fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Preskriptionstid för utvisningsbeslut

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180119:

Svenska Dagbladet debatt 18-01-14:

M: Preskriptionstid för asyl bör höjas till tio år till sidans topp

Det är inte värdigt ett land som Sverige att låta människor etablera sig i parallella samhällen där de löper stor risk att fara illa. Kraftiga insatser krävs nu för att fler asylsökande som får avslag ska återvända till sitt hemland, skriver Moderaternas Johan Forssell.

Svenska Dagbladet kunde nyligen berätta om stora brister i polisens statistik över hur många människor som vistas olovligen i Sverige. Enligt gränspolisen finns det över 12 000 människor som fått avslag på sin asylansökan och som är efterlysta på grund av de undanhåller sig utvisningsbeslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Sveriges Radio Ekot 17-08-01:

M vill göra det svårare att stanna i Sverige vid asylavslag till sidans topp

Det ska bli svårare att stanna kvar i Sverige för den som sökt asyl och fått avslag på sin ansökan, anser Moderaterna som idag presenterar några av sina förslag till skärpningar.

Bland annat vill partiet att det ska ta längre tid att söka asyl på nytt efter ett avslag, från dagens fyra år till 10 år säger Johan Forsell som är talesperson i migrationsfrågor hos Moderaterna:

- Bakgrunden är att vi har ett växande skuggsamhälle i Sverige där vi inom några år har uppemot 70 000 människor som vistas i Sverige olovligen.

Ni har ju tidigare föreslagit att man helt skulle ta bort preskriptionstiden, varför har ni kommit fram till 10 år?

- Det tycker vi skulle sända en kraftfull signal om att det inte är valfritt att följa lagar i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.