fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Allmän flyktingpolitisk debatt

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 191119:

Norrländska Socialdemokraten 19-10-23:

Mänskliga rättigheter är inget smörgåsbord till sidans topp

Anna Sundström, generalsekretare för Olof Palmes Internationella Center

I många länder omnämns det vi brukar kalla smörgåsbord ofta för "Swedish table" - svenskt bord. Principen om ett bord med många olika rätter där gästerna tar för sig av det som faller dem i smaken sällar sig i raden av svenska exportsuccéer.

Sverige är också känt för att vara en stor FN-vän. Nästa år fyller organisationen 75 år. Samtidigt vänder sig alltfler politiska ledare bort från internationellt samarbete, sätter den egna nationens intressen först, skyller egna tillkortakommanden på överstatlighet och multilaterala överenskommelser. I spåren av nationalistiska och auktoritära framgångar inskränks grundläggande fri och rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 19-10-27:

Människan har rätt att fly till sidans topp

Eva Mjönes och Sundsvalls Asylkommitté

Nyligen fick vi åter ta del av nyhetssändningar med rapporter om bombattacker och markstrider mot civila människor. Turkiet anfaller kurder. En konflikt som drabbar befolkningen, oskyldiga människor som tvingas fly sina hem i stor desperation.

Framför våra ögon ser vi flyende människor, förtvivlade föräldrar som springer och håller sina minderåriga barn i handen. De flyr för sina liv. Men vart ska de ta vägen? Hur långt måste de springa? Var går det att finna tryggheten? Finns den innanför eller utanför landets gränser? Finns den i Europa? Finns den i Sverige? Kan vi ta emot dem? Kan vi ta emot dem, de kommer att bli många?

Den frågan ska inte behöva ställas. Därför att vi ska ta emot dem. Människan har rätt att fly från krig och förtryck och hon har rätt att söka en fristad i ett annat land än sitt hemland. Den rätten finns inskriven i de internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa. I "allmän förklaring" om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948 i FN: s konventioner står i artikel 14: "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

SvT Nyheter 19-09-15:

Sätt ett tak för invandringen - krav från socialdemokratiskt kommunalråd till sidans topp

Sätt ett tak för för invandringen och begränsa asylrätten. Det vill nu flera socialdemokrater och förslagen har gett upphov till en intensiv debatt inom regeringspartiet.

- Vi har en åsiktsklyfta i partiet, säger riksdagsledamot Elin Lundgren.

Det pågår en intensiv debatt inom socialdemokratin som handlar om vilken invandringspolitik partiet ska ha. Ledningen vill inte ha tillbaka den generösa flyktingpolitiken och på många håll förs det fram krav på en betydligt stramare flyktingpolitik.

En av de som vill ha en stramare politik är Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna. Han vill ha ett tak för flyktinginvandringen och att taket ska sättas med hänsyn till hur länge utrikesfödda är arbetslösa och hur mycket pengar som betalas ut i bidrag.

- Sverige behöver ta fram nyckeltal: Hur ser det ut med trångboddheten, hur lång tid tar det att komma in i det svenska samhället och hur ser det ut med kommunernas resurser? Och allt det här ska vara grunder för hur stort vårt mottagande ska vara, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Kalle Sundin, Katalys i Svenska Dagbladet: "Färre flyktingar räcker inte som ny S-politik" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Göteborgs-Posten debatt 19-09-08:

Har vi råd att tumma på asylrätten? till sidans topp

Under lång tid har vi krävt av andra länder att de ska efterleva deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Ändå står vi här i dag och ruckar på reglerna om asylrätten, skriver Jesper Bengtsson.

Moderaternas utspel att de vill minska asylinvandringen med 70 procent var bara ett i raden från de politiska partierna. Från november 2015 och framåt har det sett ut så.

Ingen talar längre om att "öppna sina hjärtan". Trenden är den rakt motsatta. Till och med socialdemokrater dryftar tanken på att Sverige bara ska ta emot kvotflyktingar. I en av Sveriges största tidningar, Svenska Dagbladet, skriver en ledarskribent till och med att vi borde vända på matematiken och inför ett mål för återvandring.

Jag tillhör inte dem som anser att Sverige ska ha helt öppna gränser. Det vore en naiv och korkad uppfattning om man också värnar välfärd och jämlikhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Upsala Nya Tidning 19-08-04:

Politikerna sviker de unga flyktingarna till sidans topp

Civilsamhället har fått ta över det offentliga ansvaret för att hjälpa flyktingar, skriver debattörerna.

Vi minns hösten 2015. Då samlades 4000 Uppsalabor under parollen "Refugees Welcome". Tillsammans med tiotusentals svenskar runt om i landet visade vi vår solidaritet med flyktingarna som kom till vårt land i hopp om en trygg tillvaro. På manifestationen i Stockholm hälsade Stefan Löfven flyktingarna välkomna.

