fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Skolgång för papperslösa

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170109:

Sveriges Radio 16-12-23:

Moderatpolitiker vill stoppa skola för gömda barn till sidans topp

Flera moderater går nu emot sitt eget parti och tycker att barn som gömmer sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan inte längre ska ha rätt att gå i skolan.

En av dem som vill ändra regelverket är Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för Moderaterna i Skåne.

- Ja, alltså har man fått sin sak prövad och inte fått asyl, ska man egentligen flytta från landet, och då blir det märkligt om man blir beviljad skolgång samtidigt, säger han.

Det var 2013 som lagen ändrades så att även barn som saknar tillstånd att vistas i landet fick rätt att gå i skolan. Det gäller till exempel barn vars familjer gömmer sig efter ett avslag på asylansökan.

För några veckor sedan gick Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholms ut och argumenterade för att ta bort dagens regler.

Enligt König Jerlmyr ska det ses mot bakgrund av att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad kommer att driva igenom riktlinjer om att gruppen papperslösa och gömda ska kunna få rätt till ekonomiskt bistånd, något hon tycker är fel. Hon vill därför ta ett helhetsgrepp om dessa frågor, där skolgången är en del.

- Ska man ge skolgång till papperslösa, så tar man också resurser från de barn som ska stanna i Sverige, och jag menar att det är dags att ompröva skolgång för papperslösa eftersom det är en grupp som illegalt vistas i landet. Vi måste fokusera på de 100 000 som bara nästa år kommer till våra kommuner, säger Anna König Jerlmyr.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.