fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om Kristdemokraterna

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 200324:

Aftonbladet debatt 20-03-06:

KDU: Det är dags för Sverige att slopa asylrätten till sidans topp

Gränsen mellan flyktingar och ekonomiska migranter har suddats ut

Turkiets agerande den senaste veckan visar återigen att grundproblemet för migrationspolitiken är dagens asylrätt. Det enda sättet vi kan göra oss fria från Erdogans nåder är genom en reformerad asylrätt.

Meningen med asylrätten var aldrig att en människa som söker skydd från krig och förtryck ska ge sig ut på livsfarliga resor över Medelhavet. Inte heller att den som söker skydd ska resa över hela kontinenter för att få välja vilket land man vill söka asyl i. Gränsen mellan flykting ifrån krig och ekonomisk migration suddas därför ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

Expressen 20-01-30:

KD vill ha ny folkräkning - för att avslöja papperslösa till sidans topp

Kristdemokraterna vill hålla en ny folkräkning för att kunna hitta papperslösa som vistas i Sverige.

Det säger partiledaren Ebba Busch Thor i "Direkt med Niklas Svensson".

- Det är helt uppenbart att vi behöver en ny folkräkning i Sverige, så vi faktiskt får koll på vilka människor som vistas i landet, säger Busch Thor.

Uppskattningsvis omkring 50 000 papperslösa tror man vistas i Sverige utan att ha rätt till det. Och nu vill KD hålla en ny folkräkning för att kunna hitta dem. Det säger partiledaren Ebba Busch Thor i "Direkt med Niklas Svensson" i Expressen TV:

- Nu är det trettio år sedan vi genomförde en folkräkning föra gången i Sverige, och nu är det hög tid. Vi behöver få koll på vilka som är här.

Varför har det inte skett tidigare då, KD satt i regering i åtta år utan att det hölls någon folkräkning då?

- Det är uppenbart att regeringar av olika färg har tagit för lätt på den här frågan och jagtror också missbedömt kraften i att människor som inte har rätt att vistas i landet tillåts vara kvar här. Ett första steg för att få ordning på detta är att vi genomför en ny folkräkning och de facto får koll på vilka som är här, säger Ebba Busch Thor och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191119:

Dagen debatt 19-11-01:

14 kristdemokrater: KD:s försörjningskrav splittrar familjer till sidans topp

Försörjningskrav för familjeåterföreningen innebär familjesplittring som konsekvens, skriver 14 debattörer, bland andra Lennart Bondeson och Camilla Rinaldo Miller.

Barn har alltid rätt till sina föräldrar för att få sina behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodosedda. Det framgår tydligt av föräldrabalken och de folkrättsliga dokument som Sverige åtagit sig att följa. Det är tydligt i FN:s konvention om barns rättigheter som blir svensk lag 2020, konventionen om flyktingars rättsliga ställning, FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna artikel 16 punkt 3 samt Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) artikel 8.

Barnkonventionen säger tydligt att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar (artikel 9) och därför ska familjeåterförening hanteras positivt och humant. Dessutom gäller den övergripande artikeln att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.

Därför är det tydligt att föräldrar till barn under 18 år ska undantas från krav på arbete och bostad vid familjeåterförening. Ett barn ska ha ovillkorlig rätt att återförenas med sina föräldrar, vilket hittills har varit Kristdemokraternas tydliga linje.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-06:

Tunga kristdemokrater går emot partiledningen till sidans topp

Elva kristdemokrater, däribland Lars Adaktusson och Acko Ankarberg Johansson, går emot partistyrelsens förslag att införa försörjningskrav för familjeåterförening. "Det är självklart för oss att barn har rätt till båda sina föräldrar", skriver de på DN Debatt.

I helgen samlas Kristdemokraterna till riksting i Umeå. Efter dagens debattartikel står det klart att det kommer att bli strid om partistyrelsens förslag till ny integrationspolitik.

"Majoriteten i KD:s partistyrelse vill införa försörjningskrav för familjeåterförening för att avskräcka föräldrar från att skicka sina barn ensamma hit. Vi blundar inte för att det kan förekomma men stöd saknas för att det skulle vara det vanligaste motivet. Vi säger därför nej och vill behålla rätten till familjeåterförening", skriver elva ledande KD-politiker på DN Debatt.

Bland de som ställer sig bakom artikeln finns bland andra före detta partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och riksdagsledamoten Lars Adaktusson, tidigare Europa-parlamentariker.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ebba Busch Thor i P1-morgon 19-11-08: "Vi ska inte uppmuntra till familjesplittring" (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-11-08: KD:s vägval: "Migrationsfrågan är en hjärtefråga för svensk frikyrklighet." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-10:

KD vill skärpa krav för familjeåterförening till sidans topp

Skärpta försörjningskrav för familjeåterförening delar Kristdemokraterna. Men efter en het debatt sade KD:s riksting klart ja. Tidigare har tunga profiler som Lars Adaktusson och Acko Ankarberg Johansson kritiserat förslaget.

