fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191119:

Röda Korset, Rädda Barnen, Unicef 2019:

3 december, Stockholm: Seminarium om barnets rättigheter i återvändandeprocessen till sidans topp

klockan 09.00 - 11.00, Registrering och macka/kaffe från 08:30

Fler barn och unga än tidigare får avslag på sina asylansökningar och förväntas återvända till sitt hemland ensamma eller tillsammans med föräldrar. Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Samtidigt som detta sker har det de senaste åren skett förändringar på migrationsområdet som kraftigt begränsat barns rättigheter. Särskilt på återvändandeområdet lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro.

Syftet med denna dag är att presentera nya studier och erfarenheter på området som tagits fram av medverkande organisationer samt att bidra med goda exempel från andra länder och förslag på förbättringar. Vi har även bjudit in representanter från Justitiedepartementet, Migrationsverket och Polisen för att diskutera dessa frågor.

Program:

09.00 Inledning

Av moderator Alexandra Segenstedt, Sakkunnig migration, Svenska Röda Korset

09.10 UNICEF Sverige - Återvändandeprocessen

UNICEF Sverige berättar utifrån sin senaste rapport om hur processen kring återvändande ser ut för ensamkommande och barn i familj i Sverige. Slutsatser och rekommendationer från rapporten presenteras samt även goda exempel från andra europeiska länder där studien genomförts.

Karin Ödquist Drackner, Barnrättsjurist, UNICEF Sverige.

09.30 Rädda Barnen - Barn och återvändande till Afghanistan

Rädda Barnen presenterar sin senaste rapport "Tankar om att återvända - Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan". Rapporten fokuserar på barns, ungas och föräldrars, men även stödpersoners tankar om situationen i Sverige och inför återvändande till Afghanistan. Behovet av stöd för barn och ungdomar, men även för dem som möter dessa lyfts. Rekommendationer för vägen framåt presenteras.

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylrättscentrum oktober 2019:

Ladda ner rapporten från Migrationsmötet 2019 till sidans topp

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in medlemmar, huvudmän och avtalspartners till Migrationsmötet, en halvdagskonferens med fokus på migrationsrätt. Här hittar du rapporten från konferensen.

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in till en heldag av föreläsningar och samtal med fokus på migrationsrätt. Syftet var att ge våra medlemmar, huvudmän och avtalspartners möjlighet att ta del av aktuella analyser av migrationsrätten, men även att diskutera asylrättsliga frågor, utmaningar och lösningar.

Under dagen gick Asylrättscentrums, chefsjurist Anna Lindblad, igenom läget för migrationsrätten, Marcus Strömbrink från Migrationsverket informerade om förlängningsprocessen, och deltagarna fick möjlighet att diskutera migrationsrättsliga utmaningar vi står inför. Samtliga föreläsningar, rundabordssamtal och frågestunden i slutet dokumenterades och sammanställdes till en konferensrapport.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter 2019:

5 november, Stockholm: Vem skall hjälpa hjälparen? till sidans topp

Har du varit eller är du engagerad i arbete och insatser kring flyktingar och ensamkommande barn?

Har du någon boende hos dig som väntar på ett asylbeslut eller som valt att leva här som papperslös?

Att vara nära och försöka hjälpa och stötta en person med mycket lidande och ovisshet i sitt liv ökar risken för att själv må dåligt. Det är lätt att bli sin egen fiende; vi tar inte hand om vår egen smärta och besvikelse utan jagar på med ökade krav och orimliga krav på oss själva och vad vi skall åstadkomma.

Välkommen på ett kvällsseminarium där leg. psykolog Javier Charry, verksam vid Capio Stress och Trauma, beskriver vad det är som händer med oss och vad vi kan göra för att lyckas må lite bättre.

Gäller detta inte dig själv men du känner någon som kanske är intresserad - sprid gärna informationen om detta vidare.

Facebook-event med information om anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR 19-05-30:

IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter till sidans topp

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), "rättvisa och skydd för alla", hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

"UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga", säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2019:

11 juni, Stockholm: Vill du veta mer om asylprocessen? till sidans topp

Vill du veta mer om asylprocessen i Sverige? Har du frågor om ditt ärende eller vill du få mer kunskap om hur processen funkar?

Den 11 juni 2019 kommer Sanna Vestin till Socialt center Husby och pratar om asylprocessen och ger information om hur det funkar för den som är asylsökande i Sverige.

Sanna Vestin är författare, flyktingpolitisk aktivist och har engagerat sig för flyktingar i över 25 år. Hon har bl.a. varit ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och blivit utnämnd till hedersdoktor vid Malmö högskola. Den 11 juni 2019 kommer hon finnas på plats på Socialt center Husby för att föreläsa om asylrätten och svara på dina frågor.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Järvaveckan, Global Village 2019:

12-16 juni, Spånga, Stockholm: Järvaveckan 2019 till sidans topp

Ja, vem bryr sig egentligen? Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Kom till Järvaveckan du också, och dela med dig av vad du tycker, tänker och känner.

Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de över 2000 jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.

På plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För våra lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul!

Facebook-event (Extern länk)

Hemsida med program (Extern länk)

Se även:

Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! Flygbladsutdelning och samtal med politiker (Extern länk)

Kl 14-16 Program med Newcomers Youth, situationen för unga hbtq-flyktingar, idéverkstad och metodbok (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Hur kan man stärka brottsutsatta barn och unga utan papper? till sidans topp

14:00 - 14:50, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Utökad information om evenemanget

Alla brottsoffer har rätt till skydd, stöd och hjälp. Men det är ofta svårt för människor utan papper att anmäla och söka stöd för brottsutsatthet. Under det senaste året har frivilligorganisationer och myndigheter allt oftare larmat om ensamkommande unga som utsätts för brott mot bakgrund av en växande social utsatthet. Det handlar om barn och unga som fått slutligt avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt asyl och som tvingas in i svartarbete eller annan exploatering, som tvingas till sex i utbyte mot en sängplats, eller som utsätts för andra typer av våldsbrott och som rättsväsendet har svårt att upptäcka och utreda. Under panelsamtalet möts civilsamhälle och myndigheter tillsammans för att diskutera situationen för brottsutsatta barn och unga utan papper. Hur kan denna grupp brottsoffer ges bättre stöd med att anmäla brott och tillförsäkras skydd och hjälp som brottsutsatta? Samtalet arrangeras av Child 10 Award som i år har temat papperslösa barns rättigheter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas till sidans topp

15:00 - 16:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Utökad information om evenemanget

Situationen för asylsökande behöver granskas, särskilt situationen för barn och unga. Det finns många goda berättelser om fungerande integration men också alltför många vittnesmål om oförutsägbara och inhumana beslut, uteslutning från sociala rättigheter, familjesplittring och utvisningar med inslag av våld. För att förstå utvecklingen behöver vi höra från de asylsökande själva om utsattheten och vilka utmaningar de ställs inför men också om lösningar i civilsamhället. Vittnesmål behöver samlas in på många platser och på olika sätt. Vid seminariet hör vi några vittnesmål. Sedan följer diskussion om hur vi skulle kunna gå vidare med en vetenskaplig granskning av vilka konsekvenser olika lagändringar och tolkningar fått och vad som hänt med Sveriges asylsystem. Kan forskare och experter från olika områden samverka kring en granskning från asylsökandes perspektiv, för att bidra till en rättssäker asylprocedur och bra integration i Sverige?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Maps of Solidarity 2019:

30 aug - 1 sept, Malmö: Maps of Solidarity - Conference on borders and justice till sidans topp

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BORDERS AND JUSTICE

Welcome to Malmö, Sweden to a conference for those of us that want to see a completely different world. Now is an urgent time to meet, share experiences and ideas, and organise together.

As states and other actors are increasingly organising themselves across nation borders to build higher fences, the solidarity and progressive movements are in need of spaces to organise against these repressive and violent politics.

We hereby invite you to a conference filled with workshops, lectures and, more importantly, a place to build new alliances and strategies together.

The programme will be continuously updated! Stay tuned!

LOCATION: TBA

ACCOMMODATION: For those coming from afar, we will provide accommodation as far as possible. Let us know if you need somewhere to stay!

TRANSLATION: Most of the conference will be held in English, but contact us if you would need translation and we will do our best to find a solution.

OTHER NEEDS: If there is anything else that we can do to make it easier for you to attend the conference, please write to us!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Nordic Summer University 2019:

Understanding migration in Nordic and Baltic countries till sidans topp

The Call

The research circle Understanding Migration in the Nordic and Baltic Countries is pleased to announce the call for our summer 2019 symposium in Roosta, Estonia, to be held Sunday, July 28 through Sunday, August 4, 2019.

During this session we will explore the dual framework of loss and remaining, considering both terms as both concepts and as as experience.

Humans and non-humans are exposed to loss through war, displacement, abuse, disease, ecological changes, death, and detention. By connecting different aspects of loss-landscapes, affect, and memory-we wish to explore the violence of loss as well as its hopeful corollary, as loss can also force upon us the question of what remains or what may emerge.

For this symposium we seek to bring together individuals from diverse disciplines and practices, including anthropology, cultural studies, geography, citizenship and diaspora studies, health, ecology, journalism, art, filmmaking, and photography, among others.

Who should apply?

We are interested in contributions that address a range of concerns, artistic, legal, ethical, theoretical and pragmatic. The idea of the study circle is to bring together a diverse and motivated group of people to share projects and work collaboratively through complicated questions related to the chosen topic. In this spirit, we invite artists, established and emerging scholars, practitioners, and others directly concerned with the theme of our symposium to apply with prepared presentations and/or advanced stage works-in-progress to share and discuss in an open, cross-disciplinary environment.

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseys Network 2019:

1-12 juli, Bryssel: 2019 Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The Summer School - in its 18th edition - is organised by the Odysseus Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, which was founded in 1999 with the support of the European Commission and is coordinated by the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB).

Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, lectur- ers, EU and Member State officials, representatives from NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more. The classes are taught by academics collaborating in the Odysseus Network, which is represented in all EU Member States, and by high-ranking officials from the European Institutions.

