fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Boende och mottagande i kommuner

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190609:

Göteborgs-Posten debatt 19-06-07:

Unga asylsökande behöver stabila villkor till sidans topp

När statsbidraget för unga asylsökande landar hos kommunen i början av juni förväntar vi oss att politikernas ord om nära samarbete med frivilligorganisationerna uppfylls. Vi står på tå med mångårig erfarenhet och engagemang, skriver bland andra Räddningsmissionen i Göteborg.

I maj kom besked från regeringen om ett statsbidrag som ska göra det möjligt för unga asylsökande att bo kvar i sin kommun och behålla sin skolplats. Göteborg tilldelas 18,7 Mkr i början av juni.

Tidigare statsbidrag har i alldeles för hög grad gått till annat än boendelösningar. Ett tryggt boende är grunden för ett välfungerande liv och öppnar för vidare stöd. Vi vill se ett bidrag som styrs av ett helhetsperspektiv - trygga boenden, hälsa, skola och arbetsmarknad. Framförallt måste pengarna få användas för långsiktiga insatser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

Dagens Samhälle 19-03-19:

Regeringen ger asylsökande skulden till sidans topp

Doktoranderna Lovisa Häckner Posse, Mirjam Katzin, Maria Persdotter

Boendeformen eget boende för asylsökande (ebo), innebär att en asylsökande som under asylprocessen väljer att ordna eget boende, i stället för att bo på förläggning, ändå har rätt till dagersättning.

Regeringen har aviserat planer på att ändra ebo så att asylsökande som bosätter sig i så kallade "särskilt utsatta områden" ska förlora sin rätt till bidrag. Förändringen motiveras med att ebo leder till trångboddhet, social misär, osäkra boendeförhållanden och svarta kontrakt. Dessa problem är givetvis bekymmersamma, men det är högst otroligt att vi löser dem genom att begränsa asylsökandes möjligheter att bosätta sig där de vill.

Genom förslaget och retoriken görs individer ansvariga för sociala problem. Det är anmärkningsvärt att det är just asylsökande som ska bära ansvaret för att lösa segregationsproblemen. I nuläget är det svårt att föreställa sig ett motsvarande lagförslag som i stället riktade sig mot barnfamiljer, äldre eller vita svenska höginkomsttagare (forskning visar nämligen att det är flyttmönster i den sistnämnda gruppen som framförallt skapar segregation).

Ebo är nära sammankopplat med framför allt två rättigheter: rätten till bostad och rätten till privat- och familjeliv, vilket bland annat innebär en rätt att bo och leva som man vill. Dessa rättigheter återfinns i internationella konventioner och betraktas där som universella. Det innebär att de gäller alla, oberoende av en persons juridiska status, till exempel medborgarskap. Historiskt sett har dock asylsökandes rättigheter varit föremål för många inskränkningar, bland annat just med hänvisning till att asylsökande inte är medborgare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

Aftonbladet debatt 18-11-24:

Planera inte för en flyktingkris som är slut till sidans topp

Petter Larsson om kritiken mot förslaget att bygga jättelika ankomstläger

Under flyktingkrisen hösten 2015 tillsatte regeringen den så kallade Mottagandeutredningen. Det var en åtgärd i en paniksituation, där bostäder inte gick att uppbringa, folk sov i gymnastiksalar, högarna med asylansökningar växte till torn på skrivborden och folk fick vänta i åratal på sina asylbeslut.

I våras presenterade utredningen sina förslag, och det blev tydligt att den bakom vackra ord om hänsyn till individen led av samma kortsiktiga flyktingnoja som drabbat de flesta av de politiska partierna. Ledorden var ordning och reda och ett slags one size fits all-tänkande.

Huvudsaken att myndigheten mår bra

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.