fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR 19-05-30:

IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter till sidans topp

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), "rättvisa och skydd för alla", hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

"UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga", säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2019:

11 juni, Stockholm: Vill du veta mer om asylprocessen? till sidans topp

Vill du veta mer om asylprocessen i Sverige? Har du frågor om ditt ärende eller vill du få mer kunskap om hur processen funkar?

Den 11 juni 2019 kommer Sanna Vestin till Socialt center Husby och pratar om asylprocessen och ger information om hur det funkar för den som är asylsökande i Sverige.

Sanna Vestin är författare, flyktingpolitisk aktivist och har engagerat sig för flyktingar i över 25 år. Hon har bl.a. varit ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och blivit utnämnd till hedersdoktor vid Malmö högskola. Den 11 juni 2019 kommer hon finnas på plats på Socialt center Husby för att föreläsa om asylrätten och svara på dina frågor.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Järvaveckan, Global Village 2019:

12-16 juni, Spånga, Stockholm: Järvaveckan 2019 till sidans topp

Ja, vem bryr sig egentligen? Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Kom till Järvaveckan du också, och dela med dig av vad du tycker, tänker och känner.

Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de över 2000 jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.

På plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För våra lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul!

Facebook-event (Extern länk)

Hemsida med program (Extern länk)

Se även:

Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! Flygbladsutdelning och samtal med politiker (Extern länk)

Kl 14-16 Program med Newcomers Youth, situationen för unga hbtq-flyktingar, idéverkstad och metodbok (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Hur kan man stärka brottsutsatta barn och unga utan papper? till sidans topp

14:00 - 14:50, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Utökad information om evenemanget

Alla brottsoffer har rätt till skydd, stöd och hjälp. Men det är ofta svårt för människor utan papper att anmäla och söka stöd för brottsutsatthet. Under det senaste året har frivilligorganisationer och myndigheter allt oftare larmat om ensamkommande unga som utsätts för brott mot bakgrund av en växande social utsatthet. Det handlar om barn och unga som fått slutligt avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt asyl och som tvingas in i svartarbete eller annan exploatering, som tvingas till sex i utbyte mot en sängplats, eller som utsätts för andra typer av våldsbrott och som rättsväsendet har svårt att upptäcka och utreda. Under panelsamtalet möts civilsamhälle och myndigheter tillsammans för att diskutera situationen för brottsutsatta barn och unga utan papper. Hur kan denna grupp brottsoffer ges bättre stöd med att anmäla brott och tillförsäkras skydd och hjälp som brottsutsatta? Samtalet arrangeras av Child 10 Award som i år har temat papperslösa barns rättigheter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas till sidans topp

15:00 - 16:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Utökad information om evenemanget

Situationen för asylsökande behöver granskas, särskilt situationen för barn och unga. Det finns många goda berättelser om fungerande integration men också alltför många vittnesmål om oförutsägbara och inhumana beslut, uteslutning från sociala rättigheter, familjesplittring och utvisningar med inslag av våld. För att förstå utvecklingen behöver vi höra från de asylsökande själva om utsattheten och vilka utmaningar de ställs inför men också om lösningar i civilsamhället. Vittnesmål behöver samlas in på många platser och på olika sätt. Vid seminariet hör vi några vittnesmål. Sedan följer diskussion om hur vi skulle kunna gå vidare med en vetenskaplig granskning av vilka konsekvenser olika lagändringar och tolkningar fått och vad som hänt med Sveriges asylsystem. Kan forskare och experter från olika områden samverka kring en granskning från asylsökandes perspektiv, för att bidra till en rättssäker asylprocedur och bra integration i Sverige?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Maps of Solidarity 2019:

30 aug - 1 sept, Malmö: Maps of Solidarity - Conference on borders and justice till sidans topp

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BORDERS AND JUSTICE

Welcome to Malmö, Sweden to a conference for those of us that want to see a completely different world. Now is an urgent time to meet, share experiences and ideas, and organise together.

As states and other actors are increasingly organising themselves across nation borders to build higher fences, the solidarity and progressive movements are in need of spaces to organise against these repressive and violent politics.

We hereby invite you to a conference filled with workshops, lectures and, more importantly, a place to build new alliances and strategies together.

The programme will be continuously updated! Stay tuned!

LOCATION: TBA

ACCOMMODATION: For those coming from afar, we will provide accommodation as far as possible. Let us know if you need somewhere to stay!

TRANSLATION: Most of the conference will be held in English, but contact us if you would need translation and we will do our best to find a solution.

OTHER NEEDS: If there is anything else that we can do to make it easier for you to attend the conference, please write to us!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Nordic Summer University 2019:

Understanding migration in Nordic and Baltic countries till sidans topp

The Call

The research circle Understanding Migration in the Nordic and Baltic Countries is pleased to announce the call for our summer 2019 symposium in Roosta, Estonia, to be held Sunday, July 28 through Sunday, August 4, 2019.

During this session we will explore the dual framework of loss and remaining, considering both terms as both concepts and as as experience.