DOCTORAL SEMINAR

Every year, during the 2018 Summer School a PhD seminar offers 10 doctoral researchers the op- portunity to individually present their PhD project and receive feedback on the subject, structure and methodology of their thesis from a panel of Odysseus Network Members from various European universities. The doctoral sessions are also open to all Summer School participants who wish to at- tend as part of the audience.

REFUGEE SCHOLARSHIPS AND #REFYOUGEES CAMPAIGN

The objective of the project is to allow refugee students to take part to the Summer School. By par- ticipating to the programme, refugee students will have the possibility to gain knowledge in Euro- pean immigration and asylum law and to further their education, which may have been interrupted by their forced departure from their home countries. These year's participants will present themselves in a dedicated booklet ('Refugee Voices') and during the 'Who is Who' event on Thursday 5 July.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Crowdfunding: Scholarships for Refugees 2019 - The objective is to allow 10 refugee students to take part (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksantikvarieämbetet 2019:

15-16 maj, Stockholm: Heritage and Migration - New Methods and Historical Contexts till sidans topp

Welcome to this international conference at the Stockholm City Museum 15-16 May 2019, organised by the Swedish National Heritage Board in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Migration is an urgent global concern. As a social and historical phenomenon, migration can be understood as an aspect of the human condition. Transnational migration has intensified in recent years, and researchers claim that climate change will cause further escalation. Simultaneously, the construction of separating walls increases globally, and the requirements for crossing borders legally have risen dramatically and unequally.

Interweaving theory and practice

How is cultural heritage linked to these processes? This conference will elucidate and complicate relations between cultural heritage and migration - from new methods within local integration practices to historical and global contexts. How does migration relate to notions of place, home and borders as heritage? How can migration be understood as a form of cultural heritage? How can cultural heritage professionals enhance their expertise in relation to migration? The conference programme interweaves theoretical analysis and practice based knowledge, and invites the heritage and museum sector to active participation in panel debates and group discussions.

(...)

Läs mer om programmet, medverkande, kostnad, registrering mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

FARR 2019:

Program för FARR:s 30-årsjubileum - anmäl dig! till sidans topp

FARR grundades 1988 och höll sitt första ordinarie årsmöte 1989. Vi firar jubileet med ett annorlunda seminarium den 30 mars!

Jubileet är öppet för alla! Det hålls på Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen, mellan kl 13:00 och 20:30. Läs mer nedan om jubileet och om FARR:s årsmöte dagen efter, eller anmäl dig direkt

FARR firar 30 år med seminarier, minnen, möten och utställning!

FARR grundades som ett svar på det behov enskilda aktivister och asylgrupper hade av att utbyta erfarenheter och samråda till stöd för asylsökande. Behovet av en organisation som arbetar för att stärka asylrätten var stort då, det är stort idag och det har varit stort varje dag mellan de två tidpunkterna.

Ur programmet: Michael Williams, ordförande i FARR 1988-2008, berättar om framgångar och bakslag under tre decennier. Sanna Vestin, ordförande i FARR 2013-2018, talar om vad som hänt sedan Tvärvändningen 24 november 2015. Anita D'Orazio, bland mycket annat en av initiativtagarna till FARR samtalar med Annette Rosengren under rubriken SÄG IFRÅN! Som sista inslag på kvällen blir det eftersnack med Syster Karin, Sara Edvardson Ehrnborg (#vistårinteut) och Sanna Vestin om vad som är sig likt efter 30 år och vilka de nya utmaningarna är.

Däremellan sex fantastiska paneler med verksamma veteraner, envisa aktivister och de kunnigaste av juristerna:

+ Medlemmar från några av de första grupperna; Alsike kloster, Sundsvalls Asylkommitté, Hallands Asylkommitté, Flyktinggruppen i Falun och Solidaritetens Hus i Flen, resonerar kring verksamhet, dagens utmaningar och aktivism

+ Veteranerna inom kampen för rätt till vård Anne Sjögren, Eliot Wieslander, Magnus Kihlbom och Frida Metso samtalar om tillståndslösas somatiska och psykiska vårdbehov.

(...)

Hela artikeln med länk till anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Arena Idé 2019:

21 mars, Stockholm: Rätten till en fristad till sidans topp

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som Sverige har åtagit sig att skydda genom att skriva på internationella konventioner. Håller Sverige sina internationella förpliktelser? Den här föreläsningen handlar om rätten att söka asyl och de tillfälliga asyllagarna som har införts i Sverige.

Föreläsare: Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms Universitet.

Välkommen till ABF Stockholm, Sveavägen 41 den 21 mars kl 18-19. Fritt inträde.

Fler föreläsningar om rörelsejuridik:

Hur kan lagboken användas som verktyg för sociala rörelser och samhällsförändring? Nu startar Arena Idé en föreläsningsserie och studiecirkel i rörelsejuridik i samarbete med ABF Stockholm och podden Vem har rätt?

Studiecirkeln är fullbokad, men föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Fler medverkande och mer info kommer. Bakom föreläsningsserien, studiecirkeln och podden står Fatima Osman och Joanna Herskovits.

28 mars: Vad har polisen egentligen rätt att göra?

Med Deniz Ünal, biträdande på jurist Advokatfirman Defens.

4 april: Var går yttrandefrihetens gräns? Om främlingsfientlighet på nätet.

Med Johan Nordqvist, ordförande Juridikfronten.

11 april: Brottmålsprocessen. Från polisanmälan till dom.

Med Hanna Cardell, åklagare på Södertörns åklagarkammare.

25 april: Myndigheter och enskilda. Mänskliga rättigheter och det allmännas ansvar.

Med Elin Boyer, jurist från Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Obligatorisk anmälan! Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Oxford University February 2019:

Mental Health Interventions for Refugee Children - Audio and Video Lectures till sidans topp

Made for people working with refugee children and interested in their mental health needs, this series of podcasts outlines a number of topics: approaches to psychological assessments for refugee children, PTSD, Narrative Exposure Therapy, Trauma Focussed Cognitive Behavioural Therapy and how a child's family, home, community and school environments can impact their mental health once settled in a new country.

Produced by Dr Esther Schroeder for the Department of Psychiatry, University of Oxford (2019)

Episodes:

1 Psychological Assessment Approaches for Refugee Children

2 Post-traumatic Stress Disorder in Refugee Children

3 Narrative Exposure Therapy (NET)

4 Trauma Focussed Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT)

5 Family, Home and Community Interventions for Refugee Children

6 School Based Approaches for Mental Health Interventions

Ladda ned eller lyssna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2019:

Stockholm, 12 mars: Den tillfälliga lagens konsekvenser till sidans topp

I samband med flyktingsituationen 2015-2016 infördes den tillfälliga lagen i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Det innebar bland annat att rätten till uppehållstillstånd begränsades kraftigt och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå för flyktingmottagande. En förlängning av lagen står för dörren. Vilka konsekvenser riskerar förlängningen medföra?

Datum: Tisdag 12 mars 2019

Tid: Kl. 09.00-10.00 (Vi serverar frukostmacka från kl 8.30)

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Lagen har nu varit i kraft i över två och ett halvt år, och skulle upphöra att gälla den 19 juli 2019. I början av januari enades Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringsförhandlingarna om det så kallade Januariavtalet. I överenskommelsen föreslås att den tillfälliga lagen ska förlängas i två år medan asylpolitiken utreds i en parlamentarisk kommitté.

Vilka konsekvenser kan förlängningen få? Finns det några hänsyn som måste tas vid förlängningen av lagen? Vilka andra vägar är möjliga?

Fores bjuder in till ett seminarium om den tillfälliga lagens konsekvenser i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) och Svenska Röda Korset. På seminariet presenterar Röda Korset och Rådgivningsbyrån varsin rapport om de humanitära konsekvenserna och juridiska riskerna med den tillfälliga lagen.

Medverkande

Johanna Eriksson Ahlén, senior juridisk rådgivare på Svenska Röda Korset

Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån

Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån

Alexandra Segenstedt, senior sakkunnig migration vid Svenska Röda Korset

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Refugee Law Initiative 19-02-08:

Current thinking in refugee law: How do the elements of the definition fit together? till sidans topp

Recent discussions surrounding refugee law have largely concentrated on procedural developments. But the substantive law has not stood still. The boundaries of refugee status remain one of the most important aspects of the protection afforded to forced migrants by international and domestic law.?

In this lecture series - Current Thinking in Refugee Law - two of the foremost thinkers in refugee law, Mark Symes (Garden Court Chambers) and Hugo Storey (Judge of Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber), present a series of four discussions addressing the key constituents of refugee status.

How do the Elements of the Refugee Definition Fit Together?

Topics covered include:

- The other elements: nationality; outside the country

- Different approaches to the different 'limbs' of the definition

- To what extent can Article 1A(2) be given more definitional detail?

- Must the approach be a human rights one?

Lyssna till föreläsningen (Extern länk)

Hör fler lektioner och workshops från Refugee Law Initiative, University of London (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2019:

Stockholm, 5 april: Heldagskurs angående förhandsavgörande från EU-domstolen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till en heldagskurs i Stockholm om EU-rättens tillämpning i den svenska asyl- och migrationsprocessen. Kursen har ett tydligt praktikerperspektiv med fokus på begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen och relevanta EU-direktiv, EU-stadgan och praxis från EU-domstolen.

Kursledare och föreläsare är Fabiane Baxewanos, UNHCR Legal Officer från Policy and Legal Support Unit på Regional Representation for EU Affairs i Bryssel, Belgien.

Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Kursen kommer bland annat behandla följande:

+ Begäran om förhandsavgörande som verktyg. När och hur bör det användas?

+ Genomgång av relevant praxis från EU-domstolen avseende skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, familjeåterföreningsdirektivet och EU-stadgan

+ Genomgång och diskussion av relevanta rättsfrågor för den svenska kontexten

+ Praktiska övningar: formulering av begäran om förhandsavgörande

Vänligen observera att kursen hålls på engelska.

Målgrupp

Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. Obs! Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 2500 kr (inkl. moms) om avanmälan inte har gjorts senast den 22 mars 2019. Avgiften debiteras inte heller om utebliven närvaro beror på sjukdom som kan styrkas med läkarintyg.

Lunch ingår inte. Det finns flera lunchalternativ i byggnaden.

