fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Uppgörelser mellan partierna

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190302:

Aftonbladet 19-02-23:

Ingen fred kring asylpolitik i sikte till sidans topp

Det ser inte ut att bli någon stor omgörning av asylpolitiken, trots budskapen före valet om stora omtag. Regeringens planerade utredning ser ut att bli mindre omfattande än väntat.

Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska.

- Det sista som svensk migrationspolitik behöver är ytterligare ett försök att lappa och laga i ett dysfunktionellt system, säger Maria Malmer Stenergard, nybliven talesperson för Moderaterna i migrationsfrågor.

Hon efterlyser ett helhetsgrepp för att utforma en långsiktig och stram migrationspolitik.

Sverigedemokraternas talesperson på området, Paula Bieler anser också att det behövs en stor, heltäckande utredning, inte en som petar i enskilda frågor.

När Sveriges framtida asylpolitik diskuterades inför valet förväntade sig många en stor översyn av politiken.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sade dock nyligen, i en intervju med TT, att han vill fokusera på ett mindre antal ändringar.

- Min poäng är att man kan inte ha för många frågor om man bara har ett år på sig, sade Johansson.

Tidtabellen bestäms, enligt honom, av att den tillfälliga lagen som styr asyl och migration efter flyktingkrisen 2015 ska förlängas i sommar med två år, för att bytas mot en permanent lagstiftning sommaren 2021.

Mindre stram?

Enligt Johansson är en given fråga för den parlamentariska kommitté som ska tillsättas en ny humanitär skyddsgrund för att få asyl i Sverige. Det är ett steg i mer generös riktning, som regeringen, C och L kommit överens om. De partierna har dessutom redan kommit överens om generösare regler för familjeåterförening.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 19-02-27: Lööf sågar Kristerssons migrationsplan med S (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Expressen 19-02-16:

S vill hålla igen om migration framöver till sidans topp

Januariavtalet gör migrationspolitiken mer liberal. Utrymmet för fler lättnader är mycket litet, anser migrationsminister Morgan Johansson (S).

Socialdemokraternas linje i utredningen om migration kommer att vara att hålla igen.

I avtalet mellan S, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ingår att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, till exempel personer som flytt från Syrien, ska bli möjlig igen. Där sägs också att en ny asylmöjlighet, en så kallad humanitär skyddsgrund, ska utredas.

Det skulle enligt migrationsministern gälla "de mest sårbara fallen", personer som är "väldigt sjuka".

Inte längre

- Men med det så menar jag att utrymmet för att gå längre i liberalare riktning är väldigt litet, säger Johansson i en intervju med TT.

Han har, efter regeringsbildningen, fått tillbaka migrationsfrågorna i sin portfölj, frågor som han ansvarade för 2014-2017. En av de första uppgifterna för honom i sin nygamla roll är att sätta i gång en parlamentarisk utredning om den framtida politiken för asyl och migration.

- Vår, Socialdemokraternas, hållning är att vi inte kan ha en lagstiftning som ligger allt för långt från andra EU-länder. Om resten av EU till exempel har tillfälliga uppehållstillstånd kan inte Sverige som enda land ha permanenta tillstånd, för då hamnar vi i samma läge som 2015 igen, säger han.

Har svängt?

Det sade Johansson och S många gånger i valrörelsen, särskilt efter det att partiet lagt fram ett strikt migrationsprogram. Partiets svängning i januariavtalet får både pris, av dem i partiet och utanför som tyckt att S valde en för strikt linje flyktinghösten 2015, och ris av dem som vill hålla emot. Länder som Tyskland talar om att strama åt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-02-15: Morgan Johansson i intervju: Migrationsutredningen får ett begränsat uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

SvT 19-01- 27:

Ministern om migrationspolitiken: Måste finnas utrymme för medmänsklighet till sidans topp

Socialdemokraterna gick till val på ytterligare skärpt migrationspolitik. Men efter uppgörelsen med C, L och MP blir politiken nu i stället mer generös. Förutom att fler ska få rätt till anhöriginvandring vill partierna också ge ökade möjligheter till uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl.

- Det måste finnas utrymme för medmänsklighet, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Agenda.

I januariavtalet, alltså överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, kom partierna överens om att återinföra rätten för familjer att återförenas i Sverige.

De nya reglerna skulle enligt Migrationsverkets preliminära bedömning betyda att antalet anhöriginvandrare som söker sig till Sverige skulle öka med 8 400 på tre år.

"Bra för integrationen"

I SVT:s Agenda säger migrationsminister Morgan Johansson att rätten till anhöriginvandring är bra för integrationen i Sverige.

- Jag tycker att det är en väldigt bra humanitär åtgärd, det rör sig till 90 procent om kvinnor och barn som bott länge i flyktingläger som nu kan återförenas med sin pappa eller make i Sverige.

Socialdemokraterna gick till val på en ytterligare skärpning av migrationspolitiken, nu gör ni tvärtom och gör den i stället mer generös, varför?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ann-charlotte Marteus i Expressen 19-01-28: Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte (Extern länk)

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF i Aftonbladet debatt 19-01-29: Ni ökar invandringen - men vem ska betala? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-01-30:

Generösare regler - men inga löften om mer pengar till sidans topp

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innebär att reglerna för familjeåterförening kommer bli mer generösa.

Handläggningstiderna, som redan är otillåtet långa, riskerar då att bli ännu längre - om Migrationsverket inte får ytterligare 173 miljoner kronor.