Många ombud deltog i debatten på rikstinget och våndades inför beslutet. De såg en konflikt mellan att Kristdemokraterna vill värna familjen och barnen, samtidigt som partiet vill ha en stramare migrationspolitik.

Även partiledaren Ebba Busch Thor gick upp i talarstolen och talade för att skärpa försörjningskraven.

- Vi har en skyldighet att visa att vi kan fatta också svåra beslut och hantera de svåra frågorna, sade Ebba Busch Thor.

Till slut röstade rikstinget igenom förslaget med klar majoritet.

Gäller för barn

Beslutet innebär att KD ska verka för att försörjningskrav ska gälla för alla flyktingar som vill ta hit sin familj, utom föräldrar som vill ha hit sina minderåriga barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11-09: Partiets nya beslut om krav för permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

Ulf Bjereld blogg 19-11-10: KD vill att 16-åringar ska försörja sina föräldrar - annars hålls familjen splittrad? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-10:

Röda Korset: Försörjningskrav går emot Barnkonventionen till sidans topp

Kristdemokraternas riksting röstade ja till skärpta försörjningskrav för familjeåterförening bland ensamkommande barn. Men Röda Korset hävdar att det blir svårt att förena försörjningskraven med Sveriges internationella åtaganden, framför allt med FN:s barnkonvention.

- Principiellt är rätten att leva med sin familj, särskilt för barn, helt grundläggande, säger Alexandra Segenstedt, jurist och migrationsrådgivare på Röda Korset i Sverige.

På söndagen tog Kristdemokraterna ytterligare ett steg mot en tuffare migrationspolitik. Partiet röstade ja till partistyrelsens linje i frågan om familjeåterförening: Ensamkommande barn måste kunna försörja sin familj om föräldrarna ska få komma till Sverige.

Enligt KD ska ett ensamkommande barn som har fått asyl i Sverige inte ha rätt att ta hit sina föräldrar, och en förälder ska inte ha rätt att ta sin fru eller man till Sverige, men däremot sina barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-11-11:

KD talar falskt om familjevärden till sidans topp

Alex Voronov

En tolvårig syrisk pojke har kommit ifrån sina föräldrar under kriget men lyckats ta sig till Sverige med hjälp av släktingar. Han får asyl men för att återförenas med mamma och pappa här måste han kunna försörja dem. Det är innebörden av det förslag som Kristdemokraterna antog på sitt riksting i helgen.

Partiledaren Ebba Busch Thor fick det verkliga scenariot med pojken beskrivet för sig i söndagens Agenda och ställdes inför frågan: Är det rimligt?

Här blev det svårt. Pojkens mamma och pappa har uppenbart skyddsskäl och får därmed asyl i Sverige, menade Busch Thor. Men hur ska föräldrarna ta sig hit, när de enligt KD:s nya förslag inte får resa in reguljärt för att återförenas med den lille sonen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Dagen 19-10-05:

Emma Henriksson: KD splittrar familjer till sidans topp

Den tidigare KD-toppen Emma Henriksson menar att Kristdemokraternas nya krav på försörjning av anhöriga går emot partiets traditionella ideologi.

Kristdemokraterna är familjernas parti. Så när KD strax innan EU-valet lättade på sin hårdare migrationslinje för att underlätta för anhöriginvandring väckte det en hel del uppmärksamhet.

Nu har KD kommit med ett nytt bud i samband med den parlamentariska kommittén som ska ta fram en ny migrationspolitik. Partiet vill höja försörjningskravet för dem som vill ta hit en anhörig, enbart barn ska undantas.

Splittrar familjer

En som kritiserar den här hållningen är Emma Henriksson, tidigare andre vice ordförande i partiet. Hon menar att det här är en politik som splittrar familjer, vilket går emot KD:s själva ideologi. Hon går i polemik med KD på Facebook där hon skriver att en pappa som fått asyl i Sverige kan få ta hit sitt barn, men inte sin fru om han inte kan fixa försörjning. Konsekvensen blir då att barnet skiljs från sin mamma.

Hon exemplifierar också med en barnsoldat som inte kan ta hit sina föräldrar.