Läs mer och anmäl till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Ingen Människa är Illegal 2019:

Göteborg, 9 februari: Utbildning kontaktperson till sidans topp

Stöttar du någon som är i en svår asylsituation och vill ha råd och tips? Vill du göra en viktig insats som volontär i Frivilligorganisationen Agape eller som kontaktperson i nätverket Ingen människa är illegal? Kolla in detta!

(English below)

Lördagen den 9e februari är det dags för kontaktpersonsutbildning. Vi håller till i Hjällbo Kyrka mellan kl 12-17. Kyrkan ligger på Hjällbo torg vid hållplatsen Hjällbo.

Utbildningen riktar sig både till dig som redan stöttar någon som är papperslös, till dig som stöttar någon som är i asylprocess och till dig som vill börja att stötta någon. Det kan vara som kontaktperson men också som stöd åt en kompis, en klasskamrat, volontär, personer som du möter i ditt jobb etc. Utbildningen riktar sig också till dig som är intresserad av asylfrågor och vill lära dig mer.

Vi går kort igenom asylprocessen, ger konkreta tips och pratar om saker som är bra att tänka på. Vi pratar om situationen för papperslösa och om Ingen människa är illegals verksamhet. Tanken med utbildningen är att dela kunskaper mellan oss och att stärka nätverket mellan personer och organisationer.

Under eftermiddagen kommer även Frivilligorganisationen Agape att berätta om sin verksamhet och om möjligheten att bli volontär hos dem. Agape är en frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Agapes främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.

Om du efter utbildningen bestämmer dig för att bli kontaktperson inom Ingen människa är illegal så kommer du att vara med i en grupp med personer som varit kontaktpersoner ett tag och tillsammans med dem stötta en papperslös person eller familj. Det behöver fyllas på med kontaktpersoner i de befintliga grupperna. Du behöver inte ha förkunskap kring asylprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Agapes facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

IOM 19-01-11:

E-Campus offers free online learning platform on migration till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) has begun 2019 with the launch of E-Campus, a free online learning platform on migration. E-campus provides an opportunity for government officials, civil society, students, academics and anyone interested in updating their knowledge in human mobility.

The E-Campus online learning tool, which was initially created as the Migration Learning Platform (PAM, by its acronym in Spanish), already has thousands of users. Most courses can be completed within three to five hours, with an IOM certificate awarded at the end.

The platform can be accessed here: http://www.ecampus.iom.int/.

Currently, E-Campus has more than 20 courses in Spanish, English, and French. The languages on offer depend on the course and will be expanded over time. All courses are facilitated by experts and specialized institutions with broad, updated content covering diverse topics such as migration management, attention to migrants in conditions of vulnerability, LGBTI migrant populations, human trafficking and labour migration, among others.

According to the International Journal of Information and Education Technology (2018), some of the benefits of e-learning include more immediate feedback for students, improvements in performance and encouragement of high thinking skills, that is, analysis, evaluation, and creation.

"The world is changing, and solutions must adapt. E-Campus is an excellent migration learning tool which is easy to access and is laden with high-level content. Also, it is an opportunity for other organizations to conduct courses on common issues, in coordination with IOM," said Marcelo Pisani, IOM Regional Director for Central America, North America, and the Caribbean.

The platform was first piloted at the regional level, within the framework of the IOM Regional Migration Programme: Mesoamerica-Caribbean, with more than 6,000 students completing a course between 2015 and 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-01-14:

Amnesty International's Refugee Rights Action Lab till sidans topp

This is a short briefing about Amnesty International's Refugee Rights Action Lab 2017 - a 9-month 'journey' which provides a new way of supporting and connecting staff and activists, including refugees, campaigning on refugee rights. This document shares lessons learned during the process which will be particularly useful for those considering similar projects.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2019:

Seminar: Legal Rights for Unaccompanied Children Seeking Asylum till sidans topp

29 January, 14h30 - 17h00, Press Club, 95 Rue Froissart, Brussels

Registration will be closed on 20 January 2019

The objective of the seminar is to share information on different methods for supporting professionals who assist children seeking asylum to access their legal rights. Different tools and methods of supporting professionals will be presented, followed by open discussion.

The participants will have the opportunity to be informed about targeted training materials, and other tools developed during the project and published on an e-learning platform.

The training manual and modules are designed to build the capacity of legal practitioners who work with children, in order for them to develop in-depth knowledge of asylum procedures for unaccompanied children and their rights.

Participants will include professionals working in closed institutions for children (guardians, social workers, etc) and in child rights organisations, legal representatives and lawyers, and international stakeholders from the EU Institutions, the Council of Europe, UNHCR and UNICEF. Representatives from donor foundations and pro bono legal services are also invited to participate with the aim of increasing support for provision of quality legal assistance.

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Rights in Exile 2019:

Courses on representing the field and on Palestine refugees till sidans topp

Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies Summer School, 1-5 July 2019, Budapest

The Central European University in Budapest, Hungary, will be hosting a summer school entitled "Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies" on 1-5 July 2019. Applications can be made via this form.

"Palestine Refugees and International Law" short course, 15-16 March 2019, Amman

Applications are now open for the "Palestine Refugees and International Law" short course, organized by the University of Oxford's Refugee Studies Centre. This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime, and examines within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. The short course will take place in Amman, Jordan, 15-16 March 2019. Further information and application details can be found here.

Notisen med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EASO 18-12-05:

EASO brings together civil society to discuss asylum reception conditions till sidans topp

On 5 December 2018, the European Asylum Support Office (EASO) convened its 8th annual Consultative Forum Plenary Meeting in Brussels with over 200 participants from NGOs and academia, as well as international organisations, EU institutions and Member States.

The 8th Consultative Forum Plenary Meeting focused on the reception of applicants for international protection. This is an important area of the EU's asylum acquis that holds great potential for the cross-fertilisation of ideas between EASO and civil society, as explained by EASO's Executive Director a.i., Jamil Addou, during his opening statements:

"Reception is one of the primary stages of Member States' asylum systems; the provision of dignified reception conditions whereby applicants have effective access to support services is key for successful integration and for our societies. However, reception is also a key area of the CEAS that is in need of structural improvements".

Mr. Addou emphasised that civil society possesses a wealth of knowledge and experience in the field of reception and encouraged participants to provide "concrete ideas and solutions to jointly better serve applicants for international protection, ensuring that they are offered a dignified standard of living and comparable living conditions in all Member States".

The meeting was divided into four main sessions, each addressing specific aspects of reception. Following opening statements by Mr. Addou, the European Commission's Deputy Director General for Home Affairs and Migration, Simon Mordue, and the Belgian Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Dirk van den Bulck, representatives from EASO provided an overview of recent asylum trends, including an overview of EASO's main activities in the field of reception. This was followed by a panel debate on the flexibility of national reception systems and their capacity to efficiently and effectively respond to changing inflows.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

UNHCR November 2018:

Alternatives to Detention Self-study Modules till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

To be able to introduce and effectively apply alternatives to detention, we need to understand why these alternatives are better placed than detention to achieve the goal/expected result in the immigration context. We also need to understand how these alternatives to detention operate in practice. In this learning programme we will answer the following questions:

+ What are ATDs and why are they important?

+ What is the international legal framework that shapes ATDs?

+ How should decisions on ATDs be made?

+ What are the different models of ATDs?

+ What specific modalities exist for refugee children?

+ How can we advocate for ATDs within specific national contexts?

The overall objectives of this programme are to enable learners to:

+ Differentiate between reception arrangements and ATDs;

+ Specify appropriate ATD mechanisms;

+ Support the design and implementation of ATDs;

+ Introduce elements of an advocacy strategy related to establishing appropriate ATDs in law; and

+ Apply specialized knowledge regarding child care arrangements in immigra on procedures.

Conceptualization of the learning programme

(...)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 0 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 1 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 4 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 5 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 6 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

EU-kommissionen 18-11-23:

Open call for interest to participate in the 5th European Migration Forum till sidans topp

The European Commission and the European Economic and Social Committee are launching an open call for those interested to participate in the 5th meeting of the European Migration Forum, which will take place in Brussels on 3-4 April 2019.

The European Migration Forum is a platform for dialogue between civil society and European institutions on issues related to migration, asylum and integration of non-EU migrants.

The 5th edition of the Forum will focus on safe and regular migration, for both humanitarian and other reasons, including a reflection on how to implement the Global Compacts on Migration and Refugees and on the role that the civil society organisations and other local actors can play in this interaction between the international and the local dimension.

To apply, please fill in this online form. The call for interest is open until 14 January 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

FARR 2018:

24 november, Stockholm: NÄR LAGEN SPLITTRAR till sidans topp

Varmt välkomna på releasen av ett specialnummer av Artikel 14!

Tid: 13-17, Plats: St Paul, Mariatorget 10

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) har arbetat med en exempelsamling om hinder för familjeåterförening. Rapporten är nu färdig.

Vi kommer att släppa ett nummer av FARRs tidskrift Artikel 14 där exempelsamlingen tar hela numret i anspråk. Detta firar vi med en release i St Paulskyrkan i Stockholm.

Eventet kommer att äga rum den 24/11- på dagen tre år efter att regeringen annonserade att familjeåterförening skulle försvåras i Sverige. Sanna Vestin från FARR kommer att presentera rapporten.

Stockholms stadsmission kommer att presentera en nyskriven anmälan till EU-kommissionen som gjorts tillsammans med FARR om de långa handläggningstiderna för familjeåterförening.

Även representanter för Rådgivningsbyrån, Sociala Missionen och eventuellt RFSL kommer att medverka för att berätta om konsekvenserna för olika utsatta grupper och vad som kan göras för att förändra situationen. Eventet fortsätter med en panel av experter. Vi är stolta över att kunna välkomna Karin Ödquist Drackner från UNICEF, forskaren Louise Dane och advokat Karin Gyllenring till panelen!

Dr Alaa Haidar berättar om erfarenheterna från drabbade familjer.

Pianisten Ehsan Yaghoobi från Songlines kommer att spela under paus och mingel. Detta i samarbete med Rabid Records.

