fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Ensamkommande

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190609:

Dagens Nyheter debatt 19-06-05:

"Ensamkommande unga tvingas fly från Sverige" till sidans topp

Ensamkommande unga flyr från Sverige. Skötsamma, arbetsvilliga och unga människor lämnar landet där de hade behövts i bristyrken, skriver Ahmad Rahimi.

Sverige är ett demokratiskt land där man gärna pratar stort och brett om medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Vi har inte haft krig på över 200 år, men faktum är att det just nu finns människor i stället som flyr härifrån.

Det är människor som kommit hit för att söka skydd från krig, diskriminering och tortyrförhållanden, men fått avslag på sina asylansökningar. Många av dessa är vänner till mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Magasinet Paragraf debatt 19-04-03:

Emilie Hillert: Barn som har rätt till uppehållstillstånd försätts i omänsklig limbo till sidans topp

För att kunna utvisa ett ensamkommande flyktingbarn krävs att det finns ett så kallat ordnat mottagande i hemlandet. Det åligger Migrationsverket att utreda och lokalisera det ordnade mottagandet. Detta ska göras dels inom ramen för grundärendet och dels på verkställighetsstadiet. Finns det inget ordnat mottagande i hemlandet ska barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Så enkelt är det.

Trots detta utvisas barn på löpande band, utan att det finns något ordnat mottagande i hemlandet. Varför? Jo, för att Migrationsverket istället för att uppfylla sitt utredningsansvar och följa lagen, i praktiken lägger hela utredningsansvaret och bevisbördan på barnet. Det är barnet som tvingas utreda, eftersöka och därefter bevisa att det exempelvis inte finns någon manlig släkting i hemlandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

#vistårinteut blogg 19-03-23:

Öppet brev till Socialdemokraterna till sidans topp

Socialdemokrater, ni håller partikongress igen. För två år sen var vi med som åskådare, åhörare, vittnen. Vi har varit på er arena, lärt känna er. Vi kan föreställa oss hur ni återigen samlas, minglar, pratar, skrattar, grupparbetar, står i talarstolen...

Men vi tror att få av er har varit på vår arena och därför tänker vi berätta. Vi hoppas att ni kan ta till er det vi säger och använda det i ert fortsatta arbete för Ett Sverige För Alla.

Vi är ideellt engagerade i ensamkommande.

Nu suckar ni kanske. Jaha, ytterligare en av tusentals texter om ensamkommande. Men hör ni socialdemokrater: ställ er istället frågan varför det skrivs så mycket om ensamkommande. Varför går det inte en dag utan nya artiklar?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-03-22:

Ensamkommande "ska sköta sig" - men hur? till sidans topp

Morgan Johansson, du och jag medverkade i samma inslag i SVT Aktuellt i tisdagen 12 mars, ett inslag om hemlöshet hos de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen. Jag skäms över den okunskap du besitter i frågan, Herr Justitie- och Migrationsminister.

Jag skäms över att du inte ens är villig att lyssna på oss som arbetar med, för och kring dessa ungdomar och som ser hur verkligheten ser ut. "Kan man inte hitta en lägenhet så får man lov att hyra ett rum av någon, det är många ungdomar och studenter som löser sin situation på det sättet."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.