menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

18-01-19

Afghanistan är inte säkert

Denna utgåva innehåller material från januari 2018, bland annat rapporter om säkerhetsläget i Afghanistan och om situationen i EU:s gränsländer.

Läs veckans brev!