fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flyktingbarn och Barnkonventionen

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 191119:

Dagens Nyheter insändare 19-11-06:

Utvisning av småbarnsfar strider mot ny lag till sidans topp

Det är orimligt att en tvåårig pojke ska förlora sin pappa som ska utvisas till Afghanistan. Migrationsverkets beslut strider mot FN:s barnkonvention som blir svensk lag om knappt två månader, skriver Marit Törnqvist.

Tvååriga Ali har sedan han föddes i Östergötland bott med sin svenska mamma och afghanska far. Men han kommer snart att förlora sin pappa. Det låter underligt, för pappan är fullt frisk och hämtar på förskolan varje dag, spelar fotboll med honom på eftermiddagen och läser sagor på kvällen.

Migrationsverket har bestämt att Alis pappa ska utvisas till Afghanistan. Lilla Ali kommer att vara kvar ensam med sin mamma, som är panikslagen vid tanken att förlora sin älskade sambo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UR Play 2019:

Alla barns lika värde till sidans topp

Rättighetsbärarna

Avsnitt 4 av 6

Är alla barn verkligen lika mycket värda? Vi träffar Ramesh som är 14 år och asylsökande. Hur går egentligen migrationslagarna ihop med barnkonventionen? Vi möter även Khulud. Hon anser inte att hon har samma rättigheter som andra barn, på grund av var hon bor och hur hon ser ut. Emma är mamma till Elin, 8 år, som har en utvecklingsstörning och behöver ständig tillsyn och hjälp med alla grundläggande behov. Emma upplever att Elin inte anses vara lika mycket värd som andra barn.

Se inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

The American Prospect 19-08-15:

The U.S. Is Mistreating Children in Its Custody. Can International Law Help? till sidans topp

Michael Garcia Bochenek and Warren Binford

"Nobody takes care of us here," an 11-year-old boy in a U.S. Border Patrol facility told us.

Murderous violence. Sexual assault. Criminal gangs. Domestic abuse. Failed governments. Police unwilling or unable to offer protection. These are the reasons child after child gave for coming to the United States in search of safety, as we interviewed them in the U.S. Border Patrol facilities in El Paso, Texas, in June.

Many of the children had plausible claims to asylum that should be seriously considered, and every child had the right to be treated humanely and with dignity. Yet many broke down in tears as they described abuse and severe neglect at the hands of the U.S. government: hunger, cruelty, lice and flu spreading through the cells, and sleeping on concrete floors, in tents, a windowless warehouse, a loading dock. For days. Weeks in some cases. Some described assaults by Border Patrol agents.

"Nobody takes care of us here," an 11-year-old boy told us. "I try to take care of my little brother and sister since no one will take care of them. There are little kids here who have no one to take care of them ... Some kids are only two or three years old and they have no one to take care of them."

As the stories unfolded in interview after interview, we wondered what would end the systematic abuse of these children-what combination of public pressure, media attention, legal change, litigation, and other strategies could push officials to do the right thing.

We considered whether international law could help. Probably not, at least not directly. Although the United States has actively participated in building the international legal framework that protects children's rights, it has been loath to bind its own conduct by international norms.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 19-08-24:

Vi är kvinnorna från Afghanistan till sidans topp

Sara Jafari, Masoume Ataayi, Shgofa Barez, Liv utan gränser

Medsystrar och mammor, med er kan vi visa ännu en gång att det är kvinnorörelsen som vinner de största striderna. Vi försöker bara skydda våra barn. Det skriver tre kvinnor som kämpar för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Många hävdar ihärdigt att vi inte finns, men de kan inte ha letat så noga. Under sex veckors tid har vi sittstrejkat varje dag och samlat över 100 barnfamiljer, vi har marscherat igen och igen genom Stockholm för att uppmärksamma hur dagens migrationspolitik drabbar våra barn. Vi är redo att ropa ännu högre för att hävda vår rätt.

Vi är kvinnorna från Afghanistan. Det vi har gemensamt är att vi har flytt från världens dödligaste land. En flydde politisk förföljelse, en annan våld från familjen, en tredje religiöst förtryck. Vi har levt ett väldigt svårt liv, men trots det och alla fördomar vi möts av i Sverige har vi valt att kliva fram för att representera, inte bara oss själva, utan alla som flytt Afghanistan. Säkerhetsbedömningen måste ändras och utvisningarna måste upphöra.

Häromdagen kunde vi se på svenska nyheterna om 63 människoliv som skördades på en bröllopsfest i Kabul, och över 160 människor skadade. Vi är skakade av denna enorma förlust och rädda av de utvisningsbeslut som hänger över våra huvuden. Ändå får vi inget svar av Morgan Johansson eller regeringen om hur de kan vilja skicka våra barn dit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Magasinet Paragraf krönika 19-07-28:

Vem bryr sig? till sidans topp

Av Emilie Hillert

Barnkonvention slår fast att alla barn har lika värde och samma grundläggande rättigheter. Oaktat samhälle, kultur eller andra särdrag. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som är bunden av den, såsom Sverige.

