fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Konventioner och förklaringar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190609:

Rådgivningsbyrån 19-05-22:

Remissvar om en institution för mänskliga rättigheter till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Rådgivningsbyrån välkomnar förslaget att Sverige inrättar en nationell institution för mänskliga rättigheter som uppfyller de kriterier som Paris principerna anger. En sådan nationell institution kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige.

Rådgivningsbyrån välkomnar att förslaget att ge civilsamhället betydande möjligheter till inflytande över institutionens verksamhet. En sådan ordning stärker institutionens oberoende gentemot regering och offentlig sektor, samt möjliggör att kunskap och erfarenheter från civilsamhället på de mänskliga rättigheternas område kommer institutionen till del.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

CEDAW april 2019:

List of issues and questions prior to the submission of the tenth periodic report till sidans topp

/Frågor till Sveriges regering från FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor, inför nästa rapport från Sverige. Följande är utdrag:/

20. Please provide updated information and data on the human rights situation of women facing intersectional discrimination, including refugee, asylum-seeking and migrant women, Roma and Sami women, Afro-Swedish women and women of African descent, and women belonging to ethno-religious minority groups, including Muslim women, and specify the measures taken to ensure that they have effective access to education, health, housing, employment and participation in political and public life, including through the use of temporary special measures.

(...)

21. In view of the temporary border controls that have been in effect since 2015, please provide information on the measures taken: (a) to provide further legal support for the examination and assessment of women's asylum claims; (b) to ensure that the needs of asylum-seeking and refugee women and girls arriving in the State party are addressed as a priority concern; and (c) to evaluate the impact of the Swedish Migration Agency's action plan for gender mainstreaming for the period 2016-2018. Please also inform the Committee of the measures taken: (a) to ensure the social integration of refugee and asylum-seeking women; (b) to implement the national plan to combat racism adopted in 2016; and (c) to address incidents of racism, xenophobia, hate speech and hate crimes against asylum-seeking and refugee women, women belonging to minority groups, including Roma and Sami women, Afro-Swedish women and women of African descent, and women belonging to ethno-religious minority groups, including Muslim women, in the State party.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

CAT 18-11-26:

Eighth periodic report submitted by Sweden under article 19 of the Convention till sidans topp

Pursuant to Article 19 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Swedish Government hereby submits its eighth periodic report. The report covers legislative, administrative and other measures linked to the individual substantive provisions of the Convention taken since Sweden submitted its combined sixth and seventh periodic report (CAT/C/SWE/6-7). This presentation follows the list of issues adopted by the Committee at its fifty-ninth session (CAT/C/SWE/QPR/8).

/Skrivelsen innehåller bland annat svar på kommitténs frågor om Sveriges hantering av människohandel och offer för människohandel, den tillfälliga asyllagen, statistik över beviljade tillstånd, styrning av Migrationsverket, träning av handläggare, utvisningen av en man som avled under verkställighet, riktlinjer för förvarstagande, ändrad lagstiftning för förvarstagande mm/

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

Justistiedepartementet 18-12-05: Svenskspråkig version av rapporten samt lista med kommitténs frågor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

UNHCR 18-10-01:

South Sudan signs the 1951 Refugee Convention till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today welcomes South Sudan's accession to the 1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol. President Salva Kiir signed the accession instrument in Juba on Friday (September 28) after it was ratified by the Transitional National Legislative Assembly.

South Sudan has become 143rd country to accede to both the 1951 Convention on Refugees and its 1967 Protocol.

The country hosts some 300,000 refugees, despite all the challenges of civil war that has displaced a large number of its own population.

"This is a milestone for the world's youngest nation as South Sudan commits to assuming more responsibility to protect refugees and asylum-seekers in the country," said Valentin Tapsoba, Director of UNHCR's Regional Bureau for Africa.

In 2016 the country also became a party to the 1969 Organisation of African Union Convention on Refugees, a regional instrument governing the specific aspects of refugee problems in the African continent.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

CEDAW 18-09-05:

Follow-up to Sweden on observations from the CEDAW committee till sidans topp

In my capacity as Rapporteur on Follow-up on Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), I have the honor to refer to the examination of the combined eighth and ninth periodic report of Sweden, at the Committee's sixty-third session, held in February 2016. (...)

The Committee welcomes the follow-up report received on time in February 2018. (...) , the Committee examined this follow-up report and adopted the following assessment.

(...)

The Committee recommends that, in relation to paragraph 11 of the concluding observations, the State party provide, in its next periodic report, information on further actions taken to:

1. Implement its obligations under international law with regard to asylum seekers and refugees, such as the principle of non-refoulement.

2. Adopt further legal support for the examination and assessment of women's grounds for asylum, to ensure that the needs of asylum-seeking and refugee women and girls arriving in the State party are addressed as a priority concern.