Två månader senare ansåg den politiska majoriteten att Sverige behövde ett "andrum" från flyktingarna. Riksdagen röstade igenom en tillfällig ändring i utlänningslagen som kraftigt minskade möjligheterna till uppehållstillstånd. Det uttalade syftet var att avskräcka fler flyktingar från att ta sig hit.

Den 18 juni i år röstade riksdagen för att förlänga den tillfälliga lagen i ytterligare två år, trots kraftig kritik från remissinstanser och människorättsorganisationer. Sverige behöver fortfarande sitt "andrum" anser riksdagen.

Samtidigt som Sverige andas ut ser vi som lever och arbetar nära flyktingarna som kom 2015 hur den förda politiken fullständigt bryter ner dem. I synnerhet ensamkommande barn och unga. När den tillfälliga lagen infördes lovade regeringen heligt att barn skulle undantas de stränga bestämmelserna, barnundantaget. Men så blev det inte i praktiken, det är gruppen barn och unga som drabbats värst av lagändringarna.

Vi som står kvar och gör vårt bästa för att stötta när de orimliga avslagsbesluten kommer. Vi tar nattsamtalen när mardrömmarna och dödsångesten kommer krypande. Vi lappar och lagar unga som bär på trauman efter fruktansvärda erfarenheter. När samhället sviker är det vi som öppnar våra hem för att de inte ska hamna på gatan. Efter flera år av ideellt engagemang är det tungt att orka, men vi gör det ändå för de ungas skull. Det finns inget annat än att fortsätta kämpa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Dagens Nyheter debatt 19-07-20:

"Flyktingar används som slagträ i samhällsdebatten" till sidans topp

Tendensen att politiska partier utnyttjar flykting- och migrationsfrågan som ett slagträ i en alltmer polariserad samhällsdebatt ökar, och invandringen får skulden för alla möjliga samhällsproblem. Nu behöver vi lyfta blicken och fråga oss om inte mångfald är bättre än isolering och inåtblickande, skriver Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN 2012-2016

Först tre personliga minnesbilder av migration och flyktingar.

SKF och andra industrier gick på högvarv och behövde arbetskraft. Många italienare sökte sig till Göteborg, en del med sina familjer. Några bodde i baracker nära SKF. Pappa sa till mig: "Kan inte du och kompisarna gå ner och spela fotboll med deras barn, så att de känner sig välkomna".

Libanon, 2013:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-07-27:

Gör om och gör rätt i flyktingpolitiken till sidans topp

Alex Voronov

I veckan tillsattes kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken - en parlamentarisk utredning där alla riksdagspartier finns med.

Dess namn är något missvisande. Uppdraget berör bara en del av migrationspolitiken - ett antal frågor som rör asylinvandringen. Andra migrationspolitiska frågor, som regler för arbetskraftsinvandringen, möjligheter att återkalla uppehållstillstånd som ges på fel grunder, krav för att få svenskt medborgarskap och hantering av uppenbart ogrundade asylansökningar kommer att hanteras i separata utredningar.

Det finns en poäng med att göra denna åtskillnad rent språkligt. Om vi talar om flyktingar och asylsökande är det bättre att kalla det just flykting- eller asylpolitik, för att inte blanda ihop det med annan typ av invandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Svenska Dagbladet debatt 19-06-28:

"Justera pull-effekter i utlänningslagen" till sidans topp

Det finns flera viktiga skäl till att så många personer utan asylskäl och även lågutbildad arbetskraft söker sig just till Sverige. Bland annat har asylsökande möjlighet att "byta spår". Det skriver Eva Edwardsson, före detta kammarrättsråd.

Den migrationspolitiska debatten utgår oftast från berättelser om människor som uppges ha kommit i kläm. Trots flera års vistelse här i landet vill myndigheter och domstolar tvinga dem att lämna Sverige. Migrationsverket påstås ägna sig åt hjärtlöst paragrafrytteri. Riksdags- och kommunpolitiker uttalar i medier sitt stöd för enskilda fall, även under pågående domstolsprövning, och antyder inte sällan bristande rättssäkerhet som trolig orsak till utvisningsbeslutet.

Men migrationslagstiftningen kan inte enbart bygga på medkänsla, utan den måste också utgöra ett system som hänger ihop.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svar av Simona Mohamsson, Liberala ungdomsförbundet, i Svenska Dagbladet 19-07-04: "Problematiskt justera pull-effekter i asylprocess" (Extern länk)

Eva Edwardsson i Svenska Dagbladet 19-07-12: "Mina förslag gäller dem utan skyddsskäl" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Expressen 19-06-15:

Anna Dahlberg: Ser ni inte verkligheten? Migrationen bör minska till sidans topp

Regeringen och dess stödpartier C och L utlovar en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Tror de ens på det själva?