Vidare har alla barn, enligt Barnkonventionen, en explicit rätt att överleva, leva och utvecklas. Därtill har de rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor om berör dem.

I skrivandes stund strejkar ett stort antal barn tillsammans med sina föräldrar vid Norra Bantorget. Barnfamiljerna har gemensamt att de hotas av utvisning till Afghanistan. Barnen strejkar i hopp om att rädda sina liv. Men vem bryr sig?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Svenska Dagbladet debatt 19-05- 19:

"Svårt sjuka barn ska inte utvisas" till sidans topp

De allra mest utsatta barnen drabbas hårdast av den tillfälliga utlänningslagen. Lagen som infördes 2015 förlängs nu i väntan på att en permanent migrationslag ska tas fram. Vi vill varna för att den nya lagen kan innebära fortsatt kraftiga försämringar för de barn som är i mest behov av skydd, skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Länge fanns de humanitära skälen som ett komplement i svensk lag för att skydda de mest utsatta bland de asylsökande. Barn har kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade särskilt ömmande omständigheter. Det innebär att till exempel svårt sjuka barn, eller barn som har omhändertagits på grund av våld i hemmet, har fått möjlighet till uppehållstillstånd. Särskilt ömmande omständigheter har också omfattat barn som saknar familj, eller barn som länge vistats i Sverige och saknar nätverk i sitt ursprungsland.

När den tillfälliga utlänningslagen infördes 2015 innebar det inte bara att permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga, och att familjeåterföreningen kraftigt begränsades. Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl stramades också åt. Sedan dess har regeringen föreslagit att rätten till familjeåterförening ska utökas, vilket är positivt. Ingen lättnad har dock aviserats när det gäller restriktionerna för de humanitära skälen.

(...)

Hela artikeln i Svenska Dagbladet (Extern länk)

Hela artikeln på Unicefs blog: Humanitära skäl måste finnas kvar för de mest utsatta barnen (Extern länk)

SD-politiker svarar i Svenska Dagbladet 19-05-24: "Skattefinansierad humanism kräver prioriteringar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

ECRE kommentar 18-11-30:

Children in Migration: Collateral Damage? till sidans topp

Editorial: Catherine Woollard

Despite harsher approaches to refugees and migrants in Europe there is an almost universal view that children should be exempt from restrictive measures, even among those who are hostile towards migration in general. The Convention on the Rights of the Child (CRC) provides the international legal standards governing states' treatment of all children, regardless of migratory status and all EU Member States are party to it.

Yet, despite the rhetoric, intentions and legal standards, preliminary research from the ChildMove project presented at an MPI event in Brussels this week, provides empirical evidence for what has been increasingly exposed in recent years: 100,000s of children migrating to and within Europe are suffering in dire circumstances as a result of Europe's policies and actions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-11-30:

Sverige tvingar barn att bo ute på gatan till sidans topp

Debattörerna: I dag regleras invandringen genom att sätta press på minderåriga

I Sverige lever i dag tusentals barn och unga utan tillgång till grundläggande rättigheter så som tak över huvudet och mat för dagen. Barn som enligt barnkonventionen har samma rätt till skola, vård, fritid, hälsa och utveckling som alla andra barn i vårt land.

I stället för en trygg tillvaro präglas dessa barns och ungas vardag av en extrem utsatthet som leder till stor psykisk ohälsa, självskadebeteende och där risken för exploatering är hög.

I helgen samlas årets pristagare av Child 10 Award för ett barnrättstoppmöte i Malmö. Child 10 Award går i år till tio personer som genom sina organisationer på olika sätt kämpar för barn i papperslöshet.

Vi svenska pristagare och partners i Child 10 ser med förtvivlan på konsekvenserna av de senaste årens åtstramade migrationspolitik och restriktioner i välfärden och kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa dessa barns och ungas grundläggande rättigheter.

Den signalpolitik som påbörjades under 2015 har resulterat i att unga asylsökande som tidigare hade beviljats uppehållstillstånd nu i större utsträckning får avslag och tvingas ut på gatan, helt utan stöd från svenska myndigheter. I takt med att migrationspolitiken har stramats åt har även många av de skyddssystem som påverkar unga ensamkommande nedmonterats.

Ett exempel på detta, som Barnrättsbyrån visar i sin rapport Sveket, är ändringarna i socialtjänstens ersättningssystem som innebär en knivskarp gräns vid 18-årsdagen.

