fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om Centerpartiet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 151122:

Centerpartiet 15-11-12:

Tre stora reformer för bättre flyktingmottagande till sidans topp

På kort tid har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Mottagandet är i dagsläget mycket ansträngt. För att Sverige ska klara av den akuta situationen behövs snabba, enkla och effektiva reformer som förbättrar vår mottagningskapacitet. Centerpartiet lägger i dag därför fram tre stora reformer för att minska kostnaderna, öka kapaciteten, korta vägen till jobb och värna asylrätten.

De mottagningssystem vi har är anpassade för ett lägre antal asylsökande. Det behövs stora förändringar för att öka kapaciteten och kostnadseffektiviteten.

Centerpartiet föreslår nu att ansvaret för att hitta bostad överförs till de asylsökande. Migrationsverkets arbete med att hitta boende bör upphöra, för att frigöra kapacitet till att handlägga den stora mängd asylärenden som kommer in.

I stället ska huvudregeln vara att den asylsökande med hjälp av dagersättningen själv ska ansvara för sin egen boendesituation.

- Det här är initiativrika människor som lyckats ta sig hela vägen hit. Vi vill ge dem större möjlighet och ökat ansvar att hitta en bostad på egen hand, ett boende som annars inte skulle ha använts, till exempel enskilda lägenheter som Migrationsverket har svårt att upphandla, säger Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson.

För att underlätta för asylsökande att skaffa bostad vill vi fördubbla dagsersättningen. Enbart personer som tillhör vissa utsatta grupper bör, efter biståndsbedömning, få hjälp med boende. Det ska då skötas av kommunerna, som själva får vara med i bedömningen av kapacitet.

Centerpartiet föreslår i dag också att ensamkommande som fyllt 15 år ska placeras i de asylboenden för utsatta grupper som kommunerna tillhandahåller. De ska få samma ersättning som vuxna asylsökande.

(...)

Läs mer och hämta program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.