fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om Centerpartiet

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 180831:

Sveriges Radio Ekot 18-08-21:

Lööf: Beredd att låta den tillfälliga asyllagen ligga kvar till sidans topp

När Centerledaren Annie Lööf frågades ut i P1morgon nu sa hon att hon är beredd att låta den tillfälliga asyllagen, som bland annat innebär tillfälliga uppehållstillstånd och kraftiga inskränkningar på möjligheten för familjeåterförening, ligga kvar tills dess att en ny bred migrationspolitisk överenskommelse är på plats.

- Först och främst hade det ju varit bra om vi så snabbt som möjligt skulle få en långsiktig och hållbar migrationspolitik på plats, sa Annie Lööf. Men skulle den dra ut på tiden utesluter inte jag att förlänga den nuvarande tillfälliga lagstiftningen som finns men då tycker jag att det är rimligt att barn ska få återse sina föräldrar och att införa särskilda och ömmande omständigheter.

Den ska justeras om den ska förlängas?

- Ja, det är min utgångspunkt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-08-26: "Jag ställer inte ut några ultimatum här" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Expressen 18-08-16:

Annie Lööf vill dra in på nyanländas välfärd till sidans topp

Centerpartiet framställer sig som alliansens mest flyktingvänliga parti. Samtidigt har partiet lägst migrationsbudget av Allianspartierna, skriver Svenska dagbladet.

- För oss är det viktigare att människor får möjlighet att söka asyl än att från dag ett få rätt till alla välfärdsförmåner, säger Annie Lööf till tidningen.

Centerpartiet vill under 2018-2020 minska migrationsutgifterna med 2,4 miljarder kronor jämfört med regeringens budget. Det betyder att de - näst efter SD - är det parti som vill dra ned på kostnaderna för integration och invandring mest, rapporterar SvD.

C vill bland annat minska nyanländas tillgång till välfärd och införa ett system där flytingar tar lån i stället för att få bidrag första tiden i Sverige.

- För oss är det viktigare att människor får möjlighet att söka asyl och få sin sak prövad än att från dag ett få rätt till alla välfärdsförmåner. Vi tycker att det är rimligt att man får kvalificera sig in i föräldraförsäkringen och pensionssystemet till exempel, precis som personer som är födda här, säger Annie Lööf till SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Sveriges Radio Ekot 18-07-04:

C vill införa ett särskilt integrationsår till sidans topp

Under kommande mandatperiod vill C satsa 2,6 miljarder kronor, 650 miljoner kronor om året, för att 50 000 nyanlända ska kunna genomföra ett sådant år.

De nyanlända ska utbilda sig i yrkesinriktad svenska kombinerat med praktik och dessutom få samhällsorientering och återkommande träffa en mentor som kan hjälpa dem. Det är vägen till att få fler nyanlända i jobb, enligt partiledaren Annie Lööf.

- Vi ser ju en klyvning på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda, och integrationen är en av våra största utmaningar nu. Vi behöver ha fler i språk och i arbete. De nyanlända måste kunna förvänta sig mer av Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen yyy 18-07-07:

Centerpartiet tiger efter stora bakslaget till sidans topp

Centerpartiet står fast vid att lagförslaget om de 9 000 ensamkommande var "illa utformat och illa framtaget".

Detta sedan lagen underkänts av Migrationsdomstolen i Malmö, sex dagar efter att den trätt i kraft.

"Nu var det detta förslag som låg på bordet", skriver Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson i ett sms.

"De medmänskliga konsekvenserna av att stoppa förslaget är alldeles för stora".

Så sa Annie Lööf (C) när hon i våras meddelade att hennes parti skulle rösta för den nya lagen om ensamkommande - tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Under fredagen kom den första domen där den nya lagen tillämpats, bara sex dagar efter att den trätt i kraft. Beskedet: lagen går inte att tillämpa. Det menar i alla fall Migrationsdomstolen i Malmö, som säger att beredningen av lagen inte varit tillräckligt utförlig.

Om domen överklagas till Migrationsöverdomstolen blir avgörandet där prejudicerande. Om överdomstolen vidhåller Migrationsdomstolens linje blir resultatet sannolikt att majoriteten av de 9 000 ensamkommande som berörs av förslaget utvisas i alla fall.

Tyst från C

Efter domen i migrationsdomstolen gick Moderaternas Tobias Billström till attack mot regeringen, som han kallade "nonchalant och ointresserad".

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) slog genast tillbaka och kallade Billströms utspel för "cyniskt och oansvarigt".

Från Centerpartiet har det varit tystare.

Både Annie Lööf och partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson avböjer att intervjuas. Jönsson svarar Expressen i ett sms:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Aftonbladet ledare 18-05-28:

Gästfrihet som leder till klyftor till sidans topp

DANIEL SWEDIN

I dagarna meddelade Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, att partiet i höst kan tänka sig att stödja en tillträdande alliansregering utan att behöva bjudas in till möten av Ulf Kristersson. Men SD har, förstås, ett villkor: Att de borgerliga partierna i sin budgetproposition tydligt visar att man låtit SD forma den ekonomiska politiken kring invandringen.

I dagarna meddelade Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, att partiet i höst kan tänka sig att stödja en tillträdande alliansregering utan att behöva bjudas in till möten av Ulf Kristersson. Men SD har, förstås, ett villkor: Att de borgerliga partierna i sin budgetproposition tydligt visar att man låtit SD forma den ekonomiska politiken kring invandringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.