En dag som svenska ungdomar ofta längtar efter innebär för de ensamkommande ungdomarna att de måste lämna sitt boende, sin skola, sitt nätverk och den trygghet de skapat sig och flytta till något av Migrationsverkets boenden för vuxna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

SvT Opinion 18-10-24:

"Inför skolplikt för alla barn i pågående asylprocesser" till sidans topp

"Trots att det inte går att veta hur länge ett barn i praktiken kommer stanna i skolan eller i Sverige är det viktigt att skolan bemöter varje barn som att hen är där för att stanna, för att inte ytterligare förlänga tiden på flykt", skriver Magnus Jägerskog.

Skolans centrala roll kan inte nog poängteras om Sverige ska leva upp till varje barns rätt till utbildning och hälsa.

För många barn som flytt är skolan den enda trygga punkten i en annars otrygg och oförutsägbar tillvaro.

Bris nya rapport visar dock att skolan inte alltid klarar av att vara den trygga punkten.

Det är tydligt att skolan behöver ges bättre förutsättningar och utveckla hållbara strukturer för mottagande och inkludering av nyanlända elever.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Värmlands Folkblad debatt 18-08-07:

Öppet brev till Barnombudsmannen till sidans topp

"Barnens svenska farmor"

I Sverige debatteras de ensamkommande afghanska flyktingbarnen och det med all rätt, men en grupp som aldrig nämns är de flyktingbarn som med sina föräldrar söker asyl i Sverige.

Jag är själv kontaktperson för två afghanska familjers barn. Barnen är födda i Iran, där deras afghanska föräldrar tidigare levt som flyktingar och de har aldrig satt sin fot i det land som de skall utvisas till.

Migrationsverket har avslagit deras asylsökningar med motiveringen "att det inte är oförenligt med barnens bästa och att barnens framtida utveckling inte skulle äventyras på ett avgörande sätt genom att de återvänder (dit de aldrig varit) till en provins i Afghanistan". Detta enligt 1 kap. paragraf 10 i utlänningslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 18-08-08:

Väg in barnens hälsa i asylbesluten till sidans topp

Unna de ensamkommande en rättssäker handläggning. Ett första steg är att involvera barn- och ungdomspsykiatriker i handläggningen och barnkonsekvensanalysen. En sådan åtgärd skulle försvåra för Migrationsverket att fortsätta med sitt omvittnat brutala bemötande av de ensamkommande barnen, skriver Lars Ullerstam, psykiater.

Denna artikel vänder sig särskilt till två grupper av människor. Dels, och i första hand, till handläggarna på Migrationsverket. Dels till alla människor som förfäras över den brutala hanteringen av de ensamkommande barnen.

Till handläggarna: det behövs inga nya lagar och i synnerhet inte sådana undermåliga lagstiftningsprodukter som gymnasielagen. Vill man utöva barmhärtighet mot de ensamkommande barnen räcker det långt med den befintliga utlänningslagen. Den bestämmelse som ska tillämpas - och det noggrant - är bestämmelsen om hälsan i 1 kap. 10 § utlänningslagen.

Uppmuntra handläggarna

Till människor med hjärtat på rätta stället: gör vad ni kan för att stötta och uppmuntra handläggarna. Dessa statstjänstemän behöver nämligen allt stöd de kan få för att våga tillämpa bestämmelsen om hälsan. De kan nämligen inte räkna med att bli välsignade av verksledningen vars huvudsakliga bekymmer - att döma av dess uppträdande i medierna - är att ärenden inte expedieras kvickt nog.

Till handläggarna: bestämmelsen om hälsan tillkom för över 20 år sedan för att göra utlänningslagen förenlig med barnkonventionen som Sverige ratificerat några år tidigare. Lagstiftarnas uppenbara avsikt har varit att skydda de barn vilkas hälsa vi lägger i händerna på migrationsmyndigheterna. Bestämmelsen är därför som skräddarsydd för de ensamkommande barnen där de allra flesta - kanske alla - drabbats av psykisk ohälsa till följd av traumatisering (tre av fyra har befunnits lida av posttraumatisk stress enligt en studie på Asylhälsan Cosmos i Uppsala).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Dagens Nyheter debatt 18-07-18:

"Barnkonventionen måste omfatta alla barn" till sidans topp

Sveriges migrationspolitik drabbar barn och unga vuxna extra hårt. För att FN:s barnkonvention ska kunna bli svensk lag måste Sveriges politiker och Migrationsverket åtgärda en rad brister. Vi kräver att asylsökande och papperslösa barn och ungas rättigheter ska tas på allvar, skriver representanter för Rättsrådet för barn och unga i migration.

