fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sverigedemokraterna och andra rasistiska partier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsverket 19-01- 22:

Migrationsverket begär omprövning av åklagarbeslut om varumärkesintrång till sidans topp

Migrationsverket begär nu att Nationella åklagarmyndigheten ska ompröva åklagarens beslut att inte inleda en förundersökning efter en anmälan om varumärkesintrång. Anmälan gällde partiet Alternativ för Sverige.

- Vi väljer att gå vidare eftersom vi anser att frågan är av stor principiell vikt, säger kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.

Migrationsverket polisanmälde i somras partiet Alternativ för Sverige, AfS, för varumärkesintrång. Detta efter att partiet använt Migrationsverkets logotyp i sin valkampanj.

Åklagare fattade senare under hösten beslut att inte inleda förundersökning. Nu har Migrationsverket, via sitt juridiska ombud, begärt att Nationella åklagaravdelningen överprövar åklagarens beslut.

Migrationsverket menar, tvärtemot åklagaren, att det finns ett starkt allmänintresse i att pröva om AfS användning av verkets logotyp är en brottslig handling eller inte.

- Det är allvarligt när en statlig myndighets varumärke används på ett vilseledande sätt. Denna gång drabbades Migrationsverket, nästa gång kan någon annan drabbas. Därför vill vi att Nationella åklagarmyndigheten omprövar åklagarens tidigare beslut, säger Fredrik Bengtsson.

Migrationsverket anser att det är ställt utom rimligt tvivel att AfS ville skapa en bild hos mottagaren av deras budskap att det finns ett samband mellan Migrationsverket och AfS. Det innebär en skada för myndigheten, enligt Migrationsverket.

- Vi menar också att risken är stor att personer som nyligen anlänt till Sverige blandar samman Migrationsverket med partiets användning av Migrationsverkets logotyp tillsammans med ordet Återvandringsverket. Begreppet återvandring är dessutom en del av Migrationsverkets ordinarie uppdrag och verksamhet, säger Fredrik Bengtsson.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Migrationsverket 18-09-07:

Migrationsverket polisanmäler AFS för varumärkesintrång till sidans topp

Migrationsverket har, via sitt juridiska ombud, polisanmält Alternativ för Sverige (AFS) för varumärkesintrång. Bakgrunden är att AFS i valrörelsen använder Migrationsverkets logotyp på ett missvisande sätt.

AFS har under valrörelsen använt informationsmaterial såsom flaggor och tröjor med Migrationsverkets röda logotyp. Migrationsverket anser att AFS därigenom gör ett varumärkesintrång.

Via sitt juridiska ombud skickade Migrationsverket i måndags en uppmaning till AFS att sluta använda verkets logotyp. AFS har inte följt uppmaningen.

- Därför har vi nu valt att gå vidare och polisanmäla AFS för varumärkesintrång. Att vi gör det just nu beror på att vi behövt tid för att utreda de juridiska förutsättningarna att agera mot AFS, säger Migrationsverkets kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.

Han säger att syftet med uppmaningen och polisanmälan är att få AFS att sluta använda Migrationsverkets logotyp.

- Oaktat den juridiska överträdelsen som vi anser att AFS gör, så finns också en risk för förväxling. Allmänheten kan förledas tro att företrädare för AFS representerar Migrationsverket, säger Fredrik Bengtsson.

Han anser också att AFS genom att använda logotypen skadar Migrationsverkets anseende.

- Det är allvarligt när en statlig myndighets varumärke används i sammanhang och syften som myndigheten varken vill förknippas med eller kan stå bakom, säger han.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Riksdagen 17-11-28:

Interpellationsdebatt: Utredningar på migrationsområdet till sidans topp

Interpellation 2017/18:105 av Jeff Ahl (SD)

Det har framkommit verifierade medieuppgifter i Samhällsnytt att regeringen anlitat en asylaktivist som statlig utredare som ska ta fram lösningar för det som kallas limbofall.Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon blir därför tämligen enkel: Vilka överväganden gör statsrådet för att säkerställa objektiviteten när det gäller val av utredare på migrationsområdet?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.