På tisdag klubbar riksdagen beslutet att underlätta för anhöriginvandring. Den tillfälliga lagen från sommaren 2016 - med tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel - ska visserligen förlängas i två år, men de rödgröna vill tillsammans med C, L och KD ge gruppen alternativt skyddsbehövande samma möjligheter som personer med flyktingstatus att ta hit sina anhöriga.

Återigen får Sverige en ny lag på migrationsområdet som har hastats fram utan någon som helst konsekvensanalys. Migrationsverket varnar i sitt remissvar för att "lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare" när lapptäcket av tillfälliga lagar ska tolkas.

I skolor runtom i landet brottas man med konsekvenserna av det förra hastverket - gymnasielagen för ensamkommande. Ingen vet vad som gäller, vilka utbildningar som räknas eller ens vad som är att betrakta som ett godkänt resultat. Sveriges kommuner och landsting (SKL) vädjar i ett brev till Migrationsverket om akut vägledning. Migrationsverket svarar uppgivet att man också ställer sig frågande till hur lagen ska tolkas.

Samtidigt visar det sig att bara sex procent av de elever som har börjat på något av introduktionsprogrammen klarar att ta gymnasieexamen efter tre år. Det är med andra ord ett rent kaos som regeringen har lämnat efter sig.

En återgång till en mer generös flyktingpolitik

I decennier har migrationspolitiken bedrivits på ett ansvarslöst sätt. När Riksrevisionen härom året granskade 26 migrationspolitiska propositioner under åren 2004-2015 konstaterades att bristen på konsekvensanalyser har varit systematisk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 19-06-19:

Asyllagen - ett stort socialt experiment till sidans topp

Asylkommissionen: Vårt mål är att ge dem som drabbats upprättelse

Allt fler rapporterar om en svår situation bland asylsökande. Det handlar om oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld, skriver artikelförfattarna Sanna Vestin och Anna Lundberg.

Efter flera år av snabba lagändringar på asylområdet kommer allt fler alarmerande rapporter om att människor på flykt, inte minst barn och unga, far illa efter att ha sökt asyl i Sverige.

Därför bildas nu en granskningskommission för att undersöka vad det är som hänt och hur situationen kan förbättras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Aftonbladet debatt 19-05-19:

Nej, sätt inte rätten till asyl på undantag till sidans topp

/Undertecknad av 118 pastorer med flera/

Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering. Det var utgångspunkten när vi formulerade det så kallade pastorsuppropet i december 2014. Artikeln publicerades samtidigt i flera kristna tidningar och blev mycket uppmärksammad, bland annat som huvudnyhet i SVT:s Aktuellt samma kväll.

(...)

Begreppet "massinvandring" skrev vi om 2014. Den stora flyktingvågen 2015 har gjort att detta begrepp lever kvar, även om antalet flyktingar nu är betydligt mindre. Det är en sorg att se hur politiker inom EU löser utmaningen med flyktingströmmar med taggtråd, avtal med Turkiet och Libyen och en stundtals hård retorik, i stället för att hitta en gemensam väg för att ta emot flyktingar.

Senaste året har det kommit 600 000 flyktingar till EU, vilket bara är några få procent av världens totala antal flyktingar. I de grundrättigheter som bygger upp EU finns rätten till asyl. Det är en grundläggande moralisk fråga för EU:s medlemsländer att finna lösningar så att man tar sin del av ansvaret för att hjälpa människor som behöver fly från krig och terror. När dessutom flera länder inom EU har en åldrande befolkning och brist på arbetskraft är det märkligt att man inte finner en gemensam generös hållning och ser de möjligheter som en ökad invandring innebär.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-05-04:

Släpp fantasierna om flyktingläger utanför EU till sidans topp

Den som vill söka asyl i EU ska hänvisas till läger utanför unionens gränser. Där ska asylansökan prövas. De som beviljas asyl ska få bosätta sig inom EU, övriga ska resa tillbaka till sina ursprungsländer.

Så ser den modell för asylmottagande ut som många europeiska politiker drömmer om. De svenska Moderaterna driver detta som en viktig reform i valet till Europaparlamentet.

Till skillnad mot många andra frågor som debatteras inför EU-valet hör denna på sätt och vis hemma i EU-parlamentet. Efter att förslaget om ett nytt europeiskt asylsystem har strandat, på grund av oenighet om obligatorisk omfördelning av asylsökande mellan EU-länder, söker politiker olika vägar framåt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 19-05-06:

Öppet brev till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd) till sidans topp

Ingrid Eckerman

Till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd). Jag hoppas att jag får era kommentarer till denna text. Det är bra om ni svarar just på de frågor jag ställer, gärna ja/nej + kommentar. Ni behöver inte kommentera sådant som jag inte skrivit.

