fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Diverse

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190826:

CPT 19-07-26:

Open call to enlarge the pool of experts to assist CPT delegations on visits till sidans topp

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) is currently preparing a list of potential Experts to assist during its visits to places of deprivation of liberty.

The CPT is looking for Experts with recognised competence in one or more of the following fields of activities, preferably with proven experience in visiting places of deprivation of liberty:

a. Police matters: law enforcement official, specialised judge, prosecutor or other professional with proven experience in the investigation of cases of police ill-treatment/misconduct, academic specialised in police matters, etc.;

b. Prison issues: academic specialised in prison matters, prison governor, prison officer, specialised judge, prosecutor or other professional supervising prisons, etc.;

c. Immigration detention: academic or specialised judge or other legal professional dealing with asylum/immigration issues, head of an immigration detention centre, etc.;

d. Juvenile detention: academic or specialised judge or other legal professional in child-related issues, director or staff member of a juvenile institution, etc.;

e. Health-care issues: health-care professional (such as a general practitioner, prison doctor, forensic doctor, psychiatrist, psychologist or nurse) with extensive experience in providing health care to persons held in police custody, immigration detention, prisons, psychiatric hospitals or social care institutions, etc.

f. Human rights experts with experience in working with a National Preventive Mechanism (NPM) established under the Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture (OPCAT).

Applications should be submitted by 16 September 2019.

Persons interested in replying to the call for expressions of interest are invited to request the application file by an e-mail addressed to DGI-CPT@coe.int.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Frontex 19-07-30:

Become a trainee at EU's most dynamic agency till sidans topp

Registration for the March 2020 traineeship session at the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) is now open. Frontex offers up to 60 paid traineeships per year through the Blue Book Traineeship Programme.

Frontex is undergoing fundamental changes to provide even stronger support to Member States at the EU external borders. And you can be a part of this transformation.

In recent years we have become a key actor at the European level to address irregular migration and cross-border crime at the external borders. We are about to begin building the European Border and Coast Guard Standing Corps, an ambitious task that will set the path for Europe's security for years to come.

We have expanded at a fast rate and filled our ranks with fresh skills and ideas, making Frontex EU's most dynamic agency. That dynamism makes us one of the most exciting European Institutions for young people seeking work experience.

If you have completed your studies and are looking to put your knowledge to work in the service of the European project, do not miss this opportunity.

We offer paid five-month traineeship (currently EUR 1 185 per month) starting on either 1 March or 1 October.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Asylrättscentrum 19-06-15:

Asylrättscentrum öppnar upp sitt medlemskap för fler till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april fattades beslut om nya stadgar för Asylrättscentrum som öppnar upp för en ny samverkansform. I och med det har organisationer möjlighet att antingen gå in som huvudmän eller medlemmar.

Bakgrunden är att det finns en önskan från Asylrättscentrums sida att skapa uthålliga relationer till olika aktörer som på olika sätt arbetar mot gemensamma mål. Förutom att Asylrättscentrums möjligheter att sprida sitt arbete är förhoppningen att Asylrättscentrum i sin tur kan bidra till andras verksamhet genom sin spetskompetens. Om du är intresserad av ett närmare samarbete eller har frågor om samarbeten med Asylrättscentrum kontakta gärna vår generalsekreterare Erica Molin.

Det finns nu två former av formaliserad samverkan: huvudmannaskap och medlemskap. Huvudmän är organisationer som tar på sig ett samhällsbärande ansvar och har ett intresse av att bidra till ett rättssäkert och socialt hållbart samhälle. Huvudmännen förutsätts ta ett arbetsgivar- och finansiellt ansvar för Asylrättscentrum och har direkt inflytande över verksamheten genom styrelsen. Nuvarande huvudmän är Katolska kyrkan i Sverige, Rädda Barnen, Stockholms stift i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan och de betalar en årlig huvudmannaavgift som satts till 400 000 kronor.

Det finns ett antal organisationer som skulle kunna vara värdefulla medlemmar för Asylrättscentrum men anser att medlemsavgiften som beslutats av årsmötet är högre än vad de har möjlighet att betala. Medlemsstrukturen formaliserar samarbetet med dessa aktörer, säkerställer en kontinuitet i kontakterna och ger aktörerna möjlighet att ta del av det stöd de har behov av. Samtidigt bidrar organisationerna ekonomiskt till Asylrättscentrum, om än i mindre utsträckning än huvudmännen. I och med förslaget kan organisationer som vill bidra till Asylrättscentrum och delar föreningens värdegrund bli medlemmar. Beslut om godkännande av medlemskap fattas av styrelsen. Medlemskapet betalar en av styrelsen fastställd medlemsavgift.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Rådgivningsbyrån 19-06-03:

Praktik för höstterminen 2019 till sidans topp

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten? Vi tar emot tre praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi söker praktikanter såväl till vårt barnprojekt Barnens Asylrättscentrum som till Rådgivningsbyråns övriga verksamhet.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

+ Bistå med information per mail om rådande rättsläge inom migrationsrätt,

+ Registrering och genomgång av ärenden,

+ Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,

+ Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,

+ Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och,

+ Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Praktiken är på heltid, börjar omkring den 26 augusti 2019 och omfattar ca 20 veckor. Viss flexibilitet kring praktikens omfattning finns vid exempelvis uppsatspraktik. Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och engelska. Praktiken är oavlönad med det utgår en lunchersättning. Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik fram till den 7 juli 2019 med e-post till: info@sweref.org.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

ECRE 19-01-14:

Legal Assistant internship till sidans topp

ECRE is offering a 6-month legal internship: April - September 2019. The purpose of this position is to assist ECRE's Legal Support and Litigation Team with legal training, legal research on specific topics relating to international protection, managing the ELENA Weekly Legal Update and administrative tasks related to the ELENA network.

Candidates should send a copy of their curriculum vitae (2 pages maximum) and an application form to Julia Zelvenska (JZelvenska@ecre.org) by 17 pm CET on 10 February 2019 stating "Application Legal Assistant" in the subject heading. The documents should be sent in PDF or Word formats, with the name of the applicant in the title of each document sent. Please do not attach any reference or recommendation letters.

Regrettably, due to the large number of applications we usually receive, it is not possible to write to you should you not be short-listed for an interview. If you have not heard from us within 20 days of the closing date, please assume that your application has not been successful on this occasion.

Deadline for applications: 17 pm CET on 10 February 2019.

Läs mer och hämta arbetsbeskrivning samt ansökningsblankett (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Rådgivningsbyrån 19-01- 09:

Rådgivningsbyrån söker kommunikatör till sidans topp

Vi söker en kommunikatör som ska utveckla Rådgivningsbyråns externa kommunikation. Under 2017-2018 har organisationen vuxit och intensifierat sitt analysarbete vilket ställer krav på utökade kommunikationsinsatser. Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning.

Rådgivningsbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Våra medlemmar är Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Caritas och Stockholms stift och vi är UNHCR:s svenska samarbetspartner. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Rådgivningsbyrån 18-12-12:

Rådgivningsbyrån söker vikarie för jurist inom migrationsområdet till sidans topp

Rådgivningsbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Våra medlemmar är Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Caritas och Stockholms stift och vi är UNHCR:s svenska samarbetspartner. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.

Just nu söker vi en vikarie för jurist inom migrationsområdet. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Du kommer att:

+ ge juridisk rådgivning och vägledning inom det migrationsrättsliga området,

+ agera som ombud och offentligt biträde i asylärenden,

+ medverka vid utarbetandet av remissvar och yttranden,

+ medverka till bevakning av lagstiftning och praxis,

+ medverka vid utredningar och analyser till stöd för medlemsorganisationernas opinionsarbete,

+ ansvara för samverkan och utbildningsverksamhet på olika platser i landet

Formella krav:

+ juristexamen, gärna innefattande migrationsrätt eller annan relevant examen,

+ minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet från Migrationsverket, migrationsdomstol eller arbete med migrationsärenden på advokatbyrå eller inom organisation,

+ mycket god kunskap om svensk och internationell migrationsrättslagstiftning och om svensk förvaltningsrätt,

+ god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

UNHCR 18-08- 31:

'Refugees' and 'Migrants' Frequently Asked Questions (FAQs) till sidans topp

1. Are the terms 'refugee' and 'migrant' interchangeable?

2. What is unique about refugees?

No. Although it is becoming increasingly common to see the terms 'refugee' and 'migrant' used interchangeably in media and public discussions, there is a crucial legal difference between the two. Confusing them can lead to problems for refugees and asylum-seekers, and for States seeking to respond to mixed movements, as well as to misunderstandings in discussions of asylum and migration.

Refugees are specifically defined and protected in international law. Refugees are people outside their country of origin because of feared persecution, conflict, violence, or other circumstances that have seriously disturbed public order, and who, as a result, require 'international protection'. Their situation is often so perilous and intolerable, that they cross national borders to seek safety in nearby countries, and thus become internationally recognized as 'refugees' with access to assistance from states, UNHCR, and relevant organizations. They are so recognized precisely because it is too dangerous for them to return home, and they therefore need sanctuary elsewhere. These are people for whom denial of asylum has potentially deadly consequences.