Humans and non-humans are exposed to loss through war, displacement, abuse, disease, ecological changes, death, and detention. By connecting different aspects of loss-landscapes, affect, and memory-we wish to explore the violence of loss as well as its hopeful corollary, as loss can also force upon us the question of what remains or what may emerge.

For this symposium we seek to bring together individuals from diverse disciplines and practices, including anthropology, cultural studies, geography, citizenship and diaspora studies, health, ecology, journalism, art, filmmaking, and photography, among others.

Who should apply?

We are interested in contributions that address a range of concerns, artistic, legal, ethical, theoretical and pragmatic. The idea of the study circle is to bring together a diverse and motivated group of people to share projects and work collaboratively through complicated questions related to the chosen topic. In this spirit, we invite artists, established and emerging scholars, practitioners, and others directly concerned with the theme of our symposium to apply with prepared presentations and/or advanced stage works-in-progress to share and discuss in an open, cross-disciplinary environment.

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseys Network 2019:

1-12 juli, Bryssel: 2019 Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The Summer School - in its 18th edition - is organised by the Odysseus Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, which was founded in 1999 with the support of the European Commission and is coordinated by the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB).

Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, lectur- ers, EU and Member State officials, representatives from NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more. The classes are taught by academics collaborating in the Odysseus Network, which is represented in all EU Member States, and by high-ranking officials from the European Institutions.

DOCTORAL SEMINAR

Every year, during the 2018 Summer School a PhD seminar offers 10 doctoral researchers the op- portunity to individually present their PhD project and receive feedback on the subject, structure and methodology of their thesis from a panel of Odysseus Network Members from various European universities. The doctoral sessions are also open to all Summer School participants who wish to at- tend as part of the audience.

REFUGEE SCHOLARSHIPS AND #REFYOUGEES CAMPAIGN

The objective of the project is to allow refugee students to take part to the Summer School. By par- ticipating to the programme, refugee students will have the possibility to gain knowledge in Euro- pean immigration and asylum law and to further their education, which may have been interrupted by their forced departure from their home countries. These year's participants will present themselves in a dedicated booklet ('Refugee Voices') and during the 'Who is Who' event on Thursday 5 July.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Crowdfunding: Scholarships for Refugees 2019 - The objective is to allow 10 refugee students to take part (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksantikvarieämbetet 2019:

15-16 maj, Stockholm: Heritage and Migration - New Methods and Historical Contexts till sidans topp

Welcome to this international conference at the Stockholm City Museum 15-16 May 2019, organised by the Swedish National Heritage Board in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Migration is an urgent global concern. As a social and historical phenomenon, migration can be understood as an aspect of the human condition. Transnational migration has intensified in recent years, and researchers claim that climate change will cause further escalation. Simultaneously, the construction of separating walls increases globally, and the requirements for crossing borders legally have risen dramatically and unequally.

Interweaving theory and practice

How is cultural heritage linked to these processes? This conference will elucidate and complicate relations between cultural heritage and migration - from new methods within local integration practices to historical and global contexts. How does migration relate to notions of place, home and borders as heritage? How can migration be understood as a form of cultural heritage? How can cultural heritage professionals enhance their expertise in relation to migration? The conference programme interweaves theoretical analysis and practice based knowledge, and invites the heritage and museum sector to active participation in panel debates and group discussions.

(...)

Läs mer om programmet, medverkande, kostnad, registrering mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

FARR 2019:

Program för FARR:s 30-årsjubileum - anmäl dig! till sidans topp

FARR grundades 1988 och höll sitt första ordinarie årsmöte 1989. Vi firar jubileet med ett annorlunda seminarium den 30 mars!

Jubileet är öppet för alla! Det hålls på Röda korsets Folkhögskola i Skärholmen, mellan kl 13:00 och 20:30. Läs mer nedan om jubileet och om FARR:s årsmöte dagen efter, eller anmäl dig direkt

FARR firar 30 år med seminarier, minnen, möten och utställning!

FARR grundades som ett svar på det behov enskilda aktivister och asylgrupper hade av att utbyta erfarenheter och samråda till stöd för asylsökande. Behovet av en organisation som arbetar för att stärka asylrätten var stort då, det är stort idag och det har varit stort varje dag mellan de två tidpunkterna.

Ur programmet: Michael Williams, ordförande i FARR 1988-2008, berättar om framgångar och bakslag under tre decennier. Sanna Vestin, ordförande i FARR 2013-2018, talar om vad som hänt sedan Tvärvändningen 24 november 2015. Anita D'Orazio, bland mycket annat en av initiativtagarna till FARR samtalar med Annette Rosengren under rubriken SÄG IFRÅN! Som sista inslag på kvällen blir det eftersnack med Syster Karin, Sara Edvardson Ehrnborg (#vistårinteut) och Sanna Vestin om vad som är sig likt efter 30 år och vilka de nya utmaningarna är.

