fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Sveriges biståndsbudget

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Rädda Barnen 19-04-10:

Rädda Barnen kommenterar vårändringsbudgeten 2019 till sidans topp

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Samtidigt minskar regeringen biståndsbudgeten med 700 miljoner. Rädda Barnen kommenterar budgetförändringarna och ger ris och ros.

En stor del av reformerna i budgeten, mer än 700 miljoner, finansieras genom att avräkningarna från biståndsbudgeten ökar. Detta innebär att svenska biståndspengar stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom.

- Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Antalet barn som lever i krig och konfliktzoner har mer än fördubblats sedan kalla krigets slut. 420 miljoner barn, eller vart femte barn i världen, lever idag i konfliktzoner. Det demokratiska utrymmet minskar över hela världen och våra partners, organisationer som står upp för barns rättigheter förföljs, fängslas eller dödas. Att i detta läge öka avskrivningarna är fel väg att gå, säger Lena Ingelstam, chef för Rädda Barnens internationella program på Rädda Barnen.

Att räkna av kostnader för asylsökande från fattiga länder och medelinkomstländer under deras första år är visserligen tillåtet, men sådana avräkningar har länge kritiserats hårt. Det är väldigt otydligt hur regeringen kommer fram till hur stora avräkningarna ska vara och varför man räknar på olika sätt olika år.

- Rädda Barnen kräver att avräkningarna ska fasas ut helt. Det är viktigt att de krav på transparens som gäller för biståndet i övrigt också ska gälla för denna miljardpost. Avräkningarna innebär att nästan tre miljarder av svenskt bistånd stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom, säger Lena Ingelstam.

Samtidigt är det positivt att regeringen fokuserar mer på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - en fråga som Rädda Barnen arbetat med i flera år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.