Läs mer, program och anmälan (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer, ladda ned program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

4 december: Webinar om UNHCR:s riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och UNHCR bjuder in till utbildningsseminarium om UNHCR:s uppdaterade riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan. Seminariet äger rum online. Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Föreläsare är Katinka Ridderbos, landinformationsexpert på UNHCR i Genève och huvudförfattare av UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan (publicerades den 30 augusti 2018).

Seminariet kommer bland annat behandla följande:

Genomgång av säkerhetsläget och den humanitära situationen i landet

Översiktlig genomgång av riktlinjerna

Skillnader från riktlinjerna som publicerades i april 2016

Särskilt utsatta grupper

Internflyktsalternativ

Migrationsverkets bedömning av EASO COI Report: Afghanistan: Security Situation

Tid: tisdag den 4 december 2018 kl. 16.00-18.00

Plats: Online. Internetuppkoppling krävs. Länk och mer information skickas till anmälda kursdeltagare.

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål.

Seminariet är avgiftsfritt.

Mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Praktisk tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen - heldagskurs 30 november i Göteborg

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer och ladda ner programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Stoppa utvisningarna... 18-09-13:

4 oktober, Stockholm: Pressinbjudan: How safe is Afghanistan? till sidans topp

Välkommen till konferensen How safe is Afghanistan?

Situationen i Afghanistan försämras snabbt. Talibanerna har sedan 2017 kontroll över ett större område än någonsin sedan den amerikanska invasionen 2001. Attacker mot regeringsstyrkor, polis och civila rapporteras nästan dagligen. Säkerhetsläget i Afghanistan har betydelse för Europa eftersom det i många länder finns ett stort antal asylsökande sedan flyktingkrisen 2015.

Syftet med konferensen är att öka förståelsen för den nuvarande situationen i Afghanistan, och på så sätt bidra till migrationsmyndigheternas bedömningar av säkerhet och risk för dem som utvisas dit.

Konferensen har rönt stort internationellt intresse då en fördjupad diskussion av aktuellt säkerhetsläge saknas. Konferensen planeras att sändas live, och vi räknar med åhörare i många länder.

Bland föreläsarna märks den kände forskaren professor William Maley, Asia-Pacific College of Diplomacy, Australien som talar om politiska och militära utmaningar i Afganistan. Dr Liza Schuster, City University of London, har forskat på återvändarnas situation. Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet, var tidigare Svenska Afghanistankommitténs landchef och har vistats i Afghanistan i nästan 20 år.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.

Bifogas: Utkast till artikel samt inbjudan. Ett underlag för annons i ppt fås vid begäran.

Konferensen äger rum på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, torsdag 4 oktober kl 9-17. Den är kostnadsfri för pressen. På grund av begränsat platsantal behövs för registrering på hemsidan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Röda Korset 2018:

19 september, Stockholm: Frukostseminarium: Tillgång till vård för papperslösa till sidans topp

Rapportlansering: "Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa"

Kl 8:30-10:00, Hornsgatan 54

Nedslag i verkligheten

Röda Korset möter många papperslösa personer och andra migranter som helt eller delvis faller utanför samhällets skyddsnät. Sedan 2006 bedriver vi en vårdförmedling där vi återkommande kommer i kontakt med papperslösa personer som av olika skäl inte får den vård de behöver och har rätt till.

Röda Korset släpper nu en rapport där vi beskriver de hinder till vård vi ser för gruppen och de humanitära konsekvenser det får för människor.

Kom och lyssna!

Anmäl dig senast den 16:e september till sara.fridlund@redcross.se. Vi startar klockan 9:00. Frukostsmörgås och kaffe från klockan 08.30.

Medverkande

Presentation av Johanna Lönn, leg sjuksköterska Svenska Röda Korsets vårdförmedling följt av samtal med Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, och Thomas Lidén, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Läs mer och anmäl dig via mail (Extern länk)

Se seminariet online (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

How Safe is Afghanistan 2018:

4 oktober, Stockholm: Conference on the safety situation in Afghanistan till sidans topp

Welcome to the international conference How safe is Afghanistan? in Stockholm, Sweden, on October 4, 2018.

Kl 9-17, Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

In 2015, around 23,500 unaccompanied minors of Afghan origin were registered in Sweden. Many of them have waited years for their asylum verdicts. Most have had their applications rejected, based on the Migration Board's assessment of the security situation in the country. The latest legal position was taken in August, 2017. There is a need of re-assessment.

The conference is part of the European protest week October 4-8, 2018, initiated by the European network Don't Send Afghans Back.

Specially invited lecturer is Professor William Maley, Professor of Diplomacy at the Asia-Pacific College of Diplomacy, Australia.

Other confirmed lecturers:

Dr Niamatullah Ibrahimi, Deakin University in Melbourne

Dr Liza Schuster, reader in Sociology, City University of London

Dr Anders Fänge, former Country Director of the Swedish Committee for Afghanistan

Mr Abdul Ghafoor, Afghanistan Migrants Advice & Support Org, Kabul

Ms Vera Meijering, Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2018:

13 oktober, Göteborg: Rosengrenskas dag - 20 års kamp för vård på lika villkor till sidans topp

Kl 13-23, Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13

Föreläsningar med bl a KG Hammar, Gellert Tamas, Elisabeth Abiri, Thomas Hammarberg, Sanna Vestin, Lars H Gustafsson, Ingrid Schiöler, Paul Hunt och Elis Envall. Konferencier: America Vera Zavala.

Kvällskonsert med Nynningen, Cats and Dinosours, Mathias Landæus Trio med Daniel Boyacioglu, Siri Karlsson duo, Sophia Tako, Mushtaq Khorsand.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Rosengrenska stiftelsen är ett frivillignätverk av vårdpersonal som i år fyller 20 år. Sedan starten har Rosengrenska varit drivande i frågan om rätt till vård på lika villkor för personer som befinner sig i papperslöshet, s.k. papperslösa.

I samarbete med Musiker mot Rasism och Frölunda Kulturhus arrangeras Rosengrenskas dag för att uppmärksamma de viktiga framsteg som gjorts genom åren, som ett resultat av vårt och andras arbete. Vi blickar också framåt i en orolig tid då mänskliga rättigheter och vård på lika villkor ifrågasätts och politiseras. Kampen för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin!

ROSENGRENSKAS DAG:

Föreläsningar på temat rätt till vård och mänskliga rättigheter, kl 13-18. Fri entré, biljett erfordras.

Stödkonsert, fest och tal från kl 19 och framåt. Entré 100 kr.

O B S ! Deltar du både dag och kväll behöver du skaffa biljett till BÅDA passen.

Biljetter: Frölunda Kulturhus 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

Facebookevent (Extern länk)

Biljetter till föreläsningar 13-18 (Extern länk)

Biljetter till stödkonsert med Nynningen kl 19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

FARR 18-08-15:

Göteborg: Asylforum med RFSL Newcomers till sidans topp

RFSL Newcomers, som är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige, arrangerar en heldagskonferens på Göteborgs Stadsmuseum den 16 augusti. Under dagen kommer bland annat transrättigheter och trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen att diskuteras, liksom tro och hbtq och Newcomers verksamhet. Från FARR deltar Joakim Lundqvist i seminariet om trovärdighetsbedömningar.

Samtalen sker på svenska. Fri entré. Vegansk/glutenfri mat serveras kostnadsfritt under dagen. Lokalerna är tillgängliga för rullstol och det finns hörslinga.

Tid: torsdagen den 16 augusti kl 10:00-17:00

Plats: Göteborgs Stadsmuseum

Hela Europride Göteborgs program (som även innehåller bl a samtal om ensamkommande och hbtq, om att fly ensam, och om bilden av Sverige som ett "generöst" land för människor att fly till) finns här:

West Pride program (Extern länk)

Läs mer om Asylforum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-18

ASYLUMINFO.SE - plattform om spårbyte till sidans topp

Efter avslag på asylansökan har "spårbyte" blivit den enda möjligheten som kvarstår för många. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar det? Nu finns asyluminfo.se, en plattform med videoföreläsningar som förklarar reglerna.

År 2008 ändrades utlänningslagen så att det blev möjligt för en asylsökande som fått avslag att istället ansöka om arbetstillstånd. Detta "spårbyte" innebär att en person byter juridisk status från asylsökande till anställd.

Arbetstillståndet har blivit en livlina för många personer som inte kan återvända till sina hemländer. Men spårbyte är en komplicerad process. Det är lätt för både asylsökande och deras arbetsgivare att göra fel. Men det går att göra rätt! Därför har asylrättsaktivister och jurister gått samman och skapat en plattform med videoföreläsningar, asyluminfo.se, med engelsk och svensk text.

De tre organisationerna bakom projektet, Refugees Welcome Sverige, Centrum för Sociala Rättigheter och RåFILM (alla medlemsföreningar i FARR) hoppas kunna utveckla plattformen ytterligare med föreläsningar om fler delar av asylprocessen. Läs mer på hemsidan asyluminfo.se och ta kontakt om du vill hjälpa till med detta!

Artikeln på FARR:s sida (Extern länk)

Plattformen Asylum Info (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

FARR 18-07-01:

Asylforum vid Stockholm Pride till sidans topp

Idag börjar Asylforum vid Stockholm Pride! Asylforum är Newcomers årliga migrationspolitiska forum, i samarbete med Newcomers youth. I år hålls Asylforum nu i Stockholm och senare även under Göteborg Pride.

Asylforum 2018 är 2 heldagars forum packat med panelsamtal, och seminarier med fokus på asylrätt från ett hbtq-perspektiv, Plats i Stockholm: Klara Soppteater, Kulturhuset, ingång från Drottninggatan. Tid 12 - 18 båda dagarna!

Asylforum är ett tillfälle att utbyta synpunkter, åsikter och information om de utmaningar som asylsökande hbtq-personer möter. Det är också en möjlighet för RFSL Newcomers att offentligt redovisa arbetet med de frågor som denna grupp står inför, samt utkräva ansvar från ansvariga myndigheter och politiker.

FARR:s ordförande Emma Persson deltar som moderator vid panelen om hatbrott kl 16.45.

RFSL och Newcomers Youth är medlemsföreningar i FARR. Vid Asylforum kan du också passa på att skaffa ditt ex av Artikel 14:s Pride-nummer!