Däremellan sex fantastiska paneler med verksamma veteraner, envisa aktivister och de kunnigaste av juristerna:

+ Medlemmar från några av de första grupperna; Alsike kloster, Sundsvalls Asylkommitté, Hallands Asylkommitté, Flyktinggruppen i Falun och Solidaritetens Hus i Flen, resonerar kring verksamhet, dagens utmaningar och aktivism

+ Veteranerna inom kampen för rätt till vård Anne Sjögren, Eliot Wieslander, Magnus Kihlbom och Frida Metso samtalar om tillståndslösas somatiska och psykiska vårdbehov.

(...)

Hela artikeln med länk till anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Arena Idé 2019:

21 mars, Stockholm: Rätten till en fristad till sidans topp

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som Sverige har åtagit sig att skydda genom att skriva på internationella konventioner. Håller Sverige sina internationella förpliktelser? Den här föreläsningen handlar om rätten att söka asyl och de tillfälliga asyllagarna som har införts i Sverige.

Föreläsare: Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms Universitet.

Välkommen till ABF Stockholm, Sveavägen 41 den 21 mars kl 18-19. Fritt inträde.

Fler föreläsningar om rörelsejuridik:

Hur kan lagboken användas som verktyg för sociala rörelser och samhällsförändring? Nu startar Arena Idé en föreläsningsserie och studiecirkel i rörelsejuridik i samarbete med ABF Stockholm och podden Vem har rätt?

Studiecirkeln är fullbokad, men föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Fler medverkande och mer info kommer. Bakom föreläsningsserien, studiecirkeln och podden står Fatima Osman och Joanna Herskovits.

28 mars: Vad har polisen egentligen rätt att göra?

Med Deniz Ünal, biträdande på jurist Advokatfirman Defens.

4 april: Var går yttrandefrihetens gräns? Om främlingsfientlighet på nätet.

Med Johan Nordqvist, ordförande Juridikfronten.

11 april: Brottmålsprocessen. Från polisanmälan till dom.

Med Hanna Cardell, åklagare på Södertörns åklagarkammare.

25 april: Myndigheter och enskilda. Mänskliga rättigheter och det allmännas ansvar.

Med Elin Boyer, jurist från Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Obligatorisk anmälan! Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Oxford University February 2019:

Mental Health Interventions for Refugee Children - Audio and Video Lectures till sidans topp

Made for people working with refugee children and interested in their mental health needs, this series of podcasts outlines a number of topics: approaches to psychological assessments for refugee children, PTSD, Narrative Exposure Therapy, Trauma Focussed Cognitive Behavioural Therapy and how a child's family, home, community and school environments can impact their mental health once settled in a new country.

Produced by Dr Esther Schroeder for the Department of Psychiatry, University of Oxford (2019)

Episodes:

1 Psychological Assessment Approaches for Refugee Children

2 Post-traumatic Stress Disorder in Refugee Children

3 Narrative Exposure Therapy (NET)

4 Trauma Focussed Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT)

5 Family, Home and Community Interventions for Refugee Children

6 School Based Approaches for Mental Health Interventions

Ladda ned eller lyssna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2019:

Stockholm, 12 mars: Den tillfälliga lagens konsekvenser till sidans topp

I samband med flyktingsituationen 2015-2016 infördes den tillfälliga lagen i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Det innebar bland annat att rätten till uppehållstillstånd begränsades kraftigt och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå för flyktingmottagande. En förlängning av lagen står för dörren. Vilka konsekvenser riskerar förlängningen medföra?

Datum: Tisdag 12 mars 2019

Tid: Kl. 09.00-10.00 (Vi serverar frukostmacka från kl 8.30)

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Lagen har nu varit i kraft i över två och ett halvt år, och skulle upphöra att gälla den 19 juli 2019. I början av januari enades Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringsförhandlingarna om det så kallade Januariavtalet. I överenskommelsen föreslås att den tillfälliga lagen ska förlängas i två år medan asylpolitiken utreds i en parlamentarisk kommitté.

Vilka konsekvenser kan förlängningen få? Finns det några hänsyn som måste tas vid förlängningen av lagen? Vilka andra vägar är möjliga?

Fores bjuder in till ett seminarium om den tillfälliga lagens konsekvenser i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) och Svenska Röda Korset. På seminariet presenterar Röda Korset och Rådgivningsbyrån varsin rapport om de humanitära konsekvenserna och juridiska riskerna med den tillfälliga lagen.

Medverkande

Johanna Eriksson Ahlén, senior juridisk rådgivare på Svenska Röda Korset

Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån

Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån

Alexandra Segenstedt, senior sakkunnig migration vid Svenska Röda Korset

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Refugee Law Initiative 19-02-08:

Current thinking in refugee law: How do the elements of the definition fit together? till sidans topp

Recent discussions surrounding refugee law have largely concentrated on procedural developments. But the substantive law has not stood still. The boundaries of refugee status remain one of the most important aspects of the protection afforded to forced migrants by international and domestic law.?

In this lecture series - Current Thinking in Refugee Law - two of the foremost thinkers in refugee law, Mark Symes (Garden Court Chambers) and Hugo Storey (Judge of Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber), present a series of four discussions addressing the key constituents of refugee status.

How do the Elements of the Refugee Definition Fit Together?

Topics covered include:

- The other elements: nationality; outside the country

- Different approaches to the different 'limbs' of the definition

- To what extent can Article 1A(2) be given more definitional detail?