-?Om ett minderårigt barn kommer hit och bara får återförenas med sina föräldrar om det kan försörja dem, då går det inte, säger Emma Henriksson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10-11:

Ebba Busch Thor: Ställ språkkrav och minska antalet asylsökande med 70 procent till sidans topp

Kristdemokraterna vill förnya sin integrationspolitik. Bland annat vill man öka språkkraven för dem som ska bo permanent i Sverige.

- Vårt budskap till nyanlända är: Var stolt över ditt ursprung och historia, men bli svensk. Välkommen, sade KD-ledaren i sitt tal på KD:s partifullmäktige.

KD håller sin partikongress, rikstinget, i november. Inför det har partiledningen tagit fram förslag på en förnyelse av integrationspolitiken.

- Vi har under årtionden byggt upp en väldigt stor integrationsskuld - och den måste betalas.

- Arbetslösheten bland utrikesfödda är fyra gånger så stor som bland inrikesfödda, det finns barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet och elever som inte har en enda klasskamrat med svenska som modersmål.

"En ghettofiering"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Expressen 19-07-06:

Busch Thor: "Mångkultur måste stoppas som politiskt projekt" till sidans topp

Ebba Busch dödförklarar mångkulturen som "politiskt projekt".

Med det tar KD-ledaren ett aktivt steg närmre SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Samtidigt höjs flera röster om internt missnöje inom KD efter mötet mellan de två partiledarna.

Under lördagen tycks KD-ledaren ha tagit ett aktivt steg för att närma sig det nya samarbetet med Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson.

På Kristdemokraternas dag i Almedalen dödförklarar Ebba Busch Thor mångkulturen som ett politiskt projekt.

- Det måste stoppas, säger Ebba Busch Thor till Expressen på väg till en utfrågning hos Sveriges Radio.

Under intervjun i Sveriges Radio fick hon frågor om sitt lunchmöte med SD-ledaren Jimmie Åkesson. Partiledarna möttes under tisdagen vid riksdagshuset i Stockholm för att diskutera sjukvård, energipolitik och migration.

Men när Ebba Busch Thor frågades om mötet blev stämningen snabbt irriterad. KD-ledaren ville inte svara på hur hon ser på SD.

- Nu håller vi på med en intervju här och inte politisk teater, säger hon i Sveriges Radio.

Hon ville inte redogöra för vad exakt som sades under lunchen med Åkesson - utan svarade i stället:

- Om jag inte äter så kommer jag att dö.

"Alliansen kommer inte återuppstå"

I Omnis politikpodd "Regeringen framför allt" lyfter Ebba Busch Thor att hon inte tror att alliansen kommer att återuppstå på nationell nivå och bli som den tidigare har varit.

- På nationell nivå ser jag inte att Allianssamarbetet kan återuppstå på det sätt som fanns förut, jag ser inte att man kan återfå det förtroendet hos väljarna, säger KD-ledaren till Omni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ebba Busch Thor i Aftonbladet 19-07-06: Bejaka ditt ursprung men bli svensk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

SvT Nyheter 19-07-02:

Ebba Busch Thor i möte med Jimmie Åkesson - vill samarbeta kring migration till sidans topp

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har haft ett möte med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det finns, enligt KD-ledaren, "goda förutsättningar för gemensamt agerande" när det gäller bland annat sjukvård och migration.

Det är i ett inlägg på Facebook som Ebba Busch Thor (KD) berättar om mötet med Jimmie Åkesson (SD). Det gemensamma utspelet kommer efter vårens beslut då Kristdemokraterna bestämde sig för att förhandla med samtliga riksdagspartier.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Expressen 19-07-05: Alf Svenssons kritik mot Busch Thors SD-möte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Aftonbladet debatt 19-05-11:

KD - varför skiter ni i människor på flykt? till sidans topp

Alice Bah Kuhnke (MP)

Jag vet att många politiker är trötta på att prata om frågan, men det spelar ingen roll, asylpolitiken är ett olöst problem som kostar människors liv, varje dag.

Därför är det skamligt att se hur Kristdemokraterna, med Sara Skyttedal i spetsen, inte presenterar ett enda skarpt förslag för hur vi ska lösa Europas asylpolitik i sitt valmanifest.

Skyttedals budskap är tydligt: Europa ska samarbeta mindre, alla ska rå om sitt eget hus. Inte mer än så. EU ska bli "lagom" igen.

I Kristdemokraternas valmanifest finns några sparsmakade, politiskt korrekta ord om migrationspolitiken - "Europa bör ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrationspolitik" - men inte ett enda förslag, inte ett enda presenteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Upsala Nya Tidning debatt 18-08-31:

KD och konspirationen till sidans topp

Håkan Holmberg

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor markerar tydlig distans till ungdomsförbundets DN-artikel om återvandring.