Programmet i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Europride Stockholm 2018:

2 augusti, Stockholm: Trovärdighetsbedömningar diskuteras på Europride till sidans topp

Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1

12:00-12:45: Seminarium with Aino Gröndahl, Asylum lawyer and public counsel for lgbtiq asylum seekers. Arrangör RFSL

14:45-16:00: Trovärdighetsbedömningar. Arrangör Newcomers

Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerländska normer, förväntningar på och föreställningar om kön och sexuell läggning.

Seminar with Aino Gröndahl (Extern länk)

Trovärdighetsbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europride Göteborg 2018:

16 augusti, Göteborg: Newcomers Asylforum till sidans topp

10.00 - 17.00 Göteborgs Stadsmuseum

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mat serveras kostnadsfritt under dagen.

Platsinformation och tillgänglighet

Ur programmet:

10.45-11.45: Transrättigheter i den svenska asylprocessen

12.15-13.30: Panelsamtal: Vad gör Newcomers i de olika lokalgrupperna?

13.45-14.45: Panelsamtal: HBTQ och troende

15.00-15.45: Seminarium: Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i asylprocessen

Språk: Svenska

Det finns hörslinga och alla lokaler är tillgängliga för rullstol (14 platser). Maten är glutenfri/vegansk/nötfri. Stortoalett finns och hiss för att kunna ta sig runt i hela huset. Alla använder samma ingång.

Europride Göteborg program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Amnesty International 18-06-19:

Free educational course: take action for refugee rights till sidans topp

In a bid to break down barriers, smash stereotypes and encourage people to take action, an innovative educational online course focusing on the rights of refugees will be rolled out globally to mark World Refugee Day (20 June), said Amnesty International.

The course, which is open to all, covers a spectrum of issues in a straightforward way. Human Rights: The Rights of Refugees includes modules on how to defend the rights of refugees, the role of governments in protecting refugees and preventing human rights violations against them and how to challenge discrimination.

"Every day, all over the world, people make one of the most difficult decisions of their lives: to leave their country in search of a better, safer life. Yet, there is a still a lack of knowledge about the rights of the people who have been forced to flee. Our course provides a unique opportunity to learn about the rights of refugees in a simple accessible way, while encouraging and empowering the public to take action," said Barbara Weber, Amnesty International's Human Rights Education Director.

The free educational online course is aimed at people aged 15 and above, and is also available for teachers to use in class. Through a series of interesting exercises and activities taught by Amnesty International's experts, activists and campaigners, people can learn about the rights of refugees at their own pace.

The course initially ran from 2016-2017, with over 88,000 people enrolling. It is hoped even more people will participate this year and build on the impact achieved so far.

After Montreal's Olympic Stadium became home to around 1,000 refugees last year, 27-year-old nurse Gabrielle* was motivated to volunteer her time at the stadium and nursing skills after completing Amnesty International's online course.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Anslut till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

UNHCR 17-11-15:

Harnessing citizens' goodwill can help solve refugee crisis till sidans topp

UNHCR holds talks on how to share responsibility more fairly, as part of a process to draw up a global compact on refugees.

Harnessing the goodwill of citizens can help tackle the world's growing number of refugees, especially in expanding opportunities for moving them to third countries, a meeting in Geneva heard this week.

The talks on 14 and 15 November were the latest in a series of thematic discussions convened by UNHCR, the UN Refugee Agency, as part of a process to draw up a global compact on refugees, as the world grapples with record numbers of refugees.

UNHCR is seeking ways of sharing responsibility for refugees more fairly, which it wants to include in a programme of action as part of the compact, a process set in motion in last year's New York Declaration for Refugees and Migrants.

An important issue at the two-day meeting was how to increase solutions to the plight of refugees, which could include returning home voluntarily when conditions allow, finding ways to become self-reliant in the country of asylum, or expanding opportunities for refugees to move to third countries through traditional resettlement or via a range of complementary pathways.

Jennifer Bond, of the Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI), told delegates the only way to confront the challenges in refugee protection was to form bold new partnerships and to take advantage of "the compassion we know exists in individual citizens and communities all around the world".

Speaking at Tuesday's session on how to expand complementary pathways, Bond said private sponsorship programmes asking citizens to take responsibility for integrating refugees into local communities had many advantages.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

30 november, Norrköping: Seminarium: Asylsökande i limbo till sidans topp

Den 1 november kom utredningen "Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription". Där föreslås lagändringar som ska förhindra att människor med utvisningsbeslut som inte kan verkställas fastnar i Sverige i många år utan rättigheter, även om de samarbetar om utvisningen.

Välkommen till ett seminarium 30 november i Norrköping med flyktingar, utredare och experter!

Representanter från ett par av de grupper som oftast hamnar i limbo med dagens lagstiftning deltar.

Professor Anna Lundberg som lett utredningen berättar vad den har kommit fram till.

Vi tar även upp vad ändringarna i LMA-lagen har betytt för denna grupp.

Diskussion med en panel av jurister och representanter för frivilligorganisationer.

ARRANGÖRER: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, (farr.se), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (sweref.org), REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Socialt Arbete inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet (liu.se/organisation/liu/isv/) samt Asylgruppen i Norrköping (asylgruppennorrkoping.wordpress.com)

Fika till självkostnadspris.

10 minuters gångväg från Norrköpings Centralstation.

Tågförbindelser finns även kvällstid till Stockholm, Göteborg eller Malmö! Boka nu för billiga biljetter!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Barnombudsmannen 17-10-26:

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa till sidans topp

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

- Vi känner stor oro över informationen om att den psykiska ohälsan ytterligare ökat i gruppen. Därför kallar vi kommuner och landsting till överläggningar, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannen har uppmärksammat bristerna gällande barns och ungas rätt till en god hälsa vid ett flertal tillfällen. Vi har i arbetet med våra rapporter om barn på flykt träffat omkring 600 barn och unga under perioden hösten 2015 till hösten 2017. I våra möten med barn och unga blev det tidigt uppenbart att barnens hälsa var ett stort orosmoment. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. I våra möten berättade framförallt de ensamkommande barnen om stor oro, sömnsvårigheter, självskadebeteende och tankar om att begå självmord.

En enkät gick också ut till elevhälsan i 1000 skolor. Skolsköterskornas svar pekade i stor utsträckning på samma saker som barnen berättat för oss om. Det framgick också av vissa svar att barnens hälsa förvärras under tiden i Sverige, bland annat på grund av den långa väntan på en asylutredning. Skolsköterskor från de kommuner och landsting som kallas till överläggningar deltog i enkäten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

FARR 17-10-20:

Kurs mot EU:s framtida asylsystem till sidans topp

EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta. Under lördagen informerade Nazanin Sepehri (bilden th) om EU-kommissionens olika förslag och var de nu befinner sig i förhandlingsapparaten. Andra föredrag handlade om hur EU:s gränskontroll exporteras till länder utanför Europa och om hur jurister och frivilligorganisationer försöker att försvara mänskliga rättigheter genom att använda internationella konventioner och domstolar mm. På söndagen gick diskussionen vidare i grupper om hur vi kan folkbilda och skapa opinion kring vad som håller på att hända med möjligheterna att söka asyl i EU.

Nazanin Sepehri som informerade om EU-kommissionens förslag arbetar till vardags för EU-parlamentarikern Malin Björk (V). Hon berättade om alla förslagen som nu förhandlas. Se inEUmanitys sammanfattning på svenska.

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. Länkarna i detta stycke går till de ursprungliga förslagen. Klicka på fliken "Förfarande" på respektive sida för att hitta protokoll från diskussioner i rådet, andra EU-organs kommentarer och motförslag.

Se även EU-parlamentets samlingssida; en slags lagstiftningens tågtidtabell, där förhandlingarna om varje lagförslag kan följas. Denna sida innehåller alla nämnda lagförslag och flera andra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

inEUmanity 2017:

14 oktober, Stockholm: EU stryper asylrätten - om Europas nya asylsystem till sidans topp

VIKTIGT: Vi behöver din anmälan! Den här föreläsningen är tänkt som en utgångspunkt för organisering emot Common European Asylum System. På grund av hög arbetsbelastning kan vi bara ta in 15 personer. Du binder givetvis inte upp dig på något genom att delta, men vi vänder oss till personer som har ett intresse av bli aktiva i InEUmanity eller på annat sätt kämpa emot CEAS. Anmäl dig på ineumanitymalmo@riseup.net.

Välkommen till en föreläsning på Kafé Marx i Stockholm om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik!

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europarlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Den här föreläsningen anordnas av personer som är intresserade av att starta upp en inEUmanity-lokalgrupp i Stockholm, i samarbete med InEUmanity Malmö. Vi vill gärna bli fler, så se föreläsningen som ett bra tillfälle att organisera dig med oss!

InEUmanity är en internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och opinionsbildning.

Lokalen är tillgänglig med rullstol.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

FARR 2017:

2 oktober, Stockholm: Lär dig mer om Asylrätt till sidans topp

Måndag kl. 14:00 - 18:00,

KAFÉ MARX, Kungsgatan 84, Stockholm, t-bana Rådhuset

Du som är ensamkommande, ung vuxen eller stödperson och behöver veta mer om:

- Vad som är asylskäl, hur asylutredningen går till och varför en får avslag.

- Vilka kan få hjälp med boende och skolgång och hur kommer det sig att alla inte kan få hjälp?

- Hur fungerar gymnasielagen?

Föreläsare: Lotta Lagnander (asylrättsjurist), Sanna Vestin (ordförande i FARR), Lotta Lilja Pittuco (#vistårinteut).

FRÅGESTUND MED FLERA KUNNIGA

Välkommen att anmäla dig!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2017:

17-18 november, Aten: ELENA Course: Legal avenues for strengthening protection till sidans topp

The Advanced ELENA Course on "Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe" will take place on Friday 17 November and Saturday 18 November 2017. The Course will be held in the Novotel Athens in Athens, Greece.