3. How are refugees protected under international law?

Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights asserts the right of everyone to seek and enjoy asylum. However, no clear content was given to the notion of asylum at the international level until the 1951 Convention related to the Status of Refugees [the '1951 Convention'] was adopted, and UNHCR was tasked to supervise its implementation. The 1951 Convention and its 1967 Protocol, as well as regional legal instruments, such as the 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, are the cornerstone of the modern refugee protection regime. They set forth a universal refugee definition and incorporate the basic rights and obligations of refugees.

(...)

Läs eller ladda ned hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-09-11:

Turkish Airlines and IOM sign long term partnership to assist migrants globally till sidans topp

The promotion of safe, orderly and regular migration is at the heart of the long-term partnership agreement signed yesterday (10/09) between the UN Migration Agency (IOM) and Turkish Airlines, one of the largest carriers in the world.

Signed by IOM Director General William Lacy Swing and Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, M. ?lker Aycž, the cooperation will focus initially on the Organization's Migration Application (MigApp), which leverages the widespread use of telecommunications technology to provide practical information about services available to migrants globally.

"The agreement opens a whole range of possibilities for cooperation both in terms of Turkish Airlines' commitment to social responsibility and our own commitments to migrants and refugees," said DG Swing.

"It is in many ways an ideal partnership as it will allow us to do a lot more in terms of informing migrants, in terms of promoting migrant rights, in terms of training to sensitize airline officials to smuggling and trafficking in persons which is one of the heinous crimes of our times," he added.

"As the national flag carrier of Turkey, a leading country today that tries to extend its hand to the vulnerable communities in the world, we are glad to strengthen our collaboration with IOM. Through this agreement we see a way to promote the idea of living together in peace and traveling freely and legally as envisioned under the Sustainable Development Goals of the United Nations." Chairman Aycž said of the accord.

IOM hopes that the agreement will lead to further collaborations on awareness raising campaigns on safe travel in countries of origin to help counter the trafficking of migrants as well as on cooperation on border support and documentation - including the possible training of Turkish Airlines employees and partners.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Europarådet 18-07-23:

Submit your examples of good practices on child-friendly procedures till sidans topp

The Office of the Special Representative on migration and refugees is looking for examples of good or promising practices of migration-related procedures that are child-friendly. Selected examples will be published in a compilation of good practices being prepared under the Council of Europe Action plan on protecting refugee and migrant children (2017-2019).

Responding to this call will give states and other relevant stakeholders the opportunity to publicise their good practices, resulting in increased attention for and possible adoption of the practice in other Council of Europe member States.

The deadline for submission of good practice examples is 30 September 2018. Submissions should be sent to SRSG.Migration.Office@coe.int.

For more information, please see the call for good practices, which is available in English, French and Italian. The template is available in English only.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Utrikesdepartementet 18-06-20:

Sverige skriver rekordstort flerårigt avtal med FN:s flyktingorgan UNHCR till sidans topp

Regeringen planerar att stödja FN:s flyktingorgan UNHCR med närmare 3,5 miljarder kronor under en fyraårsperiod 2018 - 2021. Stödet är det största fleråriga kärnstödet som något land hittills bidragit med till UNHCR.

- De humanitära behoven är enorma. Stödet till UNHCR är oerhört viktigt i en tid då flyktingströmmarna fortsätter att öka. Samtidigt vill jag understryka att det är mycket angeläget att varje land fortsätter ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i världen, säger Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige har sedan flera år tillbaka varit den största givaren av kärnstöd till UNHCR. Det innebär att pengarna inte är öronmärkta till utpekade ändamål utan flexibla, vilket gör att UNHCR själv beslutar hur pengarna ska användas där de behövs som bäst. Nu stärks det svenska stödet ytterligare genom ett flerårigt avtal som möjliggör ökad framförhållning i verksamheten.

-UNHCR ska inte behöva vända sig till olika länder för finansieringsstöd i akuta faser. Det riskerar att politisera biståndet vilket inte gynnar de mest utsatta människorna på flykt, säger Isabella Lövin.

Inför FN:s internationella flyktingdag den 20:e juni, presenterade UNHCR en rapport som visar att flyktingströmmarna är de största sedan andra världskriget. Närmare sju gånger Sveriges befolkning, 68,5 miljon människor, lever idag på flykt i världen. Antalet tvångsfördrivna i världen ökade under 2017 med 2.9 miljoner människor som en konsekvens av pågående och nya, eller eskalerande, kriser i till exempel Syrien, Myanmar och DR Kongo.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.