Häromdagen såg vi tillsammans, i förorten Hallunda, en liten film gjord av några ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Trots att den bara varade några minuter lång fick den med allt - livet i Sverige med fotboll och osäkerhet, kontakten med familjen, oron för bästa vännen, väntan på brevet från Migrationsverket, reaktionen när avslaget kom och hoppet försvann. I publiken fanns ett stort antal av just dessa ensamkommande ungdomar med afghanskt medborgarskap.

Därefter vidtog en paneldebatt med er två och Christina Höj Larsen (v). Jag blev skrämd av hur ni herrar undvek att beröra själva ämnet - ungdomarna i publiken.

Kadir - du kom till Sverige under en annan lagstiftning. Du hänvisade till att vi under 2015 tog emot många fler asylsökande i förhållande till vår folkmängd än vad andra EU-länder gjorde. Menar du att människors asylskäl ska avgöras av hur många flyktingar vi släpper in över våra gränser? Ska vi sluta göra individuella bedömningar? Ja/nej? Om ja: motivering? Ska vi inte följa konventionen om mänskliga rättigheter? Ja/nej? Om nej: motivering!

Sverige har en annan syn på säkerhetsläget i Afghanistan än andra länder, och därför är det lättare att få asyl i t.ex. Frankrike. UNHCR:s rekommendationer är att internflykt inte är rimligt i Afghanistan. Afghanistans flyktingministrar ber att Europa ska sluta tvångsutvisa flyktingar för att de inte kan få ett värdigt mottagande. Sverige ligger under det invandrarfientliga Ungern när det gäller att ge uppehållstillstånd till afghanska medborgare. Är det rätt att Sverige har en annan bedömning av säkerhetsläget än andra europeiska länder och UNHCR? Ja/nej? Om ja: motivering?

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Globe Post 19-05-09:

Lessons from Sweden: How not to solve an asylum crisis till sidans topp

Bernd Parusel

"The right of asylum must be safeguarded in Sweden, in Europe, and internationally." This was Swedish Prime Minister Stefan Lofven's main positive programmatic message on refugees and asylum when he delivered his Statement of Government in January. The Riksdag had just re-elected him.

The leader of the Social Democratic Party also added that "those with grounds for protection must rapidly become a part of society, and those without such grounds must return promptly."

In the eyes of many Swedes, this is exactly where the government has so far delivered too little.

Unaccompanied Minors

It is one particular group that Sweden has struggled with ever since the 2015 European "refugee crisis." That year, over 160,000 people came to Sweden and applied for asylum. About 35,000 of them were registered as "unaccompanied minors," children and youth younger than 18 traveling without parents or legal guardians. And within this group, a large majority, around 23,500, had fled from Afghanistan. They had managed to cross many borders until they finally arrived in Sweden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-15:

EU-debatt om migration: "Skandalös lösning" till sidans topp

Debatten om migration bland EU-partigruppernas toppkandidater hettade till direkt när migrationen diskuterades.

Jan Zahradil, som tillhör Sverigedemokraternas partigrupp, vill se mottagningscentrum för flyktingar i Afrika för att stoppa människosmuggling.

- Varje gång en människa dör i medelhavet förlorar Europa en del av sin själ, säger Frans Timmermans som tillhör Socialdemokraternas partigrupp.

Under onsdagskvällen hålls en debatt mellan toppkandidaterna från EU:s partigrupper i parlamentet.

Det första ämnet på dagordningen var migration.

"Vi måste bekämpa människosmuggling"

- Vi måste bekämpa människosmuggling och ha mottagningscentrum utanför unionen för att lyckas med det. Vi måste sluta återförandeavtal med andra länder och ha ett tätt samarbete med dem, säger Jan Zahradil, toppkandidat för ECR där SD ingår.

Den tyske parlamentsledamoten Manfred Weber är toppkandidat för gruppen EPP, i vilken Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

- Min kansler Angela Merkel visade att vi kan ta ansvar och ingå i ett avtal med Turkiet, säger han.

"Ser invandring som en möjlighet för länderna"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Dagens Nyheter kultur 19-04-21:

Agneta Pleijel: Stå upp för att Sverige ska vara ett kulturland till sidans topp

Kultur är inlevelse med andra människor. Men i dag osynliggörs människor av kött och blod redan i asylpolitikens språk. Den nya så kallade begränsningslagen som infördes hösten 2016 är inhuman, byråkratisk och hjärtlös. Vi kan inte behandla människor som boskap, skriver författaren Agneta Pleijel.

Vad är kultur? Det innehåller mer än hur ordet ofta definieras. Kultur är våra medmänskliga förhållanden, vår hållning, våra handlingar. Vård är kultur. Hur man ser på flyktingar, hur man behandlar barn hör till kulturen. Konst är kultur.

