menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

Använd den grå meny-rutan för att navigera mellan avdelningarna!

19-01-11

Obevekliga utvisningar

A ska ut trots svår sjukdom, Migrationsverkets datum hindrar Elias arbetstillstånd och Reza skickades till Afghanistan i hemlighet

Läs veckans brev!