fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Agenter och trakasserier från hemlandet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180614:

Riksdagen 18-06-07:

Svar på skriftlig fråga: Flyktingspionage i Sverige till sidans topp

Fråga 2017/18:1371 av Markus Wiechel (SD)

Det är vida känt att det förekommer flyktingspionage gentemot människor som sökt sig till Sverige, men även gentemot människor som har levt halva eller kanske till och med hela sitt liv i Sverige.

För lite över en månad sedan åtalades en 49-årig man från Kina för misstänkt spioneri på tibetaner. Med hjälp av falska identiteter anklagas mannen för att ha skaffat information på uppdrag av den kinesiska kommunistregimen. Något liknande skedde även i början av året samt i höstas. Den anklagade mannen från i höstas släpptes snabbt på fri fot, för att sedan på nytt anklagas för att ha fortsatt med sin verksamhet att genom spionage mot tibetaner säkra det kinesiska maktmonopolet.

Migrationsverket har varnat för att tolkar används för flyktingspionage. Säpo har tidigare bekräftat att det sker omfattande rekrytering av utländska spioner, och för bara ett par veckor sedan avslöjade SVT att Arbetsförmedlingens verktyg Jobbskills kunde användas för flyktingspionage, varför man tillfälligt stoppade webbtjänsten.

Torsdagen den 24 maj behandlade riksdagen skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU19 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. I SkU19 behandlades bland annat motion 2017/18:2469 Ökat skydd av känsliga personuppgifter. I motionen lyfter undertecknad fram några av offentlighetsprincipens nackdelar - i detta fall rörande offentliga folkbokföringsuppgifter, vilket främst drabbar människor som en gång flytt från en auktoritär regim. Trots vetskapen om de problem som finns rörande flyktingspionage röstades motionen, som enbart fick stöd av Sverigedemokraterna, ned i riksdagen.

Oavsett om det spionage jag beskrivit handlar om kinesiska, ryska, turkiska, iranska eller etiopiska agenter måste verksamheten stoppas och delaktiga ställs inför rätta.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern och regeringen att göra framöver för att försvåra åtkomsten av känsliga personuppgifter, och på vilket sätt avser ministern att verka för att spionerna och deras medarbetare ska ställas inför rätta?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.