Men kultur finns också i juridik, i affärsetik och i syn på religion. Jag påstår att uppfattningen om vad kultur är håller på att försvagas i Sverige. Vi har yttrandefrihet. Mänskliga rättigheter ingår i kultur, dem hyllar vi. Men hur jag behandlar min granne är också kultur. Kultur är samtal, vi måste samtala för att få syn på oss själva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Dagens Nyheter ledarkrönika 19-03-23:

Dagens "realistiska" migrationspolitik stoppar överlevande som Jamila till sidans topp

Sofia Nerbrand

Yazidier har utsatts för folkmord. Men Sveriges njugga migrationspolitik stänger många överlevande ute.

Niklas Orrenius artikel om IS bestialiska övergrepp mot yazidier är obligatorisk läsning. Man mår fysiskt illa när man tar del av den intervjuade Jamilas berättelse om hur hennes medfånge serverats sitt eget barn som kött med ris. Det avhuggna bebishuvudet låg mitt på tallriken.

Jamila bor i dag i Sverige tillsammans med sin make, som också lyckats ta sig hit. Men hennes far och bror mördades när IS sommaren 2014 erövrade hennes hemby i norra Irak. Att hon nu berättar vad hon och andra yazidier utsatts för under folkmordet är viktigt. För att minnas offren. För att dra lärdom. För att det inte ska få hända igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Expressen 19-01-23:

Hetaste frågorna i migrationspolitiken till sidans topp

Migration- och integrationspolitiken är några av de mest omdebatterade politiska frågorna i Sverige.

Expressens politiska expert Jenny Madestam reder ut hur debatten kan komma att se ut den närmaste tiden när vi nu har en ny regering på plats.

Migrationen har varit en av de hetaste politiska frågorna de senaste åren. Kommer det fortsätta så?

- Jag tror att det kommer vara integration som står mer i centrum för svensk del, eftersom vi nu har skärpt migrationslagstiftningen och den kommer ligga fast. Eftersom vi nu har övergått till en mer restriktiv hållning så är ju inte frågan om mottagandet och att det kommer väldigt mycket människor till Sverige den stora frågan, utan frågan är väl mer hur Sverige ser till att det här fungerar på EU-nivå. Min gissning är annars för svensk räkning att det kanske kommer vara mer fokus på integrationsfrågor, om de människor som kommit till Sverige under den här flyktingkrisen, hur de ska komma i arbete och komma in i det svenska samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Svenska Dagbladet 19-01-21:

"Vi ska inte tillbaka till migrationskrisen 2015" till sidans topp

Nygamla migrationsministern Morgan Johansson säger att den stora uppgiften för mandatperioden är att skapa långsiktigt hållbar migrationspolitik. En utredning ska tillsättas och bred parlamentarisk förankring krävs, enligt honom.

- Vi ska inte tillbaka till 2015, säger Morgan Johansson.

Sedan migrationsminister Heléne Fritzon lämnat regeringen blir Morgan Johanssons nya titel justitie- och migrationsminister - precis som han var tidigare under perioden 2014-2017.

Varför har Sverige inte en renodlad migrationsminister?

- Jag skulle säga att det skulle bli en för liten portfölj. Hos mina kollegor i övriga EU är det vanliga faktiskt att migrationsfrågorna kombineras också med andra frågor.

En viktig uppgift kommande mandatperiod är enligt Johansson att se till att vi inte åter får en migrationskris som 2015. Till sommaren löper den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ut.

- Vi kommer att lägga ett förslag till riksdagen om att förlänga den tillfälliga lagen enligt uppgörelsen med Centern och Liberalerna. I den uppgörelsen ligger också att återinföra familjeåterföreningsmöjligheterna för de alternativt skyddsbehövande, säger Morgan Johansson.

Den stora uppgiften för mandatperioden blir enligt honom att skapa en "långsiktigt hållbar migrationspolitik som har bred parlamentarisk förankring".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-01-17: Skånsk migrationsminister hoppar av - för EU-uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Upsala Nya Tidning debatt 18-12-24:

Makten över ord och liv till sidans topp

Hösten 2015 öppnade Sveriges invånare sina hjärtan och armar, sina tomma konferensanläggningar och nedläggningshotade skolor, för att ta emot krigsdrabbade och fattiga människor på flykt till ett bättre liv.

Flyktingarna visste - och fick bekräftat - att Sverige var ett bra land att komma till. Här kunde de känna sig välkomna.

Hösten 2015 kunde ingen ana omfattningen av det svek dessa flyktingar skulle utsättas för.

Mycket har hänt under de gångna tre åren. Politiker och tjänstemän har tagit sig friheten att med kort varsel nyckfullt ändra betydelsen av väletablerade ord och begrepp. Tidigare oacceptabelt agerande har gjorts legitimt och börjar i värsta fall betraktas som normalt. Beteendet är inte olikt det George Orwell beskriver i romanen "Djurfarmen".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Nya Wermlands-Tidningen debatt 18-10-01:

Det behövs fler öppna hjärtan till sidans topp

Hösten 2015 var vi tusentals som engagerade oss. Var är ni nu? undrar Martina Nisser Hollowell.