- Must the approach be a human rights one?

Lyssna till föreläsningen (Extern länk)

Hör fler lektioner och workshops från Refugee Law Initiative, University of London (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2019:

Stockholm, 5 april: Heldagskurs angående förhandsavgörande från EU-domstolen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till en heldagskurs i Stockholm om EU-rättens tillämpning i den svenska asyl- och migrationsprocessen. Kursen har ett tydligt praktikerperspektiv med fokus på begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen och relevanta EU-direktiv, EU-stadgan och praxis från EU-domstolen.

Kursledare och föreläsare är Fabiane Baxewanos, UNHCR Legal Officer från Policy and Legal Support Unit på Regional Representation for EU Affairs i Bryssel, Belgien.

Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Kursen kommer bland annat behandla följande:

+ Begäran om förhandsavgörande som verktyg. När och hur bör det användas?

+ Genomgång av relevant praxis från EU-domstolen avseende skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, familjeåterföreningsdirektivet och EU-stadgan

+ Genomgång och diskussion av relevanta rättsfrågor för den svenska kontexten

+ Praktiska övningar: formulering av begäran om förhandsavgörande

Vänligen observera att kursen hålls på engelska.

Målgrupp

Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. Obs! Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 2500 kr (inkl. moms) om avanmälan inte har gjorts senast den 22 mars 2019. Avgiften debiteras inte heller om utebliven närvaro beror på sjukdom som kan styrkas med läkarintyg.

Lunch ingår inte. Det finns flera lunchalternativ i byggnaden.

Läs mer och anmäl till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Ingen Människa är Illegal 2019:

Göteborg, 9 februari: Utbildning kontaktperson till sidans topp

Stöttar du någon som är i en svår asylsituation och vill ha råd och tips? Vill du göra en viktig insats som volontär i Frivilligorganisationen Agape eller som kontaktperson i nätverket Ingen människa är illegal? Kolla in detta!

(English below)

Lördagen den 9e februari är det dags för kontaktpersonsutbildning. Vi håller till i Hjällbo Kyrka mellan kl 12-17. Kyrkan ligger på Hjällbo torg vid hållplatsen Hjällbo.

Utbildningen riktar sig både till dig som redan stöttar någon som är papperslös, till dig som stöttar någon som är i asylprocess och till dig som vill börja att stötta någon. Det kan vara som kontaktperson men också som stöd åt en kompis, en klasskamrat, volontär, personer som du möter i ditt jobb etc. Utbildningen riktar sig också till dig som är intresserad av asylfrågor och vill lära dig mer.

Vi går kort igenom asylprocessen, ger konkreta tips och pratar om saker som är bra att tänka på. Vi pratar om situationen för papperslösa och om Ingen människa är illegals verksamhet. Tanken med utbildningen är att dela kunskaper mellan oss och att stärka nätverket mellan personer och organisationer.

Under eftermiddagen kommer även Frivilligorganisationen Agape att berätta om sin verksamhet och om möjligheten att bli volontär hos dem. Agape är en frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Agapes främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.

Om du efter utbildningen bestämmer dig för att bli kontaktperson inom Ingen människa är illegal så kommer du att vara med i en grupp med personer som varit kontaktpersoner ett tag och tillsammans med dem stötta en papperslös person eller familj. Det behöver fyllas på med kontaktpersoner i de befintliga grupperna. Du behöver inte ha förkunskap kring asylprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Agapes facebooksida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

IOM 19-01-11:

E-Campus offers free online learning platform on migration till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) has begun 2019 with the launch of E-Campus, a free online learning platform on migration. E-campus provides an opportunity for government officials, civil society, students, academics and anyone interested in updating their knowledge in human mobility.

The E-Campus online learning tool, which was initially created as the Migration Learning Platform (PAM, by its acronym in Spanish), already has thousands of users. Most courses can be completed within three to five hours, with an IOM certificate awarded at the end.

The platform can be accessed here: http://www.ecampus.iom.int/.

Currently, E-Campus has more than 20 courses in Spanish, English, and French. The languages on offer depend on the course and will be expanded over time. All courses are facilitated by experts and specialized institutions with broad, updated content covering diverse topics such as migration management, attention to migrants in conditions of vulnerability, LGBTI migrant populations, human trafficking and labour migration, among others.

According to the International Journal of Information and Education Technology (2018), some of the benefits of e-learning include more immediate feedback for students, improvements in performance and encouragement of high thinking skills, that is, analysis, evaluation, and creation.

"The world is changing, and solutions must adapt. E-Campus is an excellent migration learning tool which is easy to access and is laden with high-level content. Also, it is an opportunity for other organizations to conduct courses on common issues, in coordination with IOM," said Marcelo Pisani, IOM Regional Director for Central America, North America, and the Caribbean.

