fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Behandling av religionsrelaterade skäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190609:

Sveriges Kristna Råd 19-05-22:

Kyrkoledare samtalade om konvertiter med Morgan Johansson till sidans topp

Idag mötte presidiet för Sveriges kristna råd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för ett samtal om konvertiter, migrationslagstiftning och häktningstider. Detta är det första av tre ministermöten som Sveriges kristna råd har inplanerat de närmaste veckorna.

Sveriges kristna råd, SKR, har en regelbunden dialog med riksdags- och regeringsrepresentanter i frågor som är viktiga för kyrkorna. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) mötte idag kyrkoledarna i regeringskansliet till ett möte som varade i en knapp timma. På plats fanns ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, föreståndare Daniel Alm, Pingst - Fria församlingar i samverkan, arkimandrit Jean Mansour, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, kunde inte närvara på grund av utlandsresa, vilket även gällde ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Med på mötet var även press- och kommunikationsansvarig Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.

På dagordningen fanns tre föranmälda frågor. Antje Jackelén talade om migration och förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Ärkebiskopen lyfte de negativa konsekvenser som tidsbegränsade uppehållstillstånd medför för individ och samhälle utifrån SKR:s remissvar från den 18 mars.

- Det var positivt att ministern lovade fortsatt dialog med Migrationsverket i konvertitfrågan, bland annat om behov av utbildning och fortbildning av handläggare, samt krav på återrapportering från myndighetens sida, säger Antje Jackelén.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Riksdagen 19-01- 31:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl till sidans topp

Fråga 2018/19:17 av Christina Höj Larsen (V)

Den senaste tiden har Migrationsverkets bedömningar av konvertiters skyddsskäl debatterats. Detta är delvis en följd av att ett konvertitstest som myndigheten påståtts använda sig av vid bedömningen av skyddsskäl spridits på internet, men också av att konvertiter utvisats till länder där de riskerar förföljelse till följd av att de konverterat till kristendom.

Migrationsverket säger i ett uttalande att "testets frågor är tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal", men medger att frågorna kan ha använts av myndigheten. Enligt en hemsida som spridit frågorna är de hämtade från Migrationsverkets protokoll.

Enligt hemsidan har Migrationsverket bland annat ställt följande frågor: Vad är skillnaden på den protestantiska och den ortodoxa kyrkan? Hur ser du på att Nya testamentet är kvinnofientligt? Kan du sakramenten? Vad är förbjudet enligt kristendomen? Hur förhåller du dig till kristendomens våldsamma historia? Kan du berätta lite om vad som står i Matteus 10:34?

Hur dessa frågor ska ge svar på om den asylsökande har skyddsbehov till följd av att hen konverterat till kristendom är högst oklart. Personer som varit utövande kristna hela sina liv kan ha svårt att svara på dessa frågor, och det avgörande för om en människa riskerar att utsättas för våld eller förföljelse är inte vilka kunskaper hen har om en viss religion, utan hur omgivningen ser på personen i fråga.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta några initiativ för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Sveriges Kristna Råd 17-05-24:

Kyrkorna skriver öppet brev till Migrationsverket om konvertiter till sidans topp

Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till Migrationsverket om myndighetens bemötande av kristna konvertiter när asylansökan utreds. I brevet ger kyrkorna tre konkreta förslag till Migrationsverket.

Den 13 maj sände SVT:s Rapport ett reportage om att kristna konvertiter uppfattar att de inte får en rättvis bedömning av Migrationsverket. En lista publicerades med exempel på frågor som enligt advokater har ställts i samband med de utredningar som gjorts i samband med asylprövningen. Vissa frågor ter sig naturliga, andra mer märkliga. Även rapporter från olika kyrkor bekräftar dessa uppgifter.

+ Kyrkorna i Sverige, gemensamt i Sveriges kristna råd, SKR, arbetar för en rättssäker asylprocess med utredningar som motsvarar svensk och internationell lagstiftning om religions- och övertygelsefrihet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

+ Vi har sedan tidigare en god samverkan med Migrationsverket och därför har vi skrivit detta öppna brev med förslag till förändringar, samt beskriver kyrkornas upplevelser, fortsätter Karin Wiborn.

I det öppna brevet ger kyrkorna tre förslag till Migrationsverket:

1. Kvalitetssäkra verksamheten genom att undersöka hur utredningarna gått till vad gäller de personer som anför kristen tro som skäl.

2. Fortsätt att fortbilda handläggare och beslutsfattare om religion och tro.

3. Säkerställ att det finns experter med särskild kompetens inom religion inom de utredande enheterna.

(...)

Läs uttalandet i sin helhet (Extern länk)

Biskop Åke Bonnier i Fria Tidningen 17-05-24: Migrationsverket avgör inte kristen tro (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.