Jag känner mig ledsen, arg och besviken! På politikerna och alla de partier som står för den inhumana flyktingpolitik som införts de senaste åren, med tillfälliga uppehållstillstånd, med kraftigt begränsade familjeåterföreningar och orättvisa utvisningar.

Jag känner mig så ledsen, arg och besviken på Migrationsverket som inte tror på ungdomars berättelse om förföljelse, hot och misshandel.

Att asylutredningen tar över två år och ungdomen hunnit fylla 18 år och MV tycker att det helt är i sin ordning att utvisa personen som nu är vuxen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Expressen 18-09-04:

Persson om nya asylprognosen: "Går inte" till sidans topp

Tidigare statsministern Göran Persson kommenterar i kvällens "Bara Politik" Migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande och anhöriginvandrare de närmaste åren:

- De är skrämmande. Det går inte.

Samtidigt upprepar han sin kritik mot Stefan Löfvens tidigare flyktingpolitik.

För nästan exakt tre år sedan, den 6 september 2015, stod statsminister Stefan Löfven på Medborgarplatsen i Stockholm och försvarade regeringens generösa flyktingpolitik:

- Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.

Den tidigare statsministern Göran Persson kommenterar talet i kväll när han gästar Expressens politikmagasin "Bara Politik":

- Det är en väldigt bra formulering och ett bra tal, men det slutade med att han stod fast vid den migrationspolitik som Reinfeldt hade gjort upp med Miljöpartiet om. Det var inte hållbart.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Upsala Nya Tidning debatt 18-08-30:

Den överordnade identiteten är människa till sidans topp

Sverige har det bästa ryktet i världen och vår generösa flyktingpolitik är en framgångsfaktor, skriver Ingvar Flink.

Det fins en identitet, som är överordnad alla andra identiteter, människan. Vi är alla människor, homo sapiens, jordens enda människoart och gemensamma identitet.

Till följd av flyktingsituationen i världen har det blivit vanligt att betona skillnaderna mellan identiteterna invandrare och svenskar, vilket skapat onödiga motsättningar.

Sverige har under 1900-talet utan större problem tagit emot invandrare och flyktingar i stora skaror.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Arbetarbladet 18-08-12:

Vilket samhälle vill du leva i? Bidra till demokrati, utveckling och hopp till sidans topp

Sandra Söderqvist, Maud Ericsson, Anette Granström m fl i Gävleborg

Bränder. Värmebölja. Torka. Människor som flyr från sina hem, med knappt mer än kläderna på kroppen. Skövling av skog och mark. Torka som slår hårt mot djur och växter. Hetta som skördar liv. Vi är vana vid den typen av nyheter. Men det brukar inte gälla Sverige. Nu brinner Sverige och vi fattar ingenting! Det är ju inte här det ska bli så. Här där vi är så vana vid lagomväder, lite regn, lite sol, lite typiskt svenskt sommarväder, ljumma kvällar och bad i havet.

Helt plötsligt flyr folk från sina hem! Hur gick det här till? När kommer regeringen att lösa problemet?

Sorry, folks! Regeringen kommer inte att kunna lösa problemet. Det måste vi alla göra tillsammans. Och precis som i Australien, Japan, Finland eller Spanien börjar folk hjälpas åt, brandmännen jobbar dygnet runt, vattenplanens piloter far i skytteltrafik med vatten, volontärer bjuder på kaffe, fixar sovplatser och ställer upp med bilskjuts, andra länder ger Sverige sitt stöd.

Det är fantastiskt. För vi människor har en väl utvecklad förmåga att hjälpas åt när det behövs.

En kvinna berättar att hon efter att ha fått lämna sitt hem nu förstår hur det känns att fly. En annan kvinna menar att det visserligen var tufft att tillfälligt flytta från sitt hem, men att hon ju ändå har det bra i jämförelse med människor på flykt i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-15:

Löfvens och Åkessons bråk om migrationen till sidans topp

Centerledaren Annie Lööf kallade regeringens migrationspolitik för ett "hafsverk" i partiledardebatten och krävde en bred överenskommelse.

Och som väntat skapade frågan djup splittring.

Löfven och Åkesson anklagade båda den andre för att vara "verklighetsfrånvänd" i migrationspolitiken.

I Expressens och Dagens industris partiledardebatt var Stefan Löfven tydlig: Sveriges migrationsnivå ska ligga på samma nivå som övriga EU-länder.

- Vi måste ta gemensamt ansvar inom EU, då får vi ordning och reda i migrationspolitiken.

Statsministerutmanaren Ulf Kristersson förtydligade Moderaternas nya inställning till invandring:

- Mitt skäl till att vilja ha en stram migrationspolitik är att vi har haft ett stort beting med integration som misslyckats - och om vi inte gör något åt det kommer vårt samhälle gå sönder, säger Ulf Kristersson.

