fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Arbetskraftsinvandring och arbetsvillkor

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190609:

SvT Värmland 19-06-03:

Världen i Värmland: Låt asylsökande bli arbetskraft till sidans topp

De värmländska riksdagsledamöterna bjöds under måndagen in till ett möte med volontänätverket Världen i Värmland. Syftet var att föra en dialog kring hur man på politisk väg kan underlätta för asylsökande att byta spår och istället söka uppehållstillstånd som arbetskraft.

- Vi vill att politikerna på Värmlandsbänken ska hjälpa oss att underlätta ett spårbyte för asylsökande. För de här ungdomarna är redo att anta den utmaning vi har i Värmland med kompetensbrist inom yrken som är bristyrken som vård och omsorg, måleri och VVS. Vi vill att de hinder som finns i lagstiftningen som försvårar spårbyte ska undanröjas, säger Marga Sandström, Världen i Värmland.

Många hinder på vägen

Världen i Värmland menar att ett exempel på ett sådant hinder är det faktum att vissa asylsökande tvingas resa tillbaka hem bara för att genomföra en ansökan om arbetstillstånd, något som förvånade Mikael Dahlqvist (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Upsala Nya Tidning ledare 19-03-28:

Straffa inte den som gör rätt för sig till sidans topp

Sakine Madon

Ivan Vysochanskyi, som sedan 2016 är anställd på Ulvagubbens jordgubbsodling, har tillsammans med sin familj fått ett utvisningsbesked. Inte för att Vysochanskyi har gjort något felaktigt, utan för att hans arbetsgivare missade att teckna en sjukförsäkring åt honom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Aftonbladet 19-03-06:

Vi vill jobba i vården men får inte chansen till sidans topp

Undertecknat av lärare, läkare, sjuksköterska, veterinär...

Varje år kommer en ny grupp av yrkesverksamma som vill arbeta i Sverige. Bland dem finns utländsk vårdpersonal utbildad utanför EU/EES. För att få legitimation från Socialstyrelsen behöver vi klara medicinska prov och språkprov inom ett år, något som avgör huruvida vi får uppehållstillstånd eller inte.

Sverige har en stor brist på vårdpersonal samtidigt som många läkare, tandläkare och sjuksköterskor är tvingade att lämna Sverige för att deras uppehållstillstånd på ett år är för kort.

"Under de senaste fyra åren har över 2 700 läkare som utbildat sig utanför EU fått sin utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen. Ungefär 350 av dem har fått svensk läkarlegitimation", rapporterade Sveriges Radio förra året.

Det är orimligt att förvänta sig av en människa att denne ska lyckas lära sig vardaglig svenska, fackspråket och samtidigt klara kunskapsprovet inom ett år.

Det här kunskapsprovet innebär att nyanlända läkare och sjuksköterskor behöver bli godkända på teoretiska och praktiska delprov som efterfrågar sex års medicinska studier (både grundläggande och många olika specialistkunskaper) på svenska av någon som har varit yrkesverksam i flera år sedan examen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 19-03-15:

Inte Migrationsverkets sak att stoppa personer med jobb till sidans topp

Migrationsverket tycks vilja förbjuda medmänsklighet i Göteborg då man nekar utsatta människor arbetstillstånd - trots att de fått jobb hos sociala företaget ABIS Göteborg, skriver bland andra advokat Tomas Fridh.

Fem personer som erbjudits arbeten på det sociala kooperativet ABIS i Göteborg, har nyligen fått avslag på sina ansökningar om arbetstillstånd trots att de erbjuds arbeten som uppfyller alla krav som lagen ställer. Migrationsverket avslår ansökningarna med hänvisning till att arbetena anses ha skapats enbart i syfte att personer i behov av arbete och uppehållstillstånd ska få dessa behov uppfyllda. Alltså - som det får förstås - i motsats till att arbeten skapats för att arbetsgivaren vill göra vinst.

Människor som flyr krig och svält har i alla tider varit i behov av medmänsklighet för att klara sin flykt och för att starta upp ett nytt liv i det samhälle de landat. I vår tid har internationella aktörer och stater till stor del tagit på sig detta ansvar. Inte minst efter utvecklingen i Sverige 2015 stod det dock klart även i vår del av världen att migration och integration behöver hjälp från enskilda medborgare, samfund och organisationer för att fungera. Engagemang, entusiasm och just medmänsklighet från människor i mottagarländer är en oersättlig ingrediens för integration och migranternas väg in i sitt nya samhälle.

Det sociala kooperativet ABIS är ett icke vinstdrivande företag som sedan 2011 skapat arbetstillfällen för de mest utsatta i samhället som asylsökande familjer, EU-migranter och traffickingoffer. Dessa personer erbjuds anständiga löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal i stället för att tvingas tigga eller utnyttjas på annat sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Upsala Nya Tidning ledare 18-12-09:

Sluta utvisa specialister till sidans topp

Sverige har inte råd att välja bort specialistkompetens.

Arbetskraftsinvandringens olika ansikten åskådliggörs av att de två största grupperna som fick arbetstillstånd i Sverige 2017 var it-specialister (4 000) och bärplockare (3 000). Tillsammans stod de för nästan hälften av de drygt 15 000 tillstånden.

Reglerna som tillkom 2008 skärptes fyra år senare efter ett antal uppmärksammade fall av arbetsgivare som utnyttjat människor för arbete till mycket låg lön. Från och med 2014 var det avtalsmässiga villkor som gällde och andelen högkvalificerade som fick tillstånd steg kraftigt. Över hälften 2017 kom till jobb som krävde högskoleutbildning, enligt migrationsinfo.se.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.