fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om moderaterna

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 151222:

Riksdagen 15-12-11

Interpellationsdebatt: Tillfällig paus i flyktingmottagandet till sidans topp

Interpellation 2015/16:241 av Johan Forssell (M)

Antalet asylsökande fortsätter att vara på en mycket hög nivå. De senaste sju dagarna har drygt 6 100 personer kommit, enligt Migrationsverkets löpande statistik. Bara de senaste två månaderna har Migrationsverket registrerat ca 100 000 asylsökande.

Mot bakgrund av att allt fler samhällsfunktioner larmar om att läget är akut är det nödvändigt att söktrycket kraftigt minskar framöver. Det är därför välkommet att regeringen har hörsammat Moderaternas uppfattning att det är nödvändigt att svensk migrationspolitik förändras. Det är inte i längden hållbart att Sverige har regler som kraftigt avviker från övriga EU. Flyktingströmmen är en gemensam uppgift för hela EU, vilket gör det nödvändigt att mottagandet utformas så att hela EU tar ansvar.

Samtidigt är det tveksamt om de förslag regeringen har presenterat kommer att leda till att söktrycket dämpas i den omfattning som är nödvändig. Moderaterna har därför framfört att det i nuvarande krisläge är nödvändigt med en tillfällig paus i flyktingmottagandet för att ge möjlighet att skapa ordning och reda i mottagandet. Det är mot den bakgrunden som Moderaterna föreslagit att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ställer sig ministern och regeringen till Moderaternas förslag om att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan?

Hela interpellationen

Riksdagsdebatten med svar av justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.