menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

18-09-26

Kampanj mot utvisningarna till Afghanistan

UNHCR skärper riktlinjerna om Afghanistan men Sverige fortsätter utvisa. Internationellt seminarium och manifestationer i hela landet

Läs veckans brev!