fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Behandling av könsrelaterade asylskäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 160301:

Riksdagen 16-02-23:

Interpellationsdebatt: Kvinnor på flykt till sidans topp

Interpellation 2015/16:342 av Lotta Finstorp (M)

Vi har den senaste tiden fått rapporter om att det finns utrikesfödda flickor som lever i barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. Vi hör om övergrepp mot flickor och kvinnor i flyktingläger. Vi läser om flickor och kvinnor i flyktingläger som har blivit traumatiserade av väpnade konflikter. Samtidigt hör vi väldigt lite om hjälpen som riktar sig till människor på flykt, och då särskilt den hjälp som riktar sig specifikt till flickor och kvinnor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

1 Hur säkerställer statsrådet att hjälp kommer kvinnorna till del?

2 Vilka konkreta åtgärder som riktar sig specifikt till flickor och kvinnor har statsrådet vidtagit?

Debatten med svar av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.