The platform was first piloted at the regional level, within the framework of the IOM Regional Migration Programme: Mesoamerica-Caribbean, with more than 6,000 students completing a course between 2015 and 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-01-14:

Amnesty International's Refugee Rights Action Lab till sidans topp

This is a short briefing about Amnesty International's Refugee Rights Action Lab 2017 - a 9-month 'journey' which provides a new way of supporting and connecting staff and activists, including refugees, campaigning on refugee rights. This document shares lessons learned during the process which will be particularly useful for those considering similar projects.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2019:

Seminar: Legal Rights for Unaccompanied Children Seeking Asylum till sidans topp

29 January, 14h30 - 17h00, Press Club, 95 Rue Froissart, Brussels

Registration will be closed on 20 January 2019

The objective of the seminar is to share information on different methods for supporting professionals who assist children seeking asylum to access their legal rights. Different tools and methods of supporting professionals will be presented, followed by open discussion.

The participants will have the opportunity to be informed about targeted training materials, and other tools developed during the project and published on an e-learning platform.

The training manual and modules are designed to build the capacity of legal practitioners who work with children, in order for them to develop in-depth knowledge of asylum procedures for unaccompanied children and their rights.

Participants will include professionals working in closed institutions for children (guardians, social workers, etc) and in child rights organisations, legal representatives and lawyers, and international stakeholders from the EU Institutions, the Council of Europe, UNHCR and UNICEF. Representatives from donor foundations and pro bono legal services are also invited to participate with the aim of increasing support for provision of quality legal assistance.

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Rights in Exile 2019:

Courses on representing the field and on Palestine refugees till sidans topp

Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies Summer School, 1-5 July 2019, Budapest

The Central European University in Budapest, Hungary, will be hosting a summer school entitled "Conceptualizing, Navigating, and Representing the Field in Migration Studies" on 1-5 July 2019. Applications can be made via this form.

"Palestine Refugees and International Law" short course, 15-16 March 2019, Amman

Applications are now open for the "Palestine Refugees and International Law" short course, organized by the University of Oxford's Refugee Studies Centre. This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime, and examines within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. The short course will take place in Amman, Jordan, 15-16 March 2019. Further information and application details can be found here.

Notisen med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

EASO 18-12-05:

EASO brings together civil society to discuss asylum reception conditions till sidans topp

On 5 December 2018, the European Asylum Support Office (EASO) convened its 8th annual Consultative Forum Plenary Meeting in Brussels with over 200 participants from NGOs and academia, as well as international organisations, EU institutions and Member States.

The 8th Consultative Forum Plenary Meeting focused on the reception of applicants for international protection. This is an important area of the EU's asylum acquis that holds great potential for the cross-fertilisation of ideas between EASO and civil society, as explained by EASO's Executive Director a.i., Jamil Addou, during his opening statements:

"Reception is one of the primary stages of Member States' asylum systems; the provision of dignified reception conditions whereby applicants have effective access to support services is key for successful integration and for our societies. However, reception is also a key area of the CEAS that is in need of structural improvements".

Mr. Addou emphasised that civil society possesses a wealth of knowledge and experience in the field of reception and encouraged participants to provide "concrete ideas and solutions to jointly better serve applicants for international protection, ensuring that they are offered a dignified standard of living and comparable living conditions in all Member States".

The meeting was divided into four main sessions, each addressing specific aspects of reception. Following opening statements by Mr. Addou, the European Commission's Deputy Director General for Home Affairs and Migration, Simon Mordue, and the Belgian Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Dirk van den Bulck, representatives from EASO provided an overview of recent asylum trends, including an overview of EASO's main activities in the field of reception. This was followed by a panel debate on the flexibility of national reception systems and their capacity to efficiently and effectively respond to changing inflows.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

UNHCR November 2018:

Alternatives to Detention Self-study Modules till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

To be able to introduce and effectively apply alternatives to detention, we need to understand why these alternatives are better placed than detention to achieve the goal/expected result in the immigration context. We also need to understand how these alternatives to detention operate in practice. In this learning programme we will answer the following questions:

+ What are ATDs and why are they important?

+ What is the international legal framework that shapes ATDs?

+ How should decisions on ATDs be made?

+ What are the different models of ATDs?

+ What specific modalities exist for refugee children?

+ How can we advocate for ATDs within specific national contexts?

The overall objectives of this programme are to enable learners to:

+ Differentiate between reception arrangements and ATDs;

+ Specify appropriate ATD mechanisms;

+ Support the design and implementation of ATDs;

+ Introduce elements of an advocacy strategy related to establishing appropriate ATDs in law; and

+ Apply specialized knowledge regarding child care arrangements in immigra on procedures.

Conceptualization of the learning programme

(...)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 0 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 1 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 4 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 5 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 6 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

EU-kommissionen 18-11-23:

Open call for interest to participate in the 5th European Migration Forum till sidans topp

The European Commission and the European Economic and Social Committee are launching an open call for those interested to participate in the 5th meeting of the European Migration Forum, which will take place in Brussels on 3-4 April 2019.

The European Migration Forum is a platform for dialogue between civil society and European institutions on issues related to migration, asylum and integration of non-EU migrants.

The 5th edition of the Forum will focus on safe and regular migration, for both humanitarian and other reasons, including a reflection on how to implement the Global Compacts on Migration and Refugees and on the role that the civil society organisations and other local actors can play in this interaction between the international and the local dimension.

