fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Frizoner för papperslösa

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170901:

Sveriges Radio Malmöhus 17-08-28:

Ska kyrkan vara fredad från polisaktioner? till sidans topp

Ett trettiotal poliser gjorde i helgen en inre utlänningskontroll vid ett läger för papperslösa barnfamiljer - något som fått Svenska kyrkan att väcka frågan om den så kallade kyrkofriden.

I fredags eftermiddag gjorde polisen en uppmärksammad insats.

Det hela utspelade sig vid ett läger för papperslösa barnfamiljer som anordnades av Svenska kyrkan på en lägergård i Kågeröd.

Ett trettiotal poliser med hundar genomförde en så kallad inre utlänningskontroll där syftet är att kontrollera ifall utländska medborgare har rätt att befinna sig i Sverige.

Det var sex familjer som befann sig på lägret och fem av de fick följa med polisen till rättscentrum där gränspolisen ska försöka verkställa utvisningarna till hemländer.

Men detta ingripande har väckt viss diskussion kring något som kallas kyrkofrid.

- Det är ett gammalt begrepp som man kan säga har sin främsta betydelse i att man alltid ska göra ingripande under så lite ståhej som möjligt. Det finns en gammal lag om kvinnofrid, hemfrid och tingsfrid från Birger Jarls tid - den är inte längre i kraft, sedan 1990-talets mitt, säger tidigare överåklagaren i Malmö och Stockholm, Sven-Erik Alhem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 17-08-28: Biskopen vill ha en diskussion om vad som är fredad zon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Upsala Nya Tidning debatt 17-05-26:

De som gömmer flyktingar till sidans topp

Den som ger av tid och resurser för att skydda utvisningshotade stärker den humanistiska civilisationen, skriver Bo Nylund.

Ett stort antal judar tros ha räddats till livet av enskilda människor i de av Nazityskland ockuperade länderna under Andra världskriget. Det fanns människor som vågade gömma dem och dela sina knappa matransoner med dem. Hur många som räddades på detta sätt är osäkert. Det kan röra sig om tiotusenden. Här inbegrips inte de som räddades genom etablerade organisationer och med medverkan av neutrala stater eller USA i krigets slutskede.

I de central- och östeuropeiska länder som behärskades av ?Nazityskland gällde dödsstraff för dem som gömde judar. Men även här fanns modiga människor som vågade livet för att rädda medmänniskor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.