Jonas Sjöstedt:

- Tyvärr är det alltför många partier som försöker låta lite som SD och vifta lite med samma lapp. Vi gör inte det.

SD-ledaren Jimmie Åkesson tog snabbt åt sig äran för att migrationspolitiken skärpts och kallade SD för en "blåslampa under mandatperioden".

Samtidigt riktade Åkesson hård kritik mot statsministern och regeringens integrationspolitik:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

The Guardian 18-06-05:

Five myths about the refugee crisis till sidans topp

The cameras have gone - but the suffering endures. Daniel Trilling deconstructs the beliefs that still shape policy and public opinion

Myth 1: The crisis is over

The refugee crisis that dominated the news in 2015 and 2016 consisted primarily of a sharp rise in the number of people coming to Europe to claim asylum. Arrivals have now dropped, and governments have cracked down on the movement of undocumented migrants within the EU; many thousands are stuck in reception centres or camps in southern Europe, while others try to make new lives in the places they have settled.

But to see the crisis as an event that began in 2015 and ended the following year is a mistake, because it obscures the fact that the underlying causes have not changed. To see it in those terms only gives the impression of a hitherto unsullied Europe, visited by hordes of foreigners it has little to do with. This is misleading. The disaster of recent years has as much to do with immigration policies drawn up in European capitals as it does with events outside the continent, and the crisis also consists of overreaction and panic, fuelled by a series of misconceptions about who the migrants are, why they come, and what it means for Europe.

The European Union has perhaps the world's most complex system to deter unwanted migrants. Since the 1990s, as borders have come down within Europe, giving most EU citizens free movement and passport-free travel, its external frontier has become increasingly militarised. Amnesty International estimates that, between 2007-2013, before the crisis, the EU spent almost €2bn on fences, surveillance systems and patrols on land or at sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Svenska Dagbladet debatt 18-06-26:

"Sverige får inte backa från humana asylregler" till sidans topp

Det är hög tid att diskutera hur en framtida långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning ska utformas i EU och på nationell nivå. Rätten till familjeåterförening följer av de konventionsåtaganden som Sverige gjort och måste garanteras för alla som beviljas skydd här, skriver Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

På torsdag påbörjas EU:s toppmöte kring det gemensamma europeiska asylsystemet. Efter långa förhandlingar kan mötet bli avgörande och frågan om ansvarsfördelning inom unionen är central. Utgångspunkten måste vara ett system där asylsökandes rättigheter garanteras, samtidigt som alla EU:s medlemsländer deltar solidariskt. Sveriges får inte backa på ståndpunkten om en human asyllagstiftning i enlighet med internationell rätt. EU måste ta ansvar för den globala flyktingsituationen och Sverige måste vara pådrivande för att identifiera lösningar som upprätthåller rätten till asyl och grundläggande mänskliga rättigheter för människor på flykt. Sveriges politiker måste också svara på frågor om familjeåterförening och uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det diskuteras inte på EU-nivå utan där ligger ansvaret för lagstiftningens utformning fullt ut hos Sveriges regering och riksdag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-06-28:

EU spärrar också in flyktingar i burar till sidans topp

Malin Björk, EU-parlamentariker Vänsterpartiet

Den senaste veckan har vi kunnat följa den amerikanska debatten sedan det uppdagats att barn på flykt skiljs från sina föräldrar och spärras in i burar. Horribla videoklipp har cirkulerat och nyhetsankare har gråtit under sina rapporteringar. Trump har nu ändrat sig och låter familjer vara tillsammans, men likväl kommer människor att spärras in i burar.

Aftonbladets Susanna Kierkegaard påpekade mycket riktigt att även EU för en inhuman flyktingpolitik och frågade sig när EU ska börja sätta barn i burar.

Det sorgliga är att flera EU-länder redan spärrar in flyktingar i burar och containrar. Det hände redan 2015 i Ungern och några år senare i Grekland. Jag och Christina Höj Larsen skrev om det för drygt ett år sedan men nästan inga medier lyfte frågan då.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Aftonbladet debatt 18-05-30:

Fler flyktingar gör oss inte mer medmänskliga till sidans topp

Ludvig Lindström, ordförande Global Happiness Organization

I helgen höll Miljöpartiet kongress i Västerås. En fråga som tog och som även tagit mycket av partiets fokus de senaste åren är flyktingpolitiken. Ju fler flyktingar Sverige tar emot desto mer moraliska som land är mantrat man har upprepat. Det finns dock ingen logik i detta påstående.

Efter valet 2006 engagerade jag mig tillsammans med Maria Ferm, numera Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor, för att Vellinge kommun skulle börja ta emot flyktingar.