To apply, please fill in this online form. The call for interest is open until 14 January 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

FARR 2018:

24 november, Stockholm: NÄR LAGEN SPLITTRAR till sidans topp

Varmt välkomna på releasen av ett specialnummer av Artikel 14!

Tid: 13-17, Plats: St Paul, Mariatorget 10

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) har arbetat med en exempelsamling om hinder för familjeåterförening. Rapporten är nu färdig.

Vi kommer att släppa ett nummer av FARRs tidskrift Artikel 14 där exempelsamlingen tar hela numret i anspråk. Detta firar vi med en release i St Paulskyrkan i Stockholm.

Eventet kommer att äga rum den 24/11- på dagen tre år efter att regeringen annonserade att familjeåterförening skulle försvåras i Sverige. Sanna Vestin från FARR kommer att presentera rapporten.

Stockholms stadsmission kommer att presentera en nyskriven anmälan till EU-kommissionen som gjorts tillsammans med FARR om de långa handläggningstiderna för familjeåterförening.

Även representanter för Rådgivningsbyrån, Sociala Missionen och eventuellt RFSL kommer att medverka för att berätta om konsekvenserna för olika utsatta grupper och vad som kan göras för att förändra situationen. Eventet fortsätter med en panel av experter. Vi är stolta över att kunna välkomna Karin Ödquist Drackner från UNICEF, forskaren Louise Dane och advokat Karin Gyllenring till panelen!

Dr Alaa Haidar berättar om erfarenheterna från drabbade familjer.

Pianisten Ehsan Yaghoobi från Songlines kommer att spela under paus och mingel. Detta i samarbete med Rabid Records.

Läs mer, program och anmälan (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer, ladda ned program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 2018:

4 december: Webinar om UNHCR:s riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och UNHCR bjuder in till utbildningsseminarium om UNHCR:s uppdaterade riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan. Seminariet äger rum online. Kursen är en del av Rådgivningsbyråns och UNHCR:s arbete för att utöka det stöd som våra organisationer tillhandahåller ombud och offentliga biträden som arbetar med migrationsärenden.

Föreläsare är Katinka Ridderbos, landinformationsexpert på UNHCR i Genève och huvudförfattare av UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan (publicerades den 30 augusti 2018).

Seminariet kommer bland annat behandla följande:

Genomgång av säkerhetsläget och den humanitära situationen i landet

Översiktlig genomgång av riktlinjerna

Skillnader från riktlinjerna som publicerades i april 2016

Särskilt utsatta grupper

Internflyktsalternativ

Migrationsverkets bedömning av EASO COI Report: Afghanistan: Security Situation

Tid: tisdag den 4 december 2018 kl. 16.00-18.00

Plats: Online. Internetuppkoppling krävs. Länk och mer information skickas till anmälda kursdeltagare.

Målgrupp: advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål.

Seminariet är avgiftsfritt.

Mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Praktisk tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen - heldagskurs 30 november i Göteborg

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer och ladda ner programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Stoppa utvisningarna... 18-09-13:

4 oktober, Stockholm: Pressinbjudan: How safe is Afghanistan? till sidans topp

Välkommen till konferensen How safe is Afghanistan?

Situationen i Afghanistan försämras snabbt. Talibanerna har sedan 2017 kontroll över ett större område än någonsin sedan den amerikanska invasionen 2001. Attacker mot regeringsstyrkor, polis och civila rapporteras nästan dagligen. Säkerhetsläget i Afghanistan har betydelse för Europa eftersom det i många länder finns ett stort antal asylsökande sedan flyktingkrisen 2015.

Syftet med konferensen är att öka förståelsen för den nuvarande situationen i Afghanistan, och på så sätt bidra till migrationsmyndigheternas bedömningar av säkerhet och risk för dem som utvisas dit.

Konferensen har rönt stort internationellt intresse då en fördjupad diskussion av aktuellt säkerhetsläge saknas. Konferensen planeras att sändas live, och vi räknar med åhörare i många länder.

Bland föreläsarna märks den kände forskaren professor William Maley, Asia-Pacific College of Diplomacy, Australien som talar om politiska och militära utmaningar i Afganistan. Dr Liza Schuster, City University of London, har forskat på återvändarnas situation. Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet, var tidigare Svenska Afghanistankommitténs landchef och har vistats i Afghanistan i nästan 20 år.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.

Bifogas: Utkast till artikel samt inbjudan. Ett underlag för annons i ppt fås vid begäran.

Konferensen äger rum på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, torsdag 4 oktober kl 9-17. Den är kostnadsfri för pressen. På grund av begränsat platsantal behövs för registrering på hemsidan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Röda Korset 2018:

19 september, Stockholm: Frukostseminarium: Tillgång till vård för papperslösa till sidans topp

Rapportlansering: "Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa"

Kl 8:30-10:00, Hornsgatan 54

Nedslag i verkligheten

Röda Korset möter många papperslösa personer och andra migranter som helt eller delvis faller utanför samhällets skyddsnät. Sedan 2006 bedriver vi en vårdförmedling där vi återkommande kommer i kontakt med papperslösa personer som av olika skäl inte får den vård de behöver och har rätt till.