This year the ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of refugees. The course will focus on bringing asylum cases before the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the UN mechanisms, in order to advance the rights of those in need of international protection. It will also cover the implementation of ECtHR judgments, the role of the EU Charter of Fundamental Rights in asylum cases, and will explore the recent jurisprudence of European Courts in relation to international protection. Finally, three workshops will focus on challenging cases related to detention and access to asylum, transfers under the Dublin Regulation and children's right to family life.

Artikeln med länk till registrering och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

FARR 2017:

Höstkurs: Vad händer med EU:s asylsystem? till sidans topp

FARR:s sommarkurs har blivit höstkurs och arrangeras tillsammans med organisationen inEUmanity och Kvarnby Folkhögskola. Den 7-8 oktober går vi loss med en kurs om CEAS - Common European Asylum System. Vad innebär de förslag som nu diskuteras om utvidgad gemensam asylpolitik och hur kan vi organisera oss för att försvara asylrätten? Dröj inte med att anmäla dig - FARR:s kurser i Malmö brukar bli fullbokade!

Diskussionen om flyktingpolitik i Sverige har kretsat kring den tillfälliga lagen, behandlingen av ensamkommande barn och utvisningarna av till exempel afghaner och irakier. Men samtidigt pågår en diskussion i EU om nya bindande regler som kommer att påverka även Sveriges asylsystem minst lika mycket som den tillfälliga lagen.

Kursen 7-8 oktober syftar till att kunskapsutjämna kring EU-förslagen - vad de går ut på och vilka konsekvenserna kan bli - men också att diskutera vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att ta upp strategier både för att skapa opinon och för att arbeta juridiskt. Förhoppningsvis blir det en mötesplats där vi kan dela med oss av konkreta exempel på lokal organisering.

Nazanin Sepehri, politisk rådgivare till EU-parlamentariker Malin Björk (V), kommer till kursen för att informera om förslagen. Amandine Bach, politisk rådgivare för EU-parlamentsgruppen GUE/NGL, talar om strategier och samarbeten. Julia Zelvenska från ELENA (The European Legal Network on Asylum) och ECRE (European Council on Refugees and Exiles) berättar om nätverkens lobbyarbete. Observera att kursen hålls omväxlande på svenska och engelska.

Det kostar inget att delta. Vegansk lunch och fika serveras mot frivillig betalning.

Artikeln med länkar till preliminärt program och anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Ensamkommandes Förbund 2017

18 augusti, Malmö: Integration i oroliga tider - Röster från olika länder till sidans topp

Internationell konferens på Moriskan, Malmö

Intresset av ett internationellt utbyte ökar. Många nyanlända jämför sin erfarenhet med vänner eller familj som integreras i andra samhällen. Hur kommer det sig att integration ser så olika ut och vad har vi att lära av varandra? Ensamkommandes förbund bjuder in till ett internationellt seminarium tillsammans med fem föreläsare från runtom i världen som kommer för att tala om deras erfarenhet och lärdomar kring integration.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom introduktionsenheten, integrationsprojekt, skola, hem för ensamkommande, flyktingmottagande, arbetsförmedling, socialtjänst, kommun, landsting, politiker, SFI, Migrationsverk, försäkringskassa, frivillighetsorganisationer, studenter mm.

Språk: svenska och engelska

Kostnad: ordinarie pris 890 kr, studentpris 190 kr.

(Om ni anmäler mer än 5 pers. får ni 100kr rabatt per person).

Eventuellt överskott på seminariedagen går till föreningen Ensamkommandes Förbund och Mötesplatsen Otto i Malmö, för nyanlända ungdomar.

Anmäl dig senast den 10e augusti till: seminarium at ensamkommandesforbund.se

Arrangörer

Ensamkommandes förbund - Förbundet startade maj 2013. Flera olika projekt drivs av organisationen som har sitt huvudsäte i Malmö och arbetar för ett bra och värdigt mottagande av barn och ungdomar.

1000-tals nyanlända ungdomar har hittat nytt framtidshopp i Sverige tack vare föreningen.

Programinnehåll

(...)

Läs mer om föreläsare och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-22:

Migrationsverket vill driva det kunskapsbaserade samtalet i Almedalen till sidans topp

Förra årets närvaro blev en succé med tusentals besökare. I år deltar Migrationsverket i Almedalen med 19 seminarier om de mest aktuella ämnena om migration just nu på scenen "Migrationsplatsen".

- Migrationsplatsen ska bli Almedalens självklara mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under Almedalsveckan den 2-6 juli kommer Migrationsverket att ta upp ämnen som åter?vändande, åldersbedömningar och säkerhetsläget i Afghanistan. Andra ämnen som man tar upp är den rättsliga kvalitet, bosättningslagen men också arbetstillstånd och blickar framåt på hur den nya gymnasielagen ska fungera.

- Vi vill lyfta de svåra frågorna och driva det kunskapsbaserade samtalet, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Seminarier och fördjupande samtal

Totalt arrangerar Migrationsverket 14 seminarier. Det blir fem fördjupande samtal om migration tillsammans med programledaren Claes Elfsberg. Han får i år besök av bland andra svenske EU-ambassadören Lars Danielsson för att diskutera förhandlingarna kring EU:s gemensamma asylpolitik. Andra gäster är etableringsminister Ylva Johansson och Sveriges Radios mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Under en av dagarna kan besökarna träffa Migrationsverkets experter inom olika områden, som rättslig kvalitet, barn och Afghanistan, under rubriken "Träffa verket". Denna programpunkt pågår under hela dagen.

Hoppas på ny publiksuccé

Förra året drog Migrationsverkets scen många besökare. Tusentals besökare kom och lyssnade på myndighetens seminarier. I år hoppas man på ännu fler besökare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Färnebo Folkhögskola juni 2017:

Distanskursen Riv alla murar! till sidans topp

En antirasistisk asylrättskurs på Färnebo folkhögskola

Start 2 september

Distanskurs i två delar.

Fyra helgträffar under hösten.

Studieresa till Holland och Belgien i vår.

Det här en kurs för dig som vill:

" Lära dig mer om hur kampen för asylrätt drivs lokalt i Sverige och runtom i Europa

" Arbeta med skrivande som en del i ett förändringsarbete.

Riv alla murar är en resande distanskurs med start i september 2017 på Färnebo folkhögskola. Kursen är uppdelad i två delar som går att läsa var för sig.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i distanskursen Riv alla murar 2017 får du aktuell och ingående kunskap om asylrättsfrågor med fokus på situationen i Sverige och Europa. Du får ta del av aktuella reportage, artiklar, filmer mm. Du får även möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt i Sverige och Nederländerna.

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

FARR 17-04-18:

Studiematerial om verkställighetshinder till sidans topp

FARRs broschyr och föreläsningsmaterial om "verkställighetshinder" finns nu att ladda ned från menyn Råd & Tips här på hemsidan. Materialet, som först publicerades i samband med sommarkurserna förra året, förklarar varför det är så svårt att hejda en beslutad utvisning och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att det ska ske. Det handlar om verkställighetshinder som uppstår efter att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Broschyren författades av Anna Gevert och Sara Andersson på uppdrag av FARR och Rosenjuristerna. Powerpointen med handledning togs fram av Sanna Vestin, FARR.

Hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-04-20:

Material från kursdagen 25 mars till sidans topp

"Asylrätt med förhinder - omvägar och utvägar" var titeln på FARR:s kursdag som hölls i Stockholm den 25 mars i samarbete med Röda Korsets folkhögskola och studieförbundet Sensus. För dig som missade tillfället presenterar vi nu en del av inslagen med ord och bild.

Rubriker till beskrivningar och länkat material:

+ Sverige - vad var det som hände. Inledning om regeländringar och attitydförändringar under ett år. Hämtas som pdf.

+ Filmen "Do not come to Europe". Länk till trailer samt informationsblad.

+ Presentation av kurser - länkar till Röda Korsets Folkhögskola och till information om planerad onlinekurs.

+ Fördjupningspass om asylproceduren (Inget nytt material att hämta; hänvisning till FARR:s Goda Råd).

+ Ungdomsstipendium. Artiklar om stipendiaterna.

+ Nyproducerade poddar om och av papperslösa. Länkar till material från IMäI Trollhättan och Salãm Sverige.

+ Rättigheter i tillfälligt tillstånd. Presentation av lagen om gymnasiestudier kan hämtas.

+ Rättigheter i limbo. Presentation om LMA-lagen och handledning till denna kan hämtas.

+ Rättigheter i sista stund. Kursmaterial om verkställighetshinder kan hämtas.

+ Vad gör asylpolitiken med oss? Presentation av konsekvenserna för samhällsekonomin kan hämtas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

FARR 17-03-31:

Från FARR:s kursdag: Vi är människor, inte monster till sidans topp

Den 25 mars höll FARR en stor kursdag med ett 20-tal medverkande och över hundra åhörare, i samarbete med Asyl- och migrationskursen på Röda Korsets Folkhögskola. Omväxlande samlade i biosal och uppdelade i klassrum avhandlade kursdeltagarna en rad ämnen, de flesta med fokus på vad asylsökande, frivilliga och ombud konkret kan göra för att slå vakt om rättigheterna i olika situationer.

FARR:s ungdomsstipendium delades ut och ett par lokala organisationer visade upp inspirerande projekt. Dagen därpå höll FARR årsmöte. Mötet beslutade att utvidga styrelsen till 23 personer för att täcka in erfarenheter från olika delar av landet och olika delar av rörelsen.

- Regeringen skapade monster av flyktingarna 2015, men det som hände 2016 var att de lät oss släppa ut monstret inom oss själva, sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i sin inledning till kursdagen. - Regeringens budskap var att det är okej att behandla vissa människor illa, för att avskräcka andra. Men det finns en gräns. När en människas grundläggande värderingar och människosyn hotas då står människan inte ut.

- Alla dessa vuxna som slåss för de ensamkommande barnen slåss inte bara för barnen utan också för sina yrkesroller, för sin mänskliga värdighet, för att själva stå ut, sa Sanna Vestin också. Anförandet kan laddas ner här.