(...)

The Committee recommends that, in relation to paragraph 27 of the concluding observations, the State party provide, in its next periodic report, information on further actions taken to:

Based on the study the root causes for the low reporting and conviction rates in cases of violence against women, take measures to eliminate all identified barriers preventing women from reporting violence to the police.

Hämta brevet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

OHCHR 18-07-16:

Sveriges allmänna rapport till FN:s rättighetsorgan till sidans topp

Common core document forming part of the reports of States parties

Sweden

The purpose of this core document is to assist the treaty bodies in understanding the situation in Sweden. The document contains information of both a general and specific nature relating to the implementation of the treaties to which Sweden is party, and which may be of relevance to all, or several, treaty bodies.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Committee on the Elimination of Racial Discrimination 18-06-06:

Concluding observations on periodic reports of Sweden till sidans topp

1.The Committee considered the combined twenty-second and twenty-third periodic reports (CERD/C/SWE/22-23), submitted in one document, at its 2630th and 2631st meetings (CERD/C/SR.2630 and 2631), held on 2 and 3 May 2018. At its 2641st meeting, held on 10 May 2018, it adopted the present concluding observations.

A.Introduction

2.The Committee welcomes the timely submission of the twenty-second and twenty-third periodic reports of the State party. The Committee expresses its appreciation for the frank and constructive dialogue with the State party's delegation. The Committee wishes to thank the delegation for the information provided during the consideration of the reports and for the additional written information submitted after the dialogue.

B.Positive aspects

3.The Committee welcomes the following legislative and policy measures taken by the State party:

(a)Amendments to the Anti-Discrimination Act (2008:567) to make employers and educational institutions responsible for taking "active measures" to prevent and counteract discrimination within their organizations, in January 2017;

(b)Adoption of the national plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime, in November 2016;

(...)

C.Concerns and recommendations

Equality Ombudsman

6.The Committee remains concerned that the mandate of the Equality Ombudsman is limited, that the number of successfully resolved cases is relatively low and that the resources available may not be commensurate with the expected performance of the office.

(...)

Läs eller hämta dokumentet i sin helhet (Extern länk)

Sök inlagorna till rapporten från olika institutioner och frivilligorganisationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-07-24:

UN Refugee Compact: World leaders not up to the challenge till sidans topp

Responding to the release of the final text for the Global Compact on Refugees, which was agreed by UN Member States, Charmain Mohamed, Head of Refugee and Migrant Rights at Amnesty International, said:

"The Global Compact was an ambitious endeavour that should have created a wholesale change in the way governments treat refugees. Sadly, world leaders were not up to the challenge of delivering the bold and brave solutions that are so urgently needed.

"The final text simply entrenches the current unsustainable approach whereby wealthier states can pick and choose which, if any, measures they take to share responsibility. This will leave many refugees languishing in poorer countries which are unable or unwilling to support them.

"While the Compact contains some good suggestions on how to make responsibility sharing a reality, it's not clear whether there is the political will to enforce them. Even before the ink on the Compact was dry, the actions of many governments flew in the face of the Compact's stated purpose of protecting refugees and sharing responsibility for them.

"As diplomats were negotiating the Compact at the UN, European governments were attacking NGOs' capacity to rescue refugees stranded at sea and hatching new plans to deter and detain refugees, while Australia continued to justify its cruel and torturous detention practices on Manus and Nauru.

"What is needed more than ever is a human-rights based, compassionate response to refugees' needs, based on global responsibility sharing not responsibility shirking."

Läs mer (Extern länk)

UNHCR: Global compact of refugees, Advance version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Amnesty International 18-07-05:

Next week, world leaders have a chance to end child migration detention for good till sidans topp

+ Amnesty International calls for "zero-tolerance" on child migration detention

With hundreds of traumatized children still trapped in detention centres in the USA as a result of the Trump administration's family separation policy, Amnesty International is calling on world leaders to take action by including a commitment to end child migration detention in the text of the Global Compact on Migration (GCM), which enters the final stage of negotiations next week.

"The appalling scenes in the US have illustrated why an international commitment to ending child migration detention is so desperately needed - these negotiations could not have come at a more crucial time," said Perseo Quiroz, Amnesty International's Senior Americas Advocate.

"Many world leaders have expressed their outrage at the Trump administration's recent horrendous treatment of migrant children - many of whose parents have requested asylum protection in the USA. Now is the time to channel that outrage into concrete action. At the UN next week there is a real opportunity for states to show they are serious about ending child migration detention for good by pushing for the strongest protections possible for all children, accompanied or otherwise."