Röda Korset släpper nu en rapport där vi beskriver de hinder till vård vi ser för gruppen och de humanitära konsekvenser det får för människor.

Kom och lyssna!

Anmäl dig senast den 16:e september till sara.fridlund@redcross.se. Vi startar klockan 9:00. Frukostsmörgås och kaffe från klockan 08.30.

Medverkande

Presentation av Johanna Lönn, leg sjuksköterska Svenska Röda Korsets vårdförmedling följt av samtal med Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, och Thomas Lidén, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Läs mer och anmäl dig via mail (Extern länk)

Se seminariet online (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

How Safe is Afghanistan 2018:

4 oktober, Stockholm: Conference on the safety situation in Afghanistan till sidans topp

Welcome to the international conference How safe is Afghanistan? in Stockholm, Sweden, on October 4, 2018.

Kl 9-17, Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

In 2015, around 23,500 unaccompanied minors of Afghan origin were registered in Sweden. Many of them have waited years for their asylum verdicts. Most have had their applications rejected, based on the Migration Board's assessment of the security situation in the country. The latest legal position was taken in August, 2017. There is a need of re-assessment.

The conference is part of the European protest week October 4-8, 2018, initiated by the European network Don't Send Afghans Back.

Specially invited lecturer is Professor William Maley, Professor of Diplomacy at the Asia-Pacific College of Diplomacy, Australia.

Other confirmed lecturers:

Dr Niamatullah Ibrahimi, Deakin University in Melbourne

Dr Liza Schuster, reader in Sociology, City University of London

Dr Anders Fänge, former Country Director of the Swedish Committee for Afghanistan

Mr Abdul Ghafoor, Afghanistan Migrants Advice & Support Org, Kabul

Ms Vera Meijering, Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2018:

13 oktober, Göteborg: Rosengrenskas dag - 20 års kamp för vård på lika villkor till sidans topp

Kl 13-23, Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13

Föreläsningar med bl a KG Hammar, Gellert Tamas, Elisabeth Abiri, Thomas Hammarberg, Sanna Vestin, Lars H Gustafsson, Ingrid Schiöler, Paul Hunt och Elis Envall. Konferencier: America Vera Zavala.

Kvällskonsert med Nynningen, Cats and Dinosours, Mathias Landæus Trio med Daniel Boyacioglu, Siri Karlsson duo, Sophia Tako, Mushtaq Khorsand.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Rosengrenska stiftelsen är ett frivillignätverk av vårdpersonal som i år fyller 20 år. Sedan starten har Rosengrenska varit drivande i frågan om rätt till vård på lika villkor för personer som befinner sig i papperslöshet, s.k. papperslösa.

I samarbete med Musiker mot Rasism och Frölunda Kulturhus arrangeras Rosengrenskas dag för att uppmärksamma de viktiga framsteg som gjorts genom åren, som ett resultat av vårt och andras arbete. Vi blickar också framåt i en orolig tid då mänskliga rättigheter och vård på lika villkor ifrågasätts och politiseras. Kampen för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin!

ROSENGRENSKAS DAG:

Föreläsningar på temat rätt till vård och mänskliga rättigheter, kl 13-18. Fri entré, biljett erfordras.

Stödkonsert, fest och tal från kl 19 och framåt. Entré 100 kr.

O B S ! Deltar du både dag och kväll behöver du skaffa biljett till BÅDA passen.

Biljetter: Frölunda Kulturhus 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

Facebookevent (Extern länk)

Biljetter till föreläsningar 13-18 (Extern länk)

Biljetter till stödkonsert med Nynningen kl 19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

FARR 18-08-15:

Göteborg: Asylforum med RFSL Newcomers till sidans topp

RFSL Newcomers, som är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige, arrangerar en heldagskonferens på Göteborgs Stadsmuseum den 16 augusti. Under dagen kommer bland annat transrättigheter och trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen att diskuteras, liksom tro och hbtq och Newcomers verksamhet. Från FARR deltar Joakim Lundqvist i seminariet om trovärdighetsbedömningar.

Samtalen sker på svenska. Fri entré. Vegansk/glutenfri mat serveras kostnadsfritt under dagen. Lokalerna är tillgängliga för rullstol och det finns hörslinga.

Tid: torsdagen den 16 augusti kl 10:00-17:00

Plats: Göteborgs Stadsmuseum

Hela Europride Göteborgs program (som även innehåller bl a samtal om ensamkommande och hbtq, om att fly ensam, och om bilden av Sverige som ett "generöst" land för människor att fly till) finns här:

West Pride program (Extern länk)

Läs mer om Asylforum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-18

ASYLUMINFO.SE - plattform om spårbyte till sidans topp

Efter avslag på asylansökan har "spårbyte" blivit den enda möjligheten som kvarstår för många. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar det? Nu finns asyluminfo.se, en plattform med videoföreläsningar som förklarar reglerna.