Material från de olika kurspassen och information om den nya styrelsen kommer snart på hemsidan, för dig som missade tillfället. Till att börja med kan du ta del av stämningsbilderna på denna sida!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Svenska Afghanistankommittén 17-03-13:

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen till sidans topp

- Det senaste året har vi fått in mängder av frågor i veckan från personer som undrar saker om Afghanistan. Det kan handla om allt från tillgången till sexualundervisning till vilka maträtter som är populära. Den gemensamma nämnaren är att frågorna kommer från personer som i sin vardag, kanske för första gången, möter personer som kommer från Afghanistan, säger Krister Holm, kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén (SAK).

När SAK gjorde en undersökning bland dem som möter flyktingar i sitt yrke eller vardag framkom att det som efterfrågas är ett enkelt material som tar upp både djup och lättare fakta blandat med personliga berättelser från människor med egen erfarenhet av landet.

Utifrån detta rekryterades sju ambassadörer, unga personer som någon gång i sitt liv kommit till Sverige från Afghanistan.

- För mig är det viktigt att både dela med mig av all fantastisk mat, musik och underbara traditioner och samtidigt få människor att förstå varför ett fortsatt stöd till Afghanistan är otroligt viktigt, säger Shabnam, en av ambassadörerna för Lär känna Afghanistan.

Hon fortsätter:

- Det här är mitt sätt att skänka mer kunskap till människor i Sverige och förhoppningsvis få vara med och bidra till en bättre framtid för Afghanistan.

Ambassadörerna kommer under våren att föreläsa runt om i Sverige, för bland andra lärare, kommuntjänstemän och boendepersonal. Är man intresserad av att lära sig mer om Afghanistan så finns materialet tillgängligt på hemsidan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Här finns materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Boodla 2017:

Norsborg, Stockholm: Välkommen till odlingsträffar - svenska genom att odla till sidans topp

Gula Villan, Albyvägen 37, Norsborg, kl 18

Vill du lära dig odla egna grönsaker?

Vill du öva din svenska?

Då är du välkommen till våra roliga odlingsträffar nu i vår som Boodla håller i samarbete med Röda Korset.

Du kan välja att komma tisdagar kl 18 eller onsdagar kl 10.30.

Trädgårdsmästaren Carina går igenom ett aktuellt tema och gruppen arbetar sedan tillsammans i huset och här i trädgården.

Det är gratis att vara med. Du behöver inte vara bra på svenska!

Kursen hålls i samarbete med Röda Korset. Anmälan carina @ boodla.se

Läs mer (Extern länk)

Facebookgrupp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

25 mars, Stockholm: Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar till sidans topp

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Välkommen att anmäla dig! Kursen är kostnadsfri.

Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen, 5 min från T-banan. Tid 10-18.

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Programmet i korthet

Förmiddag, 10-12

+ Inledning om förändringarna i Sverige för asylsökande och papperslösa

+ Panel om EU:s utveckling och motstånd i EU-länderna

Eftermiddag, 13-18: (det går bra att ansluta efter lunch om du har långt att resa)

+ Tre parallella fördjupningspass: om asylrätt på internationell nivå, om juristens och de frivilligas roller, om identitet och trovärdighet i asylärenden.

+ Inspel med kortfilm och tips från lokalgrupper

+ Tre parallella pass: om rättigheter för dem med korta tillstånd, för papperslösa, för förvarstagna...

+ Panel om vad asylpolitiken gör med oss och samhället.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Odysseus Network 17-02-10:

Odysseus Annual Conference 2017 - Event recording till sidans topp

Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law and Policy in the EU

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium critically assessed the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as cast a look into 2017.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams covered the following topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop was organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who presented cutting-edge research. Workshops were introduced by three to four commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time was allowed for discussions with the audience. Among others, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development and Simon Mordue, Deputy Director-General DG Home, took part in the plenary sessions.

Ta del av konferensen via videoinspelningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

FARR 17-01-29:

FARR till European Migration Forum till sidans topp

FARR är en av de 120 organisationer från hela Europa som accepterats som deltagare i European Migration Forum som hålls i Bryssel den 2-3 mars. Forumet är ett sätt för EU-organen att diskutera med civilsamhället. Det arrangeras för tredje året i följd av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. FARR kommer att representeras av ordföranden Sanna Vestin, som också var närvarande vid det första forumet 2015.

Titeln för forumet är "Migrants' access to the EU, to rights and to services". Ämnen som kommer att diskuteras är sådant som lagliga vägar till EU, familjeåterförening, tillgång till rättigheter i mottagarländerna och integration i lokalsamhället. Ett underliggande tema är bilden av flyktingar som kollektiv och hur vi ska kunna vända den avhumaniserande bilden av migration som "kris" och "flodvåg".

Vi i FARR är väl medvetna om att det ligger ett mått av hyckleri att bjuda in till diskussion om rättigheter, integration och dåliga attityder samtidigt som EU satsar enorma resurser på att hålla flyktingar borta. EU-kommissionen har dessutom nyligen lagt fram förslag till förordningar som allvarligt skulle försämra asylsökandes rättigheter och möjligheter till skydd. Men det hindrar inte att vi tycker att det är bra att vara på plats i diskussionen, inte minst för att träffa engagerade från civilsamhället i andra länder.

Ytterligare en av FARR:s styrelseledamöter, Ahmad Zaki Khalil, kommer att vara med i forumet, men som representant för en afgansk exilorganisation som är verksam i flera EU-länder.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arena Idé 17-02-02:

Rapport från "Welcoming Refugees - Local European Experiences" till sidans topp

130 personer från kommuner, forskningsinstitut och enskilda organisationer från 16 länder deltog på Welcoming Refugees - Local European Experiences som hölls i Norrköping förra veckan.

Syftet med konferensen var låta personer med olika expertis, forskare såväl som aktivister och politiker, mötas och utbyta idéer, ta del av ny forskning på området, hitta nya samarbetspartners och identifiera såväl intressanta fall för framtida studier som lösningar på akuta problem.

Rapporten skrevs under konferensen, och vi är stolta över att den redan finns tillgänglig. Rapporten är fulladdad med inspirerande exempel, spännande forskning och skarpa rekommendationer till såväl lokalpolitiker som forskare.

I rapporten finns också referat från tal av bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och den brittiska migrationsforskaren och debattören Philippe Legrain, presentationer av forskare och rapporter från konferensens "hjärta": sju workshops om boende, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, samarbete med civilsamhället, interaktion med lokalsamhället och ensamkommande barn.

Pia Prytz Phiri, Regional Representative of UNHCR Northern Europe, liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson underströk behovet av ett tydligt ramverk från EU, som utgår ifrån ett humanitärt och ansvarstagande perspektiv för att kunna ta emot människorna som flyr på ett humant sätt.

Ekonomen och författaren Philippe Legrain pekade på vikten av att se mottagande och integration av invandrare som en investering för den understimulerade europeiska ekonomin. Att välkomna flyktingar till de europeiska länderna kommer att leda till ökat välstånd för de europeiska ekonomierna på lång sikt, menade han.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Ta del av inspelningar och presentationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världskulturmuseet 2017:

22 februari, Göteborg: Föreläsning: Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? till sidans topp

Mellan det förflutna och framtiden

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:

Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen

Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Ensamkommandes Förening Malmö 2017:

3 mars, Malmö: Seminarium: Flyktingar i Sverige till sidans topp

Välkommen till seminarium flyktingar i Sverige som anordnas av SEF Malmö.

SEF bildades år 2012 i Stockholm och idag det finns i elva orter med mer än 1500 medlemmar i hela landet. SEFs mål är att hjälpa ensamkommande ungdomar att integreras i det svenska samhället.

För dig som möter människor som har flytt!

Konflikter i Afghanistan och kulturkrock i Sverige.

Kvinnors rättigheter i Afghanistan och hur reagerar människor som har flytt från Afghanistan till Sverige.

Ensamkommandes situation i Sverige.

Föreläsare

Ali Farhad Salehi: Bachelor Political Science, International Relations, Kabul, Student Master program i Indiana, Leadermöte Lyssnare utan gränser. Har arbetat med kvinnor- och ungdomsprojekt för FN, USAs ambassad och afghanska armén i Afghanistan. Arbetar nu med arbetsmarknad och Integration i HVB HEM.

Mujtaba Attai: kom som ensamkommande till Sverige för fyra år sedan och är ordförande för SEF Malmö samt kassör för SEF riksförbund. Jobbar med flyktingar i olika organisationer runt om i landed och brukar föreläsa om ensamkommandes situation på olika skolor och föreningar.

Se facebook-event för avgift och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Asylrättstudenterna Göteborg 2017:

8 februari, Göteborg: Föreläsningsserie i asyl- & migrationsrätt till sidans topp

Vi är peppade över att kunna presentera att Asylrättstudenterna Göteborg tillsammans med Rättspraktiken anordnar en 8 veckor lång föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, m.m. och kommer att hållas av advokater och andra verksamma jurister. Första föreläsningstillfället är den 8 februari och kommer att handla om grundläggande migrationsrätt. Därefter fortsätter föreläsningarna varje tisdag 17:00-19:00. Föreläsningsserien kommer att avslutas med ett mingel tillsammans med Rättspraktiken och deltagarna, där bland annat intyg på att en har deltagit i föreläsningsserien kommer att delas ut till deltagarna.

Praktisk information:

Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla. För att få delta i föreläsningsserien så behöver du klicka i "kommer" i facebook-evenemanget samt anmäla dig via länken längst ner. För att kunna anmäla dig så måste du vara medlem eller stödmedlem i Asylrättstudenterna Göteborg (vilket också är kostnadsfritt). Anmälan är bindande och det är därför viktigt att ni kontaktar oss om ni får förhinder och inte längre kan närvara. Detta så att de som hamnar på reservlistan kan få en plats istället. Det går bra att anmäla sig även om man riskerar missa något föreläsningstillfälle.

Information om vilken sal de olika föreläsningarna kommer hållas i kommer snart. I den mån hinder uppstår så kan föreläsningsdatum komma att ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus 2017:

10 februari, Bryssel: Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium will critically assess the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as casting a look into 2017. In doing so, the event is organised along three different content streams - Cooperation between Member States, Protection of Persons, Management of Migration Flows. The conference gives participants the opportunity to focus on one specific area of migration law and policy within one particular stream or branch out to get a more comprehensive overview on different developments and mix workshops from the three streams.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams will cover topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop is organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who will present cutting-edge research. Workshops will be introduced by three to four rapporteurs and commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time will be allowed for discussions with the audience. High-level representatives from EU institutions and Member States will take part in the opening and closing plenary sessions.

