fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om situationen i USA

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180718:

Riksdagen 18-07-04:

Svar på skriftlig fråga: Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen till sidans topp

Fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S)

"Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free."

Den största migrationsströmmen i världen går från Mexiko till USA. Just nu förfasas hela Sverige och världen av konsekvenserna av USA:s invandringspolitik. Att nolltolerans mot illegala invandrare införts och att de som kommer in till USA olagligt nu ska lagföras har lett till att barn separeras från sina föräldrar. Småbarn och unga har spärrats in i stora läger där de knappt får se dagsljuset eller får omvårdnad och stöd av någon vuxen. Experter menar att dessa barn kan traumatiseras för livet av upplevelsen.

Sverige har goda relationer till USA. Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

Ämnar ministern agera för att bidra till att förbättra de här barnens situation, och finns det någon konkret form av stöd som Sverige kan erbjuda på plats?

Svar av utrikesminister Margot Wallström

Regeringen ser mycket allvarligt på den senaste tidens händelser vid amerikanska gränsen där barn har skilts från sina föräldrar. I våra diplomatiska kontakter med den amerikanska administrationen framhåller vi vikten av att respektera internationella åtaganden, inklusive vad gäller mänskliga rättigheter. Inom ramen för vår dialog om mänskliga rättigheter fortsätter vi även att uppmana USA att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen har även noterat administrationens senaste exekutivorder i vilken det framgår att barn som regel inte ska separeras från sina föräldrar.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.