År 2008 ändrades utlänningslagen så att det blev möjligt för en asylsökande som fått avslag att istället ansöka om arbetstillstånd. Detta "spårbyte" innebär att en person byter juridisk status från asylsökande till anställd.

Arbetstillståndet har blivit en livlina för många personer som inte kan återvända till sina hemländer. Men spårbyte är en komplicerad process. Det är lätt för både asylsökande och deras arbetsgivare att göra fel. Men det går att göra rätt! Därför har asylrättsaktivister och jurister gått samman och skapat en plattform med videoföreläsningar, asyluminfo.se, med engelsk och svensk text.

De tre organisationerna bakom projektet, Refugees Welcome Sverige, Centrum för Sociala Rättigheter och RåFILM (alla medlemsföreningar i FARR) hoppas kunna utveckla plattformen ytterligare med föreläsningar om fler delar av asylprocessen. Läs mer på hemsidan asyluminfo.se och ta kontakt om du vill hjälpa till med detta!

Artikeln på FARR:s sida (Extern länk)

Plattformen Asylum Info (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

FARR 18-07-01:

Asylforum vid Stockholm Pride till sidans topp

Idag börjar Asylforum vid Stockholm Pride! Asylforum är Newcomers årliga migrationspolitiska forum, i samarbete med Newcomers youth. I år hålls Asylforum nu i Stockholm och senare även under Göteborg Pride.

Asylforum 2018 är 2 heldagars forum packat med panelsamtal, och seminarier med fokus på asylrätt från ett hbtq-perspektiv, Plats i Stockholm: Klara Soppteater, Kulturhuset, ingång från Drottninggatan. Tid 12 - 18 båda dagarna!

Asylforum är ett tillfälle att utbyta synpunkter, åsikter och information om de utmaningar som asylsökande hbtq-personer möter. Det är också en möjlighet för RFSL Newcomers att offentligt redovisa arbetet med de frågor som denna grupp står inför, samt utkräva ansvar från ansvariga myndigheter och politiker.

FARR:s ordförande Emma Persson deltar som moderator vid panelen om hatbrott kl 16.45.

RFSL och Newcomers Youth är medlemsföreningar i FARR. Vid Asylforum kan du också passa på att skaffa ditt ex av Artikel 14:s Pride-nummer!

Programmet i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Europride Stockholm 2018:

2 augusti, Stockholm: Trovärdighetsbedömningar diskuteras på Europride till sidans topp

Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1

12:00-12:45: Seminarium with Aino Gröndahl, Asylum lawyer and public counsel for lgbtiq asylum seekers. Arrangör RFSL

14:45-16:00: Trovärdighetsbedömningar. Arrangör Newcomers

Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerländska normer, förväntningar på och föreställningar om kön och sexuell läggning.

Seminar with Aino Gröndahl (Extern länk)

Trovärdighetsbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europride Göteborg 2018:

16 augusti, Göteborg: Newcomers Asylforum till sidans topp

10.00 - 17.00 Göteborgs Stadsmuseum

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mat serveras kostnadsfritt under dagen.

Platsinformation och tillgänglighet

Ur programmet:

10.45-11.45: Transrättigheter i den svenska asylprocessen

12.15-13.30: Panelsamtal: Vad gör Newcomers i de olika lokalgrupperna?

13.45-14.45: Panelsamtal: HBTQ och troende

15.00-15.45: Seminarium: Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i asylprocessen

Språk: Svenska

Det finns hörslinga och alla lokaler är tillgängliga för rullstol (14 platser). Maten är glutenfri/vegansk/nötfri. Stortoalett finns och hiss för att kunna ta sig runt i hela huset. Alla använder samma ingång.

Europride Göteborg program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Amnesty International 18-06-19:

Free educational course: take action for refugee rights till sidans topp

In a bid to break down barriers, smash stereotypes and encourage people to take action, an innovative educational online course focusing on the rights of refugees will be rolled out globally to mark World Refugee Day (20 June), said Amnesty International.

The course, which is open to all, covers a spectrum of issues in a straightforward way. Human Rights: The Rights of Refugees includes modules on how to defend the rights of refugees, the role of governments in protecting refugees and preventing human rights violations against them and how to challenge discrimination.

"Every day, all over the world, people make one of the most difficult decisions of their lives: to leave their country in search of a better, safer life. Yet, there is a still a lack of knowledge about the rights of the people who have been forced to flee. Our course provides a unique opportunity to learn about the rights of refugees in a simple accessible way, while encouraging and empowering the public to take action," said Barbara Weber, Amnesty International's Human Rights Education Director.

The free educational online course is aimed at people aged 15 and above, and is also available for teachers to use in class. Through a series of interesting exercises and activities taught by Amnesty International's experts, activists and campaigners, people can learn about the rights of refugees at their own pace.

The course initially ran from 2016-2017, with over 88,000 people enrolling. It is hoped even more people will participate this year and build on the impact achieved so far.

After Montreal's Olympic Stadium became home to around 1,000 refugees last year, 27-year-old nurse Gabrielle* was motivated to volunteer her time at the stadium and nursing skills after completing Amnesty International's online course.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Anslut till kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.