Participation will be free of charge but preliminary online registration is required. Simultaneous translation between French, Dutch and English will be provided.

Full programme and registration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 2017:

11 februari, Malmö: EU stryper asylrätten - föreläsning om de förödande lagförslagen till sidans topp

kl. 14:00 - 16:00 Kvarnby Folkhögskola - Röda HusetIndustrigatan 4

Välkommen till en föreläsning om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik.

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europaparlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Hittills har medias belysning av planerna på ny lagstiftning varit väldigt knapphändig, och förhandlingarna har kunnat ske i skymundan. Detta vill vi ändra på!

Hjärtligt välkommen att lära dig mer, och organisera dig tillsammans med oss!

InEUmanity är ett internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och oppinionsbildning.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

IMäI Göteborg 2016:

8-11 november, Göteborg: Festival Illegal - De o/synliga till sidans topp

Förra året formade vi fram en festival som blev något bortom alla våras förväntan. Vi spred oss runt i Göteborg och fyllde en hel vecka med föreläsningar, musik, samtal, workshops, teater, poesi och dans. Det blev en fantastisk fin festivalvecka, och vi lyckades tända en liten glimta ljus i förra höstens mörker. Till vår glädje blev vi även nominerade till ett pris på Faktumgalan.

Denna höst har vi valt att ha ett kortare program och istället fokusera på och lyfta de som nätverket arbetar främst med. De som är osynliga i samhället men synliga i det parallella samhället. De o/synliga.

Tisdag: Kortfilmsvisning: Blanka Papper / Teaterföreställning: Apatiska för nybörjare /

Onsdag: Föreläsning: Shahram Khosravi, Om en värld utan gränser

Torsdag: TBA

Fredag: Seminarium: Flyktingfängelser - en antologi om Migrationsverkets förvar / Filmvisning: Margreth Olins dokumentär Dom Andra

Som tradition är festivalen kostnadsfri.

Festival Illegal är en politisk festival skapad av Ingen Människa är Illegal Göteborg. Vi vill med olika former av kulturyttringar som medel lyfta och kämpa för rätten till asyl och sprida information om Sveriges och Europas migrationspolitik.

Programmet med mera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokatsamfundet 2016:

28 november, Stockholm: Öppet hus för asylsökande till sidans topp

Informationstillfälle om barnperspektivet i migrationsprocessen

Måndagen den 28 november klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt vid Stockholms universitet, föreläser om barnperspektivet i migrationsprocessen.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

FARR 2016:

22-23 oktober, Norrköping: Bortom miniminivån: seminarium och nationellt rådslag till sidans topp

Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt. På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken. Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt. Arrangörerna samlar asylsökande, aktivister och organisationer för att tillsammans diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Program lördag 22 oktober

10.00-11.15 VAD BETYDER DEN TILLFÄLLIGA LAGEN? Anders Sundquist, asylrättsjurist från Rådgivningsbyrån.

11.30-13.00 SITUATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Husni Hassan, Ensamkommandes förbund, Anna Lundberg, Malmö högskola, Godemanföreningenen i Norrköping

14.15-15.30 SÅ RIVER VI LAGEN - STRATEGIER FÖR EN HUMANARE ASYLPOLITIK I SVERIGE OCH EU, Peo Hansen, Linköpings universitet, Lisa Pelling, Arena idé

15.45-17.00 PANELDEBATT: AKTIVISM, MOTSTÅND OCH ORGANISERING. Bland andra medverkar Sanna Vestin (Flyktinggruppernas riksråd, FARR), Michael Williams (Sveriges kristna råd), Omar Makram (Folkkampanj för asylrätt).

Program söndag 23 oktober

Nationellt rådslag för asylrätt kommer ägnas åt överläggningar om hur vi tillsammans kan arbeta mot de inskränkningar i asylrätten som skett det senaste året och hur vi på olika sätt kan stötta dem som drabbas av den nuvarande politiken och juridiken. Vilka gemensamma mål har vi? Hur kan vi samarbeta och organisera oss på ett genomtänkt sätt för att nå längre?

(...)

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

28-29 oktober, Stockholm: Två kursdagar om internationell rätt till sidans topp

Lagen om tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att vi står inför nya juridiska utmaningar. Begreppet "strida mot ett svenskt konventionsåtagande" som finns i den tillfälliga lagen kräver utökade kunskaper om relevanta konventioner och internationell praxis för att tillvarata asylsökandes intressen. I slutet av oktober ägnar FARR därför två dagar åt dessa frågor, med föreläsningar av Julia Zelvenska från Bryssel, koordinator för ELENA, det europeiska nätverket för asyljurister. Fredagen den 28 oktober bjuder Rådgivningsbyrån tillsammans med FARR in till en kursdag som riktar sig till advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Lördagen den 29 oktober håller FARR och Sensus en kursdag som också vänder sig till jurister men även till frivilliga ombud och studenter. Under lördagen kommer vi även att ta upp behovet av ett diskussionsforum för asyljuridik.

Hämta information om kurserna och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kompetensteamet 2016:

9 november, Stockholm: Utbildningsdag om ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Utbildningsdagen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din vardag. De senaste åren har antalet barn och ungdomar som migrerat till Sverige utan förälder eller legal vårdnadshavare ökat markant. I takt med att antalet stiger ökar utmaningarna gällande omsorg, vård och inte minst anpassningen till det svenska samhället. Förståelse, kunskap och framgångsrikt bemötande blir avgörande för barnens integrering och psykosociala utveckling.

Föreläsare: Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm. Orienthälsans personal är specialister på att rehabilitera individer och familjer med olika kulturell, social och etnisk bakgrund. Dr Baldawi är en mycket uppskattad föreläsare och driver kurser i migration, anpassning och integration.

Hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2016:

2-3 december, Berlin: Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees till sidans topp

Location: NH Berlin Mitte Leipziger Strasse?hotel in Berlin, Germany.

The Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees will take place on Friday 2 December and Saturday 3 December 2016. The Course will be held in the NH Berlin Mitte Leipziger Strasse hotel in Berlin, Germany.

This year the Advanced ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of asylum seekers and refugees. There will also be an examination of how exclusion and cessation clauses are applied. Finally, the course will focus on recent European jurisprudence on asylum law and the new roles of EU border and asylum agencies.

Interested participants should register by Monday 7 November 2016 to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Folkhögskola 2016:

9 januari - 26 maj, Stockholm: Asyl och migration i praktiken - Sök nu till vårterminen till sidans topp

2015 kom fler asylsökande än någonsin till Sverige. För att möta dessa människors behov och bidra till en bra start och etablering i det nya samhället kommer Röda Korsets folkhögskola erbjuda en ny kurs till hösten.

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete eller frivilligarbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande och vill skaffa sig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustade i mötet med nyanlända.

Kursen har en interkulturell profil och innehåller både teori och praktik. Det pedagogiska upplägget är en blandning av föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

+ Internationella konventioner

+ Svensk asylprocess

+ Migrationsprocessen

+ Bemötande

+ Konflikthantering

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

FARR 16-09-20:

Kursdag i Malmö: Kan utvisningsbeslut upphävas? till sidans topp

FARR har glädjen att tillsammans med Centrum för Sociala Rättigheter bjuda in till kursdag den 8 oktober med tema "Verkställighetshinder"!

Platsen är Kvarnby Folkhögskola, "Röda huset", i Malmö, tid 10.00-16.30.

Hinder mot att verkställa beslut kan uppstå i många situationer. I asylsammanhang är "verkställighetshinder" den juridiska säkerhetsventil som finns att ta till då ett slutligt utvisningsbeslut av någon anledning inte går att verkställa. Kursen handlar om olika slags verkställighetshinder, både praktiska hinder och nya hot mot den som ska utvisas. Vi tar upp förutsättningar och former för att påtala verkställighetshindret och vilka problem som kan uppstå.

Läs mer om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

FARR 16-09-09:

Till dig som missade sommarkursen! till sidans topp

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Hämta kursmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

FARR 2016:

3-4 september: Tillsammans för asylrätt - anmäl dig till årets sommarkurser! till sidans topp

Årets sommarkurs med FARR går under namnet "Tillsammans för asylrätt" och ges på tre platser i landet: Stockholm, Östersund och Malmö. Nu kan du anmäla dig till kurserna!

FARR:s sommarkurser ges i ett läge där Sverige på kort tid har infört flera lagar som försvårar situationen för människor på flykt. I juli trädde den tillfälliga asyllagen i kraft, som förhindrar många från att återförenas med sin familj och gör en redan osäker tillvaro för de människor som flytt till Sverige ännu mer osäker i och med att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. I juni införde Sverige dessutom en lag som innebär att vuxna personer med utvisningsbeslut tvingas lämna sitt boende och blir av med dagbidrag, även om de samarbetar med Migrationsverket.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi som värnar om asylrätten och vill se en human och solidarisk flyktingpolitik samlar oss och hittar framgångsrika och hållbara sätt att organisera oss tillsammans! FARR:s sommarkurser erbjuder ett gyllene tillfälle att diskutera dessa frågor och öka kunskapen om det nya läge Sverige befinner sig i vad gäller asylpolitiken. Anmäl dig redan i dag - och tipsa gärna vänner och bekanta!

Det kostar inget att delta i kurserna.

I Malmö står FARR för arrangemanget, som sker den 3 september och avslutas med det fristående evenemanget Asylkarnevalen. Läs mer i Malmö-kursens Facebookevent.

I Stockholm är det FARR, Ingen människa är illegals juridiska rådgivningsgrupp, RFSL Newcomers, Kongo Moko och Sensus som arrangerar kurs 3-4 september. Mer information och program hittar du i Stockholm-kursens Facebookevent.

I Östersund samarrangerar FARR sommarkursen med Ingen Människa är Illegal och Jämtfald den 3-4 september. Mer info och program finns i Östersund-kursens Facebookevent.

Länkar och anmälan - obs platser kvar i Östersund! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.