fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Vård och socialhjälp för asylsökande och papperslösa

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 180625:

SvT Opinion 18-06-19:

"Stärk asylsökandes och papperslösas rätt till vård" till sidans topp

"Att man ens diskuterar en urholkning av principen att vård ska ges utifrån behov visar en humanitär härdsmälta inom svensk politik", skriver Läkare Utan Gränser.

Med några få månader kvar till riksdagsval har frågan om vem som ska ha rätt till sjukvård i Sverige seglat upp på den politiska dagordningen och under Järvaveckan aktualiserades frågan än mer.

Det senaste året har flera partier gjort utspel om att minska asylsökandes och papperslösas rättigheter till en rad välfärdstjänster, däribland sjukvård.

För Läkare Utan Gränser, vars arbete styrs av medicinsk etik och humanitära principer, är det självklart att vård ska ges utifrån medicinska behov och inte juridisk status.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Svenska Dagbladet debatt 18-06-02:

Anna Lundberg mfl forskare: "S ger sig på den innersta kärnan i vår välfärd" till sidans topp

Även med en restriktiv asylpolitik borde anständigheten hindra politikerna från att beröva människor grundläggande mänskliga rättigheter. Socialdemokraternas förslag om att stoppa försörjningsstöd till papperslösa skapar just det skuggsamhälle som partiet så ofta varnar för, skriver flera debattörer.

När Socialdemokraterna presenterade sin nya migrationspolitik den 4 maj fanns bland förslagen att avskaffa kommunernas möjlighet att ge försörjningsstöd till papperslösa. Detta menar vi går emot själva grundtanken i socialtjänstlagen, att samhället ska bistå med ett yttersta skyddsnät för enskilda. Det får också sägas vara i strid med den barnkonvention som regeringen vill göra till lag.

Ytterst handlar det om ett ifrågasättande av den innersta kärnan i vår välfärd: den humanistiska idén om samhällets solidariska ansvar för alla människors liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.