fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Spårbyte från asyl till arbetstillstånd

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 190111:

Upsala Nya Tidning 19-01-08:

Fyrkantighet med konsekvenser till sidans topp

SIGNERAT SAKINE MADON. Elias Payams fall påminner om kompetensutvisningarna.

I gårdagens UNT intervjuades Elias Payam som riskerar utvisning - för ett tidigare misstag av afghanska ambassaden. Trots att ambassaden har erbjudit sig att rätta till felet vill Migrationsverket att Payam ansöker om nytt pass i Afghanistan, för att sedan söka arbetstillstånd utomlands. Men enligt Payam, som säger sig vara ateist, har han en shariadom över sig. Dessutom har han redan en anställning på Svartbäckens hemvård.

Byråkratin-rättvisan, 1-0.

Fallet påminner om de så kallade "kompetensutvisningarna", det vill säga att bagatellartade misstag leder till utvisningsbeslut. Misstagen är inte sällan gjorda av andra, och det ges ingen chans att rätta till dem.

Exempelvis utvisades it-utvecklaren Tayyab Shabab för att en tidigare arbetsgivare missat att betala tjänstepension. Vinit Malhotra, konsultchef Dynamo Consulting där Shabab var anställd, menar att Sverige fått ett dåligt rykte internationellt (Entreprenör, 12/12, 2018). "Vi försökte precis anställa en utvecklare från Pakistan som hade helt rätt kompetens för oss men hans första fråga var: Hur är det egentligen i Sverige? Han hade läst om Tayyab och visste att han lämnat Sverige för Tyskland och Berlin.", berättade Malhotra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Svenska Dagbladet debatt 18-05-27:

"Låt asylsökande behålla chansen att jobba" till sidans topp

Alla legalt arbetande asylsökande som vill byta spår bör ges denna möjlighet. Socialdemokraternas förslag att strypa denna möjlighet skapar en rad nya kostnader och problem för hela samhället, skriver juristen Madeleine Käärik som arbetar med asylärenden.

Från december 2008 kan asylsökande byta spår och efter avslutat asylprocess ansöka om arbets- och uppehållstillstånd. Man kan fortsätta arbeta här i landet medan man väntar på sitt beslut.

Socialdemokraterna vill att denna möjlighet skall tas bort eller begränsas till att man enbart kan byta spår om ansökan avser något av bristyrken. De övriga jobben ska kunna erbjudas bara de som redan har uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.