Leaders of 193 UN Member States will meet in New York from Monday 9 July to agree on the final text of the GCM, which aims to establish a common agenda for managing migration and protecting the human rights of migrants. Throughout the drafting process Amnesty International has recommended ways to ensure the GCM protects migrant children's rights.

Amnesty International opposes all detention of children - whether accompanied or unaccompanied - solely for immigration purposes and recommends that a presumption is established in law against detaining families and children for immigration-related reasons.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-06:

Statement by Filippo Grandi on formal consultations on the global compact on refugees till sidans topp

As we confront massive levels of forced displacement in all regions of the world, the international community this week passed an important milestone in its work to improve the global response to refugees.

The formal consultations on a new global compact on refugees concluded in Geneva with strong and broad support for the final draft. The final version will be included in my annual report to the General Assembly, which will consider it later in the year.

Throughout the consultation process over the last 18 months, I have been heartened and encouraged by the constructive engagement of 193 UN Member States and many other stakeholders - from civil society, refugees, and international organizations - in this joint effort to forge a robust and more equitable global response to refugees.

There are more than 24 million refugees in the world today, with the vast majority hosted in low and middle-income countries close to the countries wracked by conflicts from which they fled. The burdens are often borne by countries least resourced to shoulder them. The compact aims to share this responsibility more equitably.

Once adopted, the compact will strengthen the international response to large refugee situations in concrete ways, broadening the base of support for refugees and the communities hosting them.

I was asked by the UN General Assembly to propose a global compact on refugees, based on the Comprehensive Refugee Response Framework set out in the historic New York Declaration for Refugees and Migrants of September 2016. That new framework is already being applied in 14 countries, yielding significant results, as well as building on good practices from different large refugee-hosting countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-07-07:

EU position on the Global Compact advocates some of the worst features of its policies till sidans topp

The Council of the European Union is negotiating its position on: HLWG/CONUN discussion of 15 June 2018 on the negotiations of the Global Compact on Migration - Chairs' Summary (LIMITE doc no: 10636-18, pdf).

The Council position supports the "non-binding nature" of the draft Compact and:

"spells out in a more consistent and clear manner in the various objectives the distinction between regular and irregular migrants, especially in connection to access to social benefits and integration policies. Any language that might be interpreted as a

justification or pull factor for illegal migration should be avoided, including any commitment to the regularisation of irregular migrants as part of integration policies;

- retains the explicit reference to States' obligation under international law to accept without condition the return and readmission of their nationals who do not have the right to stay in another State's territory and a political commitment to cooperate on readmission. In this context, the text should include both options of forced and voluntary returns carried out in full compliance with the principle of non-refoulement;

- clarifies that countries of origin have the primary responsibility for the readmission and reintegration of their nationals, without prejudice to the support that may be provided by returning States;

- encourages all States to carry out their border control responsibilities. In this context, the text should call for stronger references to the need for operational cooperation on border management between countries of origin, transit and destination, including for search and rescue operations; "

On the last point "search and rescue" the EU current policies in the Med are colluding in the death of refugees by refusing to allow NGO boats to pick them out of the sea.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

CERD 18-05-11:

Concluding observations on the periodic reports of Sweden till sidans topp

/FN:s kommitté mot rasdiskriminering (Committee on the Elimination of Racial Discrimination , CERD) har lämnat sina avslutande observationer med anledninga av Sveriges 22:a och 23:e rapport till kommittén.

Ett flertal civilsamhällesorganisationer har också lämnat kommentarer.

Exempel på åtgärder som kommittén rekommenderar:/

(...) 7. The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/SWE/CO/19- 21, para. 9) to strengthen the Equality Ombudsman by broadening its mandate to protect members of vulnerable groups from discrimination, to analyse and address the reasons for the low number of cases successfully resolved, and to provide it with adequate financial and human resources to carry out its mandate.

(...) 11. Recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, the Committee recommends that the State party step up its efforts to:

(a) Effectively implement and enforce existing legislation and continue taking necessary measures to protect vulnerable groups from racist hate speech, racist violence, and other hate crimes (...)

(...) 13. Reiterating its previous recommendation (CERD/C/SWE/CO-19-20, para. 13), the Committee recommends that the State party amend its legislation and prohibit the organization of groups which promote and incite racial hatred, in line with Article 4 of the Convention.

(...) 15. Recalling its general recommendation No. 32 (2009) on the meaning and scope of special measures, the Committee recommends that the State party reconsider its position on special measures as a means of addressing the impact of structural discrimination against all vulnerable groups in the State party.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se övriga dokument från Sverige och organisationer i samma ämne, sök "Treaty = CERD" (Extern länk)

Amnesty International Sverige 18-05-16: Skärpning, regeringen! Amnesty Sverige välkomnar FN-kommitténs skarpa kritik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.