Det är välgörande. Internt har hon skäl att vara ännu tydligare. Den debattartikel som KDU:s förbundsordförande Christian Carlsson publicerade i DN i torsdags är av ett slag som borde oroa många av KD:s väljare.

Huvudbudskapet, även om det sparas till artikelns avslutning, är att invandrare som inte anpassar sig till vårt samhälle, är lojala med Sverige och tar till sig "västerländska värderingar" ska erbjudas hjälp att återvandra. Uppenbarligen avses något annat och mer omfattande än tanken att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska kunna utvisas ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

SvT Nyheter 18-08-27:

KD-ledaren: "Mångkulturalism inte rätt väg" till sidans topp

I Aftonbladets partiledardebatt fick alla partiledare frågan ifall Sverige ska vara ett mångkulturellt land eller inte. Då tog Ebba Busch Thor (KD) upp ingen hand alls.

- Mångkulturalism är inte rätt väg, säger hon.

Alla förutom Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson räckte upp en grön hand efter frågan om det mångkulturella Sverige. Åkesson visade en röd hand och Busch Thor avstod från att svara.

- Vi är de facto ett land med många kulturer [...] och vi ska vara ett land med många kulturer. Men mångkulturalism är inte rätt väg, säger KD-ledaren.

Åkesson: Centerpartiet vill ha 30-40 miljoner fler invandrare

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-28:

Kristdemokraterna kluvet om mångkultur till sidans topp

Kristdemokraternas partiledning tycker att ett mångkulturellt Sverige är ett ganska dåligt förslag. Det svarar den i SVT:s Valkompass.

Men en majoritet av partiets egna toppkandidater till riksdagen håller inte med.

Under måndagens partiledardebatt i Aftonbladet fick alla partiledare frågan ifall Sverige ska vara ett mångkulturellt land eller inte. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor valde då att inte svara på frågan.

Så vad säger partiet? I SVT:s valkompass har samtliga riksdagspartier och deras kandidater fått svara på påståendet "Sverige ska vara mångkulturellt". KD:s partiledning väljer svarsalternativet: "Ganska dåligt förslag".

Bland partiets toppkandidater till riksdagen ser det annorlunda ut. 56 procent, en majoritet, svarar att det är ett "ganska bra förslag" eller "mycket bra förslag". Svarsfrekvensen bland toppkandidaterna är 50 procent.

Olika tolkningar i partiet

Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson menar att den olika synen beror på att man tolkar frågan annorlunda.

- Vi är eniga i partiet om vad vi tycker. Vi är eniga om att det är bra med ett mångkulturellt land, men att det inte är ett politiskt mål i sig att uppnå mer eller mindre mångkultur, säger hon till SVT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-29:

KDU: "Invandrare ska erbjudas återvandring" till sidans topp

Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) vill införa medborgarskapstest, anvisa dem som beviljats asyl till specifika kommuner och erbjuda återinvandring, skriver förbundet på DN Debatt. Ungdomsförbundet listar tre krav att ta ställning till för nästa regering, som ska leda till en bättre integrationspolitik, skriver ordförande Christian Carlsson.

För att få försörjningsstöd ska en flykting som beviljats asyl anvisas till en kommun "där förutsättningar för integration och egen försörjning bedöms vara särskilt goda". Först när personen följt etableringsplanen eller fått ett jobb i en annan kommun ska man vara fri att flytta dit man vill. KDU föreslår också ett medborgarskapstest och vill införa samma slags förbud mot heltäckande slöja i skolan som Norge och Österrike har.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-08-30: DN Debatt. "Invandrare som inte anpassar sig ska erbjudas återvandring" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Expressen debatt 18-06-06:

Så svek KD sina ideal, väljare och eldsjälar till sidans topp

Retoriken hårdnar och kallnar. När Ebba Busch Thor uppmanar kommunpolitiker att rösta mot böneutrop brister det för många.

Nu kom svaret från väljarna: 2,9 procent. Katastrofsiffror - men vi varnade för att fiska röster i skugglandet, skriver Jonas Sandwall (KD).

Jag minns hur jag 2015 såg människor på tågstationer som hjälpte till att ta emot flyktingarna. I kommuner förde vi samtal om hur vi kunde utnyttja sporthallar eller badhus som tillfälligt skydd. En självklarhet både för den mest känslosamme såväl som för den mest pragmatiska av politiker. Oavsett blocktillhörighet. Jag var stolt över att vara lokal företrädare för ett parti som värnade om mänskliga rättigheter, flykting- och barnkonvention, och en rättssäker asylprocess.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svar av riksdagsledamöterna Andreas Carlson och Penilla Gunther: Svenska snällheten är ett farligt hyckleri (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.