fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Riksdagsmotioner från allmänna motionstiden

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 181218:

Svenska Dagbladet 18-12-08:

Migrationsverket: M:s besparing kan leda till ökade kostnader till sidans topp

M-budgeten är feltänkt och kan leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. Det uppger Migrationsverket. Även fackförbundet ST kritiserar den tilltänkta miljardbesparingen. - Det här är inte riktigt klokt, säger Linda Ivung från ST.

Den utdragna regeringsbildningen har gjort att årets budgetprocess blivit försenad. Myndigheter, kommuner och landsting väntar fortfarande på besked om hur stora anslag de kommer att tilldelas nästa år.

För Migrationsverket är situationen särskilt svår, enligt myndigheten.

I övergångsregeringens budgetförslag tilldelas myndigheten 5,4 miljarder kronor under 2019, vilket ligger i linje med 2018 års nivå. Men Moderaternas budget - som kan vinna nästa veckas budgetomröstning eftersom den stöds av KD och SD - föreslår i stället en neddragning med 20 procent, till 4,2 miljarder kronor.

Myndigheten har visserligen länge vetat att anslagen kan komma att minska under 2019. Regeringens budgetpropositioner innehåller prognoser för de kommande åren, och i S-MP-regeringens budgetproposition för 2018 räknade man med att kunna minska Migrationsverkets anslag till 4,2 miljarder kronor under 2019 eftersom färre nu söker asyl i Sverige.

M menar därför att deras kraftiga besparing inte är kontroversiell, och att det är naturligt att ligga på samma nivå som i budgetpropositionen för 2018, som baserades på Migrationsverket prognos från juli 2017.

Men Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket, håller inte med. Han säger att myndigheten nu räknar med ett större anslagsbehov än vad man bedömde i prognoserna som gjordes 2017. Myndigheten har tappat fler medarbetare under året än vad man trodde, vilket gjort att ärendebalanserna är högre än beräknat.

- Den budget man nu lägger måste man ju göra utifrån hur läget ser ut nu, inte utifrån hur man i juli förra året trodde att läget skulle vara nu, säger Henrik Holmer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-12-14:

Migrationsverkets gd varnar: Ökar kostnader till sidans topp

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik varnar i ett brev till riksdagen för M och KD:s nedskärningar. I stället för besparingar kan kostnaderna öka med en miljard kronor.

Men Moderaterna menar att man ser till skattebetalarnas bästa.

"Köerna, handläggningstiderna och antalet inskrivna i mottagningssystemet skulle öka mycket kraftigt kommande år", står det i brevet som TT tagit del av och som har skickats till samtliga ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Generaldirektören varnar också för vad han kallar ett absurt scenario då en för stram finansiering skulle leda till att Migrationsverket behöver säga upp många arbetare under 2019, för att sedan rekrytera igen 2020.

"Det kan inte vara lagstiftarens avsikt med budgetbeslutet", skriver Mikael Ribbenvik.

Han menar i brevet att en stram finansiering skulle leda till en kostnadsökning på minst en miljard kronor år 2018-2021.

Enligt Sverigedemokraterna, som själva röstade för Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och därmed såg till att det vann mot övergångsregeringens budget, innebär budgeten att 1,1 miljarder kronor sparas in på Migrationsverket nästa år.

Men att spara hårt är fel, anser SD nu.

Paula Bieler (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, menar att när man i nästa steg beslutar om hur pengarna finfördelas så måste justeringar göras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.