fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Humanitära skäl

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190721:

Aftonbladet ledare 19-07-17:

Susanna Kierkegaard: Lagen drabbar dem som behöver skydd till sidans topp

Irynas fall är exceptionellt, men hon är inte ensam

Iryna överlevde terrordådet på Drottninggatan. Hon blev rammad av den framstormande lastbilen och förlorade sitt ena ben. Nu har det gått två år sedan attacken, Iryna har både hunnit vittna mot den dömde terroristen och fått en benprotes på plats.

Nu ska hon utvisas till Ukraina.

Orolig för vården i Ukraina

Det tillfälliga uppehållstillstånd Iryna fick för att vittna har gått ut. Men hon är orolig att hon inte ska kunna få den vård hon behöver i Ukraina.

Utöver benet berättar Iryna för SVT om de skador hon fått på ryggraden och huvudet, sina problem med panikångest och att hon blir rädd när hon ser stora lastbilar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Svenska Dagbladet debatt 19-05- 19:

"Svårt sjuka barn ska inte utvisas" till sidans topp

De allra mest utsatta barnen drabbas hårdast av den tillfälliga utlänningslagen. Lagen som infördes 2015 förlängs nu i väntan på att en permanent migrationslag ska tas fram. Vi vill varna för att den nya lagen kan innebära fortsatt kraftiga försämringar för de barn som är i mest behov av skydd, skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Länge fanns de humanitära skälen som ett komplement i svensk lag för att skydda de mest utsatta bland de asylsökande. Barn har kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade särskilt ömmande omständigheter. Det innebär att till exempel svårt sjuka barn, eller barn som har omhändertagits på grund av våld i hemmet, har fått möjlighet till uppehållstillstånd. Särskilt ömmande omständigheter har också omfattat barn som saknar familj, eller barn som länge vistats i Sverige och saknar nätverk i sitt ursprungsland.

När den tillfälliga utlänningslagen infördes 2015 innebar det inte bara att permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga, och att familjeåterföreningen kraftigt begränsades. Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl stramades också åt. Sedan dess har regeringen föreslagit att rätten till familjeåterförening ska utökas, vilket är positivt. Ingen lättnad har dock aviserats när det gäller restriktionerna för de humanitära skälen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Artikeln i sin helhet på Unicefs blog: Humanitära skäl måste finnas kvar för de mest utsatta barnen (Extern länk)

SD-politiker svarar i Svenska Dagbladet 19-05-24: "Skattefinansierad humanism kräver prioriteringar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190219:

Expressen debatt 19-02-12:

Vi läkare är nästa offer för C:s migrationspolitik till sidans topp

Snart kommer läkarna att utsättas för påtryckningar om vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Samtidigt räcker inte sjukvården till för de människor som redan finns i landet.

Om Centerpartiet får som de vill står vi inför enorma problem, skriver överläkare Stefan Krakowski.

För ett tag sedan ryckte jag in tillfälligt på en nyöppnad psykiatrisk avdelning i norra Sverige. Personalen var helt oförberedd för sina arbetsuppgifter och dessutom kraftigt underdimensionerad.

Det fanns inga rutiner på plats, inga säkerhetsåtgärder vidtagna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Centerpartiets Anders W Jonsson i Expressen 19-02-13: En överläkare utan koll på svensk lag (Extern länk)

Stefan Krakowski i Expressen 19-02-14: C blundar för följderna av sin migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

SvT 19-01- 27:

Ministern om migrationspolitiken: Måste finnas utrymme för medmänsklighet till sidans topp

Socialdemokraterna gick till val på ytterligare skärpt migrationspolitik. Men efter uppgörelsen med C, L och MP blir politiken nu i stället mer generös. Förutom att fler ska få rätt till anhöriginvandring vill partierna också ge ökade möjligheter till uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl.

- Det måste finnas utrymme för medmänsklighet, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Agenda.

I januariavtalet, alltså överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, kom partierna överens om att återinföra rätten för familjer att återförenas i Sverige.

De nya reglerna skulle enligt Migrationsverkets preliminära bedömning betyda att antalet anhöriginvandrare som söker sig till Sverige skulle öka med 8 400 på tre år.

"Bra för integrationen"

I SVT:s Agenda säger migrationsminister Morgan Johansson att rätten till anhöriginvandring är bra för integrationen i Sverige.

- Jag tycker att det är en väldigt bra humanitär åtgärd, det rör sig till 90 procent om kvinnor och barn som bott länge i flyktingläger som nu kan återförenas med sin pappa eller make i Sverige.

Socialdemokraterna gick till val på en ytterligare skärpning av migrationspolitiken, nu gör ni tvärtom och gör den i stället mer generös, varför?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ann-charlotte Marteus i Expressen 19-01-28: Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Upsala Nya Tidning debatt 18-11-18:

Svårt sjuka barn sviks till sidans topp

Myndigheter sviker lagstiftaren och barnen, då barn med uppgivenhetssyndrom inte får permanent uppehållstillstånd, skriver en barnpsykiater och två advokater.

När lagstiftaren år 2016 begränsade människors möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige och gjorde tillfälliga uppehållstillstånd till norm i stället för permanenta uppehållstillstånd gjordes ett undantag för riktigt sjuka barn.

Om det bedöms att det finns synnerligen ömmande omständigheter relaterat till varaktigt nedsatt hälsotillstånd så skulle barn kunna få permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga.

Syftet var att de riktigt sjuka barnen skulle få leva i trygghet då deras hälsotillstånd absolut krävde det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Upsala Nya Tidning ledarkrönika 18-10-18:

Sebastian Sundel: Gör asyllagen mer mänsklig och rimlig till sidans topp

Det är dags att återinföra paragrafen om ömmande omständigheter i utlänningslagen.

Migrationsverket meddelade på onsdagen att man kommer att omvärdera sitt beslut att utvisa sexåriga Denis till Ukraina. Per Ek, presschef vid verket, säger att man gått till beslut för snabbt och att det finns fler "utredningsåtgärder" att vidta. Det är ett välkommet besked. Beslutet att utvisa sexåringen framstod som orimligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.