fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Anhöriginvandring och hinder för anhöriga

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 190318:

Medium 19-03-06:

How European governments keep thousands of refugee families separated till sidans topp

Ali al-Mardoud fled the Syrian city of Deir Ezzor with his eldest son in July 2015 because he was afraid that ISIS would hurt his family. His plan was to smuggle across sea and land borders into Europe, seek asylum with German authorities, get refugee protection status, and then request family reunification visas for his wife and three youngest children so they could come to Germany via a safe and legal migration route.

Ali's plan was not far-fetched. Back then many thousands of people were making similar smuggling journeys to Europe. He chose Germany as his destination because he knew that the vast majority of Syrians that applied for asylum in Germany at the time were being granted refugee protection status, which entitled them to family reunification according to a German law and a European Union directive. "We knew that there are human rights [in Germany] and they will not allow families to be separated," the 56-year-old Ali told me at a café in Berlin's Kreuzberg district.

When he arrived in Germany, Ali thought he would reunite with his wife and children within maximum six months. But three and a half years have passed since then, and the al-Mardoud family is still living apart: the father and the eldest son share a room in a Berlin refugee accommodation facility, while Ali's wife, two daughters and youngest son, who fled Syria for Turkey in August 2015, have been waiting in a small rented apartment in the Turkish city of Adana. Changes in the German asylum laws have so far prevented the family from reuniting in Germany.

"Trapped in a Bad Situation"

The family members communicate everyday via WhatsApp messages and video calls, though that sometimes leads to even more frustration and anxiety, according to Ali. He said the family separation is a source of tension between him and his wife, and that he's spending most days worrying about what his three youngest children are doing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 19-03-06:

Statsvetare om familjeåterförening: "Kan skada Socialdemokraterna" till sidans topp

Beslutet om att utöka rätten till familjeåterförening är inte populärt. Enligt en opinionsundersökning som Yougov har gjort är det en av de punkterna i januariavtalet som väljarna är mest negativa till. Statsvetaren Marje Lemne tror att de nya reglerna kan skada Socialdemokraterna.

Efter flyktingkrisen 2015 stramades möjligheten till familjeåterförening åt ordentligt. Alternativt skyddsbehövande personer förlorade rätten att ta med sig sina familjer till Sverige. I och med januariavtalet som slöts mellan S, MP, C och L återfår nu dessa personer den möjligheten.

Men de nya reglerna som kommer införas i sommar väcker känslor. Enligt en opinionsmätning från Yougov är 40 procent av väljarna ganska eller mycket negativa till de nya reglerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Expressen 19-01-23:

Migrationsverket: Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU till sidans topp

Nära anhöriga till mer än 20 000 personer får i sommar rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Det visar Expressens genomgång av de nya reglerna för familjeåterförening, som är en del av januariavtalet mellan S, MP, C och L.

- Möjligheten till familjeåterförening är viktig ur integrationssynpunkt, säger den nytillträdde migrationsministern Morgan Johansson.

Efter flyktingkrisen 2015 stramades den svenska migrationspolitiken åt. Tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel, möjligheterna till familjeåterförening begränsades.

S, M och SD - riksdagens tre största partier - har alla förespråkat en fortsatt stram migrationslinje.

Ett första avsteg från den nya flyktingpolitiken gjordes i och med den så kallade gymnasielagen, som gav 9 000 ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Lagen drevs igenom av Miljöpartiet och fick stöd av Centerpartiet, som därigenom för första gången öppet splittrade alliansen.

I det nya januariavtalet har C och MP fått igenom ännu en av sina gemensamma hjärtefrågor: från och med i sommar får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening.

Det betyder att dessa personers kärnfamiljer - äkta make, maka, registrerad sambo samt minderåriga barn - nu får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

"Ett av de mest generösa länderna i EU"

Så - hur många personer kommer att komma till Sverige till följd av de nya reglerna? Och vet partierna bakom januariavtalet svaret på den frågan?

Enligt en prognos från Migrationsverket från i höstas, gjord på beställning av regeringen, skulle denna förändring innebära en ökning med totalt 7 700 beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytning, åren 2019-2021.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Riksdagens frågestund 19-01-24, anförande 6 Paula Bieler i samma ämne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Aftonbladet 18-12-12:

Familjeåterförening stoppades av maktstrid till sidans topp

"Jag beklagar att det inte verkar gå att komma fram med en mittenkonstellation." Så skrev Liberalernas Jan Björklund på Twitter när Centerns Annie Lööf valde att bryta förhandlingarna. Ett avtal hade tagits fram, och Socialdemokraterna hade varit beredda att backa på ett flertal punkter. "Även Lööf var nöjd", säger en källa till Aftonbladet.

Att Centerpartiet ändå valde att förkasta uppgörelsen är beklagligt. Vi kunde ha haft en fungerande regering. Vi kunde ha fått ett slut på dravlet med regeringsbildningen, som nu ser ut att vackla in i ett dyrt och onödigt extraval. Och barn kunde ha fått vara med sina föräldrar. För det fanns en viktig punkt på det färdiga dokumentet, där Socialdemokraterna - äntligen - var beredda att backa. Familjeåterförening.

Integration blir en illusion

En vän beskrev föräldraskapet så fint. "När min dotter hade fötts, då var det som att en kompassnål i mig svängde. Efter att hon fanns, så pekade den hela tiden på henne."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Svenska Dagbladet debatt 18-07-31:

M: "Ställ högre krav på dem som vill ta hit anhörig" till sidans topp

Lagen ställer inte tillräckliga krav på egen försörjning för dem som vill få hit anhöriga. Det krävs en lagändring där den som ska stå för försörjningen ska ha haft en inkomst minst ett år innan ansökan om familjeåterförening kan göras. Bidrag ska inte få räknas in i denna inkomst, skriver M-politikerna Tobias Billström och Johan Forssell.

Under de senaste fem åren har Sverige beviljat upp emot 300 000 uppehållstillstånd till asylsökande och anhöriga. Enligt Migrationsverkets senaste prognos, som publicerades i slutet av förra veckan, kommer dessutom ett stort antal människor ansöka om asyl och uppehållstillstånd för anknytning även under kommande år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen ledare 18-7-29: Gör den tillfälliga lagen permanent (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Aftonbladet debatt 18-06-21:

Vi ser dagligen hur familjer slits isär till sidans topp

Sveriges kristna råd: Våra folkvalda måste stå upp för mänskliga rättigheter

I dag är det två år sedan riksdagen klubbade igenom Sveriges nuvarande strikta asyllagstiftning.

Inför detta beslut fanns en oro för att en hårdare hållning i migrationspolitiken skulle medföra en förskjutning i hur samhället ser på människovärdet. Nu är vi där.

När människor på flykt fråntas grundläggande mänskliga rättigheter brister Sverige i respekt för alla människors lika värde.

Sveriges kristna råd, SKR, kräver därför att våra folkvalda arbetar för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande, verkar för en återgång till den ordinarie utlänningslagen (vilket, för tydlighetens skull, inte är detsamma som gränslös invandring), står upp för mänskliga rättigheter och bidrar till ett gott offentligt samtal.

Vi är medvetna om de utmaningar som kommunerna ställs inför. Kyrkorna lever och verkar i denna kontext och ser konsekvenserna av utsatthet och att politiker ställer grupper mot varandra. Vi ser också den stora medmänsklighet som många ger uttryck för och viljan att bidra till inkludering och innanförskap. Denna erfarenhet får oss att rikta våra krav till politiker och beslutsfattare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.