Riksdagen röstade den 13 juni för att barnkonventionen ska bli svensk lag första juli 2020. Tills dess ska rättstillämpande myndigheter hinna förbereda sig. Det finns nämligen en hel del som behöver åtgärdas när det gäller barns rättigheter. Vi i Rättsrådet för barn och unga i migration är representanter från en mängd organisationer som kämpar för barns och ungas rättigheter i migrations?processen. Vi är vuxna, barn och unga. Vi är organisationer som arbetar ideellt och professionellt. Vi ser hur barn och unga drabbas extra hårt av Sveriges migrationspolitik och vi kräver att asylsökande och papperslösa barn och ungas rättigheter ska tas på allvar. När FN:s barnkonvention blir svensk lag måste Sveriges politiker och Migrationsverket åtgärda en rad brister för att leva upp till barnkonventionen. Vi i Rättsrådet för barn och unga i migration vill här uppmärksamma fem förslag till åtgärdspunkter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

EU Migration Law Blog 18-06-29:

Extending the Scope of EU Law to Internal Situations: "In the Child's Best Interests..." till sidans topp

... In the Child's Best Interests We Swear, but not a step further"

By Iris Goldner Lang,* Jean Monnet Professor of EU Law

In recent years, the best interests of the child have been explicitly recognised in several opinions of Advocates General and in judgments of the Court of Justice. This has happened in the context of family reunification cases involving third-country national (TCN) parents or stepparents of minor EU citizens who have not exercised their free movement rights and could, thus, be characterised as internal situations. Even though the Court of Justice in Zambrano did not mention the child's best interests, it relied on the criterion of the dependency of EU citizen children on their TCN parent as the crucial factor for determining whether the refusal to grant a residence permit to a TCN national parent would deprive his/her EU citizen children of the right to reside in the EU. Zambrano is the case in which the Court - for the first time - labelled the EU citizen's right to move and reside, contained in articles 20 and 21 TFEU, as "the genuine enjoyment of the substance of one's EU citizenship rights" (para. 45), which places the situation in question within the scope of EU law, despite the existence of an internal situation. This text aims to explore whether the notion of dependency and the principle of the child's best interests add anything new to the Zambrano logic by broadening the reach of EU law to more internal situations. We discuss in a first part will discuss Cases O, S & L and Alfredo Rendon Marin and C.S. The second part will focus on the cases Chavez-Vilchez and Others and K.A. and Others, as the most recent judgments which develop the notion of dependency and the principle of the child's best interests.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Aftonbladet debatt 18-06-13:

9 000 får stanna - men inte de som är barn till sidans topp

Anna Olofsson Carstedt, Zarah Lindgren

Riksdagen röstade nyligen igenom en lag som innebär att 9 000 ensamkommande flyktingbarn som kom innan den 24 november 2015 och som väntat minst 15 månader på beslut i första instans och hunnit fylla 18 år, ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Vi tar hand om några av de ensamkommande flyktingbarn från till exempel Afghanistan, Etiopien och Somalia som ännu inte fyllt 18 år, och som placerades i familjehem 2015. Vi tycker förstås att detta nya lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Men vi förstår inte varför de minderåriga barnen inte omfattas av lagförslaget - de som faktiskt kunde göra sin identitet och ålder sannolik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Dagens Nyheter 18-05-14:

Nina och Mikael Fröjd: Även minderåriga ensamkommande måste få stanna i Sverige till sidans topp

Regeringens förslag att ensamkommande ungdomar ska få gå gymnasiet och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd räcker inte. Även minderåriga måste få stanna. I annat fall bryter Sverige mot FN:s barnkonvention.

I Sverige är vi stolta över att vi värnar om våra barn och sätter barns rättigheter i centrum. På varje skola finns möjlighet till kuratorshjälp, socialen utgör skyddsnät och man kan alltid ringa till Bris. Självklart har vi skrivit under FN:s barnkonvention och följer den.

Den 1 juni träder förmodligen en ny lag i kraft. Den innebär att 9.000 ensamkommande flyktingbarn som kom före den 24 november 2015, som väntat minst 15 månader på beslut i första instans och som hunnit fylla 18 år, ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och sedan, vid eventuell anställning efter studentexamen, få permanent uppehållstillstånd.

Vi är en grupp familjehem, gode män och lärare med flera som tar hand om några av de ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan, Etiopien och Somalia som ännu inte fyllt 18 år och som placerades i familjehem 2015. Vi tycker förstås att detta nya lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Men vi förstår inte varför de minderåriga barnen inte omfattas av lagförslaget - de som faktiskt kunde göra sin identitet och ålder sannolik.

Varför trotsar Sverige FN:s barnkonvention? Varför skickar Sverige minderåriga till krig, tortyr, förföljelse och utan ett bevisat mottagande. De här flyktingbarn som flytt tvångsrekrytering, krig och förföljelse och som tagit sig till Sverige för att få en rättssäker asylprövning. De har nu fullständigt hamnat i kläm mellan den tillfälliga begränsningslagen och utlänningslagen.

Här är några fall där Migrationsverket är ute på hal is och där det är tydligt att Sverige inte efterlever FN:s barnkonvention:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.