Trots det vill inget av partierna svara på om myndigheten kommer att få pengarna - och migrationsminister Morgan Johansson (S) hänvisar fortsatt till siffror som bygger på att anslagen inte höjs.

I och med mittenöverenskommelsen får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening. Men hur många som kommer till Sverige till följd av de nya reglerna är ännu inte klarlagt.

Den nya konsekvensanalys som Migrationsverket gjort innehåller två scenarier:

+ Om Migrationsverket inte får ytterligare anslag kommer 8 400 anhöriga att beviljas uppehållstillstånd under tre års tid.

+ Om Migrationsverket får de anslag myndigheten behöver för sin verksamhet - och därmed hinner handlägga fler ärenden - kommer 11 900 personer beviljas uppehållstillstånd.

I förra veckan hänvisade migrationsminister Morgan Johansson först till en gammal konsekvensanalys, för att sedan ändra sig och hänvisa till den nya analysen. Men då enbart till den lägre siffran - 8 400 personer.

Ytterligare 173 miljoner för 2019

Det får Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, att reagera:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot yyy 19-01-31:

Asylsökande kan nekas ersättning till sidans topp

Från och med sommaren 2020 kommer asylsökande inte att få någon dagersättning om de bosätter sig på egen hand i vissa socialt utsatta områden. Det är innebörden av en av punkterna i fyrparti-överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

- Det vi vill komma åt är ju framför allt de områden där man haft stora problem med trångboddhet med sociala problem och också en problematik för kommuner att över huvud taget kunna planera, säger justitieminister Morgan Johansson.

I dag kan alla asylsökande välja mellan att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordna boendet på egen hand. Men från sommaren 2020 kommer den som väljer att ordna egen bostad i vissa områden som klassas som socioekonomiskt utsatta att få en indragen dagersättning från Migrationsverket.

Det handlar för ensamstående om 71 kronor om dagen. För en familj med två vuxna och två barn rör det sig om drygt 6 000 kronor i månaden som då dras in, enligt Morgan Johansson.

- Så det här blir ett starkt incitament för att i stället stanna på asylboendet under den här tiden tills du får, om du får, ett uppehållstillstånd och sen anvisas till en kommun, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Expressen ledarkrönika 19-01-15:

Ann-charlotte Marteus: Allt ska utredas - utom migrationspolitiken till sidans topp

Ordet utredning nämns 38 gånger i S-C-L-MP-överenskommelsen. Men migrationslagen vill man göra mer generös på studs. Inget nytt under solen, alltså.

Även om Jonas Sjöstedt helst skulle vilja gå över S-C-L-MP-överenskommelsen med vässad rödpenna har han knappast något dramatiskt att invända mot de punkter som rör migrationspolitiken.

Dessa tre punkter röjer nämligen den sortens låt-gå-mentalitet som riksdagspartierna länge, och blocköverskridande, har omfamnat.

Enligt en av punkterna ska partierna "göra upp" om den framtida migrationspolitiken "i en parlamentarisk kommitté".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-01-20:

Återförening tros ge få nya asylärenden till sidans topp

Om den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L består kan alternativt skyddsbehövande snart få återförenas med sina familjer.

Enligt Migrationsverket har det generösare regelverket däremot liten effekt på antalet nya asylärenden.

Den tillfälliga utlänningslagen förlängs i två år, enligt överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men för alternativt skyddsbehövande återinförs rätten till familjeåterförening - ett besked som välkomnas av svenska Röda korset.

- Familjeåterföreningen har helt klart varit en prioriterad fråga för oss, eftersom splittringen av familjer inneburit så oerhört stora humanitära konsekvenser, säger generalsekreteraren Martin Ärnlöv.

Alternativt skyddsbehövande är de som till exempel löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt i deras hemland. Många från Syrien har denna skyddsstatus, och i många fall har föräldrar och barn hållits åtskilda under flera års tid. Något som enligt hjälporganisationen resulterat i en ökad psykisk ohälsa.

- Oron för sina nära och kära tar över ens liv och jag tror att alla som nu kanske får möjlighet att återförenas kommer att bli väldigt glada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Dagens Nyheter 18-06-28:

Åsa Romson: Jag vet inte om de ville att vi skulle hoppa av till sidans topp

Tidigare MP-språkröret Åsa Romson blev en symbol för splittringen mellan regeringspartierna om migrationen 2015.

Nu berättar ex-ministern om de hårda förhandlingarna med Socialdemokraterna.

- Vi visste att S struntade fullständigt i sin relation till Miljöpartiet eftersom man var beredd att klippa den över en svår fråga.

Det har gått fyra år sen Åsa Romson stod på scenen i Almedalsparken och pratade om "supervalårsförväntningar". Hennes parti hade medvind efter EU-parlamentsvalet i maj samma år där de fick 15,1 procent av väljarstödet. Miljöpartiet siktade på regeringsmakten och var redo att bli en del av en rödgrön koalition.

Nu återvänder hon till Visby mitt i valrörelsen, men inte som politiker utan som expert inom miljörätt och miljöpolitik för IVL Svenska miljöinstitutet.

På plats på Gotland är också hennes tidigare chef, statsminister Stefan Löfven, (S).

Den 24 november 2015 stod de inför pressen på Rosenbad för att presentera åtgärder för att skapa "andrum för svenskt flyktingmottagande" - sida vid sida men i djup oenighet bakom kulisserna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.