft i arbetet med människor på flykt?

En grundläggande drivkraft är att migrationsrätt handlar om de mest grundläggande rättigheterna, som att människor ska skyddas från krig, konflikter, förföljelse och andra övergrepp. Att alla människor har rätt till skydd och att det kräver ett globalt ansvarstagande är centrala utgångspunkter för oss som arbetar med asylsökandes rättigheter.

När man har arbetat med dessa frågor en tid inser man att det inte går att underskatta hur viktigt och meningsfullt det är att människor på flykt får rätt juridisk rådgivning och företräds av jurister som är specialutbildade på området. Att vara en seriös aktör som alltid håller hög kvalitet har därför blivit en allt starkare drivkraft.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Migrationsverket 17-10-26:

Inga Thoresson-Hallgren utsedd till överdirektör på Migrationsverket till sidans topp

Regeringen har idag utsett Inga Thoresson-Hallgren till överdirektör på Migrationsverket. Hon kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder sin tjänst den 1 januari 2018.

- Det är glädjande att det nu är klart med rekryteringen av en överdirektör. Det betyder att vi får ytterligare kraft i ledningen och styrningen av myndigheten, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I samband med att Mikael Ribbenvik utsågs till generaldirektör i våras meddelade regeringen också att Migrationsverket skulle få en överdirektör med tillägget att tillsättningen skulle ske senare. Nu är rekrytering klar och på torsdagen fattade regeringen beslutet att tillsätta Inga Thoresson-Hallgren som Migrationsverkets nya överdirektör.

- Jag ser fram emot att få det här stödet i ledningen av myndigheten. Inga Thoresson-Hallgren kan med sin kompetens och gedigna erfarenhet bidra på ett sätt som jag ser som mycket värdefullt för Migrationsverket, säger Mikael Ribbenvik.

Överdirektören ingår i verksledningen och är dessutom ställföreträdande generaldirektör.

- Inga Thoresson-Hallgren får en central och viktig funktion i arbetet med att fortsätta utveckla Migrationsverkets ledning och styrning. Hon kommer inte med en färdig uppdragsbeskrivning utan vi kommer gemensamt att definiera rollen och hur vi ska arbeta tillsammans, säger Mikael Ribbenvik

Inga Thoresson-Hallgren kommer närmast från Regeringskansliet där hon för närvarande är avdelningschef vid Näringsdepartementet. Inga Thoresson-Hallgren har en bred bakgrund och kompetens. Utöver en gedigen kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen har hon även mångårig erfarenhet från näringslivet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Migrationsverket 17-05-19:

Mikael Ribbenvik ny generaldirektör för Migrationsverket till sidans topp

Regeringen har utsett Mikael Ribbenvik till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i höstas varit vikarierande chef för myndigheten.

- Jag ser fram emot att få leda Migrationsverket de kommande åren. Migration är en av de stora frågorna i samhället och det är viktigt att vi kan genomföra vårt uppdrag på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i en tid av förändringar inom området, säger Mikael Ribbenvik.

Regeringen kallade på fredagen till presskonferens för att meddela beslutet.

- Jag har stort förtroende för Mikael Ribbenvik och är säker på att han kommer att fortsätta utveckla myndigheten på ett bra sätt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor

Mikael Ribbenvik har lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor genom sin mångåriga bakgrund på Migrationsverket. Tidigare har han bland annat varit rättschef och operativ chef vid myndigheten. Han efterträder Anders Danielsson som lämnade Migrationsverket i september 2016 för att bli chef för Svenska Röda Korset. Sedan dess har Mikael Ribbenvik varit vikarierande generaldirektör. Nu tillträder han som ordinarie myndighetschef med ett förordnande på sex år.

- Det som hände 2015 när så många sökte asyl har krävt en enorm insats av alla medarbetare. Det är ett erkännande, inte främst för mig utan för medarbetarna på myndigheten att få det här förtroendet att driva verksamheten och utvecklingen av myndigheten vidare.

Fokus på kortare väntetider

Effekterna av flyktingsituationen 2015 präglar fortfarande verksamheten och fokus i år ligger på att ge besked åt alla asylsökande som väntar så att väntetiderna kan kortas.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Regeringens presskonferens (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-05-19: Ribbenvik: Vi har vässat vår förmåga och kapacitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

if 16-09-21:

Ifs Säkerhetsnål uppmärksammar arbete för unga ensamkommande till sidans topp

Försäkringsbolaget If delar ut stipendiet Säkerhetsnålen till Omid Mahmoudi, 22, grundare av föreningen Ensamkommandes Förbund. Han mottar stipendiet för sitt engagemang kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället. Prisutdelare är ordföranden i Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic.

Omid Mahmoudi, 22 och en av grundarna av Ensamkommandes Förbund, tar emot Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kr.

- Det är en stor ära att ta emot stipendiet Ifs Säkerhetsnål. I forum där det pratas om ensamkommandes rättigheter har ofta de asylsökande själva saknats. Vi finns för att ge dem en röst och på så vis bidra till bättre integration och representation på lika villkor, säger Omid Mahmoudi.

Omid Mahmoudi tillhörde den förtryckta minoritetsgruppen hazarer och flydde ensam som 16-åring till Sverige från Afghanistan 2011. Året därpå startade han Ensamkommandes Förbund tillsammans med Omid Akabari, Ali Yousefi, Abbas Jafari och Farhad Abbaszadeh, Förbundets syfte är att göra ensamkommandes röst hörda i samhället och bidra till integration genom sociala nätverk. Idag har förbundet 14 lokalföreningar över hela landet.

Knappt fyllda 18 år hade Omid Mahmoudi också skrivit självbiografin "Oskyldiga brottslingar - ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt" som handlar om Afghanistan och flykten därifrån.

Sedan han kom till Sverige har Omid Mahmoudi också startat flera företag, bland annat inom utbildning, familjeplacering och stödboende samt tolkförmedling.

- Omid Mahmoudi har lyckats använda sina erfarenheter från en svår uppväxt och en farlig flykt från hemlandet till att bidra till att många unga ensamkommande får förutsättningar för en bättre och ljusare framtid i Sverige. Jag är stolt över att tilldela honom stipendiet Ifs Säkerhetsnål 2016, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.