fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sveriges ansvar för flykten

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 190318:

Svenska Dagbladet debatt 19-03-03:

"Vi bör ta vårt ansvar för klimatflyktingarna" till sidans topp

Frågan om hur Sverige bäst ska stödja klimatmigranter får inte skjutas undan från dagens agenda. Och att vi ska göra det bygger på den självklara principen att kostnaderna för miljöförstörelsen ska tas av miljöförstörarna, skriver ett flertal debattörer.

Vilket ansvar har vi för världens flyktingar? Frågan har förlamat EU under flera år, och aktualiseras nu återigen i Sverige när en ny parlamentarisk utredning skall diskutera på vilka "väldigt ömmande humanitära skäl", för att citera migrationsministern, som asyl ska kunna beviljas. Enligt Genèvekonventionen från 1951 är vi skyldiga att ge asyl till personer som har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Vilka humanitära skäl utöver dessa kan nu vara legitima? Var går gränsen för det svenska ansvaret? Gäller det också människor som flyr undan effekterna av klimatförändringarna? Dessa "klimatmigranter" skulle i många fall kunna kallas "klimatflyktingar" då de oftast inte kommer att ha annat att välja på än att just fly.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.