Ett utspritt flyktingmottagande är bättre för integrationen och skapar ett mer fungerande samhälle. I efterhand är jag stolt över det arbete vi gjorde och att Vellinge till slut öppnade upp för ett visst mottagande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Sveriges Radio Ekot 18-05-15:

Kritiken: Sverige sviker mänskliga rättigheter till sidans topp

Stödet för mänskliga rättigheter sviks på flera områden av regering och riksdag, enligt en ny rapport som bland andra Rädda Barnen och Amnesty står bakom.

Det visar en granskning av Politik för Global Utveckling - en målsättning som hela riksdagen står bakom - och som säger att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska prägla alla politiska beslut.

Ett exempel är beslutet om den tillfälliga asyllagstiftningen där barns rättigheter kränks i samband med att familjer splittras. Det är i direkt strid mot FN:s Barnkonvention, säger Ola Mattsson som är Sverigechef för Rädda Barnen.

- Det skapar ju en oerhörd otrygghet för barn och unga eller för familjer som inte får återförenas. Och de som drabbas mest är de barn och kvinnor som inte kan komma på ett lagligt sätt till Europa genom familjeåterförening.

Enligt Rädda Barnen och Sverigechefen Ola Mattsson finns kunskap om att det är den mest olämpliga politik som kan föras, för att uppnå god integration och leva upp till mänskliga rättigheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre maj 18-05-15:

Masoud Vatankhah: I dag hade jag inte fått stanna till sidans topp

Det var en vårdag 1989 då jag tog tåget från Hamburg till Frankfurt. Jag var på flykt i Turkiet och dåvarande Västtyskland i femton månader. Målet var Sverige, eftersom min morbror med familj hade flytt hit några år tidigare, och han hjälpte oss genom dem som hade hjälpt honom oss hans familj.

Tåget anlände till Frankfurts Hauptbahnhof på eftermiddagen och jag gick hotellet i närheten som jag hade fått adressen till. Där träffade jag Hamid, som också ville till Sverige. På kvällen träffade vi vår flyktkonsult (smugglaren), som förklarade hur det hela skulle gå till.

Tidigt dagen efter satt vi i en bil tillsammans med en av medarbetarna och åkte till flygplatsen. Vi hade fått instruktionen att följa efter den långa mannen i beige kappa vart än han gick och ta oss därifrån till flyget. Vi hade varsitt boardingkort med tyska namn på. Vi gick som i ett led, med tjugo meters avstånd till varandra, och efter cirka en timme meddelade den långa mannen oss att det inte var möjligt att flyga den dagen.

På kvällen hade vi ett långt och upprört samtal med smugglaren. Vi hunnit passera några gränser och kände oss lurade. Hur skulle det vi kunna flyga mellan länderna utan något pass?

Han berättade att han hade hjälpt många via den vägen. Han hade jobbat som städare på flygplatsen och kände till alla vägarna där, han visste antalet kameror i väntsalar och gånghallarna som binder ihop dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-05-17:

Cecilia Modig: SD har fått debatten om migration dit de vill till sidans topp

Det finns två sätt att begränsa sitt synfält och förenkla komplicerade problem: Att inte se skogen för bara träd eller att inte se träden för bara skog.

Det offentliga samtalet om migration var under lång tid nästan besatt av det förra. De enskilda flyktingödena, människor som av fullt begripliga skäl valde att lämna sina hemländer för att söka uppehållstillstånd här och som fick avslag på grund av att de saknade de asylskäl som lagen medger, dominerade totalt i alla medier.

Mot enskilda mänskors strävan att ge sig själva och sina barn en bättre framtid ställdes "Sveriges behov av reglerad invandring" vilket framstod som iskallt byråkratiskt i jämförelse med det mänskliga perspektivet.

Anställda på berörda myndigheter fick finna sig i att kallas mördare och fascister också av riksdagsmän som varit med om att stifta de lagar som myndigheterna var satta att tillämpa. Självklart förekom också, då som nu, felaktiga och diskutabla myndighetsbeslut men de skyddssökandes perspektiv överskuggade helt myndighetsperspektivet i det offentliga samtalet.

Allt detta har nu totalt förändrats. I den meningen har Sverigedemokraterna all anledning att känna sig som mätta katter. Vad som tidigare bara kunde uttalas anonymt på ett eller annat obskyrt nätforum, framförs nu av representanter för etablerade partier och ledarskribenter.

Ingen kvällstidning eller annan media upprörs längre över enskilda flyktingöden. Det är nu fullt möjligt att tala om asylpolitik som om det gällde ting inte människor. Några påståenden tycks ha fått fäste i opinionen.

"Integrationspolitiken är ett totalt misslyckande."

Det är osant och dessutom en grov förolämpning mot de kommuner runt om i Sverige som har gjort ett ofta storartat arbete med att bereda plats för människor på flykt också när många kommit under kort tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.